къде съм ...> Образци на заявления за издаване на УП
Образци на заявления за издаване на УП

 

 


Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход
Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж
Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход
Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж