къде съм ...> за контакт
 

рио софия-град - за контакт


Адрес: ул. "Антим І" №17
  София-1303
   
   
Телефони: 02/ 935 60 50
   
Факс: 02/ 988 39 37
   
Ел. поща:

rio_sofia_grad@mon.bg


Телефони на старши експерти и административен персонал