код име район вид вид-детайл финансиране ПК Адрес Тел 1 Тел 2 Тел 3 Тел 4 e-Mail
                         
2204708 НДД Възраждане обслужващо звено извънучилищни педагогически учреждения Държавно 1309 бул. Александър Стамболийски, 191 9203591 9292895 9284254 9292123 npc.bg@abv.bg
2214709 СтЦРД Надежда обслужващо звено извънучилищни педагогически учреждения Общинско 1220 ул. "Св. Никола Нови" 22 9360402 9386161 9386161   stcrd@abv.bg
2216715 ДЛЦ Оборище обслужващо звено логопедичен център Държавно 1000 ул. Екзарх Йосиф 30 Б 9835360 9832754 9832754 888421130 logo_c@abv.bg
2206716 Ресурсен център ПИОВДУСОП Слатина обслужващо звено ресурсен център Държавно 1574 ул."Владово" 1 828 94 97 0884 68 68 48     rcenter_sf@abv.bg
2224707 УСШ "София" Триадица обслужващо звено извънучилищни педагогически учреждения Общинско 1404 ул."метличина поляна"№14 9582908 9582883 9582770 9582847 sonia_hr@abv.bg