начало ...> държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити - 2016/ 2017 година


ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА


Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.
за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година


НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(изм., бр. 62 от 29.07.2014 г., в сила от учебната 2014/2015 г.)

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)


ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ