начало ...> прием в 5 клас, за учебната 2017-2018 ...>

съобщения и информацияИзх. №РУО1-17277/14.07.2017 г.  

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
Във връзка с чл. 50, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г на МОН за организация на дейностите в училищното образование, с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2017/2018 г., Приложение 1 и Приложение № 3 и в изпълнение на заповед № РД09-62/12.01.2017 г. на министъра на образованието и науката и заповед № РД01-158/30.03.2017 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2017/2018 година в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и доклади с вх. № РУО1-17099/13.04.2017 г. и с № РУО1-17101/13.07.2017 г. от директора на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, Ви уведомявам относно реализирането на държавния план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.
Класирането по етапи е както следва:  

На първи етап -процедурата по записване e приключeна на 30.06.2017 г.


Класиране

План-прием

Записани

Записани близнаци /над план-приема/

Свободни
места

 I класиране

140 ученици

138 ученици

3 ученици

2  

II класиране

140 ученици

    2 ученици

0 ученици

0  

            На втори етап-реализиране на държавен план-прием в допълнителна паралелка, на основание заповед №РД01-247/06.07.2017 г. на началника на РУО – София-град.
            Процедурата по записване е приключенса на 13.07.2017 г.


Класиране

План-прием

Записани

Записани близнаци /над план-приема/

Свободни места 

  I класиране

28 ученици

24 ученици

1 ученик

4

 II класиране

28 ученици

  3 ученици

0 ученици

1

III класиране

28 ученици

  1 ученик

0 ученици

0

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
 :.  
:.  
:.  
:.  
:.  
:.  
:.  
:.