начало ...> прием след завършен 8 клас, за учебната 2017-2018 ...>

съобщения и информация
3 ЕТАП

План-прием след завършен VIII клас за учебната 2017/ 2018 г. в столичните училища

Вечерна и задочна форма на обучение в столичните училища за учебната 2017/2018 г.

Училищен план - прием за вечерна и задочна форма на обучение в V ВСОУ и IV сменно - вечерна гимназия за учебната 2017/2018 г.


--------------

2 ЕТАП

План-прием след завършен VIII клас за учебната 2017/ 2018 г. в столичните училища

Вечерна и задочна форма на обучение в столичните училища за учебната 2017/2018 г.

Училищен план - прием за вечерна и задочна форма на обучение в V ВСОУ и IV сменно - вечерна гимназия за учебната 2017/2018 г.


--------------

1 ЕТАП

План-прием след завършен VIII клас за учебната 2017/ 2018 г. в столичните училища

Вечерна и задочна форма на обучение в столичните училища за учебната 2017/2018 г.

Училищен план - прием за вечерна и задочна форма на обучение в V ВСОУ и IV сменно - вечерна гимназия за учебната 2017/2018 г.

 :.  
:.  
:.  
:.  
:.  
:.  
:.  
:.