начало ...> прием на ученици за учебната 2017-2018 ...>

съобщения и информация   
  ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС
   
  ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
   
  ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС
   
Заповед №РД01-158/30.03.2017 г.
на началника на РУО - София-град за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“
   
Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.
за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година
   
Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година
   
Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
   
СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ
   
:.
Уеб страници на училищата
   
 
 

 

   
   
   
   
   
   
   

 


 

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2017-2018 ГОДИНА

:. прием след завършен VІІ клас
:. прием след завършен VIII клас
:. прием в задочна и вечерна форма на обучение
:. целеви прием
:. за спортни училища
:. за училища по изкуства и култура