начало ...> прием на ученици за учебната 2016-2017 ...>

съобщения и информация:.
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
   
:.
ПАРАЛЕЛКИ VIII НЕПРОФИЛИРАН КЛАС
   
:.
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
   
   
:.
Прием на ученици по чл.51, от ППЗНП /уеб страници на училищата/
   
   
 
     

ПЪТНА КАРТА НА УСПЕХА
с професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ГАЗОВА ТЕХНИКА
/БРОШУРА/

 

Във връзка с получено в РИО – София-град писмо с вх. № 0607-445/ 19.07.2016 г. от г-жа Теодора Димитрова – управител на ЧСОУ „Дорис Тенеди”, Ви уведомявам за следното:
В ЧСОУ „Дорис Тенеди”, като елемент от социалната програма на училището, през учебната 2016/ 2017 година ще бъдат приети за безплатно обучение в VIII клас общо 6 ученици – 3 девойки и 3 младежи. Условията за кандидатстване са минимален бал 30 т. и положителна характеристика. Приемът ще се проведе на 28.07.2016 г., от 10,00 ч., в сградата на училището на ул. „Нишава” № 66, чрез кратък тест по български език и по математика. Ако бройката не се попълни, допълнителен прием ще се проведе на 23.08.2016 г.
Повече информация може да получите на сайта на училището.

   
   
   
   
   
   
   
   

 


 


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
2016-2017 ГОДИНА

:. за професионални гимназии, училища и паралелки след завършен VІІ клас
:. за професионални гимназии, училища и паралелки след завършено основно образование
:. за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас
:. за общински СОУ и профилирани гимназии след завършено основно образование
:. за професионални гимназии, училища и паралелки вечерна и задочна форма на обучение
:. за спортни училища
:. за училища по изкуства и култура
:. за специални и помощни училища