Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 


94. СУ „ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ” – СОФИЯ

Инициатива „
Ден на Европа
09.05.2017 г.

Денят на Европа е празник на единството и мира на стария континент.  


Инициативата „
Ден на Европав 94 СУ „Димитър Страшимиров“ беше подчинена на чистата околна среда и нашето участие за опазването и разкрасяването й. Всички доброволци – учители и ученици направиха уборка на замърсените площи, премахнаха и изкорениха изсъхнали растения и храсти. От Столична община доставиха пръст, цветя, дървесни видове и храсти. Доброволците поставиха стари гуми, като саксии, запълниха ги с пръст и засадиха цветя. Оформиха цветни алеи. След това засадиха дървета и храсти.

Инициативата „
Ден на Европа” - 09.05.2017 г., се проведе във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Твоят час” на Оперативна програма НОИР и във връзка с 80-годишния юбилей на 94 СУ „Димитър Страшимиров”.


„Непознатата България“ през обектива на учениците от Първа АЕГ

От 19 април до 07 май 2017 г. учениците от Първа английска езикова гимназия представят изложба на тема „Непозната България“, разработена в рамките на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

Фотоизложбата, която включва снимки на непопулярни кътчета от България, които са изключително живописни и атрактивни, е разположена в подлеза на метростанция СУ „Св. Климент Охридски“ (пасажът към Орлов мост) и се организира с любезното съдействие на Софийския метрополитен.