начало ...> състезания, олимпиади, конкурси ...


информация за състезания, олимпиади и конкурси


05.10.2017 г.


Входно равнище за измерване на функционалната грамотност
на учениците в ІХ клас през учебната 2017 – 2018 година


Вариант 1
Бланка за отговори - вариант 1

Вариант 2
Бланка за отговори - вариант 2


26.08.2017 г.

Изх. № РУО1-19651/25.08.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на единадесетото издание на конкурса за писмен превод JuvenesTranslatores, предназначен за ученици на 17-годишна възраст и организиран от  Генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК, Ви информирам,  че училищата, желаещи да участват, е необходимо да се регистрират в периода 1 септември – 20 октомври 2017 година на www.ec.europa.eu/translatores.

Конкурсът ще се проведе на 23 ноември 2017 г. Победителите и техните учители ще получат наградите през пролетта на 2018 г. Подробна информация можете да намерите на страницата www.facebook.com/translatores и на #JuvenesTranslatores.


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


25.08.2017 г.

Изх. № РУО1-19590/24.08.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-19310/18.08.2017 г., Ви уведомявам, че Съюз „Духовно възраждане – България“, община Пловдив, организира Трети национален конкурс за детска рисунка „Носията“.

Следва да информирате заинтересованите учители и ученици.

Допълнителна информация за събитието можете да получите на тел. 0896997080.  

Приложение: Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


25.08.2017 г.


Изх. № РУО1-19593/24.08.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-18571/04.08.2017 г., Ви уведомявам, че „Образователен център Британика ООД“, град София провежда третото издание на конкурс за детска рисунка „Пчелите – приятели на природата“. Партньори в провеждането на конкурса са „Световен фонд за дивата природа“ – WWF, Радио FM + и Радио Fresh.

Организаторите си поставят за цел чрез конкурса да привлекат вниманието на децата към природата и чрез опознаването й да се изгради трайно отношение в посока опознаване на околната среда.

Допълнителна информация за събитието можете да получите от лицето за контакт – Марина Маринова, marina.marinova@britanica-edu.org, на  тел. 0896686659 и на сайта на организатора pchelite.britanica-edu.org, който ще бъде активен от 11.09.2017 г.  

Приложение: Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


13.07.2017 г.


Изх. РУО1-15704/ 29.06.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам регламент на Национален ученически конкурс „190 години от рождението на Петко Рачов Славейков“.

Моля да информирате за инициативата учителите и учениците от Вашето училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


29.06.2017 г.


Изх. РУО1-15704/ 29.06.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам регламент на Национален ученически конкурс „190 години от рождението на Петко Рачов Славейков“.

Моля да информирате за инициативата учителите и учениците от Вашето училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


26.06.2017 г.


Изх. № РУО1-14503/19.06.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-14425/16.06.2017 г., Ви уведомявам, че Shell България удължава срока за участие в Националния конкурс за рисунка „Зеленият транспорт на бъдещето” до 30.06.2017 г.

Право на участие имат всички ученици от V до XII клас.

Имената на победителите ще бъдат обявени най-късно на 28.07.2017 г.

Повече информация може да намерите на www.shell.bg


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


26.06.2017 г.


 Изх. № РУО 1-15186/23.06.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР           

Във връзка с Ваше писмо № РУО 1-12767/02.06.2017 г., приложено Ви изпращам Регламент за участие в Национален фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“, организиран от Национално издателство „АЗ-БУКИ“ – Министерство на образованието и науката.
           
Конкурсът цели да подкрепи и популяризира ученическото творчество и креативност и да представи училището през погледа на негодите ученици.
           
Приложение: Регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


20.06.2017 г.

Изх.№ РУО 1- 14665/20.06.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в случай на участие на ученици от Вашето училище в обявения с писмо  изх.№ 9137-85/23.01.2017 г. на РУО – София-град Национален ученически конкурс „Времена и будители“, организиран от  Националния музей на образованието – Габрово и  РУО – Габрово, крайният срок за изпращане на заявките е 30.06.2017 г., а крайният срок за изпращане на постерите и презентациите се удължава до 30.09.2017 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


13.06.2017 г.


Изх. №  РУО1-13754/12.06. 2017 г.
                                              
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

С писмо  на Управителния съвет на Асоциация Дебати - София, постъпило с вх. № РУО1- 13325/08.06.2017 г. е отправена молба за провеждане на Национално ученическо състезание по Дебати, което ще се състои от 7 до 9 юли 2017 г. в гр. София. РУО–София-град традиционно подкрепя провеждането на състезанието, което дава възможност на младите хора да дебатират по актуални и значими теми за обществото.

Моля да окажете необходимото съдействие за провеждане на събитието на  членовете на Управителния съвет, които организират състезанието. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


09.06.2017 г.


Изх.№ РУО 1-13244/07.06.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                        
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с Националните чествания на 140-та годишнина от Шипченските боеве, които ще преминат под патронажа на Президента на Република България, г-н Румен Радев, Областна администрация - Габрово обявява състезание по скоростно изкачване на стълбите към Националния храм-паметник „Шипка“.

Състезанието ще се проведе на 25.08.2017 г. от 10:30 часа. Право на участие имат ученици от възрастова група 5 - 12 клас.

Заявка за участие се подава чрез приложената таблица, която следва да бъде попълнена и изпратена в срок до 21.07.2017 г. в Регионално управление на образованието - Габрово на електронен адрес: rio_gabrovo@yahoo.com или tgoranova_mpes@abv.bg

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящето състезание и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: регламент и таблица за записване за участие

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


06.06.2017 г.


Изх.№ РУО 1-12931/06.06.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                                              
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламента на Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“ с право на участие на ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2016/2017 година).
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: регламент на конкурса

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


03.06.2017 г.


Изх. № РУО1-12731/02.06.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-11878/25.05.2017 г., Ви уведомявам, че Национален музей на образованието, съвместно с Регионално управление на образованието - Габрово организират Национален ученически конкурс „Времена будители”.

Цел на конкурса е да насочи вниманието на учениците към историческата памет за значими личности и събития, свързани със съхранението на българската идентичност и приобщаването на страната ни към европейските ценности.

Право на участие, с постери или мултимедийни презентации, имат всички ученици от V до XII клас.

Краен срок за приемане на материалите е 30.06.2017 г.

Повече информация относно конкурса ще откриете в приложението.

Приложение: съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


31.05.2017 г.


Изх. № РУО1-12395/31.05.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-10677/15.05.2017 г., Ви уведомявам, че Синдикатът на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия”, с подкрепата на Министерство на образованието и науката, организират  четвърти международен конкурс Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2017 г. на тема: „Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност”.

В него могат да участват  учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност, научни работници, студенти, университетски преподаватели.
Конкурсът дава възможност да се подкрепи и сподели добрия педагогически опит и да се стимулира по-широко прилагане на извънкласните и извънучебните дейности с децата и учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


23.05.2017 г.


Изх. № РУО1-11653/23.05.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11285/19.05.2017 г. в РУО – София-град, Ви информирам, че Нов български университет, департамент „Англицистика“, организира „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“.  Конкурсът ще се проведе на 10.06.2017 г., събота, в сградата на НБУ, втори корпус.

Допълнителна информация за регламента можете да намерите в приложението, както и на електронен адрес: lit_konkurs@nbu.bg и тел. 0895 799 932.

Приложение: Съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


23.05.2017 г.


Изх. № РУО1- 11135/18.05.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9618/04.05.2017 г., Ви уведомявам, че Фондация „Мадара – България“ обявява Национален конкурс за ученици „За по-добър климат в училище“.

Целта на конкурса е да насочи интереса на учениците към подобряване на взаимоотношенията между връстниците за справяне с проблемите на враждебност и насилие в класа и в училището, и да изразят очакванията си към училището като институция, която възпитава умения за XXI-ви век.

Определени са три възрастови групи за участие: от 9 до 12 г.; от 13 до 15 г. и от 16 до 18 г.

Възможностите за участие са: идея, разказ и фотоконкурс.

Идеята трябва да е изложена до 3 /три/ страници, размер А4; разказът – до 5 /пет/ страници, размер А4; а снимките за фотоконкурса да са с размер А4 или 2480х3425 pixels. Един участник може да изпрати до 3 снимки.

Краен срок за изпращане на творбите – 30.06.2017 г.

Електронният адрес, на който могат да се изпращат творбите е: madarabulgaria@gmail.com или на пощенски адрес:

Фондация „Мадара – България“, ул. „Марица“ № 10, град София – 1505

Победителите в конкурса ще бъдат обявени през месец октомври 2017 г. и наградени на специална церемония.

За справки: e-mail: foundation_madara@bas.bg


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


19.05.2017 г.


Изх. РУО1 – 10169/ 10.05.2017 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 27.05.2017 г. от 9.30 ч  в НПМГ, ет. 3 ще се проведе Софийското градско състезание по физика и астрономия „Талантлив физик“ зa VII клас.
Организатори на състезанието са НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, Физически факултет при СУ “Климент Охридски“ и РУО – София-град
Продължителността на състезанието е  3 (три) астрономически часа.

Заявки
за участие в състезанието „Талантлив физик“ за VII клас  се приемат от 15.05 до 25.05. 2017 г. (включително) на следния електронен адрес:
НПМГ“Акад. Л. Чакалов“   e-mail: http://npmg.org/

Учителите по физика и астрономия е желателно да придружат учениците си до мястото на провеждане на състезанието. Ако от дадено училище има 10 и повече ученици, ръководството на съответното училище трябва да осигури и квестор.

Състезанието се състои от три части:
I част: 10 задачи със свободен отговор;
II част: 1 изчислителна задача;
ІІІ част: 1експериментална задача.

При решаването им се изисква описание в кратък текст на дадените и търсените величини, изписване на физични формули и подходящи чертежи.
Включва се учебно съдържание от учебната програма по Човек и природа V и VI клас и Физика и астрономияза VІІ клас.
Изпитният вариант се съставя от комисия, включваща учителите по физика и астрономия  в НПМГ.
Проверката, оценяването и класирането на писмените работи на участниците се извършват от комисията. При необходимост в деня на състезанието председателят на комисията може да определи допълнително учители, които да участват в проверката и оценката.

Допускат се всички определения и закономерности, включени в различните учебници по Физика и астрономия  за VII клас.
Оценяването на задачите се извършва по точкова система.
По време на състезанието ученикът може да използва калкулатор и пособия за писане и чертане.
Разпределението на учениците по стаи ще се постави на входа на училището 1 час преди началото на състезанието, а настаняването на работните им места – от  08.50 до 09.20 ч.

Приложение: регламент на състезанието „Талантлив физик“
Адрес на страницата на състезанието: https://npmg.org/2017/05/18/tf2017/

Линк към формата за записване:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewH8ZKhk8UISdI-ZXJnoWaIb3bWh9mpxJ3GE9ZcQRCxZAFgQ/viewform
Линк към публиччния регистър със записаните:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vi–Alp7xiqF_vRrWu122Y36POzJ-i0zMkdba6RK4ow/pubhtml

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


19.05.2017 г.


Изх.№ РУО 1-11203/18.05.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо № 9105-170/17.05.2017 г. МОН популяризира регламента за кандидатстване във Второто детско международно състезание „Магията на приятелството“.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието на Република Азербайджан и Детският гворчески център в партньорство със Съюза на артистите и Държавната академия по изкуствата на Азербайджан.

Състезанието „Магията на приятелството“ е с основна тема „Обичаи и традиции на моята страна“ и включва следните категории - обичаи и традиции, национални празници, традиционни костюми, игри, музикални инструменти и кухня. Целите на състезанието са учениците да се запознаят с обичаите и традициите на различните страни, насърчаване на толерантността към различните култури, изграждане на приятелски отношения между участниците oт различни страни и откриване на млади таланти.

Участниците са разделени в 3 възрастови групи  -  6-8-годишни, 9-12- годишни и 13-15 годишни.

За участие се допускат рисунки, графики, колажи и други нерамкирани творби с размер, ненадвишаващ 60x40. Предоставените за участие произведения не се връщат на авторите.

Кранният срок за изпращане на творбите и попълнените формуляри заучастие е 30 септември 2017 година на посочения в бланката адрес. Оценяването ще бъде периода 30 септември – 30 октомври, като организаторите предвиждат изложба през месец ноември 2017 година.

Отличените участници във всяка възрастова група ще бъдат удостоени с медали и грамоти, които ще бъдат изпратени по пощата.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящето детско международно състезание и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: бланка и формуляр за участие

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


10.05.2017 г.


Изх. РУО1 – 10048/ 09.05.2017 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 10.06.2017 г. от 9:00 часа в 105 СУ „Атанас Далчев” ще се проведе Софийското градско състезание  „Млад природолюбител“ зa ученици от V и  VI клас.

Организатори на състезанието са  РУО – София-град и регионален методичен съвет по биология, регионален методичен по химия и регионален методичен съвет по физика.

Срокът за изпращане на заявките по приложения образец е до 31.05. 2017 г. (включително) на следния електронен адрес: e-mail: prirodninauki_ivanova@abv.bg

Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:
Всяко училище има право да участва с 2 отбора (1 отбор от ученици от V клас и 1 отбор от ученици от VІ клас). Отборът включва 3 състезатели.
Учителите по Човекът и природата е желателно да придружат учениците си до мястото на провеждане.
Участниците в състезанието решават тест в рамките на 90 минути, като задачите в теста са различни за учениците от V и VІ клас. Задачите включват учебно съдържание по предмета „Човекът и природата” за съответния клас.
Изпитният вариант се съставя от комисия, включваща учители по физика, химия и биология.
Проверката, оценяването и класирането на писмените работи на участниците се извършват от комисия съгласно приложения регламент.

Публичното обявяване на резултатите ще се осъществи на сайта: http:www.prirodninauki.bg, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник от неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите.

Приложения:

1.  Регламент за организиране и провеждане на състезанието;
2. Образец на заявка;
3. Декларация за информирано съгласие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


03.05.2017 г.


Изх.№ РУО1-9544/03.05.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7348/06.04.2017 г. в РУО – София-град., Ви уведомявам, че дружество „ЕВРОГРЕЙД“ ООД, заедно със Сдружение „Асоциация български фолклор“ организират Международна фестивална програма, в която могат да вземат участие индивидуални изпълнители и колективи от различни жанрови направления в различна възраст в зависимост от регламента на всеки конкурс от програмата.

Фестивалната програма ще се проведе на територията на община Созопол, с любезното съдействие на кмета и общинската администрация.

Допълнителна информация относно регламентите и условията за настаняване можете да намерите на www.worldstage.eu  или на www.wse.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.04.2017 г.


Изх. № РУО1-9238/ 28.04.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите по български език и литература и и учениците от I-XII клас от Вашето училище с регламента на конкурс за рецитация на Яворова поезия, обявен от община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


27.04.2017 г.


Изх.№ РУО 1- 9077/27.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че официално стартира Десетият национален исторически конкурс за ученици на възраст от VІІІ до ХІІ клас на тема: „Семейни и родови истории от времето на комунистическия режим”, организиран от фондация „Ценности” под патронажа на министъра на образованието и науката. 
Конкурсът е по национална история и обект на изследване могат да бъдат семейни и родови истории от времето на комунистическия режим, но в контекста на българската история.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
•Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.
• Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.
• Конкурсната работа може да бъде:
- писмена: с обем между 10 и 50 страници;
- визуална: филм (с продължителност не по-малко от 20 минути);
- електронна: интернет-страница, блог и др.
• Разработката (на хартиен или електронен носител) се придружава от попълнен формуляр за участие в конкурса, който не се връща обратно на участника.
• Краен срок за изпращане на разработките: 2 октомври 2017 година на адрес: София 1000, п.к. 1302.
• Оценката на журито е окончателна и не подлежи на промяна.
• Наградите на победителите ще бъдат връчени през месец декември 2017 година.

НАГРАДИ:
Една първа 700 лв.
Две втори по 400 лв.
Три трети по 300 лв.
Четири награди за научно ръководство по 150 лв.
Всички отличени от журито участници ще получат ГРАМОТИ за участие в конкурса.
На победителите в конкурса се предоставя възможност за участие в международни младежки семинари в мрежата на EUSTORY.
   
Допълнителна информация може да получите на тел. 02 988 12 04, e-mail: values_nik@abv.bg или на www.values.bg/histori/.
Моля да информирате учителите по история и цивилизация и учениците, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


27.04.2017 г.


Изх. №
РУО1-8988/26.04.2017г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-8772/25.04.2017Г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 3 и 4 юни в сградата на СофтУни, град София, ул. Тинтява 15-17ще се проведе състезание по информатика и информационни технологии - SoftUni Tech Fest, организирано от СофтУни. Състезанието е в пет категории - софтуерни и уеб приложения – над 18 г., софтуерни и уеб приложения – под 18 г., уебсайтове, дизайн и мултимедия и роботика.

За участие в състезанието е необходима предварително онлайн регистрация на адрес:
http://techfest.softuni.bg

Участието в състезанието е безплатно. Предвидени са награди за победителите и подаръци за всички участници.

При необходимост от допълнителна  информация  може да се свържете с Андреа Атанасова на andrea@softuni.bg или на тел.: 0895 50 81 21.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД

ПЕТЯ ИВАНОВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД
(съгл. заповед № РД 01-174/21.04.2017 г. 

на началника на РУО – София-град)


21.04.2017 г.

Изх. № РУО1-8719/24.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № РУО1-8436/20.04.2017 г. в РУО – София-град, Ви информирам, че от 2ри до 7ми юли 2017 г. в гр. Балчик, област Добрич, ще се проведе Девети международен детски фестивал на изкуствата на английски език и детското творчество „Светът в детските длани“ – Балчик 2017 г.  
Допълнителна информация за събитието можете да намерите на http://landing.festivalbalchik.com/main.bg/.

Приложение:

 1. Заявка за участие.
 2. Регламент на фестивала.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД

ПЕТЯ ИВАНОВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД (съгл. заповед № РД 01-174/21.04.2017 г. на началника на РУО – София-град)


21.04.2017 г.


Изх. РУО1 - 8377/20.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-8167/19.04.2017 г. на  Pierre Fabre Oral Care - България, Ви уведомявам, че е  обявен художествен конкурс от 20 април до 26 май 2017 г.
Първите три отличени, от специално жури, творби ще получат голямата награда (велосипед), а за 10 от участниците са предвидени и поощрителни награди.
Право да участват в конкурса имат всички ученици от 1 до 4 клас. Няма никакви ограничения в размера на творбите и използваната техника.
Всяка творба трябва да съдържа: трите имена на своя автор, клас, училище и град.
По време на конкурса, творбите ще бъдат публикувани и на фейсбук страницата usmivka.bg, където ще може да се гласува за всяка от тях. Творбата събрала най-много харесвания, класира авторът й сред първите трима!
Творбите се изпращат на адрес: София 1404, бул. „България" 49, Бизнес център „Витоша", ет. 6 до Виктория Илиева или Силвия Атанасова

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.04.2017 г.


Изх. №РУО1-8617/21.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПЧМГ, СМГ И 107 ОУ
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на електронната поща на повереното Ви училище са изпратени протоколи с резултатите на явилите се ученици от VIII до XII клас от Вашето училище от участието им в Националния кръг на олимпиадата по математика, проведен на 08 и 09.04.2017 г. в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, град София.
В тази връзка моля за Вашето съдействие за информиране на учениците и да създадете необходимата организация за запознаване с резултатите от проведената олимпиада, като поставите протоколите с резултатите на достъпно за учениците и родителите място.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


21.04.2017 г.


Изх. №РУО1-8617/21.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПЧМГ, СМГ И 107 ОУ
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на електронната поща на повереното Ви училище са изпратени протоколи с резултатите на явилите се ученици от VIII до XII клас от Вашето училище от участието им в Националния кръг на олимпиадата по математика, проведен на 08 и 09.04.2017 г. в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, град София.
В тази връзка моля за Вашето съдействие за информиране на учениците и да създадете необходимата организация за запознаване с резултатите от проведената олимпиада, като поставите протоколите с резултатите на достъпно за учениците и родителите място.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


20.04.2017 г.


Изх. № РУО1-8370/ 20.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Спешъл олимпикс България, под патронажа на Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката, ще реализира Национална програма „Да играем заедно 2017“ по футбол и народна топка за деца и младежи с и без интелектуални затруднения на възраст до 15 години от основните, средните и помощните училища.
Регионалният спортен празник ще се проведе с участието на смесени отбори на 3 юни 2017 г. от 9. 30 ч. в Национална спортна академия „Васил Левски“. Смесените отбори се състоят от 1 партньор с увреждания и 1 без увреждания.
Децата от детските градини ще споделят усещането като фенове, в подкрепа на участниците.
В рамките на Регионалните празници се планира представяне пред педагогическите екипи на детските градини на адаптираната методика на Спешъл олимпикс и видео клипове, които ще бъдат излъчени по време на празниците и могат да бъдат свалени от: NTTP://MEDIA.PROSPORT-BG.NET

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


20.04.2017 г.


Изх. № РУО1- 8541/21.04.2017г.

ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Националната олимпиада по информационни технологии

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 година и заповед №РД28-34/04.10.2016 г. на началника на РУО – София-град, от 12 до 14 май 2017г. в гр. Варна ще се проведе Националната олимпиада по информационни технологии.
Имената на допуснатите до Национален кръг участници са изпратени на електронните пощи на училищата от които има класирани ученици.
В срок до 03 май училищата следва да изпратят заявка по образец за участие на класираните екипи в националната олимпиада на двата електронни адреса: d.stoyanova@ruo-varna.bg и noit_2017_varna@mgberon.com
За участниците в състезанието са осигурени места в хотел „Персей“, хотел „Бриз“ и хотел „Черно море“, гр. Варна. Ръководителите на отбори и придружаващите лица сами резервират места на посочените телефони в хотела, който са избрали. Информация за хотелите е качена на сайта: http://mgberon.com/noit2017_nationalround/ Финансовите средства, необходими за участие в олимпиадата на класираните ученици и техните ръководители са за сметка на изпращащата страна.
Регистрацията на участниците и инсталирането на проектите ще се състои на 12.05.2017г. от 12.00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна. При регистрацията ръководителите трябва да представят на хартиен носител:

 • списък с имената на учениците, съдържащ дата и година на раждане, училище, клас, област, град;
 • документи придружаващи проектите, които са описани в регламента на олимпиадата.

Повече информация за организацията на олимпиадата може да намерите в прикачения файл.

Приложение: Информация.
Заявка

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


20.04.2017 г.


Изх. № РУО1-8494/ 21.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на третото издание на националния ученически конкурс „Вазовата България“, организиран от къщата музей „Иван Вазов“ и община Сопот.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


20.04.2017 г.


Изх. № РУО1-8315/20.04.2017 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило в РУО – София-град с вх. № РУО1-8013/18.04.2017 г., Ви информирам, че Първа езикова гимназия – гр. Варна и Фондация „Българска памет“ организират ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът, който се провежда от 2007 година, е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН и е финансово подпомогнат от Община Варна. Право на участие имат ученици в гимназиален етап от цялата страна.

Темата на конкурса за 2017 година е „КЛЮЧЪТ“.

Конкурсните материали следва да бъдат изпратени не по-късно от 07.05.2017 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенски адрес: Първа езикова гимназия – за КОНКУРС 2017 г., ул. „Подвис“ № 29, гр. Варна, п.к. 9010.

Статутът на конкурса и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.

За повече информация и въпроси: literature_konkurs@abv.bg и тел.: 052/301 235; 052/303 785.

Приложения:

 1. Покана за участие.
 2. Статут на конкурса.
 3. Формуляр за кандидатстване.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


19.04.2017 г.

Изх.№ РУО 1-8076/19.04.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие“, гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово обявяват Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки, посветен на 32-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“.
Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.05.2017 г. на адрес: София 1303, ул. „Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org или rodno.ludogorie.org@gmail.com. Тел. за контакти – 02/ 929 61 01.
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: статут на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


19.04.2017 г.

Изх.№ РУО 1-8075/19.04.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-130/12.04.2017 г. на МОН, Ви уведомявам, че предстои провеждането на конкурс за илюстрация на тема „Мъдростта на народа ни“.  Конкурсът се организира от Фондация „Детето и фолклора“, гр. София.
През настоящата година се акцентира вьрху илюстрации на тема „Крали Марко и други български юнаци“. Конкурсът е ориентиран към деца от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи.
Моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и окажете необходимото съдействие на желаещите да участват.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


19.04.2017 г.

Изх. РУО1 – 7985/ 18.04.2017 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 29.04.2017 г. от 9:00 часа във Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Софийското градско състезание по химия и опазване на околната среда „Талантлив химик“ зa VII клас.
Организатори на състезанието са Съюзът на учителите по химия в София, Факултетът по химия и фармация на СУ “Климент Охридски“, РУО – София-град и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.
Продължителност 3 (три) астрономически часа.
Заявки за участие в състезанието „Талантлив химик“ за VII клас  се приемат от 19.04. 2017 г. до 27.04. 2016 г. (включително) на следния електронен адрес:
НПМГ“Акад. Л. Чакалов“   e-mail: http://npmg.org/
Учителите по химия и опазване на околната среда е желателно да придружат учениците си до мястото на провеждане на състезанието. Ако от дадено училище има 10 и повече ученици, ръководството на съответното училище трябва да осигури и квестор.
Състезанието се състои в решаването на тест от три части:
I част: 20 задачи с избираем отговор;
II част: 4 задачи със свободен отговор.
При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули и уравнения.
ІІІ част: 2 логическите задачи, които включват учебно съдържание от учебната програма по химия и опазване на околната среда за VІІ клас.
Изпитният вариант се съставя от комисия, включваща учителите по химия и опазване на околната среда в НПМГ.
Проверката, оценяването и класирането на писмените работи на участниците се извършват от комисията. При необходимост в деня на състезанието председателят на комисията може да определи допълнително учители, които да участват в проверката и оценката.
При оценяването се съблюдава следното:

 • Веществата да са означени с химични формули;
 • Химичните уравнения да са изравнени;
 • При изразяване на химичните уравнения е желателно да се посочат и условията, при които протичат процесите (температура, налягане, катализатор, лъчение и т.н.);
 • При изразяване на химични закони с математически формули да се използват приетите буквени означения.

Допускат се всички определения, включени в различните учебници по химия и опазване на околната среда за VII клас.
Оценяването на задачите се извършва по точкова система.
По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица (система), таблица на разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието заедно със състезателните задачи.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД


18.04.2017 г.

Изх. № РУО1-8020/ 18.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че техническата конференция за ІІІ етап – градско първенство (зона) на Ученическите игри 2016/2017 г. за София-град, ще се проведе на 21.04.2017 г. (петък) от 18.30 ч. за спортовете футбол и лека атлетика и на 25.04.2017 г. (вторник) за останалите спортове от 18.30 часа в Софийска математическа гимназия, ул. „Искър”№ 61.
Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт и да подсигурите присъствието им.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД


18.04.2017 г.

Изх.№ РУО1-7873/12.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №: РУО1-6272/30.03.2017 г., Ви уведомявам, че в периода 10.05.-06.06.2017 г. предстои седмото провеждане на „София хартиен арт фест“, организиран от Фондация „Аматеос“. 
Фестивалът е включен в културния календар на София и е платформа за представяне и изява на автори и организации на участници от 47 държави.
Организаторите предоставят възможност за участие на столичните ученици в дейности от информационно-обучителната кампания, включени в програмата на фестивала.

Приложение:
1. Програма на фестивала.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД02-682/06.04.2017 г.
на началника на РУО – София-град/


18.04.2017 г.

Изх.№ РУО1-7214/06.04.2017 г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-99/21.03.2017 г. с вх. № РУО1-4908/22.03.2017 г в РУО – София-град., Ви уведомявам, че Училище „Импо Вайнер Крал“ в Словашката република организира арт работилница чрез интернет в Поважска Бистрица за тричленни отбори от ученици на възраст между 14 и 18 години.
Конкурсът е в три категории: мултимедийна, арт пространствена инсталация, интересно представена в AVI размер или POWER POINT на английски език; анимационен филм и тематична колекция от арт фотография.
При размер на файла 1.10 МВ материалите се изпращат по интернет на адрес: jozef.pobocik@gmail.com. Файловете с по-големи размери /например видеофайлове с дължина максимум 5 мин./ се изпращат на CD или DVD на адреса на училището:
Zakladna umelecka skola
Imra Weinera Krala
Jesenskeho 246/10
017 01 Povazska Bystrica
Slovenska republika
Файлът на тричленния отбор трябва да съдържа: малките и фамилните имена; възрастта; езиковите умения на отбора; заглавието на файла; имената на учителя; адрес на училището; държава; електронен адрес за връзка; разрешение на участниците в състезанието за публикуване на файла в методическите материали в електронен формат.
Файловете се изпращан до 28.04.2017 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


18.04.2017 г.

Изх.№ РУО1-7213/06.04.2017 г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5020/22.03.2017 г. в РУО – София-град., Ви уведомявам, че Община Сопот и къща музей „Иван Вазов“ обявяват III-ти Национален ученически конкурс „Вазовата България“, посветен на 167-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов.
Организаторите на конкурса отправят предизвикателство към децата на България да вземат участие като засвидетелстват своя талант, творчески умения и заложби, отдавайки почитта си към Патриарха на българската литература Иван Вазов.
 
Приложение: Статут на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


18.04.2017 г.

Изх. № РУО1-7874/ 12.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6454/31.03.2017 г., приложено Ви изпращам анкетна карта за проучване мнението на работодателите относно професионалните компетенции на студентите, придобиващи професионалната си квалификация по специалности от направленията 1.2. „Педагогика“ и 1.3. „ Педагогика на обучението по …..“
Същата е изготвена във връзка с предстоящата институционална акредитация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ за периода 2012-2016 г.
Подадените от Вас отговори на въпросите в анкетата ще позволят качествено оценяване на програмите, по които Филиал Враца провежда обучение и ще са от полза при бъдещата актуализация на учебната документация.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 
(съгласно заповед № РД 02-682/ 06.04.2017 г. 
на началника на РУО – София-град)


12.04.2017 г.

Изх. № РУО1-7834/ 12.04.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам информацияза национален конкурс за есе „Словотворци“, обявен от фондация „Благотворител“.

Моля да популяризирате инициативата сред учениците и учителите от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 
(съгласно заповед № РД 02-682/ 06.04.2017 г. 
на началника на РУО – София-град)


07.04.2017 г.


Изх. РУО1 – 6395/ 31.03.2017 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана за участие във фестивал „Наука и технологии“, организиран от професионална гимназия „Асен Златаров“ – Видин, на 28.04.2017 год.
Моля да информирате учителите по природни науки.
Приложение:

 1. Представяне на проект „Наука в действие“
 2. Покана за участие във фестивал „Наука и технологии“

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


07.04.2017 г.


Изх. РУО1-7400/06.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюз на математиците в България с вх. №РУО1-6013/29.03.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 22.04.2017 г. ще се проведе Великденското математическо състезание за ученици от I до XII клас при следния регламент:
Време за работа-90 минути за I и II  клас и 120 минути за учениците от III до XII клас.
Формат на състезанието: 15 тестови задачи с избираем отговор /всяка задача има само един верен отговор от четири възможни, в т. ч. като четвърта възможност „друг отговор“, който се приема за верен само при записан верен резултат/
Задачите за VII клас са във формата на изпита след VII клас /стандарта на МОН/, а за XI и XII клас са във формата на матура /стандарта на МОН/.  
ВАЖНО: Състезанието за I и II клас е от 8:30 ч. до 10:00 ч, а за всички останали класове е от 10:30 ч. до 12:30 ч.
Заявките за участие се приемат в канцеларията на 119 СУ, канцеларията на 2 СУ, и стая 402 на 125 СУ.
Краен срок за записване е 13:00 ч. на 19 април 2017 г.
Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.
За получаване на подробна информация за състезанието можете да се обаждате на GSM 0988 903 025 или да пишете на електронен адрес:smb.sofia@gmail.com.

Приложения:
1. Писмо на СМБ с вх. №РУО1-6013/29.03.2017 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


06.04.2017 г.


Изх. № РУО1-7094/05.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния доверителен екофонд, регистрирано с вх. № РУО1-6302/30.03.2017 г. в РУО – София-град, Ви Уведомявам, че Националният доверителен екофонд обявява конкурс „Мими Праматарова“, 2017 – конкурс за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени.

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Р. България.

Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени и на сайта „Климатът и Аз“: http://myclimate.bg/bg/novini/ и на сайта на НДЕФ: https://ecofund-bg.org/

Крайният срок за изпращане на проектите е 15 май 2017 г. Наградите ще се обявят на 5 юни 2017 г.

За допълнителна информация: Елена Михайлова, тел.: 02/ 973 36 37

Приложение:
1. Покана.
2. Формуляр за участие и критерии за оценка.
3. Контролен лист.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


05.04.2017 г.


Изх. №РУО 1–7021/05.04.2017 г.              

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА 107 ОУ, СМГ, ПЧМГ И АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, град София е определен за домакин на Националната олимпиада по математика. Националната олимпиада ще се проведе в периода от 07 до 10 април 2017 г. в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София, ул. „Бигла“ № 56.
Организатори на Националната олимпиада по математика са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София.
Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 07 април 2017 година от 18:30 часа в актовата зала на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София.
Ръководителите на отборите трябва да представят на хартиен носител списъци на учениците с трите имена, дата и година на раждане, клас, училище и населено място.
Регистрацията на участниците ще се извършва от 15:00 до 18:30 часа на 07.04.2017 г. в учителската стая на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София.
В тази връзка моля, в срок до 06 април 2017 год. да изпратите заявка, на електронен адрес npmg_sofia@abv.bg на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.   
Допускането на учениците до участие в националната олимпиада ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
За допълнителна информация и въпроси: тел.02/935 60 66, Боянка Кънева – старши експерт по ОСО в РУО-София-град и тел.02/862-29-66, Даниела Шошова – директор на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.  
Приложение: програма за провеждане на националния кръг на олимпиадата по математика   от 07 до 10 април 2017 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


05.04.2017 г.


Изх. №  РУО1-6969/04.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА
                                                                                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с постъпило писмо на Областния управител на област София в РУО - София-град, с вх. № РУО1-6538/03.04.2017 г., приложено Ви изпращам Регламент за участие в Национален конкурс за произведение по мисъл на Елиас Канети. В конкурса могат да участват всички ученици от VIII до XII клас.

Инициативата е на екипа на Националната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ - гр. Русе и е насочена към развитие на творческата активност на учениците.

Приложение: Регламент за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


05.04.2017 г.


Изх. РУО1 – 6959/ 04.04.2017 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През месец май 2017 год. в София ще се проведе 24-тия конкурс за средношколци на фондация „Миню Балкански“.
Конкурсът се организира от Висшия институт за развитието на културата, науката и технологиите в България със съдействието на Министерството на образованието и науката, на Софийски университет, на културния отдел към посолството на Република Франция в България и на списания „Математика и информатика“ и „Математика“.
Участниците могат да премерят сили в две независими състезания: по физика и по математика. Задачите, зададени на френски и английски език, покриват учебния материал от 9-ти до 12-ти клас. Решенията им трябва задължително да бъдат описани на френски или на английски език /може да се използва речник/. Такса за правоучастие няма. Регистрацията на участниците се извършва непосредствено преди състезанията.
Наградата за първенците е едноседмична екскурзия до Франция, включваща културно-туристическа програма и церемония в българското посолство в Париж. Първенците ще се запознаят с уникалната френска система за висше образование, както и с малката общност студенти – лауреати, продължили образованието си в най-добрите френски университети благодарение на конкурса.
И през тази година конкурсите ще се състоят в Ректората на Софийския университет /бул. „Цар Освободител“ № 15, вход от към вътрешния двор/, като са насрочени както следва:

 • Състезанието по математика ще се проведе на 13.05.2017 г. от 11 часа в 255 аудитория
 • Състезанието по физика ще се проведе на 14.05.2017 г. от 11 часа в 255 аудитория

Всички състезания са с продължителност 4 часа.

Актуална информация може да откриете на официалния сайт на фондация „Миню Балкански“: www.balkanski-fondation.org

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


04.04.2017 г.


Изх. №РУО1-6756/04.04.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
  

Във  връзка с постъпило писмо № РУО1-5877/29.03.2017 г. на МОН, относно Двадесетото Юбилейно състезание в зала - Първи кръг от Републиканския шампионат по пътна безопасност и приложно колоездене за деца по правилата па ФИА, Ви информирам, че през настоящата 2017 г. състезанието ще бъде проведено в зала "Триадица " от 21 до 23 април 2017 г., като едновременно с това, то ще е  и Регионално за училищата от гр. София.

Желаещите да участват следва да бъдат във възрастова група от 10 до 12 години. Състезанието е етап от националната кампания "Сигурност и безопасност за децата на пътя".

Отборите, отговарящи на условията за участие съгласно приложения регламент, могат да вземат участие и в останалите кръгове от Републиканския шампионат в градовете Благоевград, Търговище и Първомай.

Приложение:
1. Регламент за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


03.04.2017 г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ И ХІІ КЛАС – СОФИЯ, 2017 г.


03.04.2017 г.


Изх.№ РУО1-6585/03.04.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-5904/29.03.2017 г., Ви уведомявам, че Съветът на децата, с подкрепата на председателя на Държавна агенция за закрила на детето, организира конкурс за детска рисунка, фотография, литературна творба или видоклип под надслов „Аз решавам”.

Целта на инициативата е да се покаже добрата практика и положителния пример при прилагане на правата на децата, както и да се насърчи информираността на децата за техните права.
Всеки ученик между 11 и 18 години може да вземе участие с по една творба в различните категории – фотография, видеоклип, рисунка или литературен текст.

Крайният срок за получаване на творбите е 01.05.2017 г.

Приложение: Статут на конкурса „Аз решавам”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


29.03.2017 г.


Изх.№ РУО1-5935/29.03.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. №: РУО1-5678/28.03.2017 г., Ви уведомявам, че Фондация BCause организира  IX-то издание на  конкурсна програма на „Мобилтел” – „Мтел еко грант”, чиято цел е да окаже подкрепа за опазването на българската природа. Програмата е под надслов „Природа с бъдеще” и е насочена към еко-клубове и други извънкласни форми в училища и детски градини.
Информация за програмата може да намерите на www.mtel.bg/priroda, http://bcause.bg/grantmaking/news-grantmaking/279-fondacia-bcause-nabira-proekti-po-programa-mtel-eco-grant-2017.html или на тел.02/987 1574, 0884 645 206 – Людмила Атанасова  

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


29.03.2017 г.


Изх.№ РУО1-5839/28.03.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. №: РУО1-3798/15.03.2017 г., Ви уведомявам, че Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски”, град Казанлък, организира следните конкурси:

 • XIV-ти национален конкурс „Казанлъшка роза”;
 • IX-ти национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Една българска роза”;
 • VII-ми национален конкурс за класически, характерни и модерни танци.

Конкурсите са включени в Националния календар за изяви по интереси на МОН за учебната 2016/2017 г. и ще се проведат в рамките на Празника на розата – 2017.

Информация относно регламентите и заявките за участие ще намерите в приложените материали.

Приложение:
съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.03.2017 г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 18.02.2017 Г.


28.03.2017 г.


Изх. РУО1 – 5676/ 28.03.2017 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Третият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“ ще се проведе на 14.май 2017 год. от 9:00 до 14:00 часа в Националния музей „Земята и хората“.

Тема на конкурса за учебната 2016/ 2017 г. - „Отделянето - основен жизнен процес на биологичните системи”.

Организатори на конкурса са РУО – София-град и Регионален методичен съвет по биология.

Донасянето на готовите модели за участие ще се извършва в самия ден на провеждането на конкурса, 14. май 2017 год.

Конкурсът включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите.  
Моля, участниците с  модели, да се явяват в музея „Земята и хората“ от 8:30 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

Желателно е заявките за участие да бъдат изпратени до 09.
05.2017 г. на електронeнадрес: biomodel@abv.bg

Обръщам Ви внимание, че предварително обявената дата за провеждане на конкурса 23.04.2017 год. се променя на 14.05.2017 год.

Приложение:

 1. Регламент на конкурса
 2. Методически насоки
 3. Заявка за участие
 4. Оценъчна карта

Моля, запознайте учителите по природни науки с настоящото писмо.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.03.2017 г.


Изх. № РУО1-5727/ 28.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията на конкурса на тема „Дигитализацията и аз. Как технологиите помагат в ежедневието“, организиран от Mastercard и Джуниър Ачийвмънт България.

Голямата награда в конкурса е възможността за среща на живо с робота-хуманоид Pepper.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


27.03.2017 г.


Изх.№ РУО 1- 5430/24.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в случай на участие на ученици от Вашето училище в обявения с писмо  изх.№ 9137-85/23.01.2017 г. на РУО – София-град Национален ученически конкурс „Времена и будители“, организиран от  Националния музей на образованието – Габрово и  РУО – Габрово, е необходимо да уведомите организаторите в срок до 10 април 2017 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


24.03.2017 г.


Изх.№ РУО1-5432/24.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. №: РУО1-3708/14.03.2017 г., Ви уведомявам, че Сдружение „Образование без граници – БГ 2012” със съдействието на българското училище в гр.Прага „Д-р Петър Берон” организира обучение на тема: „Професионални компетентности на учител-наставник”.
Обучението ще се проведе в чешката столица в периода 18-23.04.2017 г.
След края на обучението „Образование без граници – БГ 2012”  предоставя
квалификационен кредит.
За запитвания относно програмата, регистрацията, както и информация за други обучения: www.bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com , edubg2012@gmail.com , тел.: 0877 787 903 - Георги Шошев

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


24.03.2017 г.


Изх.№ РУО1-5422/24.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо в РУО София-град, Ви уведомявам, че Сдружение „Образование, технологии, общество-ОТО” организира еднодневно обучение за учители в периода 05-07.04.2017 г. на тема: „Технология за работа с деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание /ХПДВ/ в условията на детска градина/училище”.
Обучението е с продължителност 16 академични часа.
След успешно завършване на курса участниците получават 1 квалификационен кредит.
Повече информация относно курса и предстоящи обучения: тел.0887 242 122 и на e-mail: oto_s@abv.bg .
Приложение: Програма на обучението.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


24.03.2017 г.


Изх. РУО1 – 5034/ 22.03.2017 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, град Разград е определен за домакин на XLIXНационална олимпиада  по физика . Националната олимпиада ще се проведе в периода от 10 до 12 април 2017 г. в ОУ Никола Икономов”, гр. Разград (ул."Вардар" № 9).

Организатори на XLIXНационална олимпиада по физика са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Разград и ОУ „Никола Икономов” – Разград.

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 10 април 2017 година от 18,00 часа в зала „Филхармония”, гр. Разград.

За участниците в състезанието са осигурени места в хотели в град Разград, описани в приложението. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на посочените телефони в хотела, който са избрали. Местата в хотелите са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. Всички посочени в приложението цени са с включено ДДС.

Ръководителите на отборите трябва да представят на хартиен носител списъци на учениците с трите имена, дата и година на раждане, клас, училище и населено място.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 16,30 часа на 10.04.2017 г. във фоайето на зала „Филхармония”, гр. Разград.

Командировъчните средства за участниците и ръководителите са за сметка на училищата, РУО,  училищни настоятелства, общини, спонсори и др.

В тази връзка моля, в срок до 30 март 2017 год. да изпратите заявка, по приложения образец, на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg на експерта по природни науки и екология Петя Иванова. Експертът по природни науки в РУО изготвя и изпраща до РУО – Разград обобщена заявка.

Допускането на учениците до участие в националната олимпиада ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0878 684315, Галина Пенева, ст. експерт по ПНЕ в РУО-Разград.
           
Приложения:

 1. Програма за провеждане на олимпиадата
 2. Оферти на хотели в гр. Разград
 3. Заявка за участие
 4. Информация за град Разград

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД24.03.2017 г.

Изх. РУО1- 4891/22.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката и писмо с изх. № РД-20-504/14.03.2017 г. на МОН и с вх. № РУО1-3884/15.03.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че от 31-ви март до 2-ри април 2017 в град Бургас, ще се проведат Пролетни математически състезания по математика за ученици от IX до XII клас.
Финансовите средства, необходими за участие в състезанието са за сметка на заявителите, като ръководителите на отбори сами резервират места на приложените към писмото телефони на хотели.
Регистрацията на 31-ви март ще бъде извършена в Актовата зала на  ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, град Бургас.
Моля, имайте предвид, че:

 1. За участие следва да се попълни приложената заявка по образец.
 2. Заявката трябва да бъде изпратена на електронен адрес: pms-bs-2017@abv.bg до 29.03.2017 г. 

 При настъпила промяна относно ръководителите и учениците да се представи своевременно актуален списък в електронен вариант на същия електронен адрес.
 Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.
Приложения:
1. Заявка за участие .
2. Предварителна програма на състезанието.
3. Примерни хотели за настаняване.


ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД24.03.2017 г.


Изх. № РУО1-5214/23.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Международната неправителствена организация Child & Youth Finance International (CYFI) с партньор фондация „Инициатива за финансова грамотност“ в Глобалната мрежа на CYFI организира международна инициатива „Световна седмица на парите“ в Бълагария, в периода от 27 март 2017 г. до 02 април 2017 г. Темата на изданието 2017 г. е „Учи. Спестявай. Печели.“

Информация може да бъде намерена на интернет страници www.globalmoneyweek.org  и www.financialiteracy.eu

Контактна информация: office@financialiteracy.eu

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


24.03.2017 г.


Изх. № РУО1-5214/23.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Международната неправителствена организация Child & Youth Finance International (CYFI) с партньор фондация „Инициатива за финансова грамотност“ в Глобалната мрежа на CYFI организира международна инициатива „Световна седмица на парите“ в Бълагария, в периода от 27 март 2017 г. до 02 април 2017 г. Темата на изданието 2017 г. е „Учи. Спестявай. Печели.“

Информация може да бъде намерена на интернет страници www.globalmoneyweek.org  и www.financialiteracy.eu

Контактна информация: office@financialiteracy.eu

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


22.03.2017 г.


Изх. № РУО1-5202/23.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № РУО1-5067/23.03.2017 г. в РУО- София-град, Ви информирам, че на 25 март 2017 г. в РКИЦ – София ще се състои VIII Национален конкурс за четене на руски език. В конкурса ще вземат участие ученици от 20 средни училища, школи и клубове от цялата страна.

Крайният срок за регистрация е 23.03.2017 г. Заявка за участие можете да изпратите на електронен адрес bars2009@abv.bg. За повече информация тел. 0898669460.

Приложение:

 1. Таблица – участници.
 2. Информация за конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


22.03.2017 г.


Изх.№ РУО 1- 4909/22.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с 1190 години от рождението на св. Константин - Кирил Философ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Кърджали, инициира ученически конкурс на тема: „В началото бе словото…“. Целта на конкурса е да предостави възможност за творческа и индивидуална изява на учениците и да съдейства за формиране у учениците на патриотично чувство и признателност към делото на светите братя Кирил и Методий.
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за конкурса, както и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: Регламент на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


22.03.2017 г.


Изх.№ РУО1-4842/22.03.2017 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3627/13.03.2017 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката за поредна година организира Национален конкурс „Млади таланти”.

Тази година конкурсът ще се проведе в периода 25-27.04.207 г. в гр.София.

Класиралите се на първите три места участници ще получат правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който ще се проведе през месец септември с гр.Талин, Естония, а три проекта ще получат правото да участват в Международното младежко научно изложение, което ще се състои през август в гр. Форталеза, Бразилия.

Информация за конкурса, регламента и формулярите за участие може да намерите на сайта на МОН.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


21.03.2017 г.

Изх. РУО1 – 4658/ 21.03.2017 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „ЕВРИКА” обяви  ХIX национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов и е включен в Националния Календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката и през настоящата учебна година.
Надяваме се, че ще се запази тенденцията от последните години на все по-голямо и качествено участие на младите автори. След оспорвана надпревара в пет направления те ще получат награди, но и ще имат право да участват и в други национални и международни прояви в тази област. Вече години наред се обогатява създадения фонд в Националния политехнически музей от конкурсни работи. Там те ще ги съхранят за нашите наследници и ще организират периодично пътуващи изложби в страната. Искаме и през тази година да намерим таланти и изобретатели и да продължим традицията, която създадохме с акад. Димитър Мишев и развиваме с неговите следовници от Българската академия на науките, които продължават да осъществяват космическата програма на страната ни.
Повече информация за други дейности и проекти на Фондация „Еврика” може да научите като посетите нашата страница в Интернет www.evrika.org .
Моля да информирате учителите по природни науки и да съдействате за участието на ученици от Вашето училище.
Приложение:

Регистрационен формуляр
Регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


21.03.2017 г.

Изх. РУО1– 4657 / 21.03.2017 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За седма поредна година, в партньорство с МОН, Столична община и много други партньори, от 11 до 14 май в София, ще се проведе Софийския фестивал на науката. От тази година, поради нарастващия интерес към събитията в него, фестивалът ще се премести в София Тех Парк.
Целта на инициативата е да представя по разбираем и атрактивен начин интересни теми от природните и математическите науки, както по учебното съдържание, така и широк спектър от извънкласни дейности. Фестивалът включва различни събития, демонстрации, опити, щандове и изложби, предназначени за хора от всички възрасти и професии.
Подготвена е специална Училищна програма, която ще се проведе на 11 май (четвъртък) и 12 май (петък). Създадени специално за по-млада публика (1-4 клас и 5-7 клас), тези едновременно забавни и образователни събития предлагат атрактивни обяснения на научни теми от учебния материал по Математика, Информатика, Физика, Химия, Биология и География. Например, шоуто на водещата британска група “Science Made Simple” – „Мокро!“, „HUG THE BUG или от любов към дървениците“ на учени от Националния природонаучен музей, елементарна финансова грамотност за ученици и т.н.
Всички ученически събития са безплатни, но е необходима предварителна резервация, както е указано в приложения материал с подробна информация за всяко от събитията и указания за резервиране на места. Системата за резервациите е отворена до 5 май.
Пълната програма с всички събития на фестивала ще можете да намерите на уебсайта www.sofiasciencefestival.bg.
Моля да информирате учителите от Вашето училище и при проявен интерес да съдействате за  тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


21.03.2017 г.


Изх. № РУО1-4653/21.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3747/14.03.2017 г. Ви нформирам, че Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост организира за втори път конкурс за детска рисунка „Моят дом мечта“
Конкурсът „Моят дом мечта“ цели да създаде усет за красота, уют и топлота.

Допустими участници са деца в следните възрастови групи: I - IV клас и V - VIII клас, а крайният срок за приемане на творбите е 07 април 2017г.

Условията за участие и предвидените награди можете да намерите в приложеният файл.

Приложение: Покана

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


21.03.2017 г.


Изх.
№ РУО1-4563/20.03.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016/ 2017 година, заповед № РД 01-96/28.02.2017 г. на началника на   РУО – София-град и съгласно регламента и утвърдените графици за провеждане на ученически олимпиади и национални състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на  Националното състезание Фолклорна плетеница“, в който могат да вземат участие учениците, изучаващи хореография в IV, VII и XI-XII класове, ще се проведе на 06.04.2017 г. в 144. СУ „Народни будители“, град София, район Младост - 3, ул. "Бъднина" /до детски комплекс "Патиланци"/.

Условията за участие на класовете са описани в регламента на състезанието.

При провеждане на областния кръг се предоставят попълнени декларации от родителите/настойници на участниците.

Моля, в срок до 31.03.2017 г. на e-mail: 144sou.art@144sou.bg
да ИЗПРАТИТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ, в която да опишете:

 • Учебното заведение, район.
 • Клас /с приложен списък на учениците, включващ трите имена/.
 • Учител по хореография и корепетитор.
 • Наименование на хорото, характерно за етнографската област.
 • Наименование на хорото на песен.
 • Наименование на сценичен фолклорен танц, който ще бъде представен пред комисията.
 • Съпровод  /жива музика или CD/.
 • Брой необходими микрофони.
 • Време на участие – по избор във време, свободно от учебни занятия на учениците:

06.04.2017 г. – 10.00 часа; 06.04.2017 г. – 14.00 часа.

За контакти:  02/ 935 60 85 – Антоанета Асенова – старши експерт за КПК в РУО – София-град; e-mail: rio_toniassenova@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ: Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Фолклорна  плетеница“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД17.03.2017 г.Изх. №РУО1- 3518/
13. 03. 2017 г.
 
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2016/2017 г. и заповед № РД 01-96/28.02.2017 г. на началника на   РУО – София-град, Ви уведомявам,  чe:

ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ  „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ за IV клас - национално състезание по математика за учебната 2016/2017 г., ще се проведе на 18.03.2017 г. от 11:00 часа в следните столични училища:

В 2 СУ „Емилиян Станев“, ж.к. Бъкстон ул. „Ген.Суворов“  №36, район Витоша  – за учениците от училищата в район Витоша – 2 СУ, 5 ОУ, 50 ОУ, 52 ОУ, 53 ОУ, ЧСУ „Рьорих“, НУКК, ЧОУ „Света София“ и ЧСОУ „П.Р. Славейков“.
 
В 17 СУ „Дамян Груев“, ж.к. „Западен парк“, ул. Суходолска-2, №134, район  Красна поляна  – за учениците от училищата в район Красна поляна – 17 СУ, 28 СУ и  92 ОУ; район Илинден - 43 ОУ и 45 ОУ и район Овча купел -  72 ОУ, 88 СУ и   НСУ „София“. 
 
В 21 СУ „Христо Ботев“, ул. „Люботрън“ №12, район Лозенец – за учениците от училищата в район Лозенец - 21 СУ, 35 СУ, 107 ОУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 139 ОУ, ЧОУ „Света София“,  Училище към руското посолство и Френски лицей „Виктор Юго“. 

В 33 ОУ „Санкт Петербург“, ж.к. „Люлин“ - III микрорайон – за учениците от училищата в район Люлин - 33  ОУ, 96 СУ, 97 СУ и ЧОУ „ Ерих Кестнер“, район Витоша  - 64 ОУ и  район Банкя -78 СУ и ЧСУ „Цар Симеон Велики“.

В 36 СУ „Максим Горки“, ул. „Пирински проход“ №35, район Красно село – за учениците от училищата в район Красно село - 19 СУ, 25 ОУ, 34 ОУ, 36 СУ, 51 СУ, 142 ОУ и ЧНУ „Питагор“.  

В 41 ОУ „Св. Патриарх Ефтимий“, ул. „Цар Самуил“  № 24 , район Триадица  – за учениците от училищата в район Триадица – 20 ОУ, 41 ОУ, 47 СУ, 73 СУ, 121 СУ и 126 ОУ.

В 44 СУ „Неофит Бозвели“, ул.  „Плакалница“ №45,  район Подуяне – за учениците от училищата в район Подуяне - 42  ОУ, 44 СУ, 49 ОУ, 95 СУ; 143 ОУ и 199 ОУ; район Кремиковци - 156 ОУ и 159 ОУ и район Нови Искър – 4 ОУ, 68 ОУ, 69 ОУ, 108 СУ, 150 ОУ и 163 ОУ. 
   
В 56 СУ „Проф. Константин Иречек“, ж.к. Люлин 8, ул. „Търново“ №37 – за учениците от училищата в районите Люлин - 40 СУ, 56 СУ, 79 СУ,  90 СУ и 137 СУ   и  район  Витоша - 26 СУ.
В 83 ОУ „Елин Пелин“, с. Панчарево ул. „ Елин Пелин“ № 21, район Панчарево – за учениците от училищата в район Панчарево - 83 ОУ,  84 ОУ,  192 СУ и ЧСУО „ЕСПА“.

В 101 СУ „Бачо Киро“, ул. „Илинденско въстание“ 36, район Надежда – за учениците от училищата в район Надежда - 16 ОУ, 54 СУ, 101 СУ, 102 ОУ и ЧОУ „Веда“; район Връбница - 61 ОУ, 62 ОУ, 74 СУ, 140 СУ, 175 ОУ и ЧСУ „Дружба“ и район Подуяне -130 СУ.

 В 105 СУ „Атанас Далчев“, ул. „Св. Пимен Зографски“  №7, район Изгрев – за учениците от училищата в район Изгрев - 11 ОУ, 105 СУ и 119 СУ и район Студентски  - 8 ОУ, 55 СУ и ЧОУ „Азбуки“.

В 109 ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Слатинска“  № 24, район Слатина  –  за учениците от училищата в район Слатина  -  23 СУ, 31 СУИЧЕ, 93 СУ, 109 ОУ, 138 СУ, 148 ОУ и ЧОУ „Образователни технологии“; район Нови Искър – 170 СУ, 176 ОУ и град Сливен. 

 В 112 ОУ „Стоян Заимов“, бул. „Дондуков“ № 60, район Оборище –  за учениците от училищата в район Оборище - 1 СУ, 112 ОУ и 129 ОУ; район Сердика – 14 СУ, 48 ОУ и 100 ОУ; район Възраждане - 18 СУ, 30 СУ, 32 СУ и 134 СУ, град Сандански, град Ихтиман и Немско училище в София.

В 125 СУ „Боян Пенев“, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1, район Младост – за учениците от училищата в район Младост - 10 СУ, 39 СУ, 118 СУ, 125 СУ, 128 СУ, 144 СУ, ЧСОУ „Българско школо“, ЧНУ „Прогресивно образование“  и ЧОУ „Меридиан 22“.

В 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, ул. „Парчевич“ №43, район Средец – за учениците от училищата в район Средец - 6 ОУ, 7 ОУ, 12 СУ, 38 ОУ, 127 СУ и 133 СУ и район Триадица - 22 СУ и 104 ОУ.

В 145 ОУ „Симеон Радев“, Младост ІА ул."Ресен" №1, район Младост – за учениците от училищата в район Младост1- 81 СУ и 145 ОУ.

ВАЖНО!!!  НАЧАЛЕН ЧАС НА СЪСТЕЗАНИЕТО – 11:00 часа. Времетраенето на областния кръг е 90 мин.  Изпитната тема ще бъде изпратена на електронните пощи на училищата-домакини  30 минути преди началото на състезанието.


ВАЖНО!!! Всички ученици трябва да заемат определените им места до 10:30 ч. и в продължение на 30 минути се подготвят за началото на състезанието.

Влизането в училищата-домакини ще става след представяне на документ за самоличност, ученическа карта и/или ученическа книжка.

ВАЖНО!!!  Директорите на всяко училище,
от което има ученици заявили желание за участие в състезанието „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ за IV клас, следва да уведомят  квесторите, включени в заповедта на началника на РУО – София-град, да се явят на 18.03.2017 г. най-късно до 9:45 часа за инструктаж в определеното училище-домакин. Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на състезанието, независимо от броя им, със своя заповед назначава учител-придружител в деня на провеждането.

ВАЖНО!!! 
На електронните пощи на училищата-домакини и училищата, които са заявили участници в състезанието „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ за IV клас, са изпратени списъци на учениците и на квесторите, разпределени по училища-домакини.

Моля да осъществите контрол дали всички ученици, заявили желание за участие в областния кръг на националното състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ за IV клас, са уведомени за мястото и времето на провеждане на състезанието. В случай, че са установени пропуснати имена на ученици или квестори, моля да изпратите имената им електронните пощи на съответното училище-домакин и в РУО – София-град на електронен адрес: bobi_kaneva@abv.bg в срок до 14.03.2017 г. като прикачен файл във формат Word. 

Желая успех на всички участници в националното състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“!   

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


17.03.2017 г.

Изх. РУО1– 4272/17.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед № РД-09-1369/15.09.2016г. на Министъра на образованието и науката за определяне дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2016 -2017 година, на 01.04.2017 г. и 02.04.2017. в гр. Хасково ще се проведе 42-та Национална олимпиада по биология и здравно образование.
Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Хасково, община Хасково и ПМГ”Акад. Боян Петканчин”- гр. Хасково.
За участниците в олимпиадата и ръководителите са осигурени нощувки в хотели в град Хасково, описани в приложението. Не е неоходимо  ръководителите сами да правят резервация в хотелите.
Регистрацията и настаняването  ще се състоят на 31.03.2017 г. от 13.00 ч. до 17.30 ч. в посочените хотели.
Необходимо е ръководителите при регистрацията да представят:
- на хартиен носител списък с имената на учениците, дата и година на раждане, училище, клас, област, град;
- декларациите за информирано съгласие от родителите на участващите ученици за публично обявяване на резултатите от олимпиадата.
Допускането на учениците до участие в олимпиадата ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.
Според регламента на олимпиадата учениците могат да използват калкулатори с прости математически функции.
Официалното откриване на олимпиадата е на 31.03.2017 г. от 18.00 часа в театър „Иван Димов” – гр. Хасково.
В срок до 21.03.2017 г., старши експертите по природни науки и екология в регионалните управления на образованието да изпратят обобщена заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес:

За целта е необходимо, всяко училище, в срок до 20.03.2017 год. да изпрати заявка по приложения образец на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg на експерта по природни науки и екология Петя Иванова.
Резервациите за нощувките  ще бъдат направени съобразно реда на постъпване на  заявките.
За допълнителна информация и въпроси:
Живка Стайкова – ст. експерт ПНЕ, РУО – Хасково
тел. 0879 008 183 и 0895 766721

Приложения:

 1. Програма
 2. Заявка за участие
 3. Декларации за информирано съгласие

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВЕТА ГЕРМАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 01-112/14.03.2017 г. 
на началника на РУО – София-град) 


16.03.2017 г.


Изх. № РУО1-3986/15.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2714/02.03.2017 г., Ви уведомявам, че предстои провеждане на XVI Международна изложба на рисунки за деца и младежи на тема „Заедно”, организирана от Арт център за деца и младежи в гр.Хювинкаа, Финландия.
В изложбата могат да вземат участие деца от всички възрастови групи.

Срок за получаване на творбите върху хартия – 31.05.2017 г.

За подробна информация относно изпращането на творбите и заявката за участие може да намерите на www.artcentre.fi.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВЕТА ГЕРМАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 01-112/14.03.2017 г. 
на началника на РУО – София-град) 


16.03.2017 г.


Изх.№ РУО1-3985/15.03.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2841/06.03.2017 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на XVII-ти Международен пленер „Традиция, екология, творчество”, организиран от РУО – гр.Пловдив, Община Пловдив и СУ „Св.Св. Кирил и Методий”.

Пленерът ще се проведе от 19-21.04.2017 г. в град Пловдив.

Желаещите за участие трябва да изпратят по една творба на тема „Традиция, екология, творчество” в срок до 31.03.2017 г. на адрес: гр.Пловдив, ул.Явор № 31.

Приложение:
1. Статут на пленера;
2. Програма;
3. Заявка за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВЕТА ГЕРМАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 01-112/14.03.2017 г. 
на началника на РУО – София-град) 


16.03.2017 г.


Изх.№ РУО1-3984/15.03.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2810/06.03.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че на открити сцени край Петропавловския манастир /община Лясковец/ в периода от 12 до 14 май 2017 г., ще се проведе VI-ти Национален фолклорен конкурс  „Заблеяло ми агънце“.

Конкурсът се организира в рамките на VI-ти Национален събор на овцевъдите в България и община и предоставя възможност за изява на изпълнители в областта на музикалното и танцовото изкуство, словестния фолклор, изобразителното изкуство, художествените занаяти и др.

Регламентът и заявката за участие по образец са публикувани на сайта на конкурса: www.saborbg.com

За контакти:  тел: 0886/531 053 – Галина Иванова; www.saborbg.com

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВЕТА ГЕРМАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 01-112/14.03.2017 г. 
на началника на РУО – София-град) 


16.03.2017 г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА XXIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО  ФИЛОСОФИЯ– СОФИЯ, 2017 г.
Важно! Резултатите на учениците, които са извън този протокол, са предложени за оценяване от Областната комисия на Националната комисия и можете да ги намерите  в протокола на Националната комисия.

ПРОТОКОЛ ОТ ОКОНЧАТЕЛНА ПРОВЕРКА НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА XXIX ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ 2017 г.

Важно! Учениците, които са получили над 80 т. включително, се класират за Националния етап, ксойто ще се проведе на 31.03- 1.04. 2017 г. в гр. Кърджали. Поздравления и успех!


15.03.2017 г.


Изх. № РУО1-3882/ 15.03.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата за състезания по български език и литература и математика, организирано от ЧСУ „Дружба“ за ученици от VII и IV клас.

Състезанието за четвърти клас ще се проведе на 01.04.2017 г. от 10.00 ч. в ЧСУ „Дружба“. Състои се от 30 тестови задачи по български език и литература с 4 избираеми отговора и 30 тестови задачи по математика с 4 избираеми отговора. Регистрация до 31.04.2017 г.

Състезанието за седми клас ще се проведе на 23.04.2017 г. от 11.00 ч. в ЧСУ „Дружба“. Състои се от 25 тестови задачи по български език и литература и 25 тестови задачи по математика. Регистрация до 22.04.2017 г.

Участниците ще могат да проверят знанията си преди НВО, а за 10-те най-добри ученици от двете възрастови групи са предвидени разнообразни награди.

За повече информация: www.drujba.org

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВЕТА ГЕРМАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 01-112/14.03.2017 г. 
на началника на РУО – София-град) 


15.03.2017 г.


Изх. № РУО1-3885/ 15.03.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата за състезание по български език и литература „Проф. Боян Пенев“, организирано от 125. СУ „Боян Пенев“ за ученици от столичните училища.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВЕТА ГЕРМАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 01-112/14.03.2017 г. 
на началника на РУО – София-град) 


15.03.2017 г.


Изх. № РУО1-3883/ 15.03.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата за Националния конкурс  за детско литературно творчество „Искри“ 2017, организиран за 34-ти път от Програма „Христо Ботев“ на БНР.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВЕТА ГЕРМАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 01-112/14.03.2017 г. 
на началника на РУО – София-град) 


15.03.2017 г.


Изх.№ РУО 1-3813/15.03.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Катедра „Приложна и институционална социологиякъм Философско-исторически факултет на Пловдивския университет обявява конкурс за есе за ученици от 12 клас с интереси по дисциплините история и цивилизация, обществени науки и гражданско образование, психология и логика, етика и право, философия, свят и личност. Катедрата предлага на уважаемите кандидати три обществено значими области, които да ги провокират да изразят творчески и защитят смело своята позиция и гледна точка:

 1. Мястото на България в Европа („България и Европа - история на отношенията“; „Младите хора в Европа“; „Бъдещето на ЕС и моят принос“)
 2. Младежта: между образованието, заетостта и семейството („Как училището ме е подготвило за следващите ми стъпки в живота?“; „Трудът и професията - призвание, тъжна необходимост или..?“; „Каква е ролята на младите хора в обществото?“)
 3. Науката и технологиите в съвременния свят („Технологията - свободата или робството?“; „Какво следва след обществото на компютърните мрежи?“; „Кой е следващият (след интернет) технологичен „бум“?“)

Кандидатите могат да изберат една от посочените области, а темите са примерни. Кандидатите могат да изберат някоя от посочените теми, но могат и сами да формулират такава, в рамките на една от трите области. Есето трябва да е с обем oт 2 до 5 стандартни страници (шрифт Times new roman 12, разредка 1,5). Срокът за изпращане на текстовете е 30 април 2017 г. на адрес gergana_gu@uni-plovdiv.net
Оценяването на изпратените есета ще се проведе до 10 май 2017 г. от комисия от Катедра „Приложна и институционална социология“ в състав: председател - проф. д-р Иван Чалъков (ръководител катедра); членове - проф. д-р Иво Христов и доц. д-р Сийка Ковачева. Критериите за оценяване ще търсят заложби на „социологическо въображение“: творчески подход, логическа аргументация и критическо мислене. Авторите на класираните есета ще бъдат уведомени лично и поканени на събеседване върху тезите на есето.
Всички участвали младежи ще получат грамота, а авторите на най-добрите 5 есета ще бъдат наградени с книга и ще бъдат поканени на събеседване с преподаватели от катедра „Приложна и институционална социология“ с възможност да се запишат в бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за учебната 2017/2018 г. без полагане на приемен изпит.
Повече информация за бакалавърската програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ може да се получи на електронната страница: http://logos.uni-plovdiv.net/еп/85.
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за конкурса, както и да окажете необходимото съдействие.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВЕТА ГЕРМАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 01-112/14.03.2017 г. 
на началника на РУО – София-град) 


15.03.2017 г.


Изх. № РУО1-3797/ 15.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно онлайн курс за учители на тема „Opening Minds to STEM Careers”, който ще стартира на 03.04.2017 г.

Желаещите да участват в обучението е необходимо да извършат регистрация на електронната страница на Европейската училищна мрежа - European Schoolnet Academy #STEMcareersMOOC http://bit.ly/STEMcareersMOOC

Допълнителна информация можете да намерите в приложенията, както и на
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/opening-minds-to-stem-careers

Приложения: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВЕТА ГЕРМАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 01-112/14.03.2017 г. 
на началника на РУО – София-град) 


15.03.2017 г.


Изх. № РУО1-3796/ 15.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно конкурс „Младежта и космическото предизвикателство – Odysseus ΙΙ“, имащ за цел да вдъхнови млади хора от цяла Европа и да ги ангажира в изследването на космоса чрез поредица от образователни дейности, които съчетават научно обучение с практически опит.

Конкурсът е насочен към следните възрастови групи:

 • 7-13 години: Skywalkers
 • 14-19 години: Pionneers
 • 17-22 години: Explorers

Желаещите да участват е необходимо да извършат регистрация в срок до 31.03.2017 г. на https://www.odysseus-contest.eu/

Подробна информация можете да намерите в приложението.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


ИВЕТА ГЕРМАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 01-112/14.03.2017 г. 
на началника на РУО – София-град) 


14.03.2017 г.


Изх. № РУО1-3721/ 14.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно ежегодния литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език, организиран от Първа езикова гимназия в град Варна, съвместно с Министерството на образованието и науката, Община Варна и Фондация „Българска памет“.

Приложения:

 1. Статут на конкурса.
 2. Условия за участие.
 3. Формуляр за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


14.03.2017 г.


Списък на проектите, предложени за допускане до Национален кръг на Олимпиадата по информационни технологии от област София-град


13.03.2017 г.


Изх. № РУО1-3592/13.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2713/02.03.2017 г. в РУО София-град, Ви уведомявам, че Фондация  „Тебешир” организира провеждането на пилотното издание на Национален конкурс на тема „Моят учител е супергерой”.
Конкурсът е ориентиран към ученици от I до XII клас, разпределени в три възрастови групи и цели да мотивира младите хора да изберат учителската професия, да подпомага учителите в тяхното развитие и да издигне репутацията на учителската професия.
Крайният срок за изпращане на творбите е 16.04.2017 г. на адрес: София, 1000, ул. Евлоги и Христо Георгиеви” 68, ет.1, ап.4.
За допълнителна информация: http://tebeshir.bg, e-mail: info@tebeshir.bg или на тел. 0878 482 579.

Приложение:

 1. Регламент за участие;
 2. Правила за провеждане на конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


13.03.2017 г.


Изх. № РУО1-3493/13.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Българската асоциация за качествени езикови услуги – ОПТИМА, съвместно с Британски съвет – гр. София, организират конкурс по четене на английски език „Аз мога да чета“. Конкурсът има за цел да повиши мотивацията за четене на английски език, както и да повиши умението за четене с разбиране на учениците.

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 18  годишна възраст. Победителите ще бъдат наградени на Деня на европейските езици в София на 26.09.2017 г. Наградите се подсигуряват от Британски съвет.

Приложение:

 1. Регламент на състезанието.
 2. Формуляр за кандидатстване.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


08.03.2017 г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА
 ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VІ, ІХ, Х И ХІ КЛАС08.03.2017 г.


Изх.№ РУО 1-3098/08.03.2017 г.
                                                                                     
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

По повод 1090-годишнината от кончината на цар Симеон Велики и откриването на паметник на забележителния български владетел, ЧСУ „Цар Симеон Велики“ - гр. София обявява Национален ученически конкурс „Към Златния век“. Конкурсът е насочен към ученици от 5. до 12. клас и има за цел както да възроди спомена за славната българска история, така и да възпита у младите хора увереност в нашето бъдеще - като личности, общество, държава.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за конкурса, както и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: Регламент на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


06.03.2017 г.


Резултати от областния кръг на олимпиада по география и икономика, проведен на 18.02.2017 г.02.03.2017 г.


Изх.№ РУО1- 2689/02.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо с вх. №  РУО1-2270/ 24.02.2017 г., в РУО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на  Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2017 г., организиран от Българската Патриаршия.

Конкурсът има за цел да стимулира творческите заложби на децата в сферата на християнското изкуство и християнската култура. В него могат да вземат участие децата от детските градини и ученици от І-ви до ХІІ-ти клас, като представят творби в категориите изобразително изкуство, литература /поезия и проза/ и фотография, посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 25.03.2017 г., на адрес 1000 София, ул. „Оборище“ № 4, СВ. СИНОД на БПЦ-БЦ, Културно-просветен отдел, за Национален конкурс „Възкресение Христово – 2017“.

За допълнителна информация телефон 02/ 987 56 11 /вътр.217/.
Приложения:

 1. Обява на Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2017 г.
 2. Статут на Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2017 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


02.03.2017 г.


Изх. № РУО1-2691/ 02.03.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на МОН с № 9105-67/ 28.02.2017 г. моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с правилата на 46-ти епистоларен конкурс за млади хора, организиран от Международното бюро на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО, на тема „Ако сте съветник на новия генерален секретар на ООН, кой световен проблем ще предложите да реши първо и какви действия да предприеме за това“.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


02.03.2017 г.


Изх. № РУ01-2620/ 01.03.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                               
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам обява за Национален конкурс за детска рисунка „Моят любим герой от творчеството на Елин Пелин“.
Моля да популяризирате инициативатасред учениците и учителите от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


02.03.2017 г.


Изх.№ РУО1-2651/02.03.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2370/27.02.2017 г. Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър” - Габрово за поредна година организира конкурс за „Бостанско плашило”.
В конкурса могат да се включат както индивидуални така и групово изработени изделия.
Изработените плашила може да изпращате до 30.04.2017 г. на адрес: Габрово, 5309, ул. Ген.Дерожински” № 144, Етнографски музей на открито „Етър”.
За повече информация: Л. Иванова – 0884 772 415, 066/810 560 и Г.Кръстева – 0884 345 432

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на Национален конкурс „Бостанско плашило”

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


02.03.2017 г.


Изх.№ РУО1-2650/02.03.2017 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1812/20.02.2017 г. Ви уведомявам, че ПГПАЕ „Гео Милев”, гр. Бургас и създаденият към гимназията Арт клуб „Палитра” организират Седми национален конкурс за компютърна рисунка, колаж и фотография „Виртуална пролет”. Темата тази година е : „Пътешествие в света на …”.

Право на участие имат всички ученици от I до XII клас. с една творба за всяка категория.

За регистрация: www.arts.gpaeburgas.org 

Краен срок за публикуване на творбите: 22.03.2017 г.

Приложение
: Регламент

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


02.03.2017 г.


Изх.№ РУО1-2647/02.03.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2160/23.02.2017 г. Ви уведомявам, че Международната фестивална програма „Приятели на България“, в партньорство с Министерство на образованието и науката, организира десетото издание на конкурса за специалисти, работещи с деца и ученици с изявени дарби в направление „Изкуства” – „От учителя с любов”.
Повече информация за регламента на конкурса и условията за участие можете да получите на www.festival-bg.com,  festival_db@abv.bg или на телефон:  02/ 987 55 68

Приложение: Статут на X конкурс за специалисти, работещи с деца и ученици с изявени дарби в направление „Изкуства”, Заявка за секция № 3.  

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


01.03.2017 г.


Изх. №РУО1-2403/
27. 02. 2017 г.  

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-1730/17.02.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 18.03.2017 г. /събота/ от 11:00 часа в Република България ще се проведе поредното издание на международното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за всички ученици от 1. до 12. клас, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства. Въз основа на заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката състезанието ще се проведе в два кръга - Областен и Национален. 
Областният кръг за учениците от 4. клас ще се организира от Регионално управление на образованието на София-град и е с времетраене 90 мин. За него не се събира такса правоучастие. Резултатите важат за прием в 5. клас съгласно критерии, определени от съответните училища. Областният кръг за останалите ученици ще се организира от всички желаещи съгласно указанията, включени в писмо на сдружение „Европейско кенгуру“ и след подписване на Съгласие за сътрудничество.
Националният кръг на състезанието ще се проведе на 03.06.2017 г. в София с времетраене 75 мин. За този кръг участието също е безплатно без такса правоучастие.
За получаване на подробна информация за състезанието можете да се обаждате на GSM 0882 031 091 или да пишете на електронен адрес: bulgarian.kangaroo@gmail.com.
 
 
ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.02.2017 г.


Изх. № РУО1-2492/28.02.2017 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                              
                                                                                                      
                                                                                              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 22-219/24.02.2017 г. на РУО – Пазарджик, регистрирано с вх. № РУО 1-2350/27.02.2017 г., Ви уведомявам, че 22 и 23 април 2017 г. ще се проведе Български географски фестивал в гр. Пазарджик.
Участието във фестивала е безплатно и се извършва чрез онлайн заявление – индивидуално (като гост) или отборно (за ученическо състезание). Формите за регистрация са достъпни в сайта geograf.bg.  

Форматът на състезанието по време на фестивала предвижда провеждането на отборно и на индивидуално състезание. Заявлението за участие е отборно и се попълва от ръководителя на отбора (учител по география и икономика). Всеки отбор трябва да бъде съставен от 4 ученици-състезатели – двама до VII  клас и двама до XII клас. Допуска се образуването на отбори с ученици от две или повече училища.

Краен срок за подаване на заявления за участие във Фестивала – 20 март 2017 г.

Краен срок за изпращане на материалите за участие – 23 март 2017 г.

За допълнителни въпроси, свързани с фестивала може да използвате имейл: geografski.festival@gmail.com, или тел.: 0893 340 133.

Моля да информирате учителите по география и икономика в повереното Ви училище за предстоящото мероприятие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.02.2017 г.


Изх. № РУО1-2296/24.02.2017 г.                              

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Сдружение Инициатива за обучение по предприемачество СМАРТ СТАРТ ЕВРОПА, в рамките на проект „Младежки старт България“ обявява конкурс за най-добър бизнес план и най-добра бизнес идея.

В тази връзка моля да се запознаете с рамковите условия на конкурса, който се провежда в две категории:

Категория I – Конкурс за най-добра бизнес идея, с право на участие за ученици на възраст 17-18 години;
Категория II – Конкурс за най-добра бизнес идея, с право на участие за ученици на възраст 14-16 години.

Заявката за участие се изпраща на имейл: siop_smartstarteurope@abv.bg най-късно до 10.03.2017 г/

Приложение: Съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.02.2017 г.


Изх. № РУО1-2404/ 27.02.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,
НОСЕЩИ ИМЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата на Националния литературен конкурс, посветен на 180 години от рождението на Васил Левски.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


28.02.2017 г.


Изх. № РУО1-2371/ 27.02.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Асоциация за развитие на българския спорт набира кандидати за млади посланици на спортното развитие в България. Програмата стартира преди няколко години в Уелс. Младите хора сами избират физическата активност, която им е интересна и забавна. Като посланици е необходимо да изработят 10 седмична програма за връстниците си. Една от най популярните програми е „Влез във форма за бала“. На базата на проявения интерес от учениците се организират йога, аеробика, баскетбол, футбол и лекционни сесии за здравословно хранене.

Чрез програмата се създават отговорност, организираност, увереност и други качества, които ще им бъдат полезни в личното и професионалното им развитие.

Информация за програмата може да получите на:

http://www.bulsport.bg/i.php/ysda_erasmus/view.html?nid=12947

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


27.02.2017 г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ПРОВЕДЕН НА 06.02.2017 Г.


Всички олимпиади, конкурси и състезания се организират в изпълнение на заповед №РД09-1369/15.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2016-2017 г.
Заповедта на Министъра е съобразена със Закона за защита на личните данни, поради което при липса на информирано съгласие на лицата, които упражняват родителски права върху съответното дете, неговите резултати не се публикуват на сайта на училището или на РУО.


24.02.2017 г.


Изх. № РУО1-2227/ 23.02.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента на Националния конкурс „С Йовков в сърцето“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


23.02.2017 г.


Изх. № РУО1-2084/ 22.02.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Клуб „Финанси“ при едноименната катедра на Икономически университет – Варна организира за четвърта поредна година Национален конкурс за есе на икономическа тематика. Право на участие имат всички ученици и студенти в България, както и българите, обучаващи се в чужбина. През първите три години над 500 ученици и студенти от България и Европа взеха участие в конкурса, утвърждавайки го като трибуна за изява на проактивните младежи.

Темите тази година са:

За студенти – „Brexit - ново начало или началото на края“
За ученици – „Висшето образование - разход или инвестиция“

Есетата трябва да бъдат в обем до 5 страници. Крайният срок за изпращане е 31.03.2017 г. на адрес essays_finance@ue-varna.bg<mailto:essays_finance@ue-varna.bg>! Всички есета ще се оценяват анонимно. Участниците не бива да пишат данните си във файловете, а да оставят трите си имена, курс/клас, специалност и университет/училище като текст в писмото.

Председател на журито е проф. Стефан Вачков – ръководител катедра „Финанси” на ИУ – Варна. Най-добрите есета ще бъдат публикувани, а авторите им ще получат награди от спонсорите на конкурса. Всеки автор ще получи сертификат за участие и изненада. Награждаването ще се проведе в края на април в Икономически университет – Варна.
Клуб „Финанси“

Икономически университет - Варна
Варна 9002, бул. „Княз Борис I” 77
тел.: + 359 898 421 890, +359 883 514 576

http://finance-club.ue-varna.bg/

https://www.facebook.com/FinanceClubUE

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията на конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


22.02.2017 г.


Изх. №  РУО1 - 1864/20.02. 2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА                                                                                                                                                       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,             

 
Във връзка с постъпило писмо на катедра „Социология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград  в РУО-София - град с вх. № РУО1- 1791/20.02.2017 г., приложено Ви изпращам документ, разработен от катедра „Социология“ за провеждане на Национален  конкурс за ученическо есе в областта на социалното познание. 

В конкурса могат да участват ученици от дванадесети  клас.

Желая творчески успехи на участниците в конкурса!

Приложение - Условия за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


22.02.2017 г.


Изх. №  РУО1 -1863/20.07. 2017 г.                                   

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на Висшия съдебен съвет /ВСС/ с вх. №  РУО1 - 1709/ 17.02. 2017 г. в РУО - София - град, приложено Ви изпращам регламент за провеждането на конкурс за ученическо есе на тема: „Европа и съдебната власт в България“.

Конкурсът е предназначен за ученици от 8 до 12 клас. Съгласно приложения по-долу регламент, в срок до 10.04.2017 г.  ученическите есета трябва да бъдат изпратени на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg
           
Пожелавам  творчески успехи на участниците в конкурса!

Приложение: Регламент на  провеждане на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


20.02.2017 г.


Изх. РУО-1719/ 17.02.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че Фондация „Чудомир“, ЛХМ „Чудомир“ под егидата на обществения посредник на община Казанлък организират „Национално ученическо четене на „Чудомирови разкази“.  За целта е създадена страница в интернет „Да открием Чудомир“, където са поместени 13 разказа, илюстрирани с картини на автора, както и представяне на самия творец.

Предложението на организаторите е в периода от 20 до 24 март 2017 г. българските ученици да четат Чудомир, като ползват подбраните разкази на интернет страницата.

До 27 март 2017 г. всяко училище, включило се в проявата, може да изпраща обобщена информация  и снимков материал за инициативата на e-mail: fondacia_chudomir@abv.bg.

На 31 март 2017 г. ще бъдат обявени официално имената на отличените и наградените участници..

За контакти: тел./факс: 00359 (0) 431 64419, моб. тел: +359/884 100 872, +359/888 445 887, +359/ 884 100 871

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


20.02.2017 г.


Изх. РУО1-1721/17.02.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съгласно Заповед № РД 09-1441/02.02.2017 г. за изменение на Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката, с която са определени Изискванията по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания, Приложение № 1, през учебната 2016/2017 година, на 17, 18 и 19 март 2017 в Ловеч ще се проведе традиционното Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил.

Регламентът на състезанието може да намерите на страниците на Министерството на образованието и науката в рубриката Олимпиади и състезания.

Състезанието е индивидуално и в него могат да участват ученици от VIII до XII клас. Национално жури подготвя състезателните теми и организира проверката и оценката на писмените работи.

За учениците от XII клас състезанието е анонимно. Резултатите на първенците от 12 клас могат да се признават за оценка по математика на конкурсните изпити по решение на висшите учебни заведения.

Състезанието е включено в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл. 11, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, според която учениците, класирани на I, II и III място могат да ползват право на едногодишна стипендия.

Училищата сами организират настаняването в избран от тях хотел.

Заявките (Приложение 1) за участие да се изпратят най-късно до 10.03.2017 г. на адрес:
5500 Ловеч
ул. „Търговска” № 43
РУО – Ловеч

За Таня Ичева – старши експерт по математика, информатика и информационни технологии и на електронна поща t_icheva@abv.bg

Към всяка заявка да бъде приложен списък по образец (Приложение 2) с трите имена на участници по класове.

За да бъде законосъобразно публичното оповестяване на резултатите от състезанието, трябва да бъде дадено изрично информирано съгласие на законните представители на учениците, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.

Ръководителите на отборите трябва да представят при регистрация Декларация за информирано съгласие (Приложение 5).

Телефони за информация: 068 / 603 808 или GSM 0888537258; 0879 800 893 – Таня Ичева

Моля да информирате учениците в повереното Ви училище.

Приложения: Съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


20.02.2017 г.


Изх. №  РУО1 -1549/15.02. 2017 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград  в РУО-София - град с вх. № РУО1- 1245/13.02.2017 г., приложено Ви изпращам документите, разработени от катедра „Философски  и политически науки“ за провеждане на Национален  конкурс за ученическо есе.   В конкурса могат да участват учениците от единадесети и дванадесети  клас.

Желая творчески успехи на участниците в конкурса!

Приложение - 1. и Приложение - 2.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЙКА ЙОСИФОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-793/02.02.2017 г.
 на министъра на образованието и науката)


17.02.2017 г.


Изх.№ РУО1-1718/17.02.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 1321-12/26.01.2017 г. в РУО София-град, Ви уведомявам, че Renault България стартира конкурс за детска рисунка под мотото „Безопасност и мобилност за всички”.

Конкурсът подкрепя ранното обучение по пътна безопасност, опазване на околната среда и грижата за нея. В него могат да се включат всички ученици от първи до пети клас, разделени в две възрастови групи.

Най-малките (I-ви и II-ри клас) рисуват на тема „Как пътувам до училище”, а по-големите ( III-ти и IV-ти клас) участват с рисунки на тема „Как ще се предвижваме след 100 години”.

Срок  за изпращане на рисунките до 30.04.2017 г.

Повече информация ще откриете на http://safetyforall-bg.com/

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


17.02.2017 г.


Изх.№ РУО1-1717/17.02.2017 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 1002-1/23.01.2017 г. в РУО София-град, Ви уведомявам, че на 21.04.2017 г. е откриването на Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2017” България, организирано от община Свищов и Художествена галерия „Н. Павлович“.

Темата е свободна. Всяко учебно заведение може да представи до 30 рисунки като техниките за рисуване могат да бъдат: живопис, графика или смесена техника. Максималният размер на рисунките да бъде до 35 х 50 см, без паспарту.

На обратната страна на рисунката да бъде изписана с печатни букви следната информация: име на участника, възраст, пол, име на институцията, име на преподавателя, град, държава.

За участие изпращайте рисунките до 31.03.2017 г.

Изпращайте рисунките на адрес: Художествена галерия „Н.Павлович”, площад „Алеко” №1, 5250 Свищов.

За допълнителна информация: тел.: 0631/4 00 73 или e-mail: h.g.n.pavlovich@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


13.02.2017 г.


Изх. № РУ01-1301/ 13.02.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1369/ 15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2016/ 2017 година, изменена със заповед № РД 09-13/ 05.01.2017 г., заповед № РД 09-57/ 12.01.2017 г. и заповед № РД 09-855/ 24.01.2017 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 28-34/ 04.10.2016 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2016/ 2017 г. и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по френски език, Ви информирам, че областният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 18.02.2017 г. от 9:00 часа в:

 • 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“, бул. "Патриарх Евтимий" № 35 – за учениците от VIII клас и IX клас.
 • 23. СУ "Фредерик Жолио-Кюри", район „Слатина“, бул. "Ситняково" №21 – за учениците от X клас, XI клас и XII клас.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.
Класираните за участие следва да се явят в 8:30 ч. в съответното училище домакин и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).
Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училищата домакини в 8:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЙКА ЙОСИФОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-793/02.02.2017 г.
 на министъра на образованието и науката)


09.02.2017 г.


Изх. № РУО1-1000/ 09.02.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата на Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД


08.02.2017 г.

Изх. РУ01-854/ 07.02.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана и регламентна литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Темата на надпреварата тази година е: Шимон Перес и неговия принос в измеренията на общочовешкия хуманизъм.
Моля да информирате за конкурса учителите по български език и литература и история и цивилизация, както и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД


03.02.2017 г.

Изх. № РУ01-559/ 03.02.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                               
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент на Национален журналистически конкурс „Григор Попов“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/ 2017 г.
Моля да популяризирате инициативатасред учениците и учителите от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД


03.02.2017 г.

Изх. №  РУО1-492/02.02.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-1369/ 15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2016/2017 година, изменена със заповед № РД 09-855/ 24.01.2017 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 28-34/ 04.10.2016 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2016/2017 г. и регламента за организиране и провеждането ?, XXXIII олимпиада по техническо чертане се провежда в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 18 февруари 2017 г.;
 • Областен – на 24 март 2017 г., 09.00 часа;
 • Национален – от 21 април до 23 април 2017 г.

Националният кръг се организира със съдействието на Технически университет, Варна.

Общинският кръг се организира съгласно регламент, който е публикуван на сайта на МОН: http://www.mon.bg в рубриката „Олимпиади и състезания” и се провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици, като участието им е доброволно.
Училищните комисии изготвят:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати по класове. В протокола се посочват учениците, чиито родители не са представили декларации за информирано съгласие за оповестяване на резултатите.
За участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 75% от максималния брой точки.
На 28 февруари 2017 год. от 09.00 до 12,00 часа в РУО – София-град, стая № 410, на инж. Златка Иванова – старши експерт по професионално образование, се предават:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по групи – само на хартиен носител;
- протокол на класираните за областния кръг ученици  с трите имена, клас, брой точки, заверен с подпис и печат от директора на училището (на хартиен и магнитен носител).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


03.02.2017 г.

Изх. РУО1-523/03.02.2017 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Центъра за творческо обучение с вх. № 16-10/23.01.2017 г. в РУО - София-град, Ви информирам, че е организирано обучение на 17.02.2017-18.02.2017 г. в гр. София, хотел Триада, за директори и учители с участието на чуждестранни лектори на тема: „Изграждане на устойчива мотивация и ценностна система за живота чрез ранното детско образование”.
За повече информация: тел. 02/ 408 03 26; 0882 506 425 – Вирджиния Досева. 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


03.02.2017 г.


Изх.№ РУO 01-411/02.02.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 18-1/10.01.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че в периода 09.05.-11.05.2017 г., в град Сливен, по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, ще се проведе ХIX Национален фестивал на детската книга.
Целта на организаторите е да се даде възможност на всички участници в процеса на създаването и разпространяването на детската книга да се срещнат и обсъждат състоянието и бъдещето на детското книгоиздаване и да се провокира творчеството и въображението на децата.

Приложение:

 1. Обява за Национален конкурс за изработване на театрални кукли и любими литературни герои;
 2. Обява за Национален пленер за детска рисунка на тема „С цветно хвърчило летях и свят чуден видях“;
 3. Обява за Национален литературен конкурс на тема „В търсене на талисман за щастие“.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


02.02.2017 г.


Изх.№ РУ01-412/02.02.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0527-1/17.01.2017 г. в РУО София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на Националния конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, организиран от община Сливен и СУ „Сава Доброплодни“.
Конкурсът открива и насърчава талантливи деца и младежи от цялата страна и утвърждава у младите хора вкус към най-добрите образци на българската и световна култура.

Приложение:
Регламент на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


02.02.2017 г.


Изх.№ РУ01-409/02.02.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 1107-1/09.01.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Български национален младежки съюз в партньорство с община Чавдар организират Национален младежки фолклорен фестивал, който ще се проведе в периода 30.06.-02.07.2017 г. в местността „Света Петка“ – с.Чавдар.

Фестивалът дава право на участие на певци, инструменталисти, вокални и инструментални групи, хорове, оркестри, ансамбли, танцови състави и клубове за народни хора, отговарящи на изискванията, посочени в Регламента на фестивала.

Приложение:
Регламент за участие в конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


02.02.2017 г.


Изх. № РУО01-391/  01.02.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учениците от Вашето училище със статута на Националния литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“, посветен на 141-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


02.02.2017 г.


Изх. № РУО1-404/02.02.2017г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило в РУО – София-град с вх. № РУО1-309/01.02.2017 г., Ви информирам, че предстои провеждането на XVII Международен конкурс за учители по руски език „Учить русский. Можно? Модно? Выгодно?“.
Информация за условията на конкурса ще намерите в прикачения файл.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


30.01.2017 г.

Изх. № 9137-111/ 27.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1369/ 15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2016/2017 година, изменена със заповед № РД 09-855/ 24.01.2017 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 28-34/ 04.10.2016 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2016/2017 г. и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по английски език, Ви информирам, че областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 06.02.2017 г. от 15.00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, в:

 1. 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 63 – за учениците от VIII клас.
 2. Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от IX клас.
 3. II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. „Траянова врата” № 26 – за учениците от X клас и учениците от XII клас.
 4. СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от XI клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 14.45 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).
Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 14:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


30.01.2017 г.

Изх. № 9137-113/ 27.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам статут на Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2017 г. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2016/ 2017 година.
Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение: Съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД

30.01.2017 г.

Изх. № 9137-112/27.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-37/26.01.2017 г. на МОН, постъпило в РУО – София-град с вх. № 0200-132/26.01.2017 г., Ви информирам, че Асоциацията на възпитаниците на Американския университет в Благоевград организира първото състезание за единадесетокласници AUBG MultiTalent Quest.
Регламент на състезанието ще намерите в приложението.

Приложение: Съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


27.01.2017 г.


Изх. 9137-108/26.01.2017г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-34/24.01.2017 г., вх.№ 0200-121/25.01.2017 г. в РУО – София-град, Ви информирам, че Съюзът на математиците в България организира безплатен онлайн курс по състезателна информатика за учители в рамките на проект VIVA Cognita.

Курсът е насочен към учители по информатика, които желаят да подготвят ученици от VІ клас за участие в олимпиади и състезания, както и да се запознаят подробно със средствата и езика за програмиране С++ и компютърната система за проверка и оценка на работите на учениците, участвали в олимпиади и състезания по информатика.

Курсът ще започне на 30.01.2017 г. и ще включва видеолекции и допълнителни материали. Лектор на курса е г-н Емил Келеведжиев, председател на националната комисия по информатика за ученическата олимпиада и националните състезания.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на проекта:
http://vivacognita.org/infcompinf2015.

Моля да информирате учителите по информатика и информационни  технологии от повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


27.01.2017 г.


Изх. №  9137-100/25.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 0503-7/23.12.2016 г. в РУО – София-град, Ви изпращам Покана за участие в Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“, организирано от Технически университет – Варна, Община Варна и РУО – Варна. Технически университет –Варна обявява и два конкурса: за лого на състезанието и за постер на състезанието.

Предварителна заявка за участие можете да изпращате на имейл: einie@tu-varna.bg до 05.02.2017 г.

Приложение: Съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


26.01.2017 г.

Изх. № 9137-103/26.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД09-855/24.01.2017 г. за изменение на заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, началният час на областния кръг на Национална олимпиадата по английски език, който ще се проведе на 06.02.2017 г., се изменя от 14:00 часа на 15:00 часа.
Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


26.01.2017 г.

Изх. № 9137-101/ 26.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че на основание заповед № РД 09-1369/ 15.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2016-2017 г. и заповед № РД 28-34/ 04.10.2016 г. на Началника на РУО – София-град областният кръг наолимпиадата по български език и литература ще се проведе на 06 февруари 2017 г., понеделник, както следва:
За учениците от V клас от всички райони в
41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/ 989 01 27.
За учениците от клас от всички райони в
20. ОУ „Тодор Минков“, ул."Kняз Борис I" № 27, директор Анелия Андреева, тел. 02/ 954 91 64
За учениците от VІІ клас от всички райони в
129. ОУ  „Антим – I“, ул. „Султан тепе“ № 1, директор Богдана Николова, тел.02/ 944-43-51, 02/ 944-42-51, 02/ 944-41-15
За учениците от VІІІ, ІХ, и Х клас от всички райони в
138. СУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17
За учениците от ХІ и ХІІ клас от всички райони в
164. ГПИЕ "Мигел де Сервантес“, ул. "Султан тепе" № 1, директор Зорница Йончева, тел. 02/ 946-13-22, 02/ 946-11-71


Областният кръг започва в 10:00 ч на 06 февруари 2017 г.

Времето за провеждане на областния кръг е:
V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;
VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на изучаван художествен текст или на откъс от него. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;
VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;
VІІІ, ІХ и Х клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в съответния клас;
ХІ и ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІІ клас.
Писмените работи за учениците от VІІ, ХІ и ХІІ клас са анонимни.


Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали; квестор – учител, специалист по друг предмет. Имената на квестора и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.
В срок до 17:00 ч. на 31.01.2017 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експертите по БЕЛ rio_dvladimirova@abv.bg или на rio_sgeorgiev@abv.bg.

На 06 февруари 2017 г., понеделник, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 9:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ и от VІІІ до Х клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ, XI и ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.
На учениците от VІІ , VIII, IX, X, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст.
Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РУО.
Срокът за проверка на писмените работи е 17 февруари 2017 година. Резултатите ще бъдат изнесени на интернет страницата на РУО не по-рано от 24.02.2017 год. Справки по телефона не се дават.
За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., и учениците от ХІ и ХІІ клас, чиято окончателна оценка е не по-ниска от отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата, националната комисия ще определи кои от предложените да бъдат допуснати до националния кръг.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


23.01.2017 г.


Изх.№ 9137-85/23.01.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че по повод 95 години от първото честване на Деня на народните будители /1922 г./ Националният музей на образованието – Габрово, съвместно с Регионално управление на образованието – Габрово, организира Национален ученически конкурс „Времена и будители“.
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за конкурса, както и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: Регламент на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 


23.01.2017 г.


Изх. № 9137-86/23.01.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 18-6/19.01.2017 г., в РУО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на ­ІIІ-ти Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, организиран от Ордена на Тамплиерите на Йерусалим Велик Приорат – България.

Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VІІІ клас /включително/ чрез рисунките си да пресъздадат рицарството като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие.

За участие в конкурса е необходимо да се направи предварителна заявка в свободен текст от страна на учебното заведение, която да бъде изпратена на e-mail: rio_toniassenova@abv.bg в срок до 27.01.2017 г. /вкл./. След подадената заявка организаторите ще се свържат с всички желаещи с цел реализиране на училищния етап.

За допълнителна информация: тел.: 02/935 60 85; 0882 368 124 – Антоанета Асенова – старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в РУО – София-град.

Приложение: Статут на  ­ІIІ-ти Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 


23.01.2017 г.


Ключове на верните отговори на задачите от общинския кръг на олимпиада по география и икономика


19.01.2017 г.


Изх.№ 9137-67/18.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА               
                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че катедра „Етнология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет, със съдействието на Регионален инспекторат по образованието - Пловдив, обявява конкурс за есе за ученици от 12 клас с изявени интереси в областта на краезнанието, литературата, историята, етнографията, туризма и културното наследствона тема „Аз и моят съсед - какво ни разделя и какво ни събира?“

Целта на организаторите е да стимулират творческия и изследователския дух, да провокират младите хора да изучават и съхраняват не само собствената си култура, но и тази на другия, различния (етнически, религиозно, културно), да потърсят корените на своята идентичност, но и да обърнат поглед към своя съсед.

Есето трябва да е с обем от 1 до 4 стандартни страници. Участниците в конкурса могат получат повече информация на адрес www.logos.uni-plovdiv.net. Материалите се изпращат не по-късно от 15 март 2017 г. на следния адрес: pu-konkurs@uni-plovdiv.net

Журито на конкурса предвижда следните награди:

 • участниците в конкурса, получили отлични оценки, имат възможност да се запишат за студенти в бакалавърска програма „Етнология“ или бакалавърска програма „Социална антропология“ (по избор) във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2017/2018 г., като оценката от есето се признава вместо полагане на кандидатстудентски изпит;
 • за останалите участници са предвидени поощрителни награди.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за конкурса, както и да окажете необходимото съдействие.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 


19.01.2017 г.


Изх.№
9137-70/19.01.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 18-40/20.12.2016 г. в РУО – София-град, приложено Ви изпращам Статут на Европейския мажоретен шампионат – Албена, който ще се проведе в периода 06.07.-09.07.2017 г.
Шампионатът се организира от Община Добрич, КК Албена, Сдружение „За децата на Добрич“, Българска Мажоретна Асоциация и Международна Асоциация на мажоретния спорт и се провежда с цел популяризиране и творческа изява на мажоретните състави като дава възможност за бъдещи участия в международни европейски форуми.

Допълнителна информация относно подробностите и условия за провеждане можете да намерите на: http://event-iam-eng.weebly.com или като позвъните на телефон 0892 493 316, 0896 644 825 – г-жа Русалия Петрова; 0892 493 314, 0887 742 414 – г-жа Виолета Белчева.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 


19.01.2017 г.

№ 9137-64/18.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В изпълнение на Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 година и Заповед №РД28-34/04.10.2016 г. на Началника на РУО, София-град, от 24 до 26 февруари 2017 г. в гр. Велико Търново ще се проведат Зимни състезания по информатика. Националната комисия за организиране и провеждане на Националните състезания е определила квотите за участници по области.
За определяне на състезателите от София-град ще се проведе подборно онлайн състезание  на 12.02.2017 г. от 15:00 до 19:00 часа. Желаещите да участват в подборния кръг трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес: bit.do/kvalif.
Много е важно да изпратите решенията си до 19.00 часа на 12.02.2017г. След този срок няма да бъдат приемани никакви решения.
ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 


17.01.2017 г.

Изх. № 9137-55/17.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка I писмо на МОН  № 9105-15/12.01.2017 г. с вх. № 0200-53/13.01.2017 г. в РУО – София-град, на основание Заповед № 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016/ 2017 година, Ви уведомявам, че на 20.01.2017 г. от 10.00 часа ще се проведе общински /училищен/ кръг на националното състезание Музикална игра „Ключът на музиката“  за ученици от  IV, V, VI и VII клас.
РУО – София-град ще изпрати по електронните пощи на училищата от област София-град линк за получаване на изпитните материали за състезанието до 9.00 часа на 20.01.2017 г., а  след приключването му ще бъдат изпратени критериите за оценяване.
Моля, в училищата, в които ще се проведе общински (училищен) кръг на състезанието, да се създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на първи кръг, съгласно указанията в Регламента на националното състезание по музика.
Училищата, които са взели участие в състезанието, следва на  01.02.2017 г. 10,00-12,00 ч. или от 15,00-16,30 ч., да предадат в РУО - София-град на адрес: ул.“Антим I“ №17, ет.5, стая 511, с придружително писмо на хартиен носител:
- протокол за явилите се участници и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
-  протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен
с подпис на директора и печат на училището;
- оригиналните писмени работи на класираните ученици.
Протоколите трябва да бъдат изпратени в същия срок в текстови файл /без заверка/ на e-mail: rio_toniassenova@abv.bg
Желая успех на всички участници!

Приложение:

 1. Регламент за организиране и провеждане на музикална игра „Ключът на музиката“ – национално състезание по музика за ученици от IV, V, VI и VII клас

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 


17.01.2017 г.

Изх. № 9137-54/17.01.2017 г.                   

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РУО – София-град е постъпило писмо с вх.№ 0503-2/13.01.2017 г. от РУО – Варна, с което уведомява за постъпила покана от катедра „Индустриален мениджмънт“ в Техническия университет – Варна за участие в състезание  „Най-добрата иновативна идея“ през месец февруари 2017 г.
Приложено Ви изпращам информация за условията за участие в състезанието.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 


13.01.2017 г.

Изх. № 9137 – 47/ 13.01.2017 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със заповед № РД 09 – 57/ 12.01.2017 год. на министъра на образованието и науката е променена датата за провеждане на общински кръг на олимпиадата по физика от 14.01.2017 г. на 22.01.2017 г. от 14 часа.
Предаването на протоколите и писмените работи на допуснатите до областен кръг ученици ще се извърши на 31.01.2017 год. в РУО – София –град.
В останалата си част указанията в писмо с изх. 9137 – 886/ 08.11.2016 г. остават непроменени
Изх. 9137 – 886/ 08.11.2016 г.

За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 


12.01.2017 г.

Изх. №9137-42 /12.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявяването на дните от 05 до 11 януари 2017 г. за неучебни поради усложнената грипна обстановка и лошите метеорологични условия Ви припомням, че на основание  заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката и Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4 към нея за дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2016/ 2017 г. и заповед  № РД 28-34/ 04.10.2016 г. на Началника на РУО – София-град общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 15 януари (неделя) 2017 г. от 9:00 ч., в Първа английска езикова гимназия.
Моля да създадете нужната организация за провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика, като изпратите заявките за участие най-късно до 15 часа на 12.01.2017 г. на всеки от следните електронни адреси: aeg1@abv.bg и rio_z.kaneva@abv.bg .

ВАНЯ КАСТРЕВА 
НАЧАЛНИК НА РУО -СОФИЯ-ГРАД


11.01.2017 г.

Изх. № 9137-32/ 10.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на РУО – София-град с изходящи номера 9137-1021/ 30.12.2016 год. и 9137-17/ 05.01.2017 г. относно необходимостта родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове на олимпиадите и състезанията, да попълнят и представят декларации за информирано съгласие уточняваме, че е в сила изискването на писмо с изх. № 9137-17/ 05.01.2017 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


11.01.2017 г.

Изх. № 9106-4/ 11.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
107. ОУ, 96. СУ, 128. СУ, 35. СУ, 119. СУ,
81. СУ, 73. СУ, 133. СУ, 32. СУИЧЕ, 91. НЕГ,
II АЕГ, Първа АЕГ, ПГИЧЕ, НПМГ, НУТИ,
ЧПГ „Образователни технологии“, ЧСУ „Г.С. Уланова“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 година, заповед  № РД 28-34/04.10.2016 г. на началника на РУО – София-град и съгласно регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2016/2017 година, общинският кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 14.01.2017 г. от 9.00 часа.
Общинският кръг се организира и провежда от училищата, заявили участие, при спазване изискванията на регламента.
Относно получаването на изпитните материали ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, заявили участие.
Работите на участниците се проверяват и оценяват от училищна комисия за проверка и оценка на изпитните работи, определена със заповед на директора.
На 24.01.2017 г. следва:

 • от 10:00 ч. до 12:00 ч. или от 14:00 ч. до 16:00 ч. да представите в РУО – София-град, стая 405, протокол № 1 с резултатите на всички участници и протокол № 2 за всяка възрастова група (по образец) с резултатите на класираните за областен кръг, подписани и подпечатани от директора на училището, както и писмените работи на класираните за областен кръг;
 • да изпратите във формат Word  протокол № 2, както и списък на квесторите за областен кръг (по 1 квестор на всеки до 7 класирани) на адрес:  rio_a.kadieva@abv.bg   

Приложение:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД


09.01.2017 г.

Изх. 9137-27/09.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                                                  
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-1396 / 15.09.2016 год. на Министъра на образованието и науката, определяща дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2016 / 2017 год., от 03 до 05 февруари 2017 год. в гр. София ще се проведе национално състезание „Турнир на младите физици“.
Организатори на турнира са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и 18-то СУ „Уилям Гладстон”.
Националното състезание „Турнир на младите физици“ се провежда за четиринадесети пореден път по модела и върху задачи на Международния турнир на младите физици (www.iypt.org). Регламентът на националното състезание, както и задачите, върху които той ще се проведе, са обявени както на сайта на МОН, така и на сайта на Националното състезание (www.iypt-bg.org). Състезанието се провежда на български език за селективните битки и английски език на финала.
Крайният срок за подаване на заявки за участие в първи кръг (индивидуално) е 21 януари 2017 год. до председателя на Националната комисия, доц. д-р Гинка Екснер на e-mаil: ginka.exner@gmail.com, като се следва процедурата, описана в регламента на състезанието, поместен на официалната страница на МОН, раздел олимпиади и състезания.  Крайният срок за участие във втори кръг (отборно) на състезанието е 18 януари 2017 год. Заявките за този кръг се подават до РУО – София-град на e-mаil: ivanova_petja@abv.bg.
Настаняването на участниците ще се извърши на 03 февруари 2017 год. от 12:00 часа в Националния център за подготовка на олимпийци към МОН, бул. „Драган Цанков” 21 А . Цената на една нощувка за ръководители е 19 лв., за ученици – 15 лв. По желание може да бъде заявена и храна: закуска и вечеря. Закуската за ръководители е на стойност 2,76 лв., за ученици 2,28 лв., стойността на вечерята за ръководители е 6,12 лв., за ученици 3,60 лв.
Резервацията и договарянето се правят от ръководителите на групата на телефон: 0888870330 и e-mail: u.centar@abv.bg.
Командировъчните средства са за сметка на заявителите – РУО, училища, общини, спонсори и др.
Регистрацията на участниците е на 03. февруари 2017 год. от 17:00 до 17:30 часа в актовата зала на 18. СУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска“ № 68. При регистрацията ръководителите на отбори следва да представят пълен списък на окончателния състав на отбора (трите имена, училище, клас, е-mail и телефон за връзка на всеки участник, като списъкът се оглавява от капитана на отбора) и по аналог данните на ръководителите. Всеки участник трябва да носи документ за самоличност.
Техническата конференция ще се проведе на 03 февруари от 17:30 часа в Актовата зала на 18. СУ „Уилям Гладстон”.
Националният център за подготовка на олимпийци се намира в близост до метростанция „Жолио Кюри” и Парк-хотел „Москва”. Придвижването може да се извърши с автобус или с метро:

- с автобус 413 /директно/ - от Централна автогара/ Централна жп гара до спирка „СТЦ Интерпред”.

- с метро /с прекачване/ – от метростанция „Централна гара” до метростанция „Сердика 2” и прекачване от метростанция „Сердика 1” в посока Младост до спирка „Жолио Кюри”. Преминаването между двете метростанции се извършва по тунел и не се закупува втори билет.

За да стигнете до Националния център за подготовка на олимпийци, тръгнете по ул. „Жолио Кюри”(перпендикулярна на „Драган Цанков”) по десния тротоар в посока хотел „Плиска” и „Цариградско шосе” и свийте вдясно почти веднага по улица „Николай Хайтов” още преди да сте подминали трите големи сиви блока. Веднага вляво по ул. „Н. Хайтов” се намира входната врата на Центъра, а вътре в двора са няколко постройки, в които са залите за лекции и хотелът.

18-то СУ „Уилям Гладстон” се намира в район „Възраждане”, ул. “Пиротска” № 68 в близост до метростанция „Опълченска”.
Директор на училището е Величка Иванова Стойчева.
Телефони за връзка с училището: 02 988 03 01 – канцелария или 987 80 45 – пом. директор;
Електронен адрес: sou18@mail.bg
За повече информация: тел. (02) 935 60 75; 0888395198 старши експерт по природни науки Петя Иванова.
Приложение

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


06.01.2017 г.


Изх. 9137-21/06.01.2017 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на РУО – Ямбол, с вх.№ 0528-1/04.01.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че в периода от 20 януари до 22 януари 2017 г. в ПМГ „Атанас Радев”–Ямбол ще се проведе VI Национално математическо състезание „Роман Хайнацки” за ученици от IV до VII клас, което е в календарния план на СМБ и се провежда под егидата на СМБ.
Състезанието е индивидуално. Предвижда се и неофициално отборно класиране. Всеки регион може да участва с отбори по 4 ученици за всеки клас, посочени по време на регистрацията.

Пристигането, настаняването и регистрацията на участниците е от 14:00 часа до 18:00 часа на 20.01.2017 г. и от 8:00 до 9:30 ч. на 21.01.2017 г. Регистрацията ще бъде в Профилирана МГ „Атанас Радев”, град Ямбол.

Ръководителите на отборите сами резервират места в хотела, който са избрали.

Попълнената заявка за участие трябва да бъде изпратена до 18.01.2017 г. на следния e-mail: mgatradev@abv.bg .

Състезанието ще се проведе в ПМГ „Атанас Радев”, град Ямбол.

Награждаването на първенците и закриването на състезанието ще бъде на 22.01.2017 г. от 9:00 часа.

Справка и подробна информация може да се получи от:

 • Дора Илиева – главен учител в ПМГ „Атанас Радев” – 0884399827;
 • Евгений Иванов – директор на ПМГ „Атанас Радев” – 0885302303.

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


05.01.2017 г.


Изх. № 9137 -7/04.01. 2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН в РУО - София - град с вх. № 0200-1644/20.12.2016 г., приложено Ви изпращам статута на национален конкурс  на  малките философи „Малкият принц“. В конкурса могат да участват всички ученици от втори до седми клас,  разпределени в две възрастови групи.

Инициативата  е на екипа на ОУ „ Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци, област Враца и е свързана с предоставяне на възможност за творческата изява на учениците.

Приложение - Статут

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


05.01.2017 г.


Изх. №
9137-6/04.01.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-2/03.01.2017 г., с вх. № 0200-2/03.01.2017 г. в РУО – София-град, Ви информирам, че през месец март Финансовият университет при Правителството на Руската федерация провежда Международен конкурс за ученици, владеещи руски език. Победителите в конкурса ще имат възможност да се обучават в университета за сметка на федералния бюджет на Руската федерация.

Процедурата по регистрация е открита на 01.12.2016 г. на официалния сайт на университета. Заинтересованите лица следва самостоятелно да установят контакт на електронен адрес http://www.fa.ru/projects/mks.

Моля да сведете информацията до знанието на учениците в поверените Ви училища.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


23.12.2016 г.

Изх. №9137-1017/23.12.2016 г.
                                                               
ДО                                                                                                          
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0524-9/21.12.2016 г. в РУО  – София-град, Ви уведомявам, че съгласно Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците и дейностите по организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през 2016/2017 г., в периода 27.01- 29.01.2017 г. в ППМГ „Гео Милев“ – град Стара Загора, ще се проведе Национално състезание по математическа лингвистика.
Заявки за участие изпращайте чрез електронния формуляр до 16.01.2017 г.
Условия за настаняване, програма на състезанието, линк към електронния формуляр и друга допълнителна информация можете да откриете след 07.01.2017 г. на електронната страница на училището: http://www.pmgsz.org

Моля да информирате учителите в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


23.12.2016 г.

Изх. №9137-1015/23.12.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 1396/15.10.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания  през учебната 2016/2017 г. и заповед № РД 28 - 34/04.10.2016 год. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам:

Общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 15.01.2017 г. от 09.00 часа в І АЕГ, бул. „Княз Александър Дондуков“ №60. Времето за работа на учениците е 4 часа. Олимпиадата се провежда в четири групи: V-VІІ, VІІІ-ІХ, Х-ХІ и ХІІ клас. Заявките за участие следва да се изпратят до 11.01.2016 г. на всеки от следните електронни адреси: aeg1@abv.bg   и rio_z.kaneva@abv.bg

Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата и имената на определените със заповед на директора на училището квестори / на всеки 8 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 15.01.2017 г. в І АЕГ и да заемат местата си от 8.30 до 8.45 ч.

За областния кръг се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.

В срок до 25.01.2017 г.  училищната комисия изготвя:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати ;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати. 

На 2
7.01.2017 г. от 14.00 до 16.00 часа в РУО - София-град, V етаж – стая № 508, се предават:
- протокол на явилите се ученици и техните резултати;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици.
Регламентът за провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика за учебната 2016/2017 е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата от повереното Ви училище. 

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


20.12.2016 г.


Изх. № 9137-983/07.12.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Р. България през учебната 2016/2076 година и във връзка със заповед № РД 28-34/04.10.2016 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:  

І. Олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе в три кръга:
1. Общински
на 21.01.2017 г. Начало 09:00 часа. Времетраене – 2 астрономически часа.
2. Областенна 18.02.2017 г.
3. Национален28.04.-30.04.2017 г., гр. Пловдив.

II. Условия за участие:

Общинският и областният кръг на олимпиада по география и икономика се провежда с  учениците от V до ХІІ клас, а националниятс учениците от VІІ до ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг
се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия и определят квесторите за всяка изпитна зала.
1. Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на учебното съдържание от общообразователната/задължителната подготовка  в съответствие с регламента на олимпиадата. Форматът на общинския кръг включва по 30 задачи за всяка състезателна група. Тестовите задачи са със затворен и отворен отговор и практическа задача. Максималният брой точки за всяка състезателна група е 100.

2. ВАЖНО!!!
Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РУО –  София-град в 09:00 часа на 21.01.2017 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 08:30 часа на 21.01.2017 г.
За допълнителна информация: Румяна Вангелова –  ст. експерт по ОНГО, тел.: 935-60-92.
3. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета.
4. Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РУО на 23.01.2017 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
5. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка задача от изпитния материал. В края на материала се изписват окончателният брой точки, имената и подписите на проверителите и средният аритметичен брой точки, които получава ученикът.
6. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя на хартиен носител:
   - протокол за явилите се ученици и техните резултати (по състезателни групи);
   -
протокол за класираните за областния кръг ученици  и техните резултати (по състезателни групи).
7. За участие в областния кръг се допускат ученици, получили не по-малко от 70% от общия брой точки.

На 30 и 31
януари 2017 г. от 09:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа в РУО – София-град, стая № 408, на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГО се предават:  
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
- протокол на класираните за областния кръг и техните резултати по състезателни групи;
- оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

Материалите се предават от председателя на комисията за проверка и оценка при наличие на класирани за областен кръг ученици.

Протоколите се заверяват с подпис и печат от директора на училището и се представят на хартиен носител в РУО – София-град с придружително писмо.

До 30 януари 2017 г.
се попълва електронен протокол с класираните за втория кръг ученици по състезателни групи на следните линкове:

за 1 състезателна
група (5. клас): https://docs.google.com/forms/d/1oj7cDROvITf4pmyR5qwQetFS4k2Fmj6lXyfHQat6xho/viewform?usp=send_form

за 2 състезателна група (6. клас):
https://docs.google.com/forms/d/1q6zhL1ZITEg3Yf42YPKa9WqpGHIIbqm6lTBV4WfHC-8/viewform?usp=send_form

за 3 състезателна група (7. клас):  
https://docs.google.com/forms/d/1odIiyS1cvTct2ahZCLfjZP4finTvGMezxyt31BDl4cI/viewform?usp=send_form

за 4 състезателна група (8. клас):
https://docs.google.com/forms/d/1hUrwcohfwXG5EjuWq0EgxqKCICbc7PFlMK8ZEw5KLqA/viewform?usp=send_form

за 5 състезателна група (9. клас):
https://docs.google.com/forms/d/1lcKmgHAVlVGgaaRaidWM5fNrUck07i5jJ43xQSto-Eo/viewform?usp=send_form

за 6 състезателна група (10. клас):
https://docs.google.com/forms/d/1Fyl1jO5w66iDUHnlwBKBMfJMt8n1rPnHRCpRUq2xT0M/viewform?usp=send_form

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

Приложение
:
1. Образец на протокол за явилите се на I кръг по състезателни групи.
2. Образец на протокол за допуснатите за участие във II кръг по състезателни групи.
3. Регламент.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
20.12.2016 г.


Изх.№
9137-1010/19.12.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-389/08.12.2016 г., с вх. № 1103-30/17.05.2016 г., Ви уведомявам, че Фестивална програма „Приятели на България“, в партньорство с Министерство на образованието и науката, организира десетото издание на
Конкурс за специалисти, работещи с деца и ученици с изявени дарби в направление „Изкуства“ и за учители творци.


В този си формат той обединява традициите на Конкурс за специалисти, работещи в извънучилищни дейности и Национален литературен конкурс „От учителя – с любов“.

Повече информация за регламента на конкурса и условията за участие можете да получите на www.festival-bg.com, festival_db@abv.bg; или на телефон:  02/ 987 55 68, 0887 61 83 67 – Дима Иванова.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД20.12.2016 г.


Изх. №
9137-1009/19.12.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. 0200-1587/09.12.2016 г., в РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 24, 25 и 26.03.2016 г., в град Пловдив ще се проведе Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ - 2017.

Конкурсът е част от Културния календар на Община Пловдив 2017 г. и е насочен към талантливи деца в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство, за запазване и обогатяване на българската национална култура.

За повече информация и контакти: 0896 96 78 74; e-mail: nikolay.gurbanov@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Статут на конкурса.
 2. Форма на заявка за участие.
 3. Регламент на видео-конкурса „Децата и фолклора“.
 4. Покана.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД16.12.2016 г.


Изх. № 9137-1004/ 16.12.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учениците от V-XII клас от Вашето училище с регламента на националния литературен конкурс за есе или стихотворение, обявен от 105. СУ „Атанас Далчев“ по случай 80 години от създаването му.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/Съгл. заповед №РД10-2658/14.12.2016 г.
 на министъра на образованието и науката/


16.12.2016 г.


Изх. №9137-1002/15.12.2016 г.
                                                               
ДО                                                                                                          
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0520-3/09.12.2016 г. в РУО  – София-град, Ви уведомявам, че съгласно Заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците и дейностите по организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през 2016/2017 г., в периода 20.01- 22.01.2017 г. в ППМГ „Добри Чинтулов“ – град Сливен, ще се проведат Зимни математически състезания.
Заявки за участие изпращайте на: zms2017@abv.bg до 13.01.2017 г.
За допълнителна информация:
Мариана Милева-директор на ППМГ „Добри Чинтулов“ – 0893 307 233;
Димитър Назъров-старши експерт МИИТ в РУО-Сливен – 0879 600 337

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

Приложение:
1. Формуляр – заявка за участие;
2. Програма на Зимните математически състезания;
3. Условия за настаняване.

ВАНЯ КАСТРЕВА, 
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/Съгл. заповед №РД10-2658/14.12.2016 г.
 на министъра на образованието и науката/


06.12.2016 г.


Изх. № 9137-978/06.12.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 1001-13/28.11.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на Дванадесетото издание на Националния конкурс за коледна картичка, под наслов „Весела Коледа за всички”.

Участниците в конкурса ще бъдат селекционирани в шест възрастови групи.

Задължително условие за участие в конкурса е четливо изписване (на отделен лист в картичката) трите имена, възраст, град, държава, училище и телефон за връзка.

До участие в конкурса ще бъдат допуснати всички желаещи, които предоставят или изпратят творбите си най-късно до 16 декември 2016 г. на адрес : гр. Сливен, 8800, зала „Сирак Скитник”, бул. Цар Симеон” № 2. телефон за контакти : 044/622 083 ; 044/625342; 0892 218 198.

Списъкът с наградените ще бъде публикуван в сайта на Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен : www.art-gallery.sliven.net на 18.12.2016 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


29.11.2016 г.


Изх. №9137-956 / 28.11.2016 г.
                                                               
ДО                                                                                                          
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. №0901-9/23.11.2016 г. в РУО  – София-град, Ви уведомявам, че Институтът по математика и информатика при БАН, Съюзът  на математиците в България и VIVACOM, организират на 4. декември 2016 г. провеждането на петото издание на онлайн състезание VIVA математика с компютър.  
VIVA математика с компютър е състезание по математика за ученици от 3. до 12. клас. То се провежда по интернет, като всеки участник сам избира мястото и начина за влизане в мрежата.
За да участват в състезанието, учениците трябва да имат регистриран профил във VIVA Cognita (www.vivacognita.org ). Всеки участник има право да участва само с един потребителски профил.
Участниците в състезанието ще бъдат разделение на 5 групи:
I група – ученици от 3. и 4. клас;
II група – ученици от 5. и 6. клас
III група – ученици от 7. и 8. клас
IV група – ученици от 9. и 10. клас
V група – ученици от 11. и 12. клас

Състезанието за I., II. и III. група ще стартира в 10 часа.
Състезанието за IV. и V. група ще стартира в 13 часа.
Подробна информация за състезанието, както и правилата за участие, може да прочетете на http://vivacognita.org/viva-matematika .
Състезателите с най-висок резултат във всяка възрастова група получават награди.
Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


25.11.2016 г.


Изх. №  9137-944/23.11. 2016 г.                                        

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, с вх. № 0200-1501/23.11.2016 г. в РУО - София-град, приложено Ви изпращам регламент  за провеждане на   конкурс за ученици от 8 до 12 клас на тема „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи“.

Конкурсът се организирана от Българското философско общество, а церемонията по награждаване на отличените ученици ще бъде свързана с националния празник на Република България.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-2535/ 15.11.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


24.11.2016 г.


Изх. № 9137-949/23.11.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 0200-1447/11.11.2016 г. в РУО – София-град, приложено Ви изпращам програма „Конкурс за стипендии“, адресирана към ученици в XI клас, които имат високи академични постижения, лидерски изяви и желаят да продължат обучението си в САЩ, но не разполагат с достатъчно финансови средства за подготовка. Програмата ще помогне учениците да се подготвят за успешно кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети, както и ще насърчи взаимното разбирателство и социално включване.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-2535/ 15.11.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


23.11.2016 г.


Изх. №
9137-939 /22.11.2016 г.
                                                               
ДО                                                                                                          
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. №1102-21/16.11.2016 г. в РУО  – София-град, Ви уведомявам, че Съюзът  на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXIV Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.Състезанието ще се проведе на 10 декември 2016 г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа, за І и II  клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ, 2 СУ или 20 ОУ до 07 декември 2016 г.

Резултатите от състезанието ще се публикуват на  http://iztok-smb.com до 14.12.2016 г.

За повече информация 0885932393 в 119 СУ и 0988903025 в 125 СУ.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-2558/ 21.11.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/


22.11.2016 г.

Изх. № 9137-932/ 21.11.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИКА, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1396/15.10.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2016/ 2017 год., регламента на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 28 - 34/04.10.2016 год. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:
І. Олимпиадата по астрономия ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 16 януари 2017 год. включително;
 • Областен 24 февруари 2017 год. Начало 14 часа в 10 СОУ „Теодор Траянов“
 • Национален – на 06 и 07 май 2016 год. в гр. Шумен

ІІ. В олимпиадата по астрономия могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи:  V – VІ клас, VІІ – VІІІ клас, ІХ – Х клас,  ІХ – ХІІ клас. Всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки, т.е.:
Възрастова група V – VІ клас, включва ученици:

 • V клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за V клас
 • VІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІ клас

Възрастова група VІІ – VІІІ клас, включва ученици:

 • VІІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас
 • VІІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в VІІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки

Възрастова група ІХ – Х, включва ученици:

 • ІХ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ІХ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за VІІІ или ІХ клас по природните науки/
 • Х клас, които в настоящата учебна година се обучават в Х клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или Х клас по природни науки

Възрастова група ХІ – ХІІ клас, включва ученици:

 • ХІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за Х или ХІ клас по природните науки/
 • ХІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или ХІІ клас по природните науки/

Ученик, който отговаря на критериите за участие във възрастова група ІХ-Х клас, при
желание и преценка на възможностите си има право да се яви на олимпиадата като участник във възрастова група ХІ-ХІІ клас. Това се осъществява само след подаване на декларация, подписана от родител с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до експерта по природни науки и екология в РУО пет работни дни преди публикуване на темите за общинския кръг. Участието в по-висока възрастова група ХІ-ХІІ клас започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове.
ІІІ. Общински кръг.
1. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище, в което има желаещи ученици.
2. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
3. Общинският кръг е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат право да използват различни източници на информация: интернет, библиотеки и др. в периода до 16 януари 2017 г. включително.
4. Темата на всяка възрастова група е различна и включва 6 задачи, които са съставени, по учебна програма изготвена от национална комисия.

 •  За учениците от V до VІІІ клас на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по „Човекът и природата”, „География и икономика” и „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение;
 •  За учениците от ІХ до ХІІ клас на основата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка по „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

5. Задачите за олимпиадата по астрономия ще бъдат публикувани на сайта на МОН, сайта на РИО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg до 01.12.2016 год.
6. Директорът на училището назначава със заповед училищна комисия за организиране, провеждане, проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата.
Задължения на училищната комисия:

 • информира учениците за предстоящата олимпиада
 • размножава темите за общинския кръг и ги предоставя на всички желаещи ученици в срок от два дни
 • приема писмените работи от учениците най-късно до 16.01.2017 год.
 • проверява писмените работи на учениците. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Проверители могат да бъдат учители по физика и астрономия, учители, които преподават предмета човекът и природата (за възрастова група V-VІ) и учители и специалисти от НАОП и НАО.
 • изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.

8. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани на 17.01.2017 год., на сайта по природни науки www.prirodninauki.bg, като достъпът до тях ще става с парола. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата на 17.01.2016 г.
9. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 1/2 от максималния брой точки.
На 24.01.2017 год. в РУО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по астрономия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по астрономия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

ІV. Областен кръг.
1. Областният кръг се организира и провежда от РУО – София-град. Времетраенето на е 4 астрономически часа.
2. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. За учениците от V-VI клас областният кръг е последен.
3. Началникът на РУО назначава със заповед областна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия. Председател на комисията е експертът по природни науки от РУО, а членове: директорът на училището-домакин и квестори. Квесторите не могат да бъдат учители по предмети  от КОО „ПНЕ” и КОО „ОНГО”.
 4. Темите и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия и ще бъдат изпратени на електронния адрес на експерта по природни науки на 24.02.2017 год. в 13.30 часа.
5. Учебното съдържание, върху което се определят задачите, е от задължителната и от профилираната подготовка, както и от извънкласните и извънучилищните форми на обучение.
6. Председателят на Областната комисия предава писмените работи на експерта по физика и астрономия в МОН.
7. Проверката на писмените работи от областния кръг се осъществява от областна комисия за V-VІ клас и  Национална комисия за останалите възрастови групи / VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас/.
8. Националната комисия класира учениците за участие в националния кръг и в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на Националния кръг представя в МОН окончателен протокол с имената на класираните за националния кръг ученици и техните резултати.
9. За участие в Националния кръг се допускат до 100 ученици от цялата страна.
V. Национален кръг
1. Националният кръг се провежда в рамките на 2 последователни дни. Първият етап се състои от теоретически задачи, а вторият – от практически и/ или наблюдателни задачи.
2. Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по астрономия е:
• теоретически етап – 4 астрономически часа;
• практически етап – до 2 астрономически часа;
3. Задачите и критериите за оценяване се разработват от Национална комисия.
4. Писмените работи на учениците са анонимни. Оценяването им се извършва от Националната комисия.
Една от основните цели на олимпиадата е насърчаване извънкласните и извънучилищни форми на обучение, както и самостоятелната подготовка на учениците. Подготовката на олимпиадата по астрономия изисква усвояване на знания, които излизат извън учебната програма по предметите човек и природата, география и икономика  и физика и астрономия, изучавани в училище.
В тази връзка моля ползвайте учебните програми, публикувани в сайта по „Природни науки“,категория „Олимпиада по астрономия“, по които се съставят задачите от различните кръгове на олимпиадата по астрономия. За най-успешно представяне в олимпиадата, включително и на Международната олимпиада, е изготвена програма максимум.
Информация за олимпиадата по астрономия можете да получите и от сайта на олимпиадата: http//astro-olymp.org/bgprograma.htmal

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед № РД 10-2558/ 21.11.2016 г.
на министъра на образованието и науката/
21.11.2016 г.


Изх. 9137 – 885/ 08.11.2016 г.

ДИРЕКТОРИТЕ  НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1396/15.10.2016 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2016/2017 г., регламентът на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2016/ 2017 год. и заповед № РД 28-34/04.10.2010 год.  на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:
1.Олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе в три кръга:

 • Общински – на 22 януари 2017 г. (неделя) от 09:00 часа.
 • Областен – на 12 февруари 2017 г. от  09.00 часа в 22 СОУ „Г. Стойков Раковски“
 • Национален – на  18 и 19 март 2017 г. в гр. Варна от 8:00 часа

2. В олимпиадата по ХООС могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в следните четири възрастови групи:

 • Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас.
 • Втора група - ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас и/или изучават учебно съдържание за VІІІ клас;
 • Трета група -ученици, които през настоящата учебна година са в ІХ клас и/или изучават учебно съдържание за ІХ клас
 • Четвърта група - ученици, които през настоящата учебна година са в Х, ХІ и в ХІІ клас на всички видове училища.

На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор.
3. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.
4. Темите за всички групи се определят върху учебното съдържание по човекът и природата и по химия и опазване на околната среда от задължителна подготовка (първо равнище). Максималният брой точки за всяка тема е 100.
5. Темите за общинския кръг на олимпиадата по ХООС ще бъдат публикувани на сайта на РУО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg на 22.01.2017 г. в 08.30 ч.
6. Достъпът до темите ще стане с парола за отваряне. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 08.30 ч. на 22.01.2017 г.
7. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН за работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
8. Времетраенето на общинския кръг на олимпиадата е 4 астрономически часа за всяка възрастова група.
9. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта по природни науки www.prirodninauki.bg след 14.00 часа.
10. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на двамата проверители Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.
11. До участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 75 точки.
12. На 31.01.2016 г. от 8.00 ч. до 17.30 ч. в РУО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по химия да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по химия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

Задачите по химия и опазване на околната среда за различните възрастови група за общинския кръг се съставят по учебни програми. Тези учебни програми могат да бъдат намерени  на сайта по природни науки www.prirodninauki.bg в категорията олимпиада по химия.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО


21.11.2016 г.


Изх. 9137 – 886/ 08.11.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Във връзка със заповед № РД 09 – 1396/15.10.2016 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2016/ 2017 год., регламента на олимпиадата по физика и заповед № РД 28 - 34/04.10.2016 год. на Началника на РУО – София-град Ви, уведомявам следното:
І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 14 януари 2017 год. Начало 14:00 часа.
 • Областен – на 19 февруари 2017 год. Начало 14:00 часа.
 • Национален – на 11 и 12 април 2017 год. в гр. Разград

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи
Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ кл.
Втора група - ученици, които през настоящата година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ кл.
Трета група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ кл.
Четвърта група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас, както и ученици от другите състезателни групи, които се подготвят по програмата за Международната олимпиада по физика.
При явяване на ученици в по-висока възрастова група е необходимо подаване на декларация, подписана от родител/настойник с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до експерта по природни науки и екология в РУО до пет работни дни преди провеждане на общинския кръг. Участието в по-висока възрастова група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове. Не се разрешава промяна на възрастовата група при участието на ученик в различните кръгове на олимпиадата през учебната година.
ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.
ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
1. Темата за всяка възрастова група е различна. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.
2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по физика ще бъдат публикувани на сайта на РУО, София-град и на сайта по Природни науки www.prirodninauki.bg на  14.01.2017 год. в 13.30 часа.
3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 14.01.2017 г.
4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта по Природни науки www.prirodninauki.bg след 19.00 ч.
6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.
7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на двамата проверители. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.
8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки.
На 24.01.2017 год. от 8:00 часа до 17.00 часа в РУО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

V. Областен кръг
Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи: за учениците от първата и втората възрастови групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи 2 задачи от задължителната и 1 задача от профилираната подготовка. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.
Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.
Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.                             
Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РУО – София-град.                                              
VІ. Национален кръг
Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в него се определят след окончателна проверка на писмените работи от областния кръг, която се извършва от националната комисия. Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас от 50 до 60 ученици.
Темите за Националният кръг включват: VІІ и VІІІ клас – 3 задачи от ЗП; ІХ клас – 1 задача от ЗП и 2 задачи от ПП; Х-ХІІ клас – 1 задача от ЗП и 3 задачи от ПП.
Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за VІІ, VІІІ и ІХ клас е 4 астрономически часа, а за Х-ХІІ клас – 5 астрономически часа.
Учениците от възрастова група Х – ХІІ клас, класирани на първите 20 места, участват във втори етап. Във втория етап учениците решават 2 експериментални задачи с продължителност 2,5 астрономически часа /по програма на МОФ/.
Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяваневането на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.
По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.
Задачите по физика за различните възрастови група за всеки кръг се съставят по учебните програми. Тези учебни програми могат да бъдат намерени  на сайта по природни науки www.prirodninauki.bg в категорията олимпиада по физика.
           
За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО


21.11.2016 г.


Изх. № 9137 – 887/ 08.11.2016 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1396/15.10.2016 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2016/ 2017 год., регламента на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РД 28 - 34/04.10.2016 год. на Началника на РУО – София-град Ви, уведомявам следното:
І. Олимпиадата по биология ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 29.01.2017 год. Начало 14.00 часа.
 • Областен – на 26.02.2017 год. Начало 9:00 часа. Домакин 7. СУ“Свети Седмочисленици“.
 • Национален – на 01 и 02 април 2016 год. в гр. Хасково

ІІ. В олимпиадата по биология могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири състезателни групи:

 • Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас.
 • Втора група - ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас и/или изучават учебно съдържание за VІІІ клас;
 • Трета група -ученици, които през настоящата учебна година са в ІХ клас и/или изучават учебно съдържание за ІХ клас
 • Четвърта група - ученици, които през настоящата учебна година са в Х, ХІ и в ХІІ клас на всички видове училища.
 • Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следваща възрастова група. За целта подава писмена заявка - до съответния учител с копие до експерта в РУО.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.
ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
1. Темата на всяка възрастова група е различна. Включва тестови задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по човекът и природата /биологичната част/ и задължителната и профилираната подготовка по биология и здравно образование съгласно програмата за общинския кръг на олимпиадата по биология.  
2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по биология ще бъдат публикувани в сайта на РУО, София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg на 29.01.2017 г.в 13.30 ч.
3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 29.01.2017 г.
4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg след 19.00 ч.
6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.
7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на теста трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от тестовите задачи, имената, фамилиите и подписите на проверителите. При всяко различие в оценката между двамата проверители писмената работа се проверява от арбитър. Оценката на арбитъра е окончателна. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи.
10. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки.
На 09.02.2017 год., от 8:00 часа до 17:00 часа, в РУО – София- в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи /тест + бланка за отговори/.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                      
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

V. Областен кръг
Темите за Областния кръг на олимпиадата по биология включват тестови задачи за учениците от първата и втората състезателни групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи от задължителната и профилираната подготовка.
В темите за всяка една от възрастовите групи са включени тестови задачи, съставени както на основата на учебното съдържание за съответния клас, така и върху материал от предходните учебни години.
Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.
Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РУО - София град.
Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по биология са анонимни.                       
VІ. Национален кръг
Провежда се в два етапа, в два последователни дни. Първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият от практически задачи. До участие в този кръг се допускат разпределени в две състезателни групи, както следва:

 • І състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас или VІІІ клас.
 • ІІ състезателна група: ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас и ученици, изучаващи през настоящата учебна година  учебно съдържание Х – ХІІ клас.

            Участниците в Националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от Националната комисия.
Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците, допуснати до участие в националния кръг, се извършва от Националната комисия.
За допълнителна информация: 02 935 60 75, 0 888 395 198 - ст. експерт по природни науки и екология – Петя Иванова.

Приложение:
Програма за І /общински кръг/ на олимпиадата по биология

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО


17.11.2016 г.


Изх. № 9137-916/16.11.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2016/2017 г. и писмо на Столична община с вх. № 1004-192/10.11.2016 г., РУО – София-град организира Първи столичен конкурс за изработване на новогодишни картички и сурвачки.

Приложено Ви изпращам Регламент на конкурса, като се надявам, че  инициативата ще провокира и насърчи творчеството у учениците, за да превърнем дните на Рождество Христово в истински празник и да подкрепим благородната кауза на

Международния женски клуб и Столична община.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА Р
УО - СОФИЯ-ГРАД


14.11.2016 г.


Изх. № 9137- 896/11.11.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че фондация Годишни награди за пътна безопасност организира за шести път провеждане на конкурс „Годишни награди за пътна безопасност“.

Желаещите могат участват със споделяне на добри идеи, практики и инициативи за запазване на човешкия живот.

Целта на конкурса е откриване на съмишленици, съюзяване с единомислещи и намиране на подкрепа за осъществяване на бъдещи активности.

Фондацията предоставя възможност за представяне, включително медийно внимание за популяризиране на Вашите идеи.

Моля, кандидатите  за участие да изпратят своите заявления до 17 ч. на 15.11.2016 г.   

Приложение : Регламент за участие »

Допълнителна информация можете да получите от  фондация Годишни награди за пътна безопасност на тел. 02/952 66 66 и на електронен адрес: www.nagradi.org

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


14.11.2016 г.


Изх. № 9137-902/11.11.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 45-16/20.10.2016 г. в РУО – София-град, приложено Ви изпращам регламентите за участие в V-то издание на Националния конкурс за рисунка „Недорисуван свят“ - 2017 г. и в Национален младежки литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя“ - 2017 г.

Конкурсите се организират от Община Чирпан, Къща музей „Пейо К. Яворов“ и Фондация „Яворов“ в рамките на Яворовите януарски дни в град Чирпан.

За допълнителна информация: тел. 0416/ 940-19; e-mail: javorovch@abv.bg

Приложение: съгласно текста 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


14.11.2016 г.


Изх.
№ 9137-882/08.11.2016г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 година и заповед №РД28-34/04.10.2016 г. на началника на РУО, София-град, от 2 до 4 декември в гр. София ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.

Организатори на състезанието са МОН, РУО - София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр.София.

Регламентът на състезанието, програмата и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, т.к. от формуляра ще се извличат данните за сертификати. Регистрацията ще бъде отворена от 08.11.2016г. до 12.00 часа на 28.11.2016г.

За допълнителна информация Ваня Янева – ст. eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-68 и електронна поща rio_v.ianeva@abv.bg .

Приложение:

 1. Програма на състезанието.
 2. Регламент на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


09.11.2016 г.


Изх. № 9137-879/07.11.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 11-3/02.11.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Арт-Къща „Куклите“ за четвърта поредна година организира Национален детски конкурс „Виж моя ангел“, в който децата от цялата страна ще имат възможността да покажат своите творчески заложби, като изработят кукла ангел.

В конкурса могат да вземат участие деца от 6 до 18 години. За изработка на куклите трябва да се използват материали спрямо въображението на участника. Всяка кукла трябва да носи следната информация: трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка.

Творбите не се връщат. Куклите, останали извън класацията, ще бъдат използвани като дарение за благотворителни каузи, свързани с деца.

Краен срок за участие – 25.11.2016 г.

Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на Арт-Къща „Куклите“, а наградите ще бъдат връчени през м. декември 2016 г.

Куклите изпращайте на адрес: Арт- Къща „Куклите“, София – 1000, ул. „Цар Самуил“ № 34, ет. 1-2, за конкурса „Виж моя ангел“.

За допълнителна информация: 0888106 961 – Мирослав Цеков, 0888 860 934 – Жени Костадинова, www.arthouse-kuklite.com, tvorilnizi@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


09.11.2016 г.


Изх.№ 9137-881/07.11.2016 г.

ДО                                                                                               
ДИРЕКТОРИТЕ НА                                                                                                 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                                                            
                                  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че екипът на Педагогическа асоциация „Образование без граници“ организира Национално състезание „МОЯТА РОДИНА”, в което могат да участват всички желаещи ученици от ІІ до ХІІ клас.
С условията за участие може да се запознаете в приложения регламент.
          
Приложение:
1. регламент и график на Националното състезание „МОЯТА РОДИНА”
2. образец на заявка за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


07.11.2016 г.


Изх. № 9137-817/ 04.11.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на Националния конкурс за православна поезия и проза, организиран от РУО – Бургас, ЦПЛР – Бургас и община Бургас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


03.11.2016 г.

Изх. № 9137-8703.11.2016 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на Съюза на математиците в България, секция БАН-СУ, с вх.№ 1102-16/28.10.2016г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България–Секция БАН-СУ, със съорганизатори Американска фондация за България (АФБ) и Фондация „Георги Чиликов”, организират Десетият есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков” (ЕМТ), който ще се проведе на 19 ноември 2016 г. (събота) в гр. София, в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” №15, от 10:00 до 14:30 час.
В състезанието могат да вземат участие ученици от 8-ми до 12-ти клас.
Есенният математически турнир е едно от състезанията, чиито резултати важат за определяне на разширените национални отбори за участие в Балканската олимпиада по математика и Европейската олимпиада по математика за момичета и участват при изчисляването на рейтинга на учениците. 
Попълнените формуляри със заявките за участие се приемат на e-mail esenenmt@abv.bg . Срокът за получаване на заявките е 15.11.2016 г.
За допълнителна информация може да се обръщате към Димитър Димитров – 0896616549, Румяна Караджова – 0888304158, Линка Минчева – 0888319901.
Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

Приложение:
Формуляр за заявка.
Предварителна програма на турнира.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


03.11.2016 г.

Изх. 9137 – 853/ 28.10.2016 г.           
                                 
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед № РД – 09 – 1369/15.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката, в периода 25 – 27 ноември 2016 г. град Велинград ще бъде домакин на Есенното национално състезание по физика.
Организатори на състезанието са МОН и РУО – Пазарджик. Съорганизатори са Община Велинград, СУ „Васил Левски” – гр. Велинград и училищата от Община Велинград.
Според регламента за организиране и провеждане, в състезанието участват
ученици от VII до XII клас, разпределени в шест възрастови групи.
Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия и експерти от РУО.
Моля, директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой
ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях състезатели след приключване на състезателната част.
Очакваме всички участници и техните ръководители да пристигнат и се настанят в хотела най-късно до 17,30 часа на 25 ноември 2016 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.
І. Основните акценти във връзка с логистиката са:

 • Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/:
 • В хотел „Камена” – Велинград (http://kamena.bg/);
 • В интервала от 12,00 до 17,30 часа (освен в случаи на късно пристигане в гр. Велинград);
 • Цените на нощувката с включена закуска, на човек /за всички – ученици и ръководители/:

хотел

Двойна стая

Тройно настаняване в апартамент

Хотел „Камена”

22,00 лв.

22,00 лв.

 • Капацитетът на хотел „Камена”, за настаняване на участници е от 300 до 340 човека;
 • Настаняването в хотелите ще се осъществява от домакините, при постъпване на заявките и съобразяване с групата участници. Организаторите осигуряват хотелско настаняване на преференциални цени само за участниците в националното състезанието и техните ръководители.
 • Не трябва да се прави резервация в хотелите от самите участници.
 • Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела необходимите данни за това.
 • При настаняването в хотелите, ръководителите трябва да представят списък с трите имена на учениците, данни по лична карта (за ученици над 16 години).
 • Осигурено хранене (посочено от участниците при изпращане на заявката и потвърдено при настаняването):

 

25.11.2016 г.

26.11.2016 г.

27.11.2016 г.

Официална вечеря за всички ръководители в ресторант на хотел „Камена”

25,00 лв.

-

-

Вечеря за всички ученици в ресторант на хотел „Камена”

6,70 лв.

-

-

Вечеря за ръководители и ученици

-

7,00 лв.

-

Обяд за ръководители и ученици

-

5,10 лв.

5,40 лв.

 • Откриването на състезанието ще бъде в залата на НЧ „Отец Паисий - 1893”, гр. Велинград, съгласно програмата.
 • Закриването на състезанието ще бъде в „Клептуза”, хотел „Камена“, гр. Велинград, съгласно програмата
 • На 26 ноември 2016 г. (събота) има предвидени посещения в културно – исторически забележителности, за ученици и ръководители, по подадена заявка. При регистрацията в хотелите е необходимо потвърждаване посещението в съответния музей. Възможностите за посещения на културно – исторически забележителности на 26 ноември 2016 г. са:

Музей

Цена (на човек, при групово посещение)

"Плиоценки парк", с. Дорково и ТИЦ Цепина

2,50лв.

Исторически музей, гр. Велинград

Безплатен вход за ученици

При заявяване се избира организирано посещение само на една от двете възможности

 • При регистрацията се получават съответни талони, след заплащане на заявените вечери и обяди.
 • Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

ІІ. Основните акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието са:

 • Състезателната част ще се провежда в зали на СУ „Васил Левски”,                               гр. Велинград, (ул. „Кристал” № 10).
 • В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите).
 • Учениците трябва да носят документ за самоличност със снимка.
 • Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията в съответните хотели, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема. Списъкът да бъде заверен с подпис на директора и печата на училището.

Във връзка с гореизложеното моля, в срок до 04.11.2016 год., да изпратите заявка по образец до експерта по природни науки и екология в РУО – София-град на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg
За допълнителна информация по всички въпроси с организацията на състезанието може да потърсите г-жа Весела Тодорова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Пазарджик, на телефон: 0876 330 117.

Приложения:
Програма на състезанието
Образец на заявка за състезанието
Регламент на състезанието
Програма учебно съдържание по състезателни теми
Меню за обяд и вечеря.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


02.11.2016 г.

Изх. 9137-866/ 01.11.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам покана и регламент на литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Темата на надпреварата тази година е: Шимон Перес и неговия принос в измеренията на общочовешкия хуманизъм.
Моля да информирате за конкурса учителите по български език и литература и история и цивилизация, както и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


02.11.2016 г.

Изх. № 9137-859/01.11.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на д-р Светлин Наков – управител на СофтУни, вх.№ 04-20/11.11.2016г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че СофтУни организира конкурс по състезателно програмиране и разработка на софтуерни проекти за ученици от цялата страна, който ще се проведе на 7 и 8 януари 2017 г. в гр. София, сградата на СофтУни на ул. Тинтява 15-17.
Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи до 16 години и над 16 години, в две категории – състезателно програмиране и уеб/софтуерна разработка.
За участие в СофтУниада е необходимо да се регистрирате на адрес: http://softuniada.softuni.bg до 9 декември 2016 г. включително.
За допълнителна информация може да се обръщате към Андреа Атанасова на адрес: andrea@softuni.bg или на телефон +359895508121.
Моля да информирате учителите по математика, информатика и информационни технологии в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


02.11.2016 г.

Изх. № 9137-861/01.11.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И
НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № РД 198-5951/27.10.2016 г. на Регионално управление на образованието – Разград, регистрирано с вх. № 0517-3/28.10.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, чe през месец март 2017 година в гр. Разград ще се проведе Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“, съгласно Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2016/2017 година.
Срокът за предаване на творбите е до 31.01.2017 година, лично или на адрес:  гр. Разград – 7200, ул. „Трапезица“, № 1 – Център за ученическо техническо и научно творчество, e-mail: gr.popov@abv.bg.
Телефони за контакт: Цветанка Русева – 0878 684 381 и Веселина Йотова – 0893 339 750.

Приложение: Регламент.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


31.10.2016 г.


Изх. № 9137-852/ 28.10.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите по български език и литература и по изобразително изкуство и учениците от V-XII клас от Вашето училище с регламентите на конкурсите за литературна творба и за рисунка, обявени от община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


26.10.2016 г.


Изх. 9137 – 843 /26.10.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България,  Софийска градска секция, с вх. № 1102-15/24.10.2016г. на РУО – София-град, относно  провеждането на Осемнадесетия Софийски математически турнир за ученици от І до VІІІ клас на 19 ноември 2016 г. Ви уведомявам, че информация за турнира може да получите на http://smbsofiagrad.wordpress.com .

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


25.10.2016 г.


Изх. № 9137-834/ 24.10.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за Национален младежки литературен конкурс за поезия и проза „И ти си в мене – ти, родино моя“ и Национален ученически конкурс „Недорисуван свят“.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците във Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


25.10.2016 г.


Изх.№ 9137-836/25.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                                                            
                                  
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, организира 20-я традиционен поход „По пътя на Бедреддин”.
Походът е съпроводен с организиране и провеждане на национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка. Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.12.2016 г. на адрес: София 1303, ул. „Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или rodno.ludogorie.org@gmail.com.  За контакти – 02/ 929 61 01, www.ludogorie.org.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.
          
Приложение: Статут на национален ученически конкурс „По пътя на Бедреддин“

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


25.10.2016 г.


Изх. 9137 – 830 / 24.10.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно утвърдения със заповед № РД 09-1369/ 15.09.2016 год. на министъра на образованието и науката график за провеждане на националните състезания през учебната 2016/ 2017г. в периода 18 – 20 ноември 2016 г. в град Ловеч ще се проведе ІХ - тото  Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Ловеч. Домакин на състезанието е ПМГ – Ловеч, под патронажа на кмета на община Ловеч.

Темата на състезанието за учебната 2015/ 2016 год. е „Науката не е от вчера“

Съгласно регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • През настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ клас на ОУ, СУ, гимназии, както и в VІІІ, ІХ, Х клас на профилирани и паралелки в гимназии и СУ с интензивно изучаване на чужд език
 • Проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология“

От всяка област могат да участват двама състезатели – ученици избрани от експертите в РУО по ред и критерии, определени от тях, които се придружават от един или двама ръководители.

Задължително е всеки участник в състезанието да носи калкулатор, престилка, медицински ръкавици и найлонова шапка.
Регистрацията на участниците ще се извърши от 12:00 часа до 17:00 часа на 18 ноември 2016 г. във фоайето на хотел Ловеч. При регистрацията ръководителите на групите представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, ЕГН и постоянен адрес.

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 18.11.2016 г. от 17:30 ч. в салона на Ловчанското читалище „Наука – 1870“.

Техническата конференция ще се проведе от 18:30 часа на 18.11.2016 г. в салона на читалището.

За участниците в националното състезание са осигурени нощувки със закуски в хотел Ловеч и хотел Президиум на стойност 30 лв. на вечер. В хотелите заплащането ще бъде извършвано при настаняването. За издаването на фактури трябва да бъдат предоставени на рецепцията на хотела необходимите данни за това.
Командировъчните разходи /пътни, дневни, квартирни/ на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

За свободното време на участниците организаторите предлагат безплатно посещение на историческите и културни забележителности на град Ловеч. Броят на желаещите да посетят обектите се уточнява във заявката.
Допълнителна информация по организацията на Националното състезание можете да получите от Иваничка Буровска – старши експерт по ПНЕ в РУО – Ловеч: 068/603806 и 0879800842.


За целта е необходимо:

 • Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговият регламент и програма.
 • Да изпратите в РУО, предложение за участие, което да съдържа трите имена, клас и кратка биографична справка за интересите и предходните изяви на ученика, актуална снимка до 05.11.2016 год. на електронен адрес ivanova_petja@abv.bg.
 • Предложените ученици трябва през настоящата учебна година да се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ клас на ОУ или СУ, както и в VІІІ, ІХ и Х клас на профилирани гимназии и паралелки на СУ с интензивно изучаване на чужд език;
 • В предложенията на директорите да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства.

5.   Предложенията ще бъдат разгледани от 7-членна комисия, която ще излъчи участниците в ІХ-тото Национално състезание по природни науки и екология до 05.11.2016 г. Протоколът с допуснатите до участие ученици ще бъде публикуван на 06.11.2016 г. на сайта по природни науки.
6.   Допуснатите до участие ученици следва да подадат заявки по образец до 15:00 часа на 07.11.2016 г..

Приложения:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


20.10.2016 г.


Изх. № 9137-823/20.10.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН №9105-328/18.10.2016г., вх.№ 0200-1313/19.10.2016г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България и Факултетът по математика и информатика на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ организират провеждането на Първото национално състезание по компютърна математика за ученици от VІІI до XІІ клас. Състезанието ще се проведе от 28 до 30 октомври 2016г в ППМГ „Васил Друмев“ – гр. Велико Търново.

Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://compmath.eu/2016/. За допълнителна информация учителите могат да се свържат с проф. дмн Стоян Капралов на тел.:0889738204 или на електронен адрес s.kapralov@gmail.com.

Моля да информирате учителите по математика, информатика и информационни технологии в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на
министъра на образованието и науката/


20.10.2016 г.


Изх. № 9137-824/20.10.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН №9105-328/18.10.2016г., вх.№ 0200-1313/19.10.2016г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България и Институтът по математика и информатика на БАН организират провеждането на Международно състезание по информатика и компютърна грамотност за ученици от VI до IX клас „Бобър“. Състезанието ще се проведе на 06.11.2016г.

Учениците се състезават в две възрастови групи: VI-VII клас и VIII-IX клас в рамките на 30 мин. Състезанието се провежда онлайн и изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика.

Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/. За допълнителна информация учителите могат да се свържат с гл. ас. Емил Келеведжиев, ИМИ на БАН на тел. 0887445037 или на електронен адрес: keleved@grnail.corn.

Моля да информирате учителите по информатика и информационни технологии в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на
министъра на образованието и науката/


19.10.2016 г.

Изх. № 9137-816/18.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 година, заповед № РД 28-34/04.10.2016 г. на началника на РУО - София-град и заповед № РД 28-35/18.10.2016 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10.00 ч. на 22.10.2016 г. (събота) в:

 • 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, район „Възраждане“, ул. "Позитано" №26 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, ИтЕ-АЕ, НЕ-АЕ;
 • 73. СУ „Владислав Граматик“, район „Триадица“, ул. "Г. Измирлиев"№ 2 - за учениците с езикови комбинации АЕ-РЕ, АЕ-НЕ, НЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, РЕ-АЕ;
 • 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“, бул. "Патриарх Евтимий" №35  - за учениците с езикови комбинации АЕ-ФЕ, ИЕ-ФЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-НЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-РЕ, ИЕ-АЕ.

ВАЖНО:

 • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език.
 • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2016/2017 година са в XI клас и предварително са заявили желание за участие чрез училищата, в които се обучават.
 • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.
 • Необходимо е участниците да заемат местата си в изпитните зали не по-късно от 9.45 ч. на 22.10.2016 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РУО
/Съгласно Заповед № РД 10-2247/11.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


07.10.2016 г.


Изх. № 9137-775/07.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 година, общинският кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език следва да бъде проведен до 15.10.2016 г. Мотото за учебната 2016/2017 година е: Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.
Съгласно регламента на състезанието, общинският кръг се организира и провежда от съответните училища. Училищните комисии е необходимо да изпратят протокол № 2 до 17.00 часа на 17.10.2016 г. на адрес rio_a.kadieva@abv.bg.

Протоколи, изпратени след посочения срок, няма да бъдат приети.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/04.10.2016 г.


Изх. № 9137-765 / 04.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 14.10.2016 г. в град София ще бъде проведен дискусионен семинар „Иновативни практики при изучаването на чужди езици“, организиран в рамките на проект „SMILE: Мрежа за социална и трудова интеграция чрез езиково обучение“ по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Грюндвиг“. Организатор на събитието е Академия СЕК, начало 9.30 ч. в хотел „Сити Авеню“, ул. „Осогово“ № 49. Подробна информация можете да намерите в приложенията.

Приложения:

 1. Покана.
 2. Програма.
 3. Регистрационна форма.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


04.10.2016 г.


Изх. №
9137-764/04.10.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, с входящ № 0200-1231/04.10.2016 г в РУО – София-град, приложено Ви изпращаме информация за провеждането на десетото издание на ученическия конкурс за писмен превод “Juvenes Translatores” за 2016/2017 година, организиран от Европейската комисия.

Приложение: Условия за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


04.10.2016 г.


Изх.
9137-763/04.10.2016г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от фондация „Работилница за граждански инициативи“, Ви информирам, че от 29.09.2016г. до 29.10.2016г. може да се включите в конкурса на фондацията за учители, които да създадат отбори по роботика в училищата където преподават.

В конкурса могат да участват учители от цялата страна. Всички одобрени кандидати ще получат пълна подкрепа при сформирането на отбор по роботика, без ограничение за специалността на преподавателите.

Подробна информация за конкурса може да намерите на страницата на фондацията (http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=103&v=6) и в прикачения файл.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


30.09.2016 г.


Изх. №
9137-754/29.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Заместник-министъра на образованието и науката, Диян Стаматов, с вх. № 0200-1202/29.09.2016 г. в РУО – София-град приложено Ви изпращам информация за конкурс за Международната програма за обучение на ученици YES (Youth Exchange and Study), която се финансира от правителството на САЩ. Приложението съдържа информация за условията за кандидатстване, датите за явяване на Първи кръг и часовия период за регистрация (кандидатите могат да се явят само в един от центровете), формата и мястото на провеждане на трите кръга.

 1. Приложение.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


28.09.2016 г.


Изх. №
9137-739/27.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за предстоящите издания на Националните състезания по:

-
Правопис на английски език Spelling Bee“, организирано от Фондация „Корпус за образование и развитие - КОРПлюС“ в партньорство с фондация „Америка за България“ и подкрепено от Министерство на образованието и науката и от Посолството на САЩ в Република България.
- Творческо писане на английски език, организирано от Фондация „Корпус за образование и развитие - КОРПлюС“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Американския Университет и Посолството на САЩ в Република България.

Приложение:

 1. Информация за организирането и провеждането на състезанията.

“Spelling Bee” / Creative Writing

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


17.09.2016 г.

Изх. № 9137-718/17.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 9105-259/25.08.2016 г. с вх. № 0200-1053/26.08.2016 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на VІІІ Международен конкурс за детска и юношеска рисунка, който ще се проведе в град Техеран, Иран.
Глобалната тема на конкурса „Вода“ включва 5 /пет/ подтеми, отнасящи се до отговорности при съхранението на водата /едно от най-големите предизвикателства в света, зависещо от поредица от фактори като климат и популация/, правилното използване, запазването на чистотата й по време на излети сред природата.
Конкурсът е насочен към деца на възраст от 4 до 16 години, разделени в 4 /четири/ възрастови групи. Материалите и техниките при изпълнение на рисунките са по избор на участниците в съревнованието /темпера, пастел, акварел, цветни моливи, колаж, печат и др./. Размерите на рисунките могат да варират от 21х30 см до 50х70 см. Всеки участник може да изпрати по една творба, като върху нея не трябва да има надписи или знаци, не трябва да е в паспарту или рамка. Приемат се за участие само оригинали. Рисунките са комплектовани в попълнен на английски език формуляр за участие. Датата на получаването им е не по-късно от 06.10.2016 г. Рисунките не се връщат, а организаторите на конкурса получават пълни права за използването им за свои цели – за публикуване, за печат и др. Адресът, на който да се изпратят рисунките е следният:
Cultural and Artistic Creation Center
Hejab Stretq Fatemi Avenue
Tehran IRAN

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


19.08.2016 г.Изх. № 9137-655/19.08.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерство на образованието и науката с писмо с вх. № 0200-1019/18.08.2016 г. в РУО – София-град информира, че предстои провеждането на второто издание на конкурса за детска рисунка на тема: „Реката и нейните обитатели“, за деца на възраст от 5 до 8 години, организиран от „Образователен център Британика ООД“, гр. София. Партньори в инициативата са „Световен фонд за дива природа“(WWR), ThinkleStarts“, медийни партньори „СББ МЕДИА“ АД – издател на списание NATIONAL GEOGRAFIC KIDS БЪЛГАРИЯ“   

Приложено Ви изпращам за сведение информация за условията за участие в конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД
/Съгласно заповед № 10-2038/09.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката/


01.08.2016 г.Изх. № 9137-620/29.07.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН с № 9105-225/15.07.2016 г., вх. № 0200-855/20.07.2016  г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на първото издание на Международния конкурс в областта на изкуствата „Магията на приятелството“ в гр. Баку, Азербайджан.

Целите, които си поставя конкурса, са изграждане на културни връзки между народите за взаимно уважение и религиозна толерантност, гарантиране безопастността, свободата и щастието на децата и откриване на млади таланти.

Международният конкурс се организира от Детския и младежки креативен център на град Баку в периода 01.06.-01.11.2016 г. с подкрепата на Министерство на образованието на Република Азербайджан.

Поканват се за участие деца на възраст от 8 до 15 години, разпределени в 3 възрастови групи. Рисунките могат да бъдат изпращани в периода от 01.06 до 01.10.2016 г. и да имат размери не по-големи от 60/40 см. Техниката на изпълнение е по избор на учениците. Най-добрите ще вземат участие в изложба и церемония по награждаване, която ще се проведе на 01.11.2016 г.
Към рисунките трябва да има приложен формуляр, който да е четливо попълнен с главни букви.

Рисунките изпращайте не по-късно от 01.10.2016 г. на адрес:

The Creative Center of Child and Youth of Nizami district of Baku City; str. Qara Qaraiev 61 Nizami district; Baku, Azerbaijan AZ 1118.

При необходимост за допълнителна информация: тел: +99450 3506869, +99412 4214191, +99412 4215466 или на e-mail: azeri.incileri.74@mail.ru

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


01.08.2016 г.Изх. № 9137-618/29.07.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-226/15.05.2016 г., вх. № 0200-855/20.07.2016  г. в РИО – София-град., Ви уведомявам, че предстои провеждането на ХІХ издание на „Международното биенале на изкуствата за деца“, в Канагава – Япония от края на месец юни до месец август 2017 г. В конкурса могат да вземат участие деца от 4 до 15 години /за родените след 1 април 2000 г. и до 1 април 2012 г./.

Темата е свободна, а творбите трябва да са двуизмерни, с максимални размери до 38/54 см, да са без рамка, да са авторски и да не са участвали в други конкурси. Авторите участват само с една рисунка. Съвместни творби или поредица от творби не се приемат.

Ще се приемат само рисунки изпратени по пощата, а не по електронен път. Срокът за изпращането им е от 1 септември 2016 до 30 ноември 2016 г. на адрес:
Secretariat, The 19 th Kanagawa Biennial World Children s Art Exhibition, Japan Overseas Cooperative Association c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship 1-2-1 Kosugaya, Sakaeku, Yokohama 247-0007, Japan.

Творбите ще се разглеждат от компетентно жури в края на януари 2017 г. Имената на авторите, чиито творби са допуснати до изложбата, ще бъдат публикувани през месец март 2017 г. на посочения адрес: htpp://www.earthplaza.jp/biennial/English/index.html.

Подробна информация относно условията на конкурса, както и формуляра за участие, могат да бъдат намерени на посочения електронен адрес. Церемонията по награждаването на лауреатите и откриването на изложбата се предвиждат към края на юли 2017 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


04.07.2016 г.


Изх. №  9137 - 570/ 30.06. 2016 г.                                       

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА              

                                                                                                                                        
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН с вх. № 0200 - 731/21.06. 2016 г. в РИО -  София - град., приложено Ви изпращам регламент на Национален конкурс по повод 95 години от създаването на Българския младежки Червен кръст на тема „Къде е доброто?“.   

Конкурсът има цел да популяризира дейностите на организацията и да мотивира децата и младите хора за припознаване на доброволчеството.

Приложение - Регламент на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


24.06.2016 г.


Изх. № 9137-558/24.06.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РИО-Бургас изх. № РД 21-548/ 16.06.2016 г., вх. № 0504-7/ 20.06.2016 г. в РИО – София-град, относно покана от Инициативен комитет в състав: Фондация „Милен Григоров“, Фондация „Университет за деца“, НТС за Великотърновска област и фирми от региона за организиране на ежегоден „Конкурс-изложение“ на Младежко техническо творчество гр. Горна Оряховица, област Велико Търново,  Ви уведомявам, че учениците от поверените Ви училища, може да участват в конкурса индивидуално, групово, самостоятелно или в съвместни екипи със студенти или младежи, работещи във фирми от всички региони на страната.Участниците трябва да представят модел, конструкция, изделие, макет, инструмент, софтуер или машина в областите: мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, приложна механика и др. На всеки участник ще бъде осигурен отделен оборудван павилион.
Желанието на Инициативния комитет е идеите да бъдат подкрепени от конкретни фирми, които да финансират и реализацията им.

Инициативният комитет се ангажира с осигуряването на консултанти от Техническите университети.
Предвиден е награден фонд.
Първото изложение е предвидено да се проведе в последната седмица от месец октомври 2016 г.
Подаването на заявки за участие е до края на месец юни 2016 г.
Повече информация може да получите на тел.: 0885048141 или на e-mail: mtt_go@abv.bg от инж. Владимир Григоров


ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


01.06.2016 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Мтел обявява конкурс „4Gрадски“ за най-добри разказвачи на градски истории. Информация за условията на конкурса може да откриете на http://blog.mtel.bg/4gradski/.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


30.05.2016 г.


Изх. № 9137-479/30.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно XIV Международна олимпиада по руски език.

Приложение:

 1. Съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


27.05.2016 г.


Изх. № 9137-468/ 25.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Приложено Ви изпращам  информация за литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език - 2016 г, организиран от  на НБУ. В конкурса могат да участват ученици от 8-и до 12-и клас. 

За контакт:
доц. д-р Мария Стамболиева
Директор на програмен съвет „Англицистика“ и „Романистика“
Тел. 0895799932, е-поща:  mstambolieva@nbu.bg, mdstambolieva@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


26.05.2016 г.


Изх. № 9137-465/20.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩ
А, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 1002-5/04.05.2016 г. в РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация и докумеенти за участие в Национален фестивал на мажоретните състави, „Слънчева Бесапара“ – Пазарджик, 2016 г., който ще се проведе за шеста поредна година в град Пазарджик.

Организатори на Фестивала са община Пазарджик, Общински детски комплекс / ОДК/ – Пазарджик и Училищното настоятелство на ОДК – Пазарджик.

Тържественото дефиле и изпълненията на мажоретните състави ще се проведе на 10 и 11 юни 2016 г.

За допълнителна информация – лице за контакт: Емилия Спасова – директор на ОДК – Пазарджик, тел: 034/ 988 228; 0885 076 605; 0887  705 728 или на e-mail: childrens_complex@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


25.05.2016 г.


Изх. № 9137-444/ 17.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Община Чирпан и къща-музей ”Пейо К. Яворов“, гр. Чирпан обявяват Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“.

Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение на Пейо Яворов. В конкурса за рецитация право на участие имат ученици от цялата страна от І до ХІІ клас, разделени в следните възрастови групи: І-ІV клас, V-VІІІ клас, ІХ-ХІІ клас.

Конкурсът има следните раздели:
- индивидуални изпълнения – до 5 минути
- групови изпълнения – до 10 минути

Дата на провеждане:
11.06.2016 г. (събота) от 10:00 часа в къща-музей ”Пейо К. Яворов”, гр. Чирпан.

Заявки ще се приемат до 08.06.2016г. (сряда) на адрес:
гр. Чирпан, ул. „Крачолови” 26, къща-музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан или на e-mail: javorovch@abv.bg. Телефон за контакти: 0416/ 94019, къща-музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.

Заявката за участие в конкурса трябва да включва : трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка и заглавие на творбата. Разноските са за сметка на участниците.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците във Вашето училище

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


20.05.2016 г.


Изх. № 9137-462/19.05.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ 04-10/19.05.2016г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 4 и 5 юни в сградата на СофтУни, град София, ще се проведе първия ни хакатон SoftUni Tech Fest „Технологии в образованието“. Състезанието е в три категории - софтуерни и уеб приложения, уебсайтове и мултимедийни проекти.

Участниците се състезават в две възрастови групи: младша (до 18 години) и старша (над 18 години). Работата по проектите може да е започната предварително, но е препоръчително да бъде завършена по време на хакатона. Допуска се както индивидуално, така и екипно участие с проект.

Кандидатстването е отворено до 25-ти май включително на адрес:
<http://techfest.softuni.bg/#!/registration>

Наградният фонд е на стойност 10 000 лв., като освен парични и материални награди, грамоти и отличия, Junior Achievement Bulgaria предлагат своя специална награда- два от проектите ще получат възможност за цялостно развитие в Технологичния парк - гр. София с помощта на бизнес ментори, след което тeзи проекти ще бъде включени в първата виртуална класна стая в полза на учениците!

Повече информация може да намерите на следните адреси :
www.techfest.softuni.bg <http://www.techfest.softuni.bg/> и във фейсбук: https://www.facebook.com/events/1754583348111627/

Приложение:
Писмо-покана до директорите от д-р Светлин Наков – управител на СофтУни.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


20.05.2016 г.


Изх. № 9137-461/19.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с Националните чествания на 139-та годишнина от Шипченските боеве, които ще преминат под патронажа на Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев, РИО – Габрово отправя покана за включване в утвърдените вече традиционни инициативи на Областна администрация - Габрово:

1
.   „Осинови паметник
Инициативата е насочена към познаване на историческите старини, не само като паметници на материалната култура, но и като предаване на знание от поколение на поколение, което е свързано с националното ни достойнство, духовност и традиционни български ценности. Дейностите (конкурси, открити уроци, посещения и поддържане на паметници и др.) се осъществяват по места, като се документират чрез снимков материал. Снимковият материал, придружен с информация, се изпраща до 24 юни 2016 г. в Областна администрация - Габрово на електронен адрес: pr@gb.government.bg.

2. Състезание по изкачване на стълбите към Националния храм-паметник „Щипка".

Състезанието ще се проведе на 27 август 2016 г. от 10:30 часа. Право на участие имат ученици от възрастова група 5-12 клас. Заявката за участие се подава чрез приложената таблица, която следва да бъде попълнена и изпратена в срок до 22.07.2016 г. в Регионален инспекторат по образованието - Габрово на следните електронни адреси: rio_gabrovo@yahoo.com и tanyagoranova@abv.bg
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящите прояви и да окажете необходимото съдействие.
          
          
Приложение: 1. регламент на състезанието „Изкачване на стълбите към Националния храм-паметник Шипка“
                         2. заявка за участие

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


18.05.2016 г.


Изх. № 9137-444/ 17.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Община Чирпан и къща-музей ”Пейо К. Яворов“, гр. Чирпан обявяват Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“.

Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение на Пейо Яворов. В конкурса за рецитация право на участие имат ученици от цялата страна от І до ХІІ клас, разделени в следните възрастови групи: І-ІV клас, V-VІІІ клас, ІХ-ХІІ клас.

Конкурсът има следните раздели:
- индивидуални изпълнения – до 5 минути
- групови изпълнения – до 10 минути

Дата на провеждане:
11.06.2016 г. (събота) от 10:00 часа в къща-музей ”Пейо К. Яворов”, гр. Чирпан.
Заявки ще се приемат до 08.06.2016г. (сряда) на адрес: гр. Чирпан, ул. „Крачолови” 26, къща-музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан или на e-mail: javorovch@abv.bg. Телефон за контакти: 0416/ 94019, къща-музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан.

Заявката за участие в конкурса трябва да включва : трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка и заглавие на творбата. Разноските са за сметка на участниците.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците във Вашето училище

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


18.05.2016 г.


Изх. 9137-451/ 17.09.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съюзът на химиците в България
със съдействието на
Министерството на образованието и науката

о б я в я в а

Национален конкурс  за наградите за учители по химия за 2015 година,

учредени и финансирани от Международната фондация
„Св. св. Кирил и Методий”

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда е парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за:

 • изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на химията;
 • постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по химия.

Участници в конкурса могат да бъдат учителите по химия от системата на народната просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Документи за кандидатстване:
І. Общи документи:
1. Кратки биографични данни и справка за професионално-педагогическата дейност на кандидата.
2. Официални отзиви и препоръки (в т.ч. на директора на училището и на експерт в РИО на МОН).
ІІ. Специфични документи:
1. Поименен списък на наградени ученици през последните 5 години в национални и международни конкурси, година на награждаването, за какво са наградени, на кое място са класирани. Документи удостоверяващи тази информация.
2. Справка от директора на училището за реализацията на учениците на кандидатстващия учител през последните 5 години във висши училища и колежи.
3. Документи за национални и международни награди, признания и оценки на кандидата през последните 5 години.

или
1. Описание на личните постижения по създаването на благоприятна учебна среда за обучението по химия с доказателствен материал (фотоси, схеми и др.) и периода от време за създаването й.
2. Информация за разработените от кандидата нагледни средства, дидактически и други материали, и публикации за тях.
3. Oценка на постиженията на кандидата от директора на училището.

Предложенията трябва да се получат в срок до 15 юни 2016 г. на адрес:
Съюз на химиците в България, ул. „Раковски“ № 108, 1000 София,стая 418, тел. 0878-796200, тел. /02/ 987 58 12; ел. поща: office_unionchem@dir.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


18.05.2016 г.


Изх. № 9137 – 443/ 17.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 4 юни 2016 год. /събота/ от 9:00 часа във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. “Джеймс Баучър № 5, ще се проведе традиционният ученически конкурс за изработване на:

1. Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика:

 •  за ученици в прогимназиален етап (5 – 8 клас); категория DS
 • за ученици в гимназиален етап (9 – 12 клас); категория DL.
 • за студенти сегашни и бивши; категория DXL.

2. Компютърни програми, които могат да се използват в обучението по физика:

 • за ученици в прогимназиален етап (5 – 8 клас); категория PS.
 •  за ученици в гимназиален етап (9 – 12 клас). категория PL.

3. Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника:

 • само за ученици в гимназиален етап (9 – 12 клас) категория CE.

Организатор на конкурса е Софийският клон на физиците в България.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

До 30 май 2016 г. Регистрация за конкурса.  Извършва само електронно на дадения по долу линк или натиснете тук или https://script.google.com/macros/s/AKfycbwNT0kpKR_0gpRih2nIn-xfYSXVZ8Xf7jy2czCFX-OnQ0C5EPmq/exec
На 01 юни 2016 г. Публикуване на списъка на допуснатите за представяне компютърни програми, категории PS и PL (след 21:00 на сайта на СК на СФБ).
На 3 юни 2016 г. Председателите на съответните комисии изпращат до електронния адрес на конкурса PhysicsDevices@bgphysics.eu списъците с предварителното класиране въз основа на описанието на постановките до 17:00 ч.
На 4 юни 2016 г. Провеждане на конкурса, който включва демонстрации, устни презентации и награждаване на победителите. Наградитe, сертификатите за участие и грамотите се получават лично само в деня на конкурса!
Актуална информация за условия и регистрация (до 30 май 2016 г.) може да намерите на сайта на Софийски клон на Съюза на Физиците в България  https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/konkurs-uredi-za-kabineta-po-fizika

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


18.05.2016 г.


Изх. №. 9137-442/17.05.2016г.                                                        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 18.06.2016г. от 9.00 часа в СМГ „ Паисий Хилендарски ” за пореден път ще се проведе състезание по математика „ Откриване на млади таланти ” - за ученици в ІV клас с повишен интерес към математиката и изяви на математически олимпиади и състезания.

Приложено ви изпращам график на дейностите по провеждане на състезанието  и записване на ученици в V клас в СМГ.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


13.05.2016 г.


Изх. № 9137-436/13.05.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В изпълнение на Заповед № РД09-1418/02.10.2015 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2015/2016 година и Заповед №РД28-32/12.10.2015г. на Началника на РИО, София-град, Ви уведомявам, че от 10 до 12 юни в гр. Пловдив ще се проведе Национален пролетен турнир по информатика. Съорганизатори са Регионален инспекторат по образованието – гр.Пловдив , ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив и ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Предварителна поименна заявка, на желаещите да се включат, следва да бъде изпратена от техните ръководители до 18.00 часа на 03.06.2016г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/18cXOTT31BgzW5SUTnq-DEvA7Kx1oXC05FeVQrsimL5E/viewform

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието са за сметка на заявителите.
Моля да предоставите информацията на учителите по информатика и информационни технологии и учениците от Вашето училище.

Приложения:

 1. Заявка за участие
 2. Програма на турнира

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


10.05.2016 г.


Изх. 9137-401/ 04.05.2016 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед №1358/ 28.09.2015 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2015/ 2016 г., в гр. Силистра ще се проведе XXV юбилеен Международен екологичен форум „Сребърна – 2016“ от 03-05 юни 2016 г.

Организатори на форума са МОН, Национален дворец на децата – София, РИО – Силистра, община Силистра, фондация „Еврика“ РИОСВ - Русе и ОДК – Силистра.

Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на форума:


1. През настоящата 2016 г. Международният екологичен форум се провежда за 25-та година  и се посвещава на "60 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО", “Световния ден на околната среда”- 5 юни и “Зелената седмица”. Във връзка с това в програмата са включени:

 • Провеждане на екологична игра на територията на Биосферен резерват "Сребърна" на тема: "Открий легендата за Сребърна";
 • Екскурзия в околностите на Биосферен резерват "Сребърна";
 • Наблюдения в Природонаучен музей "Сребърна";
 • Посещение на изложба в Художествената галерия на тема: "Природни обекти под егидата на ЮНЕСКО";

2. Регистрация на участниците и техните ръководители - на 03.06.2016 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч. в Младежки дом - Силистра;
3. Откриване на Еко-форума - в 13.00 ч. на 03.06. 2016 г. в Младежки дом - Силистра;
4. Срокът за изпращане на заявките по приложения образец е до 16.05.2016 г.;
5. Настаняване на участниците (учениците и техните ръководители)  в хотелите  ще се осъществи от организаторите на форума по подадените заявки;
6. На подалите заявка за участие, до 20.05.2016 г. ще бъде изпратена програмата и мястото на нощувка.

Приложения:
Правилник и регламент за организиране и провеждане на форума и образец на заявка.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


10.05.2016 г.


Изх. № 9137-420/ 09.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с кампанията „София-европейска столица на спорта 2018“, Столична община и фондация „София-европейска столица на спорта“ организират на 2 юни 2016 г. /четвъртък/ от 12.30 до 18.00 ч. в Княжеската градина Ден на танците „Уча и танцувам“ в стила „Street dance” за ученици от столичните училища.
Възрасовите групи на участниците са:

 • V – VIII клас - Джуниър
 • IX -  XII клас –Юноши

Всяко училище има право да участва с по една група в съответната възраст. Броят на участниците в една група е от 8 до 15 и времетраенето на танца е максимум до 4 минути.
Целта е популяризиране на танцувалните умения и физическата активност, за да бъдат обхванати подрастващите в училищна възраст.
Заявки и музиката се приемат до 20.05.2016 г. на e-mail: tancuvam.newex@gmail.com
Моля да уведомите учителите в повереното Ви училище.

Прилoжение:

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


10.05.2016 г.


Изх. № 9137-417/09.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 5 до 10 юли 2016 година в град Балчик ще се проведе  Осми международен детски фестивал на изкуствата на английски език и детското творчество „Светът в детските длани”-Балчик’2016. .
Допълнителна информация за събитието можете да намерите на http://www.festivalbalchik.com/.

Приложение:

 1. Заявка за участие.
 2. Информация за фестивала.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


10.05.2016 г.


Изх. № 9137-424/10.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх.№ 0523-8/04.05.2016 г. Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Национален дворец на децата, Главна Дирекция „Национална полиция“ - отдел „Пътна полиция“ и Съюзът на българските автомобилисти уведомяват за  провеждането на Национална ученическа викторина „Да запазим децата на пътя“, която ще се проведе в периода 11-13 май 2016 г., гр. Елин Пелин, област София.

Приложено Ви изпращам за сведение указание и програма за провеждане на  Националната ученическа викторина.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


10.05.2016 г.


Изх. № 9137-417/09.05.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-141/28.04.2016 г., вх.№ 0200-499/28.04.2016 г. в РИО – София-град, Ви информирам, че от 18 до 27 юни 2016 г. в гр.Сочи, Русия ще се проведе Международна олимпиада „Ерудити на планетата“.

Основната цел на олимпиадата е развитието на творческите способности, разкриване на интелектуалния потенциал и изява на талантите на учениците. Участието в олимпиадата ще позволи на участниците да разширят своя кръгозор, да приложат своите знания, ерудиция и логическо мислене, да проявят своето умение за вземане на решения в нестандартни ситуации за ограничено време и да придобият умения за работа в екип.

Всички училища, желаещи да участват в олимпиадата трябва да се свържат с организаторите на тел.: 8926-886-83-19 или 8-925-171-12-02, за да се запознаят с условията и организират самостоятелно участието си.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


09.05.2016 г.


Изх. №  9137-415/09.05. 2016 г.                                      

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо  на МОН с изх. № 9105-144/ 04.05. 2016 г., постъпило в РИО - София - град с вх. № 0200 - 508/04.05.2016 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждането на конкурс за ученическо есе на тема: „Законът и справедливостта“.

Конкурсът е предназначен за ученици от 10 до 12 клас. Съгласно приложения по-долу регламент, в срок до 16.05.2016 г.  ученическите есета трябва да бъдат изпратени на адрес: konkurs.sofia@vss.justice.bg
           
Пожелавам  творчески успехи на участниците в конкурса!

Приложение: Регламент на  провеждане на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


09.05.2016 г.


Изх. № 9137-388/27.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с кампанията „София-европейска столица на спорта 2018“ Столична община и фондация „София-европейска столица на спорта“ организират на 22 май 2016 г. /неделя/ от 9.30 до 17.00 ч. в Борисовата градина пред сектор „В“ на Националния стадион „Васил Левски“ състезания по лека атлетика, колоездене, стрийтбол 3х3, BMX, блейдове (стрийт или рампа), скейтборд и катерене на стена за ученици от столичните училища.

Целта е популяризиране на масовия ученически спорт и физическата активност, за да бъдат обхванати подрастващите в училищна възраст и придобиване на умения за здравословен начин на живот.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Заявки се приемат до 21.05.2016 г. на тел: 0888 100 578; e-mail: m1stoilova@abv.bg ст. експерта по физическо възпитание и спорт-Мариянка Стоилова

Прилoжение:
Наредба за провеждане на спортен празник „Спортувай в твоя град 2016 ”-Ърбън зона.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1275/21.04.2016 г.,
на министъра на образованието и науката/


09.05.2016 г.


Изх. №
9137-431/ 05.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на МОН № 9105-142/ 03.05.2016 г. и вх. № 0200-511/ 04.05.2016 г., в РИО – София-град, относно поредното провеждане на Националната традиционна изложба на художниците педагози “Велико Търново – 2016“, посветена на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, моля да уведомите учителите/ преподаватели по изобразително изкуство от поверените Ви училища за следното:

Всеки автор може да представи за участие не повече от:

Живопис – 2 творби – до 150 см на дългата страна;
Склуптура – 2 творби – до 50 см в големия си размер;
Графика и рисунка – 3 творби;
Приложни изкуства – 2 творби.

Творбите да бъдат добре опаковани и четливо надписани /автор, адрес, РИО, телефон, електронен адрес, наименование на творбата, размери, цена/. Произведенията с размер по-голям от посочените се предоставят със собствен превоз.

Самостоятелното предаване на творбите на изложбата е от 16 до 18 май 2016 г. в залите на изложбения комплекс, а организираното - в РИО – София-град в приемно-предавателните пунктове 51. СОУ „Елисавета Багряна“ / улица „Софийски герой“ 28, 1612 София /  по график от 11.05 - 13.05.2016 г. включително.

Официалното откриване на изложбата ще се състои на 23 май 2016 г. от 17.00 часа в залите на изложбения комплекс в гр. Велико Търново, ул. „Рафаел Михайлов“ № 1.

След закриване на изложбата творбите ще бъдат върнати както следва: за самостоятелно прибиране – до 8 юли 2016 г., а организираното – през юли 2016 г., по график, който ще бъде оповестен допълнително.

За допълнителна информация: 02/ 935 60 85 – Антоанета Асенова – старши експерт за квалификация на педагогическите кадри.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.05.2016 г.


Изх. №
9137-410/05.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 18-15/04.05.2016 г., в РИО – София-град, приложено Ви уведомявам, че на 08.05.2016 г. в зала „България“ ще се проведе първият Международен фестивал на великденската хорова песен, организиран от Великия Приорат България.

Участието на детските хорове ще бъде от 11.30 до 13.00 часа.

Ще бъде представена програма с християнска музика /православна, католическа, госпъл/.

Организаторите отправят покана към всички ученици от столичните училища.

Входът е свободен.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.05.2016 г.

Изх. 9137 – 396/ 03.05.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През 2016 г. Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите стартира провеждане на национална образователно-квалификационна кампания „Яко е да си еко“ за популяризиране на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Кампанията е съсредоточена върху две от приоритетните оси на програмата – „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и е насочена към формиране на екологично съзнание в малките жители на страната като гаранция за устойчивост на предприеманите по оперативната програма мерки.
Част от инициативата е провеждането на националната детска Зелена олимпиада, която се провежда успешно за четвърти път в България. Досега в нея са участвали над 15 000 ученици. В онлайн платформата на конкурса за 2016 г. всяко дете може да премери сили в познанията си по екологични теми. На финала ще бъдат наградени 18 участници – по трима от всеки регион за планиране: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Южен централен и Югоизточен. Във всеки един от районите, в града, в който децата са се представили най-добре, ще гостува спектакълът „Яко е да си еко“ с екопосланиците Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека, които ще представят по атрактивен начин пред младите хора „зелената“ тема.
В надпреварата по знания за околната среда чрез Зелената олимпиада – 2016 г. могат да участват ученици от 1. до 12. клас от цялата страна, като се регистрират и решават тестовете в сайта на олимпиадата до 10 май 2016 г. http://zelenaolmpiada.bg//. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на зелената олимпиада на 20.05.2016 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.05.2016 г.


Изх.№ 9137-402/ 04.05.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 05-121/ 13.04.2016 г. и вх. № 0200-433/ 14.04.2016 г., постъпило в РИО – София-град, Ви уведомявам, че фондация „Тлеп Аспантаиул“ отправя покана за участие в международно състезание за млади музиканти от 13 до 16 години в Астана, Казахстан, което ще се проведе в периода 09.09 – 10.09.2016 г., във връзка с 25 години от обявяването на Независимостта на Казахстан.

Инициативата е ориентирана към междукултурен обмен на музикалните познания на учениците и е планирана в навечерието на честванията на Независимостта на Казахстан. Организаторите са водени от разбирането младите музиканти по света да се запознаят с уникалния струнен лъков инструмент, предшественик на струнни лъкови инструменти в Европа и носещ името на своя откривател Кобиз, както и с произведения, писани от него, които могат да се изпълняват на традиционни струнни лъкови инструменти от различните краища на света.

Участието, престоят и вътрешните транспортни разходи за всеки участник с право на един придружител се поемат от организаторите, а застраховките, пристигането и отпътуването от и до мястото на провеждането на състезанието е за сметка на изпращащата държава на участника и неговия придружител.

Регламентът и условията за участие са достъпни на електронната страница на фондацията www.kobyz2016.kz

За допълнителна информация и въпроси и въпроси 02/ 921 77 93; e-mail: e.tarnichkova@abv.bg – г-жа Елена Търничкова – главен експерт в Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.04.2016 г.


Изх. 9137-385/26.04.2016г.

 ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо на Британски съвет - България с вх. № 17-3/18.04.2016г. в РИО София-град приложено Ви  изпращам информация относно провеждането на Софийски фестивал на науката.  Той е основан през 2011 г. от Британски съвет и форум „Демокрит” под патронажа на Министерството на образованието и науката и се провежда с подкрепата на Столична община в рамките на „Значими събития” от Културния календар в града. Фестивалът ще се проведе от 12 до 15 май 2016 г. в театър „София” и специално изградени шатри в пространството около него в парк „Заимов”. Целта на инициативата е да представя по разбираем и атрактивен начин интересни теми от природните науки и математиката, както по учебното съдържание, така и широк спектър извънкласни дейности. Фестивалът включва различни събития, демонстрации, опити, щандове и изложби. Организаторите са подготвили специална Училищна програма, която Ви изпращам в приложението. Всички ученически събития са безплатни, но е необходима предварителна резервация, както е указано в приложения материал.
Моля за Вашето съдействие да бъдат информирани учениците и учителите за инициативата.

Приложение: съгласно текст

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1275/21.04.2016 г.,
на министъра на образованието и науката/


28.04.2016 г.


Изх. 9137-384/26.04.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо на Фондация „Миню Балкански” с вх. № 1105-26/12.04.2016г. в РИО София-град приложено Ви  изпращам информация относно провеждането на тазгодишното издание на конкурсите на фондацията по математика и физика и „Млади изобретатели”.

Моля за Вашето съдействие да бъдат информирани учениците и учителите за инициативата.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1275/21.04.2016 г.,
на министъра на образованието и науката/


28.04.2016 г.


Изх. 9137-383/26.04.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министър на образованието и науката № 9105-128/14.04.2016г. с вх. № 0200-441/18.04.2016г. в РИО София-град Ви  уведомявам, че през месец ноември 2016 г. ще се проведе Ученическа научна сесия, организирана от Ученическия институт към Българска академия на науките. Анонсът с цялата информация за конкурса може да се намери на сайта на БАН, публикуван с дата 28 март 2016г. Конкурсът дава възможност за изява и развитие на ученици от VІІІ до ХІІ клас, имащи желание да се занимават с изследователска дейност в някоя от областите на науката или нейните приложения.

Моля за Вашето съдействие да бъдат информирани учениците от посочените класове.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1275/21.04.2016 г.,
на министъра на образованието и науката/


27.04.2016 г.


Изх. № 9137-388/27.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с кампанията „София-европейска столица на спорта 2018“ Столична община и фондация „София-европейска столица на спорта“ организират на 22 май 2016 г. /неделя/ от 9.30 до 17.00 ч. в Борисовата градина пред сектор „В“ на Националния стадион „Васил Левски“ състезания по лека атлетика, колоездене, стрийтбол 3х3, BMX, блейдове (стрийт или рампа), скейтборд и катерене на стена за ученици от столичните училища.

Целта е популяризиране на масовия ученически спорт и физическата активност, за да бъдат обхванати подрастващите в училищна възраст и придобиване на умения за здравословен начин на живот.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Заявки се приемат до 21.05.2016 г. на тел: 0888 100 578; e-mail: m1stoilova@abv.bg ст. експерта по физическо възпитание и спорт-Мариянка Стоилова

Прилoжение:
Наредба за провеждане на спортен празник „Спортувай в твоя град 2016 ”-Ърбън зона.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1275/21.04.2016 г.,
на министъра на образованието и науката/


27.04.2016 г.


Изх. № 9137-386/27.04.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за международен конкурс, организиран от испанската неправителствена организация  „Мир и сътрудничество“, с подкрепата на Института Сервантес, Испания. Инициативата е посветена на 400-годишнината от смъртта на Мигел де Сервантес.

Темата на конкурса е „Дон  Кихот или силата на Утопията: изграждайки бъдещето“.

Присъждат се награди в пет категории в областта на изящните изкуства и информационните технологии: свободна рисунка (до 6-годишна възраст), плакат (7-12 години), стенопис (12-16 години), фотожурналистика (над 16-годишна възраст и учители), социални мрежи и др. Конкурсните работи следва да бъдат създадени във връзка с подбрана от организаторите фраза от романа „Дон Кихот“. Учредена е и голяма награда – Международната училищна награда за образование „Малала“, на името на пакистанската ученичка Малала Юсафзай, Нобелов лауреат за мир за 2014 година.

Работите могат да бъдат представени на един от шестте официални езика на ООН и изпратени не по-късно от 4  юли 2016 година по пощата или на електронен адрес pazycooperacion@hotmail.com.

Допълнителна информация за конкурса можете да намерите във Facebook („Smile, Please, by Peace&Cooperation Foundation“)  и Twitter (hashtag#smilepleasePyC).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1275/21.04.2016 г.,
на министъра на образованието и науката/


26.04.2016 г.


Изх. № 9137-374/25.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че по случай 1 юни – Международен ден на детето, Федерация адаптивна физическа активност в партньорство с Министерството на младежта и спорта, Столична община, Национална спортна академия „Васил Левски“ и Държавна агенция за закрила на детето, ще проведе на 28.05.2016 г. от 10.00 часа, детски кът „Слончето“ в Борисовата градина, Международен интегриран детски спортен фестивал за деца със специални образователни потребности.
На фестивала ще присъстват представители от националната комисия за Юнеско – България.

За участниците във фестивала е предвидено спортно-развлекателна програма, Zumba – маратон, томбола, предметни награди и лакомства за всички. Участие ще вземат и групи деца от чужбина.

За повече информация: Слав Петков – 0888 544 864; e-mail: infoz2fapabbs.eu

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1275/21.04.2016 г.,
на министъра на образованието и науката/


26.04.2016 г.


Изх. № 9137-370/25.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че през м. юли 2016 г. в гр. Дряново ще се проведе детска футболна академия „Милан джуниър камп“ за момичета и момчета на възраст от 5 до 17 години, които ще бъдат разделени с шест възрастови групи.

Участниците в кампа ще получат екипировка с марката на отбора и ще имат възможност да се срещнат със световна футболна звезда от италианския гранд.

Спортните занимания ще се провеждат от треньори по футбол на „Милан“. По време на кампа ще бъдат избрани най-добре представилите се и талантливи играчи, и ще им се предостави възможност да заминат на проби в „Милан“ и да вземат участие в събитие на „Сан Сиро“.

Допълнителна информация за кампа може да получите на официалния сайт на община Дряново – www.dryanovo.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ДИАНА ВЛАДИМИРОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно Заповед № РД 10-1275/21.04.2016 г.,
на министъра на образованието и науката/


25.04.2016 г.


Изх.№ 9137-363/21.04.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 1103-20/ 25.03.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои ХІ-то издание на Международен Младежки фестивал на изкуствата /ММФИ/ „МУЗИТЕ“, организиран от Сдружение „Музите“.
Конкурсът ще се състои от 05.07.2016 г. до 15.07.2016 г. в град Созопол под патронажа на г-жа Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България и с подкрепата на община Созопол.

ММФИ „МУЗИТЕ“ е многожанров фестивал с различни форми на изкуството: танцово, театрално, изобразително изкуство, литература и др.

Фестивалът се стреми да изгради свой изявен профил – да се превърне в утвърден младежки форум с възможност за осъществяване на естествена приемственост между училища по изкуствата и институции със самодейни групи.
За допълнителна информация: 02/ 981 01 06; 0888 512 996; muzite_fest@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Регламент на фестивала.
 2. Програма на фестивала.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.04.2016 г.


Изх.№ 9137-362/21.04.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0524-5/30.03.2016 г. в РИО – София-град,  Ви уведомявам, че Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“ – град Казанлък, организира провеждането на следните конкурси:

 • VІІІ-ми национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Една българска роза“;
 • ХІІІ-ти национален конкурс „Казалъшка роза“;
 • VІ-ти национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа „Българска роза“.

Приложения

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.04.2016 г.


Протокол за резултатите от Областен  етап – I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Протокол за резултатите от Областен  етап – II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Протокол за резултатите от Областен  етап – III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

на IX Национална Олимпиада по Гражданско образование - СОФИЯ, 2016 г.


18.04.2016 г.


Изх. № 9137 – 342/ 14.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно утвърдения със Заповед №РД09-1418/02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката график за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2015/2016 година, в периода 7-8 май 2016 г. в гр. Кюстендил ще се проведе ХІХ Национална олимпиада по астрономия.
Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил, със съдействието на Община  Кюстендил.
Учениците се състезават в 3 възрастови групи: VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.
Съгласно регламента, Националният кръг на олимпиадата ще се проведе в рамките на два последователни дни:

 • 7 май 2016 г. от 08.00 часа – теоретически  кръг с продължителност 4 астрономически часа;
 • 8 май 2016 г. от 08.00 часа – практически кръг с продължителност до 3 астрономически часа.

Домакин на олимпиадата е ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил.
Основни акценти в организирането и провеждането на Националния кръг на олимпиадата по астрономия:
Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 6 май 2016 г. от 18.00 часа в конферентната зала на Парк-хотел „Кюстендил“, гр. Кюстендил.
Регистрацията на участниците ще се извърши на 6 май 2016 г. във фоайето на Парк-хотел „Кюстендил“ от 14.00 ч. до 18.00 ч. При регистрацията, ръководителите на участниците трябва да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, ЕГН, постоянен адрес (за учениците над 16 години и данни от лична карта).
Не е необходимо да се прави резервация в хотела от самите участници.
Заплащането на нощувките ще се извършва при настаняването в хотела, което е в два варианта:

 • нощувка, закуска на блок маса, обяд и вечеря на сет меню в двойна/тройна стая на стойност 50.00 лева;
 • нощувка със закуска на блок маса в двойна/тройна стая на стойност 35.00 лева.
 • Посочените цени за двата пакета включват допълнително:
 • Ползване на сауна, парна баня, джакузи и целогодишен външен минерален басейн;
 • Високоскоростен Интернет;
 • Паркинг и парк-градина.

Ръководителите и експертите, настанени по първи вариант (50.00 лв.) заплащат за официалната вечеря 10.00 лв.
Ръководителите и експертите, настанени по втори вариант (35.00 лв.) заплащат за официалната вечеря 25.00 лв.
На 7 май 2016 г. от 20.00 часа за участниците в олимпиадата е предвидена дискотека с кетъринг, по подадена заявка, на стойност 10.00 лв.
Командировъчните средства /пътни, дневни, квартирни/ на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училищата, общините, РИО, спонсори или др.
Допускането на участниците в олимпиадата до състезателните зали ще се извършва само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
Участниците задължително трябва да носят чертожни инструменти.
Във връзка с гореизложеното моля в срок до 22.04.2016 год. да бъде изпратена заявка по образец на е-mаil ivanova_petja@abv.bg до експерта по природни науки и екология Петя Иванова в РИО – София-град.
Експертът по природни науки и екология изготвя обобщена заявка за региона, и я изпраща в РИО – Кюстендил.
За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси:
Мая Стойчева-Николова – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Кюстендил, телефони: 0879992902 и 0885600643.

Приложения:
1. Програма на олимпиадата по астрономия;
2. Карта на град Кюстендил;
3. Заявка за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД /Заповед№ РД 10-1072/ 04.04.2016 г. на министъра на образованието/


14.04.2016 г.


Изх.№ 9137-335/14.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                                    

ВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт със съдействието на Регионалния инспекторат по образованието София-град и Олимпийския клуб към Националната спортна академия „Васил Левски“ организират първото градско първенство “Бързи, смели, сръчни“ за ученици от I до IV клас.

Състезанието ще се проведе на 23 и 24 април 2016 г. (събота и неделя) от 10. 00 ч. във физкултурния салон на 33 ОУ „Санкт Петербург“, район „Люлин“.

Техническата конференция ще се проведе от 16.00 ч.на 18.04.2016 г. в Софийска математическа гимназия.
Заявки ще се приемат на e-mail: ru_61@abv.bg и тел: 0888 134 208 – Румяна Радева

Приложение:
Наредба за провеждане на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА
НАЧАЛНИК НА РИОСОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1072/04.04.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


14.04.2016 г.


Изх. 9137 – 330/ 12.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 24.04.2016 год. от 9:00 до 14:00 часа в сградата на 119 СОУ „Михаил Арнаудов“ за втора поредна година ще се проведе конкурсът за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“.

Тема на конкурса за учебната 2015/ 2016 г. - „Храненето - основен жизнен процес на биологичните системи”.

Организатори на конкурса са РИО – София-град и Регионален методичен съвет по биология и 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“.

Желателно е подаването на заявките за участие да се извърши до
21.04.2016 г. на електронeнадрес: biomodel@abv.bg

На 2
1 и 22 април 2016 г. от 9:00 до 17:30 часа ще се извършва приемане на готовите материали за участие в конкурса – в сградата на119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11.

На 2
4 април 2016 г. от 9:00 до 14:00 часа -  провеждане на конкурса, който включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Участниците с  модели, моля да се явяват в сградата на 119 СОУ от 8:30 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

Приложение:

 1. Регламент на конкурса
 2. Методически насоки
 3. Заявка за участие

Моля, запознайте учителите по биология и здравно образование с настоящото писмо.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА
НАЧАЛНИК НА РИОСОФИЯ – ГРАД
/Съгласно заповед № РД 10-1072/04.04.2016 г. на
министъра на образованието и науката/


12.04.2016 г.

СПИСЪК на творбите, класирани на І етап от ХV национален конкурс „Бог е любов” 2015/ 2016 учебна година


12.04.2016 г.


Изх. 0137 – 296/ 31.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 23.04.2016 г. от 9:00 часа във Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Софийското градско състезание по химия и опазване на околната среда „Талантлив химик“ зa VII клас.
Организатори на състезанието са Съюза на учителите по химия в София, Факултета по химия и фармация на СУ “Климент Охридски“, РИО – София-град и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.
Продължителност 3 (три) астрономически часа.
Заявки за участие в състезанието „Талантлив химик“ за VII клас  се приемат от 11.04. 2016 г. до 20.04. 2016 г. (включително) на следния електронен адрес:
НПМГ“Акад. Л. Чакалов“   e-mail: http://npmg.org/
Учителите по химия и опазване на околната среда е желателно да придружат учениците си до мястото на провеждане на състезанието. Ако от дадено училище има 10 и повече ученици, ръководството на съответното училище трябва да осигури и квестор.
Състезанието се състои в решаването на тест от три части:
I част: 20 задачи с избираем отговор;
II част: 4 задачи със свободен отговор.
При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули и уравнения.
ІІІ част: 2 логическите задачи, които включват учебно съдържание от учебната програма по химия и опазване на околната среда за VІІ клас.
Изпитния вариант се съставя от комисия, включваща учителите по химия и опазване на околната среда в НПМГ.
Проверката, оценяването и класирането на писмените работи на участниците се извършват от комисията. При необходимост в деня на състезанието председателят на комисията може да определи допълнително учители, които да участват в проверката и оценката.
При оценяването се съблюдава следното:

 • Веществата да са означени с химични формули.
 • Химичните уравнения да са изравнени.
 • При изразяване на химичните уравнения е желателно да се посочат и условията, при които протичат процесите (температура, налягане, катализатор, лъчение и т.н.).
 • При изразяване на химични закони с математически формули да се използват приетите буквени означения.

Допускат се всички определения, включени в различните учебници по химия и опазване на околната среда за VII клас.
Оценяването на задачите се извършва по точкова система.
Класирането е индивидуално. Точките от състезанието се превръщат в цифрова оценка по скала, определена от комисията.
Оценки от състезанието по-висока от Много добър 5,00 (включително) се признава като балообразуваща оценка при кандидатстване в НПМГ за паралелките химия с английски език и химия и биология с английски език.
По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица (система), таблица на разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност). Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието заедно със състезателните задачи.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД


11.04.2016 г.


Изх. № 9137-326/ 11.04.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие във Втория национален ученически конкурс „Вазовата България“, организиран от къщата музей „Иван Вазов“ и община Сопот.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
КРЕМЕНА ОГНЯНОВА,

НАЧАЛНИК НА
РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД10-1072/ 04.04.2016 г.
на Министъра на образованието и науката)


11.04.2016 г.


Изх. № 9137-325/08.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година, Първа езикова гимназия в град Варна, съвместно с Община – Варна и Фондация „Българска памет“ организира и провежда ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Темата на конкурса за 2016 година е „Чудо“. Право на участие имат учениците в гимназиален етап на училищното образование. Желаещите да участват е необходимо да изпратят конкурсните материали не по-късно от 07.05.2016 г. (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:
Първа езикова гимназия – за КОНКУРС 2016
9010 гр. Варна, Ул. „Подвис“ № 29.

Приложения:

 1. Статут на конкурса.
 2. Условия за участие.
 3. Формуляр за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.04.2016 г.


Изх. 9137-313/ 06.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 28 март министърът на околната среда и водите Ивелина Василева даде начало на националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, насочена към популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Част от инициативата е провеждането на Зелена олимпиада, в която деца от цялата страна ще решават тестове на екологични теми. Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ.
На този линк младите еколози могат да се регистрират и да решават тестовете от 28 март до 10 май 2016 г. http://zelenaolmpiada.bg//. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на зелената олимпиада на 20.05.2016 г.
Наред с удовлетворението от споделените знания, 18 участника от начален, прогимназиален и гимназиален етап ще бъдат наградени с таблет, mp3 и смартфон. В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще се включат и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев – Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“.

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.04.2016 г.


Изх.№  9137-317/06.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
                                                                                             
         
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие“ и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово обявяват Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки, посветен на 31-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Конкурсът и походът са с национален статут и са залегнали в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН.
Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.05.2016 г. на адрес: София 1303, ул. „Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org или rodno.ludogorie.org@gmail.com. Тел. за контакти – 02/ 929 61 01. Походът ще се проведе от  30.05. до 02.06.2016 г.
За повече подробности и материали за подготовката - списание „Път“ и сайта на КПД Родно Лудогорие:  www.ludogorie.org.
Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и да окажете необходимото съдействие.


Приложение: статут на конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.04.2016 г.


Изх. № 9137-306/04.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 16-16/21.03.2016 г., постъпило в РИО – София-град,Ви уведомявам, че по инициатива на Руски камерен театър, Руският културно-информационен център  организира ХVІ-ти Национален фестивал на детското и юношеското театрално творчество /на руски език/.

Фестивалът е посветен на 190-та годишнина от рождението на руския писател Михаил Салтиков-Щедрин. В него взимат участие колективи от средните учебни заведения, имащи в своя репертоар постановки на руски език /откъси от пиеси, инсценировки по разкази, приказки, стихове и басни, сценки от руски автори и др./

Прегледът ще се проведе в град София в Руския културно-информационен център на 23.04.2016 г. Заявките ще се приемат до 20.04.2016 г.

Колективите ще бъдат оценявани в три възрастови категории:

 • От 8 до 11 години;
 • От 11 до 16 години;
 • Над 16 години.

За допълнителна информация: 943-32-93; 0898/ 669 460; e-mail: info@rkic-bg.com; rustheatre@rambler.ru

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.04.2016 г.


Изх. № 9137-305/04.04.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. 04-1/15.03.2016 г., постъпило в РИО – София-град, приложено Ви изпращам условията за участие в организирания от Частен професионален колеж „Богоя“, с подкрепата на Община Варна, ІІ-ри национален младежки конкурс „Като майсторите“.

Националният младежки конкурс „Като майсторите“ е форма за насърчаване и разширяване на възможностите за изява на творчеството на децата, учениците, студентите и всички младежи, които търсят поприще за своите идеи в областта на модния дизайн и фризьорството.

Конкурсът ще се състои в 3 /три/ категории:

 1. „Млад фризьор“ с тема „Звезди в косите“;
 2. „Млад дизайнер“ с тема „Гореща Варна – лято и море“;
 3. Конкурс за рисунка на тема „Аз рисувам мода“.

За допълнителна информация и контакт: 052/ 61 30 71, 0895 776 200, 0897 961 726; www.bogoia.net; bogoia_konkursi@abv.bg

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


04.04.2016 г.


Изх.№ 9137-304/04.04.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА


СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. 0513-1/15.03.2016 г., постъпило в РИО – София-град, приложено Ви изпращам регламента за провеждането на Шестия фестивал на мажоретните състави „Слънчева Бесапара“ – Пазарджик 2016 г.
Инициативата цели повишаване интереса към мажоретните танци и популяризирането им в страната, както и възможност за самоизява и себеутвърждаване на мажоретните състави чрез участие в регионални, национални и международни фестивали.

За допълнителна информация и лице за контакт – г-жа Емилия Спасова, директор на Общински детски комплекс – Пазарджик, тел.: 034: 988 228, 0885 076 605, 0887 705 728, e-mail: childrens_complex@abv.bg

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


01.04.2016 г.


Изх. 9137-293/30.03.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, № 9105-90/18.03.2016г., с вх. № 0200-304/21.03.2016г. в РИО София-град, относно провеждането на Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”, организиран от Синдикат на българските учители, приложено Ви изпращам Регламент на  конкурса и Анкетна карта.

Моля да уведомите учителите за конкурса и да съдействате, при изявено желание за участие.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


01.04.2016 г.


Изх. 9137-298/ 31.03.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено, изпращаме Ви програма на седмото издание на „Мтел еко грант – природа с бъдеще“, която се реализира със съдействието но Министерството на образованието и науката

Приложение : съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.03.2016 г.


На 28.04.2016 г. от 10.00 ч. в 125. СОУ ще се проведе ежегодното състезание по български език и литература „Проф. Боян Пенев“.

 • Състезанието ще се проведе в три възрастови групи:
 • II – IV клас;
 • V – VIII клас;
 • IX – XII клас.
 • Награден фонд за всяка възрастова група:
 • I място – 150 лв.; 
 • II място – 100 лв.; 
 • III място - 50 лв.
 • Регламент на състезанието:

ВРЕМЕТРАЕНЕ: Състезанието се провежда в рамките на:

 •     60 минути за учениците от ІI до ІV клас включително;
 •     90 минути за учениците от V до XII клас включително.

ФОРМАТ: Състезанието включва три модула за трета възрастова група и два модула за първа и втора възрастова група, като са подготвени отделни изпитни варианти за учениците от II до VIII клас. Вариантът за учениците от трета възрастова група е един. Материалите за състезанието са групирани, както следва:
Първа възрастова група (II - IV клас):
Първи модул – четене с разбиране на тест;
Втори модул – творческа задача.
Втора възрастова група (V - VIII клас):
Първи модул – творческа задача;
Втори модул – редакция;
Трета възрастова група (IX –XII клас):
Първи модул - творческа задача
Втори модул – владеене на функционалните стилове на българския книжовен език
Трети модул – употреба на устойчиви словосъчетания.

 • Заявления за участие /по образец/ да се приемат в канцеларията на училището от 29.03.2016 г. до 20.04.2016 г. включително.
 • Списъците на разпределените по зали ученици да бъдат обявени във входното фоайе на училището на 26.04.2016 г.

28.03.2016 г.


Изх. № 9137-286/ 28.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация  „Устойчиво  развитие за България“ съвместно със Синдиката  на българските учители, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Националния дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски“, Национално Движение Русофили, Форум „България – Русия“, Федерация „Съюз на съотечествениците“, МКДЦ „Дом на Москва в София“, Руския културно-информационен център, Съюз на приятелите на България – Москва, Санаторно оздравителен комплекс „Камчия“ ЕАД с подкрепата на Министерството на образованието и науката и под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България организира за учебната 2015/2016 г. Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“.
Крайният срок за изпращане на творби е 30.04.2016 г.
Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Условия за участие в конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.03.2016 г.


Изх. № 9137-285/ 28.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Асоциацията за приятелство „България – Куба“, Синдикатът на българските учители, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Националният дворец на децата, Съюзът на българските писатели, Съюзът на българските журналисти със съдействието на Министерство на образованието и науката  организират за десети път Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“. Той се провежда под патронажа на Посолството на Република Куба в България и е включен в Националния календар на МОН за извънучилищни дейности.
Крайният срок за изпращане на творби е 30.04.2016 г.
Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Условия за участие в конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.03.2016 г.


Изх. № 9137-273/ 25.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на МОН № 9105-82/12.03.2016 г., с вх. № 0200-309/21.03.2016 г. в РИО – София-град,Ви уведомявам, че Фондация „Йордан Камджалов“ за шести пореден път организира конкурс за инструменталисти, певци, композитори и диригенти, който има за цел да подпомага изключително талантливи млади български творци.

Тазгодишното издание на конкурса ще се проведе през месец април 2016 г.

Информация за условията за кандидатстване и за участие може да бъде получена на електронната страница www.kamdzhalov.com, чрез електронен on-line: contact@ kamdzhalov-foundation.org  или на телефонен номер 0887 43 63 16 – Снежана Георгиева.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.03.2016 г.


Изх.№ 9137-274/ 25.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 1110-1/10.03.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост организира конкурс за детска рисунка на тема „Моят дом мечта“.

Конкурсът цели да възпита усет за красота, уют и топлота сред подрастващото поколение.         

За контакти и допълнителна информация: 02/ 963 42 99; 0877 727 795.

Приложения:

 1. Условия за участие
 2. Плакат

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.03.2016 г.


Изх. № 9137-272/ 25.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“,  Факултет „Изобразително изкуство“  с вх. № 0462-7/07.03.2016 г. в РИО – София-град,Ви уведомявам, че висшето учебно заведение организира изложба за ученици от прогимназиален етап /V – VІІ клас/ на тема „Български празници“.

Изложбата е посветена на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, и ще съпътства Националната традиционна изложба на художниците педагози “Велико Търново – 2016“.

Срокът за получаване на детските творби е 13.05.2016 г.

Форматът на рисунките е 50/70.

Рисунките в по-малък формат трябва да бъдат паспартирани във формат 50/70.

На най-изявените автори ще бъдат връчени грамоти и награди.

Рисунките изпращайте на адрес: 5000, град Велико Търново, ул. Независимост“, № 48, Факултет „Изобразително изкуство“.

В пратката да бъдат посочени: трите имена на автора, название на творбата, адрес, училище, клас, телефон за контакт.

За контакти с Факултет „Изобразително изкуство“ – 0888094 174 – г-жа Екатерина Иванова, 0878 725 975 – г-н Стоян Илев.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.03.2016 г.


Изх.№ 9137-270/ 25.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-77/08.03.2016 г., с вх. № 0200-256/09.03.2016 г., в РИО – София-град, приложено Ви предоставям информация и формуляри за кандидатстване през 2016 г. в ХІХ-я Международен конкурс за училищните медии, организиран от Национален съюз на журналистите в Украйна, Академия на педагогическите науки – Украйна, Асоциация на младежката преса на Украйна и Колеж по преса и телевизия, град Николаев, Украйна.
Международният конкурс за училищните медии е най-голямото събитие за училищните медии в света. Всяка година в него участват хиляди представители на училищни вестници, телевизионни, фото и радио репортажи от средни общообразователни училища, лицеи, гимназии и професионално-технически училища.

За допълнителна информация: v.veselovskaya@gmail.com – г-жа Виктория Веселовска – директор на департамента „Международни връзки“ в Колежа по преса и телевизия; телефон за контакт: 0512-50-00-30; 050-394-34-23.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.03.2016 г.

Изх.№ 9137-277/25.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На 16 април 2016 г. в 134 СОУ „Димчо Дебелянов“, София, за седма поредна година ще се проведе състезанието по информационни технологии „Големият до мен“, в партньорство със Столична община, Асоциация за развитие на София, ДЗЗД „Обучение“, Българска фондация ОРТ и Регионален инспекторат по образованието – София-град.

В състезанието могат да участват всички ученици от V, VІ и VІІ клас в екип с по-голям негов близък (родител, брат, сестра, познат). Регистрацията за участие на екипите в състезанието е от 01 до 13 април на адрес: http://www.bigtome.info .

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.03.2016 г.

Изх. № 9137-276/ 25.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Столична община и Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА) със съдействието на Жокер Медиа организират „Празник на ледените спортове за малки и големи – София – Европейска столица на спорта 2018“.
Празникът ще се проведе на 27 март 2016 г. в зала „Армеец“ от 14.00 до 16.00 ч.
Поканени за участие са Албена Денкова – двукратна световна шампионка по фигурно пързаляне през 2006 и 2007 г., и Иля Авербух – световен шампион и олимпийски вицешампион по фигурно пързаляне.Участие ще вземат и спортни клубове и студенти от НСА „В. Левски“, които  ще демонстрират различни ледени спортове.
Входът е свободен за всички желаещи да наблюдават представлението, които ще могат да получат автографи от фигуристите.
Залата ще бъде отворена за зрители от 13.00 ч.
Моля да информирате учениците и учителите в повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


25.03.2016 г.

Изх. № 9137-263/ 24.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Приложено Ви изпращам информация за определените градове-домакини на финалните състезания на Ученическите игри, включени в Националния спортен календар на МОН за учебната 2015/2016 г. за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и XI-XII клас (девойки и юноши).
Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.
Приложение:

1. Градове-домакини за провеждане на финалните състезания на Ученическите игри за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и  XI-XII клас (девойки и юноши).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.03.2016 г.

Изх.№ 9137-262/24.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във с постъпило с вх. № 0504-2/24.02.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 28.05.2016 г. в град Свищов ще се проведе Трети национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави.
Прегледът се организира от Община Свищов и СОУ „Димитър Благоев“ и има за цел да популяризира дейността на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави, да стимулира творческата изява на децата и на педагозите – диригенти и хореографи, както и да спомогне за запазване богатите традиции в този жанр.
Могат да участват ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави без възрастови ограничения от училища, танцови школи, центрове за работа с деца, читалища и други.
За допълнителна информация: 0631/605 41; 0888410 389 – Цветанка Кирова – директор; 0601/605 91; 0882 506 467 – Мария Пецова; 0882 342 024 – Цецка Михайлова.
 
Приложение:

 1. Заявка за участие
 2. Регламент на Трети национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


24.03.2016 г.


ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК НА УЧАСТНИЦИТЕ, НЕКЛАСИРАНИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ24.03.2016 г.


ПРОТОКОЛ за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика проведена на 05.02.2016г.


22.03.2016 г.


ПРОТОКОЛ ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ И ХІІ КЛАС – СОФИЯ, 2016 г.


21.03.2016 г.


ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК НА УЧАСТНИЦИТЕ, НЕКЛАСИРАНИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ


21.03.2016 г.

Изх. №  9137-245/21.03. 2016 г.
                                              
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ  ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
                                                                                                                                    
УВАЖАЕМА ГОСПОЖ0 ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

Във връзка с писмо № 0207-52/14.03.2016 г. на  главен комисар Христо Терзийски, директор на  Главна дирекция „Национална полиция” на МВР,    Ви уведомявам, че през декември 2016 г. ще се проведе конкурс за най-добър превантивен проект, в рамките на European Crime Prevention Award (ECPA), организиран от Европейската мрежа за превенция на престъпността (ЕМПП). Европейската мрежа за превенция е създадена, за да допринася за развитието на различни аспекти от превенцията на престъпността на ниво ЕС, взимайки предвид превантивни стратегии, както и подкрепа на превантивни дейности на национално и местно ниво.
През тази година конкурсът е на тема „Превенция на престъпления срещу възрастни хора” и ще се проведе в рамките на Словашкото председателство в периода 15-16 декември 2016 г. в Словакия. Наградата за най-добър проект е в размер на 10 000 евро, а за второ и трето място по 5000 евро, които ще се връчат в рамките на конкурса. Основните изисквания за участие в конкурса са проектите да са фокусирани върху превенция и/или намаляване на престъпността, посредством използването на иновативни методи и подходи, като съответните проекти е възможно, също така, да са под формата на програма или кампания. Предоставената информация следва да включва финансовите параметри по проекта, вкл. източник на финансиране, както и разходи по изпълнението на проекта, с оглед оценка на възможността за неговото прилагане в други държави-членки.
Проектът може да е изпълняван съвместно с друга институция и/или неправителствена организация/частен сектор и не е необходимо да е приключил, а само да е стартирал. Желателно е проектът да е получил вътрешно оценяване и/или бележки и коментари по резултатите от неговото изпълнение.
В тази връзка при проявен интерес и желание от Ваша страна за участие в конкурса, моля, в срок до 30 април 2016 г., да предоставите информация относно реализирани или в процес на стартиране/реализиция проекти, свързани с превенция и/или намаляване на престъпления срещу възрастни хора, изпълнявани от представляваните от Вас структури самостоятелно или във взаимодействие с други институции/неправителствени организации/ частен сектор.
При наличието на проекти по темата и след предоставяне на формулярите за участие от страна на Словашкото председателство и задаване на конкретни крайни срокове, същите ще Ви бъдат предоставени по електронен път, с оглед попълване от страните, реализирали проекта.
Проектите, постъпили в Главна дирекция „Национална полиция”, ще бъдат разгледани от комисия, която при условие, че същите отговарят на условията за участие, ще номинира един основен проект и два допълнителни. Допълнителните проекти не участват в конкурса, но могат да бъдат публикувани на страницата на ЕМПП.
За допълнителна информация и контакт можете да се обръщате към инспектор Елена Дудова, служител в сектор „Териториално обслужване и превенция”, отдел „Охранителна полиция”-ГДНП и заместник-национален представител в ЕМПП, служебен тел: (02) 982-88-26.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


17.03.2016 г.


Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика – 7 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика – 8 клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика – 9 – 12 клас

Резултатите на учениците, проверени от националната комисия са обявени на сайта на МОН, в рубрика „Олимпиади и състезания“


16.03.2016 г.

Изх. №  9137- 231/ 16.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 88 СОУ „Димитър Попниколов“, СМГ „П. Хилендарски“, ПГТЕ „Хенри Форд“, НПГПТО „М. В. Ломоносов“, ПГ по транспорт

Уважаема госпожо/Уважаеми господин Директор,

В изпълнение на заповед № РД 09-1418/ 02.10.2015 г. на министъра  на образованието и науката за утвърждаване на изисквания за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2015/2016 г. и заповед № РД 28-32/12.10.2015 г., изменена със заповед № РД 28-25/07.03.2016 г. на началника на РИО – София-град за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии в училищата на територията на област София-град през учебната 2015/2016 г. и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 25 март 2015 г. от 09,00 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.
Времетраене:
- за първа група (VІІ и VІІІ клас) – 4 астрономически часа;
- за втора и трета група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа. 
Всички ученици, с определени от Вас придружители, трябва да заемат работните си места в посоченото училище от 08,00 до 08,30 часа, срещу документ за самоличност.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.03.2016 г.

Изх.№ 9137-229/16.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх. № 16-10/08.03.2016 г.  в РИО – София-град, Центърът за приобщаващо образование информира за създаването на Наръчник за развитие на емпатия чрез ролеви модели, който да подпомага работата на учителите и учениците за преодоляването на предразсъдъците по един позитивен и игрови начин.
Наръчникът може да бъде свален на: http://www.ciebg.eu/userfiles/Manual_One4All%20.pdf. Направен е в удобен формат за разпечатване, така че да може лесно да се използва в клас.
Във връзка с гореизложеното, моля да информирате учителите от повереното Ви училище, които имат желание да работят с методологията, да се запознаят с Наръчника за развитие на емпатия чрез ролеви модели и за възможността да споделят своя опит на сайта за ресурси в помощ на учители, специалисти и родители: http://priobshti.se/content/spodelyane-na-dobri-praktiki

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.03.2016 г.

Изх.№ 9137-228/16.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във  връзка с постъпило писмо с вх. № 1220-8/08.03.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Национално издателство „Аз Буки“ – съорганизатор на националния форум на тема „Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура. Контексти на изследване, изучаване и овладяване на български език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм“, отправя покана за участие в тематичните сесии и дискусии.
Форумът е по повод 40 години Югозападен университет „Неофит Рилски“ и 25 години Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Конференцията ще се проведе на 12.04.2016 г., от 10.00 до 16.00 часа в зала № 114 в ЮЗУ „Неофит Рилски“ с адрес: град Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 66, корпус 1.
Необходима е предварителна регистрация при участие с доклад или презентация. Краен срок – 31.03.2016 г.
За регистрация и повече информация: гл.ас.д-р София Мицова, тел. 0886 33 80 77, e-mail: sofiamitsova@swu.bg; sofia_alexieva@abv.bg
Информацията трябва да бъде изпратена и на двата имейла. Представените на Националния форум доклади ще бъдат публикувани в специализирана научна периодика, в т.ч. и в реферираните научни издания на Национално издателство „Аз Буки“ – сп. „Български език и литература“, „Стратегии на образователната и научната политика“, „Педагогика“.
Приложение: Предварителна програма на Националния форум

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


16.03.2016 г.

Изх.№ 9137-230/ 16.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-72/02.03.2016 г., постъпило с вх. № 0200-243/02.03.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че регламентът и формулярите за участие в Националния конкурс „Млади таланти“, организиран от Министерство на образованието и науката са публикувани на електронната страница на министерството.
Конкурсът ще се проведе в периода от 26 до 28 април 2016 г.
Класираните на първите три места участници в националния конкурс получават правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени /EUCYS/, който ще се проведе в периода от 15 до 20 септември 2016 г. в Брюксел, Белгия.
Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2016, което ще се проведе от 09 до 15 юли 2016 г. в Тулуза, Франция.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


15.03.2016 г.


ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 21.02.2016 год.


14.03.2016 г.


Списък на проектите, предложени за допускане до Национален кръг на Олимпиадата по информационни технологии от област София-град


14.03.2016 г.

Изх. № 9137-223/ 12.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 19 и 20 март 2016 година град Пловдив ще бъде домакин на националния кръг на Музикалната игра „Ключът на музиката“ - национално състезание за учениците от IV, V, VІ и VІІ клас, във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г., на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади  и национални състезания през учебната 2015/2016 година, съгласно регламента и утвърдените графици за провеждане.
Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство  /АМТИИ/ – Пловдив.
Откриването на състезанието е на 19 март г. от 9.40 часа в зала АМТИИ,  ул. „Тодор Самодумов“ 2 в Старинен Пловдив.
В 10.00 часа ще стартира първата група, определена по предварителен график.
На 20 март 2016 година от 10.00 часа ще се проведе традиционен концерт в Зала на АМТИИ, гр. Пловдив. От 11.00 часа предстои обявяване имената на учениците, получили най-висок точков резултат и съответно призово място по възрастови групи.
Учениците трябва да притежават документ за самоличност /лична карта, ученическа книжка/. Средствата за командировка на учители се осигуряват от училищата, спонсори и т.н.

ВАЖНО: Тъй като в същия ден се провежда и друго състезание, учениците, желаещи да се явят на състезанието по математика „Кенгуру“ в ОМГ – гр. Пловдив могат да разчитат на допълнителен начален час, след предварителна заявена позиция пред ръководството на математическата гимназия и декларация от родителя, че не възразява детето му да бъде участник в един ден на две инициативи със състезателен характер.

Приложено Ви изпращам графика и разпределението на учениците по зали.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


12.03.2016 г.


ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ – 20.02. 2016 Г.


12.03.2016 г.


Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 21.02.2016 год.


12.03.2016 г.


Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по италиански език.


11.03.2016 г.

Изх. № 9137-217/11.03.2016 г.
                                                                                                  
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА   
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Вече 12 години фондация „Детето и фолклора“ провежда своя традиционен конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни“.
С най-добрите илюстрации се откриват изложби за Деня на детето - 1 юни и на празнични концерти се награждават най-добрите илюстратори.
Със съдействието на ДАБЧ като преводачи участват деца и младежи от българската диаспора в Европа и света. Преведената българска мъдрост, илюстрирана от деца, се издава в поредица с общо заглавие „Българската народна мъдрост по света“. От нея досега са излезли шест книги: „Български пословици по света“ - 2008 г. /преведени на 14 езика/, „Български пословици по света 2“ - 2009 г. /на 13 езика/, „Български народни гатанки по света“ - 2010 г. /на 10 езика/, „Българските басни по света“ - 2011 г. /на петте официални езици на ЮНЕСКО за Европа - английски, испански, немски, руски, френски/, „Хитър Петър“ - 2012 г. /на английски, испански, немски, руски, френски и чешки езици/ и „Митове и легенди“ – 2014 /на английски, испански, немски, руски и френски езици/.
Книгите и рисунките, подредени в изложба „Мъдростта на народа ни“, са представяни в Париж, Москва, Прага, Виена и Скопие.
Чрез таланта на децата мъдростта на предците ни и днес е възможност за достоен интеркултурен диалог и приятелство.
Уведомявам Ви, че тази година темата на конкурса на фондация „Детето и фолклора“ е „Български светци и празници“.
Моля да информирате учителите и учениците за условията на конкурса и окажете съдействие на желаещите да участват.

Приложение: условия за участие в конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2016 г.

Изх. № 9137-211/10.03.2016 г.

ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Националната олимпиада по информа
тика

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД09-1418/02.10.2015г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2015/2016 година и заповед №РД28-32/12.10.2015г. на началника на РИО - София-град за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии в училищата на град София през учебната 2015/2016 г., на 18.03.2016г. /петък/ от 14.00ч. в СМГ ще се проведе областният кръг на олимпиадата по Информатика.
Всички допуснати до областен кръг ученици да се явят не по-късно от 13.30 часа на 18.03.2016г. в сградата на СМГ, ул. „Искър“ № 61 с документ за самоличност.
на ВСИЧКИ ученици Пожелавам успешно представяне!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2016 г.

Изх. 9137-216/11.03.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД09-1418/02.10.2015г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2015/2016 година и заповед №РД28-32/12.10.2015г. на началника на РИО - София-град за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии в училищата на град София през учебната 2015/2016 г., дванадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 16 април 2016 г. от 15:00 до 19:00 в град София, в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на бул. „Джеймс Баучър”№5.
В периода 08 март - 15 април 2016 г. можете да се регистрирате за участие на следния адрес http://contest.cisco.uni-sofia.bg/user/register.
Състезателите следва да се явят на 16 април между 13.00 и 14.30 часа за регистрация на място във ФМИ. От 15:00 ч. до 19:00 ч. ще се проведат теоретичният тест и практическата задача, като победителите ще бъдат излъчени и наградени на 17 април.

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2016 г.

Изх. № 9137-220/ 11.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Националният доверителен екофонд обявява десето поред издание на литературния конкурс „Мими Праматарова“ на тема „Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени“. Конкурсът е насочен към ученици от българските средни училища. Крайният срок за изпращане на литературните произведения е 05.05.2016 г. Условията и и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени и на сайта Климатът и Аз: http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/ , както и на сайта на НДЕФ: http://ecofund-bg.org/годишни-награди/.
Моля да популяризиране инициативата сред учениците и учителите от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.03.2016 г.

Изх. № 9137-219/ 11.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви предоставяме информация с правилата на 45-то издание на Международния епистоларен конкурс на „Български пощи“ ЕАД и Всемирния пощенски съюз за деца до 15 години на  тема „Напишете писмо до Вашето 45-годишно АЗ“.
Моля да популяризиране инициативата сред учениците от Вашето училище.

Приложение: Правила на конкурса.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.03.2016 г.


ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 05.02.2016 г. ТРЕТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА – 7. - 12. клас


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – учебна 2015/2016 годинаТРЕТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА – 7. - 12. клас


10.03.2016 г.


ПРОТОКОЛ ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА XXVIII  НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО  ФИЛОСОФИЯ – СОФИЯ, 2016 г.


10.03.2016 г.


Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по руски език.


10.03.2016 г.


Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език


09.03.2016 г.


Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски език.


09.03.2016 г.


Изх. № 9137-201/ 08.03.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че техническата конференция за ІІ етап – областно първенство на Ученическите игри 2015/2016 г. за София-град, ще се проведе на 15.03.2016 г. (вторник) от 18.00 часа в  Софийска математическа гимназия, ул. „Искър”№ 61.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт и да подсигурите присъствието им.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/Заповед№ РД 10-96/ 12.02.2016 г.
на министъра на образованието/
09.03.2016 г.


Изх. № 9137 – 184/ 01.03.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Съгласно заповед № РД 09 – 1418/ 02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2015/ 2016 г. и Приложение № 2 към нея, в периода от 18.03. до 20.03.2016 г., в град Ямбол ще се проведе 48-та Национална олимпиада по Химия и опазване на околната среда.
Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието - гр. Ямбол, Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – Ямбол. Партньори на Регионален инспекторат по образованието - гр. Ямбол са Областна администрация – Ямбол и Община Ямбол.

Основни акценти на
48-та Национална олимпиада по Химия и опазване на околната среда:

 • регистрацията на участниците и техните ръководители от I и II състезателни групи ще се състои във фоайето на хотел „Диана Палас” от 14:00 ч. до 17:00 ч. на 18.03.2016 г.
 • регистрацията на участниците и техните ръководители от III и IV състезателни групи ще се състои във фоайето на хотел „Кабиле” от 14:00 ч. до 17:00 ч. на 18.03.2016 г.
 • регистрация за пристигналите след 17:30 ч. на 18.03. 2016 г., ще бъде извършена във фоайето на голямата зала на Община – Ямбол, по време на официалното откриване на форума.
 • Заявките, за броя на нощувките от различните региони, изпращайте по електронен път директно до съответния хотел с потвърждение чрез е-mail или комуникация по телефон.
 • Храненето на участниците - ученици и ръководители и придружаващите ги лица, ще се извършва самостоятелно от тях в района на провеждане на двата кръга на олимпиадата - ПГЛПЕХТ – Ямбол или в районите около хотелите по настаняване.
 • Настаняването на всички участници е на 18.03.2016 г., в запазените за тях хотели, посочени в следната таблица:

Х О Т Е Л И
за настаняване на участниците в ХLVIII Национална олимпиада по Химия и ООС - Ямбол, 18 -20 март 2016 г.


Хотел

Телефон

Местоположение

Амадеус

0899804779

В района на състезанието

Визаж

087 884 9900

В района на състезанието

Капри

046/66-95-25

В района на състезанието

Ривърсайд

046/66-17-30; 31;32

Център

Кабиле

046/68-00-00

Център

България

046-663-935; 0887-854-366

Център

Диана Палас

046/664 807

Център

*Залежка: Заплащането на нощувките ще се извършва от участниците съгласно договорката с управата на хотела!

 • Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 18.03.2016 г. от 18.00 ч. в голямата зала на Община – Ямбол.
 • Допускането до състезателните зали на 19.03. и 20.03.2016 г. ще се осъществява само срещу документ за самоличност.
 • За практическият кръг на олимпиадата всеки участник от трета и четвърта състезателна групи трябва да бъде осигурен с предпазно облекло (бяла престилка).
 • Официалното закриване на 48-та Национална олимпиада по Химия и ООС, ще се състои след 17:30 ч. на 20.03.2016 г. в ПГ ЛПЕХТ – Ямбол;

*Забележка: Ако някоя група от участниците ще се настанява самостоятелно в непосочен от нас хотел, или няма да нощува, моля да ни уведомите навреме, още при подаване на заявката.
            Във връзка с гореизложеното моля в срок до 10.03.2016 год. да бъде изпратена заявка по образец на е-mаil ivanova_petja@abv.bg до експерта по природни науки и екология Петя Иванова в РИО – София-град.
            Експертът по природни науки и екология изготвя обобщена заявка (данни за учениците и техните ръководители, с посочени дати и хотели за нощувките) за региона, и я изпраща в РИО – Ямбол.      

Приложение:

1. Заявка за участие в олимипиадата в електронен формат (не променяйте формата на заявката).
2. Програма на Националния кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда – Ямбол, 2016 г.
3. Предварителна информация за хотелите, училището-домакин и залите за начало и край на олимпиадата (Не променяйте формата на документа, за да се активира хипервръзката със заявката).

За допълнителна информация: Здравко Динев - старши експерт по природни науки и екология в РИО - Ямбол: тел. 046/68 53 17; 08794443704 и e-mail: zdinev.dinev@gmail.com и rio_yambol@mon.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/Заповед№ РД 10-96/ 12.02.2016 г.
на министъра на образованието/
09.03.2016 г.


Изх. 9137 – 183/ 01.03.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.10.2015 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2015/ 2016 год. Ви уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 25 март 2016 год.

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. "Джеймс Баучър" 1 , зала 130.

Начало на състезанието: 14:00 часа.

Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от експерта по природни науки и екология в РИО по ред и критерии, определени от него. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ.

При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като:

 • учебното съдържание обхваща всички класове.
 • резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/.

В националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 35 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 15 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също и изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда  – 7 – 12 клас, включително изчислителни задачи.
Подборният кръг включва решаване на 30 задачи от същите два типа - 25 от тях с избираем отговор и 5 с отворен отговор.

По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 21.03.2016 год. да изпратите на имейл
ivanova_petja@abv.bg заявки по образец.

Заявките се изпращат в Excel и са в несканиран вид. Моля да ползвате приложените образци на заявки в сайта по „Природни науки“ www.prirodninauki.bg, в категорията „Образци на документи“.

Участниците в състезанието трябва да се явят във
Факултета по химия и фармация на Софийския университет в 13:30 часа на 25.03.2016 год.

Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието, ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град. и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/Заповед№ РД 10-96/ 12.02.2016 г.
на министъра на образованието/


07.03.2016 г.

Изх. 9137-192/02.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите  по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2015/2016 година, съгласно заповед № РД 09–1418/02.10.2015г. на министъра на образованието и науката,  от 01 до 03 април 2016г.  ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от ІХ до ХІІ клас - гр. Русе. Съгласно писмо №  02-03-69/25.02.2016г. на началника на РИО – гр. Русе, с вх. № 0518-2/25.02.2016г. в РИО – София – град, организацията на домакините изисква:

Ръководителите на отборите е необходимо:

 • да попълнят заявка по образец,  да я сканират с подпис на експерт от РИО  и до 18 часа на  17.03.2016 г. я изпратят на адрес mail@rio-ruse.org и на d_milanova@abv.bg;
 • да изпратят списък на участниците до 20 март 2016г. на посочените адреси във формат Excel, съдържащ следните колони: трите имена, клас, град, училище / при регистрация на учениците се представя актуален списък в електронен вариант/;
 • да регистрират учениците на 01 април 2016г. от 14.00 до 18.00 часа в Гранд-хотел „Рига”;
 • да резервират места за нощувка в Гранд-хотел „Рига”.

За допълнителна информация за организацията на състезанието:
- РИО – Русе – 082/834532
- Диана Миланова – старши експерт по математика, информатика и ИТ – 082/834209 и 0886885600.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище и да създадете организация за  ученици, които имат желание да участват.

Приложения: Предварителна програма на състезанието. Образец на заявка. Условия за настаняване.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-96/12.02.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


07.03.2016 г.

Изх. № 9137-194/02 .03.2016 г.    
                                                                                                            
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА НТБГ и НФСГ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Стопанска академия – гр. Свищов по електронната поща на РИО – София-град, Ви уведомявам, че Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, имат удоволствието да Ви поканят за участие в поредното шестнадесето издание на:
Национално ученическо състезание в направления: Икономика на туризма, Индустриална бизнес икономика, Маркетинг, Счетоводство и контрол, което ще се проведе на 18.03.2016 г.
Състезанието включва изпълнение на творчески задания: в направление „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“ – организация и управление на туризма (създаване и реализация на туристически продукти и услуги); в направление „ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ИКОНОМИКА” - генериране на ефективни и рентабилни решения за бизнес развитие; в направление „МАРКЕТИНГ“ - разработване на конкретна маркетингова стратегия; и в направление „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ“ – проверка на теоретичните и практически знания и умения в областта на счетоводството.
По регламент учениците ще работят в екипна среда, в която ще трябва съвместно да анализират конкретни проблеми и ситуации, прилагайки теоретичните си познания; да търсят алтернативи и да генерират ефективни решения; да презентират и аргументират своите идеи.
Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по и-мейл): 11 МАРТ 2016 г. (ПЕТЪК).

Допълнителна информация: 

• По регламент, състезанието ще се проведе в рамките на 1 (един) състезателен ден (старт в 10:00 ч. – финал 17:00 ч.).
• Престоят на участниците (нощувки и хранения) е за сметка на Организаторите.
• Участниците могат да използват лична мобилна техника при решаване на заданието.

Контактна информация за потвърждаване на участието:
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2 
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg 
г-жа Димка Генчева (моб. тел. 0885/680 168)

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-96/12.02.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


02.03.2016 г.


Изх. № 9137-190/02.03.2016 г.                            
                                                                                     
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Клуб „Финанси“ при едноименната катедра на Икономически университет – Варна организира за трета поредна година Национален конкурс за есе на икономическа тематика. Право на участие имат всички ученици и студенти в България, както и българите, обучаващи се в чужбина. През първите две години над 350 ученици и студенти от България и Европа са взели участие в конкурса, утвърждавайки го като трибуна за изява на проактивните младежи.
Темата за тази година за ученици е: „Моите финанси формират моето бъдеще“.
Есетата трябва да бъдат в обем до 5 страници. Крайният срок за изпращане е 31.03.2016 г. на адрес: essays_finance@ue-varna.bg. Всички есета ще се оценяват анонимно. Участниците не бива да пишат данните си във файловете, а да оставят трите си имена, курс/клас, специалност и университет/училище като текст в писмото.
Най-добрите есета ще бъдат публикувани, а авторите им ще получат награди от спонсорите на конкурса. Всеки автор ще получи сертификат за участие и изненада. Награждаването ще се проведе в края на април в Икономически университет – Варна.
За повече информация: тел.: 0883514576
http://finance-club.ue-varna.bg
http://www.facebook.com/FinanceClubUE

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-96/12.02.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


02.03.2016 г.


Изх. № 9137-182/01.03.2016 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед №РД 09-1418/02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади,  национални състезания  и национални състезания по професии през учебната 2015/2016 г., заповед № РД 28-32/12.10.2015 г.   на началника на РИО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2015/2016 г. и регламента за организиране и провеждане на ОБЛАСТНИЯ КРЪГ на Музикалната игра „Ключът на музиката“ – национално състезание за ученици от IV, V, и VІІ клас ( няма класирани), приложено предоставям на Вашето внимание протоколите с имената и резултатите на класиралите се за националния кръг  ученици от област София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-96/12.02.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


02.03.2016 г.


Изх. № 9137-189 / 02.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади и  национални състезания, националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 12.03.2016 г. от 09:00 ч. в  ГЧЕ „Васил Левски“ - град Бургас. За целта е необходимо в срок до 07.03.2016 г. да попълните и изпратите на адрес rio_nlukanova@abv.bg  приложената по-долу заявка за участие. Попълването на всички полета е задължително.
Допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по руски език следва да заемат местата си в залите на 12.03.2016 г. до 8:30 часа в ГЧЕ „Васил Левски“  – град Бургас, ул. „Копривщица“ № 10. Участниците ще бъдат допускани в изпитните зали само срещу документ за самоличност.

Ръководителите на класираните ученици самостоятелно извършват резервация за нощувки в хотел „Аква“ или хотел „Атаген“, с които са договорени преференциални цени.  Настаняването в хотелите ще се извършва на 11.03.2016 г. от 14.00 ч. Финансовите средства (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на училища, общини, спонсори.

Програмата на събитието, информация за хотелите, както и друга необходима информация можете да намерите на www.gimnasy-rus-bs.net.

Регистрацията за участие в техническата конференция ще се извършва в Културен дом на нефтохимика – НХК – Бургас, както следва:
- За участниците, пристигнали на 11.03.2016 г. – от 16.30 до 17.30 ч.
- За участниците, пристигнали на 12.03.2016 г. – от 08.00 до 08.30 ч.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Жанета Димитрова – старши експерт по чуждоезиково обучение в РИО – Бургас, тел. 056/ 8749745, 0879 006 113, електронен адрес j_dimitrova@rioburgas.org, и г-жа Весела Иванова – председател на Националната комисия, тел. 0879 938 393, електронни адреси gimnasy_rus_bs@abv.bg и  veselai@abv.bg.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-96/12.02.2016 г.
на министъра на образованието и науката)


02.03.2016 г.

Изх. № 9137-186/01.03.2016 г.

ВАЖНО!!!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Относно: Националната олимпиада по информационни технологии


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД09-1418/02.10.2015г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2015/2016 година и заповед №РД28-32/12.10.2015г. на началника на РИО - София-град, изменена със заповед №  РД 28-27/26.02.2016г. на началника на РИО - София-град, на 13.03.2016г. /неделя/ от 9.00ч. в НПМГ„Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52 ще се проведе областният кръг на олимпиадата по Информационни технологии.
Съгласно регламента на олимпиадата, областният кръг протича чрез защита на проекти, по изготвен график. Всички ученици, класирани за областния кръг от 04.03.2016г., следва да качат на сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg по указанията, публикувани там, изходни и изпълними кодове, документации, презентации и всякакви други документи, свързани с проектите.
На 12.03.2016г./събота/ от 11.00 ч. до 15.00 ч. в НПМГ ще бъде предоставена възможност на участниците в олимпиадата да качат проектите си на работните компютри и да се запознаят с обстановката преди олимпиадата.
Моля всички ученици, класирани за областния кръг и техните ръководители /инструктори/ да следят редовно сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и да проверяват електронните си пощи за евентуални промени или допълнителна информация.
Приложение:
График за защита на проектите на областен кръг.
Заповед №  РД 28-27/26.02.2016г. на Началника на РИО - София-град.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


02.03.2016 г.

Изх. № 9137-187/01.03.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА   
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Вече няколко години Министерството на образованието и науката подкрепя значимите прояви, инициирани от Национален клуб „Родолюбие“, Историческия факултет на СУ, Синдиката на българските учители, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в. „Учителско дело“ и в. „Аз Буки”. Конкурсните прояви ангажират все повече ученици и учители от страната с изследователска и художествена дейност и предоставят възможност за творческа и публична изява.
През 2016 година предстои провеждането на двадесет и четвъртия Национален ученически конкурс на Национален клуб „Родолюбие“ под надслов „Априлското въстание“. В рамките на този национален конкурс се провежда и конкурс за учители „Мисия учител“. Двата формата предоставят възможност на учениците за творчество и разсъждения за националната идентичност и общочовешките ценности и за споделяне на педагогически опит на учителите от българските училища и извънучилищните педагогически учреждения.
Моля да информирате учителите и учениците за инициативите и окажете съдействие на желаещите да участват.

Приложение: статути за участие в двата формата на Националния конкурс „Родолюбие“.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


02.03.2016 г.


ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯНА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VІ, ІХ, Х И ХІ КЛАС


29.02.2016 г.


Изх. № 9137-177/ 29.02.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращаме регламент  за участие в III Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ за ученици от V до XII клас, организиран от община Ботевград, дружество „Охраниец“ и дружеството на литературните творци „Стамен Панчев“. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби до 02.03.2016 г.

Предвид краткия срок моля за Вашето съдействие информацията за конкурса срочно да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


25.02.2016 г.


Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по руски език за
I, II и III състезателни групи.


24.02.2016 г.


Изх. № 9137-173 / 25.02.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА               

На вниманието на учителите по география                                                                                   
                                                                                              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо № 428/23.02.2016 г. на РИО – Стара Загора, регистрирано с вх. № 0524-2/24.02.2016 г., Ви уведомявам, че 16 и 17 април 2016 г. ще се проведе Български географски фестивал в гр. Казанлък, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“.

Участието във фестивала е безплатно и се извършва чрез онлайн заявление – индивидуално (като гост) или отборно (за ученическо състезание). Формите за регистрация са достъпни в сайта geograf.bg.
Форматът на състезанието по време на фестивала предвижда провеждането на отборно състезание – Географиада. Заявлението за участие е отборно и се попълва от ръководителя на отбора (учител по география и икономика). Всеки отбор трябва да бъде съставен от 4 ученици-състезатели – двама до VII  клас и двама до XII клас. Допуска се образуването на отбори с ученици от две или три училища.

Краен срок за подаване на заявления за участие във Фестивала – 15 март 2016 г.

Краен срок за изпращане на материалите за участие – 31 март 2016 г.

За допълнителни въпроси, свързани с фестивала може да използвате имейл: geografski.festival@gmail.com, или тел.: 0894 431 427.

Моля да информирате учителите по география и икономика в повереното Ви училище за предстоящото мероприятие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


24.02.2016 г.

 

Резултати от общински и областен етап на олимпиада по география и икономика – 2015/2016 г.

Резултати от областен етап на олимпиада по география и икономика по състезателни групи – 05.02.2016 г.24.02.2016 г.


Изх.№ 9137-166/23.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило по електронната поща в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждане на конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни форми, организиран от Международна фестивална програма „Приятели на България“ с партньори Министерство на образованието и науката/МОН/, Национален дворец на децата и Център за обучение и квалификация.
Конкурсът предвижда участие в две независими една от друга части – писмена и практическа – „Ден на таланта“. Допуска се участие само в една или и в двете.

 1. „Ден  на таланта“ ще се проведе от 24.03. до 26.03.2016 г.,в Националния дворец на децата, град София. Ръководителят участва с творческата формация, която ръководи.
 2. Фестивал за педагози „От учителя с любов“, който ще се проведе в периода 17.06 -20.06.2016 г. Във фестивала могат да участват учители-творци, работещи в училища, детски градини, обслужващи звена, читалища, частни клубове, школи и други, като индивидуални изпълнители или в състав, ансамбъл.
 3. Практически семинар „Добри педагогически практики в извънкласната и извънучилищната дейност“, който ще се проведе в периода 17.06 – 20.06.2016 г. Участниците презентират своя опит. В семинара ще присъстват представители на МОН и специалисти от Русия, работещи в сферата на културно-образователна област „Изкуства“.

Повече информация за условията на участие, категориите и регламента на конкурса можете да получите на www.festival-bg.com, festival_db@abv.bg; balcheva@festival-bg.com;  или на телефон:  02/ 987 55 68 – Ваня Балчева.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


24.02.2016 г.


Изх.№ 9137-167/23.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-57/ 18.02.2016 г, постъпило с вх. № 0200-178/ 19.02.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на Седмото биенале за детско изкуство на тема „По пътя на музиката“ – 2016-2017 г., което ще се проведе в гр. Ксанти, Гърция.

Инициативата цели изграждане на културни мостове между народите, зачитане на традициите в тяхната уникалност, изграждане на връзка между минало, настояще и бъдеще, мир, приятелство и солидарност.

Рисунките трябва да са инспирирани от традиционната за децата и младежите музика, като емоция или като музикални моменти, като изображения на реални или въображаеми музикални инструменти.

Биеналето се организира от Музея и Академията за детско изкуство в град Ксанти, Гърция.

Организаторите препоръчват при възможност заедно с рисунките да се изпрати и CD със запис на традиционна музика, изпълнена от деца, която ще бъде включена в каталога заедно с рисунките, за да се очертае пътят на музиката на народите на планетата Земя.

Във връзка с организиране на конкурсната изложба могат да се изпращат снимки или видеоклипове от етапите на работата с деца с цел представянето им по време на експонирането.

В конкурса имат право да участват деца и младежи от 4 до 17 години. Рисунките могат да са изпълнени върху хартия или платно с размери 60х60 или 50х55 см. Позволените материали са акварел, темпера, сухи или мазни пастели, моливи, маркери, туш, акрилни бои, колаж и смесени техники. На гърба на рисунките е необходимо да се попълни приложения формуляр за участие четливо с главни  печатни букви или в шрифт Times New Roman имената на детето, училището, школата и положен печат от институцията. Комисия, съставена от художници и психолози, ще селектира рисунките и ще връчи наградите.
Краен срок за изпращане на творбите е 30 май 2016 г., на следния адрес:

MUSEUM AND CHILDREN`S ART ACADEMY

Mrs.LITA MAVROGENI – PRESIDENT
17 PAPAGOU str.CHRYSA-XANTHI TK 67100

За допълнителна информация: тел. 0030 25410 78109; 0030 25415 52228 и e-mail: litamavrogeni@gmail.com

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


24.02.2016 г.


Изх.№ 9137-165/23.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. №  19-23/ 15.02.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на  Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2016 г., организиран от Българската Патриаршия.
Конкурсът има за цел да стимулира творческите заложби на децата в сферата на християнското изкуство и християнската култура. В него могат да вземат участие децата от детските градини и ученици от І-ви до ХІІ-ти клас, като представят творби в категориите изобразително изкуство, литература /поезия и проза/ и фотография, посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.
Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 09.04.2016 г., на адрес 1000 София, ул. „Оборище“ № 4, СВ. СИНОД на БПЦ-БЦ, Културно-просветен отдел, за Национален конкурс „Възкресение Христово – 2016“.
За допълнителна информация телефон 02/ 987 56 11 /вътр.217/.

Приложения:

 1. Обява на Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2016 г.
 2. Статут на Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2016 г.
 3. Писмо за подкрепа от Министерство на образованието и науката.
 4. Плакат на  Националния конкурс „Възкресение Христово“

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


24.02.2016 г.


Изх.№ 9137-163/23.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0512-1/ 17.02.2016 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам Правилник и апликационна форма на Международния конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“ – 2016 г., организиран от РИО – Монтана.

Конкурсът е съпътстваща изява на празниците на духовите оркестри „Дико Илиев“ и цели да запази богатите традиции на духовите оркестри, както и да популяризира творчеството на самобитния композитор Дико Илиев. До момента в него са участвали близо 8 500 деца от страната и чужбина.

Рисунките изпращайте на адрес: 3400 Монтана, ул. „Извора“, получател Нели Василева – главен експерт „Култура и вероизповедания“.

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


23.02.2016 г.


Изх. № 9137-160/23.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА   

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на БНР – Радио Благоевград, РИО - Благоевград и на СОУ с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“ - Благоевград, за провеждане на Националния ученически конкурс за историческо есе на тема „Заветите на първоучителя Климент Охридски“.

Приложено Ви предоставяме информация с условията и регламента на конкурса. Крайният срок за изпращане на есетата е 20 април 2016 година.

Моля да информирате учителите и учениците от Вашето училище за обявения конкурс.

Приложения: Информация за конкурса

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


23.02.2016 г.


Изх. № 9137-152/22.02.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РИО – София-град е получено писмо с вх.№ 16-9/18.02.2016 г. от Националния център за  безопасен интернет, с което информира, че  Националният център за безопасен интернет и Факултетът по предучилищна и начална педагогика на Софийския университет организират конкурс за начални учители и учители в предучилищни групи в столичните училища „Добри практики за ранна дигитална и медийна грамотност“.

Целта на конкурса е да се даде гласност на съществуващи добри практики за насърчаване на дигиталната и медийна грамотност в рамките на предучилищното и началното училищно възпитание.

За да могат да участват в конкурса, практиките трябва да развиват един от елементите за дигитална компетентност, заложени в Европейската рамка за дигитална компетентност: критично мислене, общуване онлайн, създаване на дигитално съдържание, онлайн безопасност.

В конкурса могат да участват практики, проведени с ученици до 4 клас включително, независимо от използвания педагогически подход или формата, в който е проведена дейността (учебен час, извънкласно занимание).

Крайният срок за кандидатстване за участие в конкурса е 9 март 2016 година.

Най-добрите практики ще бъдат издадени в сборник, а отличените ще имат възможност да представят работата си на национална конференция.

Повече информация за конкурса, критериите за оценка и формулярите за участие можете да се намери на сайта на Центъра за безопасен интернет: http://www.safenet.bg/bg/novini/245-konkurs-dobri-praktiki-mediina-gramotnost

Моля да уведомите началните учители и детските учители от подготвителните групи в повереното Ви училище за възможността да участват в конкурса.


ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


23.02.2016 г.


Изх. № 9137-151/22.02.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието – Силистра, с вх. № 0519-1/17.02.2016г. в РИО София-град, относно провеждането на Международен екологичен форум „Сребърна- 2016”, включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2015/2016г., приложено Ви изпращам Правилник и регламент за провеждане на форума, както и образец на заявка.

Моля да уведомите учениците и учителите за форума и да съдействате, при изявено желание за участие. 

Приложение: Правилник и регламент за организиране и провеждане на форума и образец на заявка.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


23.02.2016 г.


Изх. 9137-150/22.02.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писма на Великотърновския университет, с вх. № 0462-3/08.02.2016г.  и с вх. № 0462-4/09.02.2016г. в РИО София-град, относно провеждането на Девети математически турнир за ученици от ХІ и ХІІ клас, приложено Ви изпращам информация за конкурса.

Моля да уведомите учениците и учителите за конкурса и да съдействате, при изявено желание за участие.

Приложение: Обява за провеждането на  Девети математически турнир за ученици от ХІ и ХІІ клас.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


22.02.2016 г.


Изх. 9137 – 142/ 18.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 24.04.2016 год. от 9:00 до 14:00 часа в сградата на 119 СОУ „Михаил Арнаудов“ за втора поредна година ще се проведе конкурсът за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“.
Тема на конкурса за учебната 2015/ 2016 г. - „Храненето като основен жизнен процес на биологичните системи”.

Организатори на конкурса са РИО – София-град и Регионален методичен съвет по биология.

Желателно е подаването на заявките за участие да се извърши до
21.04.2016 г. на електронeнадрес: biomodel@abv.bg

На 2
1 и 22 април 2016 г. от 9:00 до 17:30 часа ще се извършва приемане на готовите материали за участие в конкурса – в сградата на119 СОУ „Михаил Арнаудов“, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11.

На 2
4 април 2016 г. от 9:00 до 14:00 часа -  провеждане на конкурса, който включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Участниците с  модели, моля да се явяват в сградата на 119 СОУ от 8:30 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

Приложение:

 1. Регламент на конкурса
 2. Методически насоки
 3. Заявка за участие

Моля, запознайте учителите по биология и здравно образование с настоящото писмо.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


СВЕТЛА ДИМИТРОВА         
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД10-96/12.02.2016г.
на  Министъра на образованието и науката /


19.02.2016 г.


Изх. № 9137-137/17.02.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило в РИО – София-град с вх.№ 0462-5/10.02.2016г. писмо от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов., Ви информирам, че на  26 февруари 2016 г. ще се проведе НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ в следните направления:
•           бизнес информатика
•           застраховане и осигуряване
•           управление на проекти
•           управленски решения в международния бизнес

Състезанието включва изпълнение на творчески задания: в направление „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА“ – изработка на уеб сайт; в направление „ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ” - генериране на решения за бизнес развитие на застрахователния и осигурителния пазар; в направление „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“ – разработване и презентиране на екипно предложение за управление на проекти в конкретни тематични области; в направление „УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“ – решаване на казуси, свързани с проектиране и развитие на международен бизнес.

По регламент учениците ще работят в екипна среда, в която ще трябва съвместно да анализират конкретни проблеми и ситуации, прилагайки теоретичните си познания; да търсят алтернативи и да генерират ефективни решения; да презентират и аргументират своите идеи.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие (по имейл):
19 февруари 2016 г. (петък)

Допълнителна информация можете да намерите в прикачения файл.

Моля да информирате учителите по информатика и информационни технологии и учениците в гимназиален етап на обучение от повереното Ви училище.

Приложение: Информация за състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА        
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-96/ 12.02.2016 г. на  Министъра на образованието и науката)16.02.2016 г.


Областен кръг на олимпиада по математика
02.02.2016г.

РЕЗУЛТАТИ

IV КЛАС

V КЛАС

VI КЛАС


16.02.2016 г.


Изх. № 9137-135/ 16.02.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


През 2015 г. се навършиха 110 г. от рождението на Елиас Канети – белетрист, есеист, драматург и философ, нобелист.

Моля да запознаете учениците от VІІІ до ХІІ клас и учителите от Вашето училище с регламента на конкурса за художествена творба на тема „Познание,  което не си се осмелил да имаш. (Елиас Канети, из. „Записки 1942-1985“).

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА        
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-96/ 12.02.2016 г. на  Министъра на образованието и науката)15.02.2016 г.


Изх. № 9137 – 115/ 09.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
На 23.04.2016 год. в аудитория А 209 във Физически факултет на Софийски университет, бул. «Джеймс Баучер» 5 ще се проведе 4-та олимпиада по ескспериментална физика «Ден на светлината».

Начало на олимпиадата: 10:00 часа.
Продължителност: 4 астрономически часа
Организатор на олимпиадата е Софийски клон на Съюза на физиците със съдействието на Физически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и РИО – София-град. Съорганизатор е Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица.

Според регламента на олимпиадата учениците се състезават в 3 категории:

 • S – ученици от VІІ и VІІІ клас
 • M – ученици от ІХ и Х клас
 • L – ученици от ХІ и ХІІ клас
 • в състезанието участват и студенти, които ще се състезават в отделна категория – XL

Участниците работят индивидуално върху една и съща експериментална задача, като експерименталните постановки се осигуряват от организаторите.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва само по електронен път. Крайният срок за регистриране е 31 март 2016 г.

За текущи промени в програмата следете сайта на Софийски клон на физиците в България http://bgphysics.eu

Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.02.2016 г.


Изх. 9137 – 116/ 09.02.2016 г.                                                        

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Съгласно заповед №РД-09-1418/ 02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката, определяща графика и изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/ 2016 година, в периода от 11 март до 13 март 2016 г. град Бургас ще бъде домакин на Пролетното национално състезание по физика. Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Бургас, Община Бургас и ПМГ„Акад. Никола Обрешков“, град Бургас.
Според регламента за организиране и провеждане на националното състезание по физика през учебната 2015/ 2016 година (публикуван на сайта на МОН, раздел „Олимпиади и състезания“), в него могат да участват ученици, които през настоящата учебна година се обучават от VII до XII клас, разпределени в шест възрастови (състезателни) групи. Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия на състезаващите се ученици и експерти от РИО. Необходимо е директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой ръководители, за да има както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях ученици след приключване на състезателната част.
Регистрацията на участниците ще се извърши от 14:00 часа до 17:00 часа на 11 март 2016г. в залата за тържества на ПМГ”Акад. Н. Обрешков” (бул. „Стефан Стамболов”№19, партерен етаж). Официалното откриване ще се състои на 11.03.2016 г. от 17:30 ч.  в залата на Гарнизонен военен клуб – Бургас (Дом на армията, ул. „Хр. Ботев” №48).

Заявките за участие
по образец (обобщени за региона) се изпращат от експерта по природни науки до 28 февруари 2016 година на два електронни адреса: nsf_burgas@abv.bg  и   tkoleva_rio_burgas@abv.bg. Те трябва да са:

 • в несканиран вид, във формат Excel;
 • да са попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът - заявка да е наименуван: pnsf_rio_YYYY.xls (YYYY е името на населеното място), напр.  pnsf_rio_burgas.xls.

Командировъчните средства за учениците и ръководителите са за сметка на училищата, общини, РИО, спонсори и др.

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

1. Настаняване на участниците (учениците и техните ръководители):

 • резервация за нощувки трябва да се направи в самите хотели от ръководителите на отборите или от участниците в срок до 26 февруари 2016 г.;
 • за настаняването в хотелите, ръководителите трябва да напомнят на учениците да си носят документ за самоличност;
 • в попълнената заявка до РИО – Бургас трябва да се отбележи в кой хотел е направена резервацията и кога се очаква да пристигнат участниците.

2. В приложената информация за хотелите е указано дали е необходима предварителна предплата за нощувките в някои хотели, но при повечето от хотелите заплащането ще бъде извършвано при настаняването. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела необходимите данни за това.
3. На 12 март 2016 г. (събота) от 14:30 ч. са предвидени два варианта на културна програма за участниците: I вариант – посещение на туристически комплекс „Акве Калиде” в кв. Ветрен с организиран превоз, или II вариант – посещение на Природонаучен музей в центъра на града и изложба в КЦ”Морско казино”. Моля тази част на заявката до РИО-Бургас да се попълни задължително, като се посочи I или II вариант, за да се направи предварителна организация на групите за вариантите.

ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:

1. Състезанието ще се проведе на 12.03.2016 г. от 8:00 часа в ПМГ”Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №19.  От 7:15 до 7:45 ч.  е настаняването на учениците в залите за работа.
2. В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване размера на шрифта на буквите в условията на задачите).
8000 Бургас, ул. «Гладстон» 150
тел.: +359 56 81 32 49, факс: +359 56 81 32 59
е-mail: rioburgas@gmail.com
3. Учениците трябва да носят документ за самоличност за допускане в залите.
4. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията за състезанието на 11.03.2016 г. в ПМГ – Бургас, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема, има ли ученик със СОП. Списъкът да бъде заверен с подпис на директора и печат на училището.
Допълнителна информация по организацията на Пролетното национално състезание по физика можете да получите от г-жа Таня Колева – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Бургас на телефони: 056/87 49 63; 0879 006 103.

Във връзка с гореизложеното моля, в срок до 27.02.2016 год., да изпратите заявка по образец до експерта по природни науки и екология в РИО – София-град на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg.
Приложения:

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


15.02.2016 г.


Изх. № 9137-124/11.02.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           
Столична община – дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ), със съдействието на „Витоша ски“ организира XV Градско първенство на столичните училища по ски алпийски дисциплини. Състезанието ще се проведе на 15 февруари 2016 г. (понеделник) на Витоша.

Техническата конференция ще се проведе на 11 февруари 2016 г.от 13.00 ч. на ул. „Оборище“ № 44, ет. 1, Дирекция „ПИСТ“ - Столична община (сградата се намира до 164 ГПИЕ), автобуси 72, 9.

Заявки за участие (по образец) ще се приемат до 11 февруари 2016 г. на адрес ул. „Оборище“ № 44, ет. 1, Дирекция „ПИСТ“ - Столична община на тел/факс: 981 07 44; 0887 928 552; e-mail: pcherneva@sofia.bg

Състезателите и техните ръководителите ще бъдат транспортирани безплатно от 8.15 часа на 15 февруари 2016 г., от долната станция на кабинковия лифт - кв.Симеоново, до мястото на провеждане на състезанието – писта „Витошко лале” и обратно от организаторите „Витоша ски АД” срещу представен  стартов номер за състезанието.

До кабинков лифт Симеоново се достига с автобуси № 122, с начална спирка – Хладилника и № 123, с начална спирка Дървеница.
XV Градско първенство за столичните училища по ски алпийски дисциплини се провежда в подкрепа на програма „София – Европейска столица на спорта 2018 година“.
           
Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище и при формирани отбори да подсигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Приложение:
1. Правила за провеждане на градското първенство
2. Заявка за участие.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.02.2016 г.


МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО
УЧЕБНА 2015/ 2016 ГОДИНА УЧИЛИЩЕН КРЪГ


ТЕСТ

РАБОТНА КАРТА


12.02.2016 г.


Изх. № 9137-130/ 12.02.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращаме информация и статут на II Национален ученически конкурс „Вазовата България“, организиран от къща-музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот и община Сопот във връзка с честването на 166-годишнината от рождението на Иван Вазов.

Моля информацията за инициативата да бъде предоставена на учителите и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.02.2016 г.

Изх. № 9137-122/11.02. 2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
                  
Напомням Ви, че класираните ученици за ОБЛАСТНИЯ КРЪГ  на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ трябва да се явят на 12. 02. 2016 год.  /петък/ в 13.30 ч.  в СУ  „Св. Кл. Охридски” - 65 аудитория, Ректорат - южно крило,  с документ за самоличност и химикал .
Желая успешно и плодотворно участие!

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.02.2016 г.


Изх.№ 9137-111/ 09.02.2016 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо по електронната поща в РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация за организиране и провеждане на Национален ученически празник „За хляба наш…“, посветен на Деня на Земята – 22 април.

Изявата се провежда от Обединен детски комплекс – Благоевград съвместно с Министерство на образованието и науката  и с подкрепата и съдействието на Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България.

Целите на изявата са насочени към разширяване на научните познания за производството и значението на хляба; запознаване с традициите и обичаите, свързани с хляба и хлебните продукти; повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска и краеведческа дейност; формиране на интерес към професиите, свързани с производството на хляб и запознаване с европейските изисквания и норми за хлебопроизводството.

За контакти и допълнителна информация: Обединен детски комплекс – Благоевград, адрес: 2700 град Благоевград, ул. „Сергей Румянцев“ № 2, п.к.152; тел./факс: 073/ 88 51 31; 88 51 33; 88 51 34; 88 51 32; e-mail: odkblg@abv.bg; www.odk-blagoevgrad.com; НДД, София – тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 404 и 405.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Указание за Национален ученически празник „За хляба наш…“, Заявка за участие, Регламент за участие в Националното състезание „За хляба наш…“, Предварителна програма.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.02.2016 г.


Изх. 9137-113/09.02.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието – Ловеч, с вх. № 0511-1/01.02.2016г. в РИО София-град, относно провеждането на Национален ученически конкурс за есе „Напред, науката е слънце”, Национален ученически конкурс за мултимедиен продукт „Върви, народе възродени” и Национален конкурс-изложба за детска рисунка „Детство мое- реално и вълшебно”, включени в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2015/2016г., приложено Ви изпращам Статут на всеки от конкурсите.

Моля да уведомите учениците и учителите за конкурса и да съдействате, при изявено желание за участие. 

Приложение: Статут на Национален ученически конкурс за есе „Напред, науката е слънце”, Статут на Национален ученически конкурс за мултимедиен продукт „Върви, народе възродени”, Статут на Национален конкурс-изложба за детска рисунка „Детство мое- реално и вълшебно”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.02.2016 г.


Изх. 9137-114/09.02.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионален инспекторат по образованието – Бургас, с вх. № 0502-4/29.01.2016г. в РИО София-град, относно провеждането на Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”, включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2015/2016г., приложено Ви изпращам Статут на конкурса.

Моля да уведомите учениците и учителите за конкурса и да съдействате, при изявено желание за участие.

Приложение: Статут на Национален  литературен конкурс „Петя Дубарова”

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.02.2016 г.


Изх.№9137-109/8.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в периода от 22-24.04.2016 г. ще се  проведе състезание за „Технологии, творчество, предприемачество“, организирано от Регионален инспекторат по образование – гр. Благоевград; ЮЗУ ”Неофит Рилски”, Благоевград - Факултет по педагогика, Катедра “Технологично обучение и професионално образование“, Първо ОУ "Св. Св. К. и Методий", гр. Гоце Делчев.
Регламентът за организация и провеждане на състезание за „Технологии, творчество, предприемачество“ е качен на сайта на състезанието http://sastezanietopo.weebly.com
Участниците от 1 и 2 група изготвят своите проекти индивидуално или в екип от двама ученици и изпращат линк за сваляне на разработения проект до 10.04.2016 г. на имейла на състезанието: sastezanie_topo@abv.bg. Всеки участник има право да участва само в един проект. Комисията за оценяване допуска до защита по 10 проекта от всяко направление.
Графикът за защита на допуснатите проекти се обявява на сайта на състезанието http://sastezanietopo.weebly.com до 15.04.2016 г.
Участниците от 3 и 4 група участват индивидуално, след направена регистрация на сайта на състезанието в срок до 15.04.2016 г.
На всички участници от XII, ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград ще предложи прием като студенти в специалността „Техника, технологии и предприемачество“.
Моля да запознаете с регламента на състезанието учителите и учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.02.2016 г.


Изх.№9137-108/8.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“, организирано от Община Варна, Технически университет – Варна, Регионален инспекторат по образованието  - Варна, Професионална гимназия по електротехника – Варна,  ще се проведе на 15.04.2016 г. в гр. Варна.
В средношколското състезание „Енергетиката и ние“ участват ученици от цялата страна на възраст от IX до XII клас. Всеки ученик може да представи презентация, доклад, макет, филм или демонстрация на тема „Енергетиката и ние“. Няма ограничения за броя на разработките за участник или училище.
Състезанието се провежда в два кръга.
Първият кръг – подборен, участват всички, представили разработките си до 30.03.2016 г. на адрес: einie@tu-varna.bg.
Финалният кръг на състезанието ще се състои на 15.04.2016 г. в гр. Варна. Всеки участник ще разполага с 10 минути за представяне на идеите си.

Приложение: Регламент за участие в състезанието. 

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


09.02.2016 г.


Изх.№ 9137-105/08.02.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с постъпило писмо в РИО – София-град, Ви уведомявам, че община Нова Загора  и СОУ „Христо Ботев“ за пета поредна година ще бъдат домакини на Ученическия театрален фестивал „Арлекин“.
Фестивалът дава сцена за изява на талантливи деца от цялата страна и събужда присъщия на всеки участник ентусиазъм към изкуството, развихря детското въображение и реализира артистичния потенциал у децата.

По традиция, театралният празник се провежда в театър „Минко Балкански“ и СОУ „Христо Ботев“ – град Нова Загора, в периода 28.03-31.03.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. СТАТУТ НА ПЕТИ УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „АРЛЕКИН“
 2. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

За контакти: e-mail: otdel.kultura.nz@gmail.com тел. 0457 / 6 41 62
Община Нова Загора; ул. „24-ти май“ № 1
Отдел „КМИМ“
8900 Нова Загора

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.02.2016 г.


Изх. № 9137-92 / 04.02.2016 г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно Третата Международна изложба-конкурс за художествени произведения на деца и младежи „Белая ворона - 2016“, която ще се проведе в град Саратов, Русия.
Девизът на тазгодишното издание е „Децата рисуват света“ и включва следните пет теми: „Артефакти на моята страна“, „Национален дом“, „Национална кукла“, „Национален герой“, „Флората и фауната на моя край“. Право на участие имат деца и младежи от 5 до 23 години, които ще бъдат разпределени в пет възрастови групи.
Размерът на рисунките не трябва да надвишава 50х70 см без оформлението, като материалите и техниките са по избор на участниците. Творбите следва да бъдат оформени в паспарту, без надписи на лицевата страна. Предвидена е такса за участие. Необходимо е също така да бъде попълнен формуляр за участие, който е публикуван на сайта на конкурса.
Организаторите придобиват права върху изпратените творби, които ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса, за методически цели и за благотворителност.
Конкурсът ще се проведе в няколко етапа. Крайният срок за получаване на работите на електронната поща или на сайта на организаторите е 31.05.2016 г. Планирано е експонирането на творбите и тържественото награждаване да се състои в периода от 01.11.2016 г. до 30.11.2016 г.
Подробна информация можете да намерите на www.belvoronart.ru.
При възникнали въпроси се обръщайте за съдействие на следния електронен адрес: belvoronart@gmail.com.

Приложение: съгласно текста

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.02.2016 г.

КЛАСИРАНИ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ ПО МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА


04.02.2016 г.

Изх.№ 9137-94/ 04.02.2016 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0502-2/ 19.01.2016 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам регламентите/ статутите на националните конкурси, включени в НКИД на МОН за учебната 2015/ 2016 г. с домакинството на РИО – Бургас и ОДК – Бургас, както следва:

 • Национално състезание за мултимедийни презентации „Водата – извор на живот“ с мото „Чиста вода – здраве за всички“, което ще се проведе на 22 март 2016 г.;
 • Национален конкурс за литературно творчество „Водата – извор на живот“ с мото „Чиста вода – здраве за всички“ – 22 март 2016 г.;
 • Национален конкурс за фотография  „Водата – извор на живот“ с мото „Чиста вода – здраве за всички“ – 22 март 2016 г.;
 • Национален конкурс за православна поезия и проза „Христос Воскресе – радост донесе“.

За допълнителна информация: тел: 056 81 32 49, факс: 056 81 32 59; e-mail: rioburgas@gmail.com; www.rioburgas.org

Приложение: съгласно текста.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


28.01.2016 г.


Изх. № 9137-72/27.01.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА   

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В българските училища в страната и в чужбина започна мащабна кампания с името „Аз снимам моята България“. Фотоконкурсът се организира от Института за стратегии и анализи и Министерството на образованието и науката.
Инициативата стартира на 22 януари 2016 г. и ще продължи три месеца, като в нея ще могат да се включат всички ученици от български училища от V до XII клас в страната и извън границите й.
Целта на кампанията е да се предостави на децата възможност да покажат България такава, каквато я виждат те - красива, тъжна, горда, героична, да научат повече за славната й история, да изразят отношение към заобикалящата ги действителност и да се включат в истинско състезание за най-хубави снимки от родината.

Всички снимки ще бъдат публикувани на сайта epicenter.bg и на специална фейсбук страница, създадена за кампанията, която ще има състезателен характер. Авторитетно жури, в което ще влязат освен известни фотографи и много популярни и обичани лица, учители и връстници на участниците във фотоконкурса, ще избере най-хубавите 30 снимки. За тях ще може ла се гласува онлайн.

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи - от V до VIII и от IX до XII клас. Категориите, в които те ще се състезават, са три: природа, история и празници. Победителите в конкурса „Аз снимам моята България“ ще бъдат шестима и наградата за тях ще е екскурзия до Брюксел с посещение на Европейския парламент. В сградата на Обединена Европа ще бъде наредена изложба с 30-те най-хубави снимки, изпратени по време на кампанията. За най-добрите ще има и още награди - таблети, раници, книги и др.

Наградите ще бъдат връчени на победителите лично от министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев по време на откриването на изложбата в сградата на Народното събрание до края на месец април.

Информацията за кампанията е публикувана на интернет страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката „Конкурси“ – ученици.
При възникнали въпроси се консултирайте от сайта epicenter.bg.

Моля да информирате учениците за предстоящата проява и да окажете необходимото съдействие при изявено желание за участие от тяхна страна.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


28.01.2016 г.


Изх. № 9137-70/27.01.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам обява и статут на национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2016 г. Конкурсът е организиран от Синодалния културно-просветен отдел.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

 


25.01.2016 г.


Изх. № 9137-56/22.01.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА
ОЛИМПИАДА ПО
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Относно: Общински кръг на Националната олимпиада по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание Заповед № РД09-1418/02.10.2015г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2015/2016 година и Заповед №РД28-32/12.10.2015г. на Началника на РИО, София-град, Ви напомням, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии, че протоколите с допуснатите до областен кръг проекти трябва да бъдат изпратени от училищните комисии  до 29.01.2016г. по електронен път на старши експерта по информационни технологии в РИО - София-град.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.01.2016 г.


Указания и решения на задачите по астрономия общински кръг: 

Указания и решения за V - VІ клас 
Указания и решения за VІІ - VІІІ клас 
Указания и решения за ІХ - Х клас 
Указания и решения за ХІ - ХІІ клас 


21.01.2016 г.


Изх.№ 9137-54/21.01.2016г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Представям на Вашето внимание резултатите на явилите си и на класираните за областен кръг ученици от общинския кръг на олимпиадата по информатика, проведена на 08.01.2016 г. в област София-град.


Приложения:

 1. Протоколи с резултатите на всички явили се ученици по групи.
 2. Протоколи с резултатите на класираните за областен кръг ученици по групи.
Областният кръг на олимпиадата ще се проведе на 18.03.2016 г. от 14.00 часа.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


20.01.2016 г.


Изх. №
9137-52/20.01.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-17/18.01.2016 г., вх.№ 0200-57/19.01.2016 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България организира безплатен онлайн курс по състезателна информатика за учители в рамките на проект VIVA Gognita.

Курсът е насочен към учители по информатика, които желаят да подготвят ученици от V и VІ клас за участие в олимпиади и състезания, както и да се запознаят подробно със средата и езика за програмиране С++ и компютърната система за проверка.

Курсът ще започне на 25 януари 2016 г. И ще включва видеолекции и допълнителни материали. Лектор на курса е г-н Емил Келеведжиев, председател на националната комисия по информатика за ученическата олимпиада и националните състезания.
Допълнителна информация за курса е налична на адрес: http://vivacognita.org/infcompinf2015

Моля да информирате учителите по информатика и информационни технологии във Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.01.2016 г.

Изх.№ 9137-39/18.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на МОН с № 9105/ 05.01.2016 г. и с вх. № 0200-27/ 07.01.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои ХІV издание на международен конкурс за детска рисунка „Различен поглед“, който ще се проведе в град Сосновец, Република Полша. Настоящото издание ще бъде на тема „Тук и сега“.
Конкурсът е за деца и младежи от 6 до 19 годишна възраст, като оценяването на рисунките ще се проведе за четири възрастови групи  /от 6 до 9 години, от 10 до 13 години, от 14 до 16 години и от 17 до 19 години/. Рисунките следва да се получат при организаторите до 18. 03.2016 г. Резултатите от оценяването ще бъдат оповестени на 29.04.2016 г. Форматът е А4 /210 мм х 297 мм/ или А3 /297 мм х 420 мм/. Творби с по-големи размери от А3, както и такива, представени в пластични, трошливи материали или изпратени по електронната поща няма да се разглеждат от журито. Техниките са: живопис, графика, рисунка, колаж, фотография, компютърна графика /разработките да са принтирани на фотографска хартия/.
Творбите трябва да са самостоятелно създадени и да не са показвани в други конкурси. Колективни творби няма да бъдат оценявани от журито. Рисунките не трябва да са намачкани, навити на руло или рамкирани. Формулярът за участие е необходимо да се закрепи здраво за гърба на рисунките.
Рисунките не се връщат. Организаторите придобиват права над тях и могат да ги използват за различни цели след приключване на награждаването и изложбата. Предвидени са голяма награда, медали и дипломи, материални награди, 10 равностойни награди във всяка категория и номинация.
Допълнителна информация можете да получите на:
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1
ul. Grabowa 2, 41-200 Sosnowiec, POLAND
oppl@sosnowiec.edu.pl; http://www.opp1.sosnowiec.ehost.pl; http://www.innespojrzenie.sosnowiec.pl/;

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.01.2016 г.

Изх.№ 9137-38/ 18.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на МОН с № 9105-11/ 12.01.2016  г. и с вх. № 0200-43/ 13.01.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждане на Деветия конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, организиран от Международна фестивална програма на детското творчество /МФПДТ/ „Приятели на България“. Конкурсът е под патронажа на министъра на образованието и науката.
Целта на конкурса е да стимулира и популяризира добри практики и нови форми на извънкласна и извънучилищна дейност с ученици и деца в детски градини от КОО „Изкуства“.
За организационни въпроси и допълнителна информация: 02/ 987 55 68 – Ваня Балчева; festival_db@abv.bg; balcheva@festival-bg.com;  www.festival-bg.com

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


19.01.2016 г.

Изх.№ 9137-37/ 18.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  с вх. № 19-1/ 11.01.2016 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Застрахователна компания ДЗИ за поредна година организира Национален конкурс за детска рисунка за ученици на възраст от 6 до 14 години. Темата на конкурса е „Не съм сам на пътя – И аз се движа тук“ и е част от кампанията „Безопасността на пътя с ДЗИ“.
Целта на конкурса е да предостави поле за изява на детското творческо въображение, като на солидарен принцип се включат ученици за подобряване условията в своето училище, чрез спечелване на мултимедия.
Десетте най-високо оценени творби ще донесат на своите автори стативи, пособия за рисуване и грамота, а тяхното училище ще получи 1 брой мултимедия, грамота и календари за учебната 2016/2017 г.
За допълнителна информация: my_dzi@realsport.bg; 0897 121 480; 0884 194 960 – Ванина Миланова – координатор на конкурса.

Приложение:
Регламент;
Заявка за участие /Образец 1/;
Информационна карта /Образец 2/;
Декларация за съгласие на родител/ настойник / Образец 3/.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.01.2016 г.

Изх. № 9137-33/18.01.2016г.                                                          

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2015/2016 година и заповед № РД 28-32/12.10.2015 г. на началника на РИО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2015/2016 г., Ви уведомявам, че:

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 02.02.2016 г. от 9.00  часа, както следва:

В СМГ « Паисий Хилендарски  » , ул. « Искър»  № 61 – за учениците от  ІV, VІ, ІХ, Х , ХІ и ХІІ клас;
В 38 ОУ «Васил Априлов» – ул. « Шипка » № 40 – за учениците от  V  и VІІІ клас;
В Първа частна математическа гимназия– бул. « М. Скобелев » 58– за учениците от VІІ клас.

Необходимо е в срок до 21.01.2016г. да определите с Ваша заповед квестори, както следва:

За СМГ « Паисий Хилендарски  »

От 107 ОУ – 8 квестори; 125 СОУ – 8 квестори; ЧОУ « Св. София » - 6 квестори; 91 НЕГ  - 4 квестори; І АЕГ – 3 квестори; 32 СУЧЕМ -3 квестори; 18 СОУ -3 квестори; от164 ГПИЕ, 16 ОУ и 33 ОУ- по един квестор, както и от СМГ – 40 квестори

За  38 ОУ  «В. Априлов»

От 38 ОУ и от  НПМГ – по  5 квестори; от 143 ОУ, 145 ОУ,  ТУЕС към ТУ, 138 СОУ, 19 СОУ и 73 СОУ - по трима квестори; от 7 СОУ, 32 СОУ, 36 СОУ,  41 ОУ, 81 СОУ, 55 СОУ – по двама квестори ; от 35 СОУ,  4 ОУ и ЧСОУ « Евростар»  - по един квестор

За  Първа частна математическа гимназия

 От ПЧМГ – 10 квестори; от 104 ОУ, 119 СОУ, 120 ОУ, 20 ОУ и Американски колеж – по двама квестори; от  109 ОУ, 133 СОУ, 134 СОУ, 137 СОУ, 25 ОУ, 22 СОУ, 2 СОУ, 17 СОУ,  48 ОУ, 51 СОУ, НУКК и от ЧНУ «Питагор»  - по един квестор

Копие от заповедите следва да се предадат на 25.01.2016г. от 10.00 ч. до 12.00 ч.  и от 14.00 ч.  до 16.00 ч. в РИО – София-град, етаж 4, стая 409 на старши експерта по математика Валентина Арабаджиева, а имената на квесторите да се изпратят като прикачен файл  във формат Word на valiaarabadjieva@abv.bg  до 22.01.2016г. Файлът да съдържа номера и името на училището.

Определените със заповед на директора квестори трябва да се явят в съответните училища в 8.00 часа за инструктаж. Учениците да се явят не по-късно от  8 ч. 30 мин., като носят документ за самоличност или ученическа  лична  карта.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.01.2016 г.

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОЦЕНКА

5 КЛАС

6 КЛАС

7 КЛАС

8 КЛАС

9 КЛАС

10 КЛАС

11-12 КЛАС


14.01.2016 г.

Изх. № 9137-27 / 14.01.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,                                                                                 

Във връзка със заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2015/2016 година, регламенти за провеждане на олимпиадите по немски, френски, испански и италиански език и заповед № РД 28-32/12.10.2015 г. на началника на РИО – София-град, Ви напомням, че общинските кръгове на горепосочените олимпиади следва да бъдат проведени в срок до 31 януари 2016 г.
В срок до 5 февруари 2016 г. е необходимо:

 • да представите в РИО – София-град, стая 405, подписаните и подпечатани от директора на училището протоколи с класираните за областен кръг;
 • да изпратите същите протоколи във формат .doc или .docx на адрес rio_nlukanova@abv.bg.

Протоколите трябва да съдържат трите имена и класа на участниците, както и постигнатите точки.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


14.01.2016 г.

Изх. № 37 – 16/ 07.01.2016 г.                                             

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД–09–1418/ 02.10.2015 г., и заповед РД–09–1712/ 19.11.2015 г. на министъра на образованието и науката, на 5, 6 и 7 февруари 2016 година в град Благоевград ще се проведе националното състезаниеТурнир на младите физици“.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионалният инспекторат по образованието – Благоевград. Съорганизатор e Езикова гимназия «Акад. Людмил Стоянов», гр. Благоевград.
Съгласно регламента за организиране и провеждане, в състезанието участват ученици от IX до XII клас. Ръководители на отборите са учители по физика  и астрономия и експерти от РИО. Учениците трябва да носят документ за самоличност. Средствата за командировка на ученици и ръководители на отбори се осигуряват от училища, общини и спонсори.
Организаторите предлагат настаняване в хотелите  „Monte Cristo» и «Феникс». Цената на една нощувка с включена закуска и вечеря е 30 лв. на човек. Настаняването в хотелите се осъществява от домакините и не трябва да се прави резервация от участниците. При настаняване ръководителите на отборите трябва да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН и данни по лична карта (при над 16 години).  Очакваме всички отбори да се настанят в хотелите най-късно до 16.30 часа на 05.02.2016 г. За издаване на фактура е необходимо на рецепцията на хотела да бъдат предоставени нужните данни.
Регистрацията на участниците ще се осъществи на 5 февруари във фоайето на хотел „Monte Cristo” – Благоевград, от 12.00 часа до 17.00 часа. При регистрацията ръководителите на отборите е необходимо да представят окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място и област.  
Откриването на състезанието ще се проведе в зала „22-ри септември“ на община Благоевград от 17.30 часа. Техническата конференция за ръководителите ще бъде в същата зала. Училище домакин на състезателните физични битки е ЕГ "Акад. Людмил Стоянов", гр. Благоевград.
Заявки за участие по приложения образец се изпращат до 14 януари 2016 год. на e-mаil – ivanova_petja@abv.bg. Експертът по природни науки и екология изготвя обобщена заявка за областта и я изпраща в РИО – Благоевград.
За допълнителна информация по организацията на състезанието се обръщайте към госпожа Солачка, старши експерт по природни науки и екология -  сл. телефон: 073/885271 и GSM 0898 646032.

Приложение:
Програма за провеждане на състезанието.
Информация за предложените хотели за нощувка.
Меню за вечеря на учениците.
Примерни менюта за вечеря в ресторанта на „Monte Cristo"
Заявка за участие в състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.01.2016 г.

Изх. 9137-22/12.01.2016г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите  по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2015/2016 година, съгласно заповед № РД 09–1418/02.10.2015г. на министъра на образованието и науката,  от 30 до 31 януари 2016г.  ще се проведе Национално състезание по математическа лингвистика  в ПМГ „Добри Чинтулов“ - гр. Сливен. Съгласно писмо №  РД-12-1425/22.12.1015г. на началника на РИО – гр. Сливен, с вх. № 0520-1/23.12.2015г. в РИО – София – град, организацията на домакините е следната:

Участие в състезанието се заявява в срок до 22.01.2016г., като ръководителите на отборите е необходимо да:

 • попълнят заявка по образец и я изпратят на адрес mat_ling16@abv.bg 
 • резервират сами места на посочения в приложението телефон на хотела, който са избрали

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците и ръководителите в състезанието, са за сметка на организацията –заявител.

За допълнителна информация за организацията на състезанието:
- Димитър Назъров- ст.експерт МИИТ  в РИО- Сливен, тел: 0879600337;
- Мариана Милева – директор на ПМГ „Добри Чинтулов“- Сливен- тел: 0893307233.

Моля да уведомите учениците и учителите и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


13.01.2016 г.


Изх.№ 9137-23/ 12.01.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0524-1/07.01.2016 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация за провеждането на ХІХ Национален конкурс „Малките нашенци“ – 2016, организиран от Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски“ - град Казанлък, област Стара Загора, Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Община Казанлък и Фондация „Чудомир“.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката за учебната 2015/2016 г. и се провежда в рамките на Чудомировите празници – 2016 г.

За допълнителна информация и контакт: тел: 0431/ 9-95-07, e-mail:odkkk@abv.bg, http:// odk-kazanlak.com/

Приложение: Регламент на конкурса и заявка за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.01.2016 г.


Изх.№ 9137-19/11.01.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Уведомявам Ви, че на 19 януари 2016 година от 10,00 часа ще се проведе общинският  кръг на Националното състезание  „Ключът на музиката“ за ученици от IV,V, VІ и VІІ клас. Състезанието се провежда в три кръга по график, определен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Заповед № РД 09-1418/ 02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката.
Времетраенето на състезанието е 1 учебен час – 45 минути, като времето за подготовка е 15 минути извън времето за работа.
Темата на състезанието ще бъде изпратена в 9. 00 часа по e-mail на училищата, а  след приключването му ще бъдат изпратени критериите за оценяване.
При наличие на желание за включване в състезанието е необходимо в срок до 15.01.206 година училището да заяви своето участие /като спази формата за регистрация/ на e-mail: rio_toniassenova@abv.bg и да осигури възможност за запис на аудиофайлове /диск, флашпамет и др./, съответната звукоозвучителна техника и възможност за размножаване на работните листове посредством принтер.
Музикалните въпроси ще бъдат записани на един файл и в него ще са предвидени паузи между отделните музикални примери.
Участието на учениците в този кръг не е анонимно.
Училищата, които са взели участие в състезанието, следва на  28.01.2016 г. или на  29.01.2016 година, от 10,00-12,00 ч. и 14,00-16,00 ч., да предадат в РИО - София-град на адрес: ул.“Антим I“ №17, ет.5, стая 513, с придружително писмо на хартиен носител:
- протокол за явилите се участници и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
-  протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен
с подпис на директора и печат на училището;
- оригиналните писмени работи на класираните ученици.
Моля, създайте нужната организация за провеждане на състезанието без да се нарушава учебният процес.
Желая успех на всички участници!
Приложение:
1. Заповед № РД 09-1418/ 02.10.2015 г. година на министъра на образованието и науката.
2. Регламент на състезанието.
3. Форма на регистрация.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


07.01.2016 г.

Изх. 9137-15/07.01.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите  по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2015/2016 година, съгласно заповед № РД 09–1418/02.10.2015г. на министъра на образованието и науката,  от 22 до 24 януари 2016г.  ще се проведат XXIV Национално математическо състезание  „Атанас Радев”за ученици от VІІІ  до XII  клас  в МГ „Атанас Радев“ - гр. Ямбол. Съгласно писмо № 1425/21.12.1015г. на началника на РИО – гр. Ямбол, с вх. № 0528-7/22.12.2015г. в РИО – София – град, организацията на домакините е следната:

Участие в състезанието се заявява в срок до 18.01.2016г., като ръководителите на отборите е необходимо да:

 • попълнят заявка по образец и я изпратят на адрес rio_maneva@yambollan.com 
 • изпратят списък на участниците в състезанието (електронна таблица в Excel формат, съдържаща трите имена на участниците, клас, училище и населено място
 • резервират сами места на посочения в приложението телефон на хотела, който са избрали

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците и ръководителите в състезанието, са за сметка на организацията –заявител.

За допълнителна информация за организацията на състезанието:
- Маня Манева- ст.експерт по математика и информатика  в РИО- Ямбол, тел: 0894443709;
- Евгений Иванов – директор на МГ „Атанас Радев“- Ямбол- тел: 0885302303.

Моля да уведомите учениците и учителите и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложения:

Заявка за участие;
Програма и хотели за настаняване.

EВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


06.01.2016 г.


Изх. № 9137-13/06.01.2016 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 16-2/06.01.2016 г., в РИО - София-град, приложено Ви изпращам Регламента за  националния конкурс „Път към славата“, който се организира от АРТ ЦЕНТЪР „КЪРНОЛСКИ“ под патронажа на г-жа Янка Такева –
Председател на Синдиката на българските учители и със съдействието на Министерство на образованието и науката, РИО – София-град, Дом на културата „Средец“ – град София.

Конкурсът ще се проведе в периода 29.01-31.01.2016 г.,
като могат да вземат участие млади таланти от 4 до 20 години в следните жанрове: хорови и вокални формации, солисти, танцови състави /модерен и характерен танц, балет, фолклор, хип-хоп/, мажоретни формации, оркестри /духови, фолклорни/, инструменталисти, циркове, улични изкуства, бойни изкуства и други.

Участието става чрез попълнен формуляр Заявка за участие и предоставени аудио и видео материали, показващи възможностите на кандидатите.

Материалите се изпращат на e-mail: karnolsky@abv.bg с тема „Национален конкурс – Път към славата.

Допълнителна информация относно условията и регламента за участие можете да получите на телефон: 02 951 61 31 – Арт Център „Кърнолски“, e-mail: karnolsky@abv.bg; www.karnolsky.eu

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД

05.01.2016 г.

Изх. № 9137-6 / 05.01.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на общинските кръгове на олимпиадите по английски език и руски език (на 09.01.2016 г.) Ви напомням, че изпитните материали ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата, заявили участие, половин час преди началото на съответната олимпиада.
Съгласно Регламента за провеждане на олимпиадата по английски език писмените работи на учениците са анонимни.
Листата с верните отговори, критериите за оценяване, както и бланките за протоколите ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата след края на общинския кръг.
В случай на необходимост, в рамките на изпитния ден можете да задавате въпроси на адрес rio_mlozanova@abv.bg  или на тел. 0887 66 40 27.
В срок до 20.01.2016 г. следва да представите в РИО – София-град, стая 405, копие на протоколите с резултатите на всички участници, както и протоколите с класираните за областен кръг, подписани и подпечатани от директора на училището.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД

05.01.2016 г.

Изх. № 9137-9/05. 01. 2016 г.                                    

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. на министъра  на образованието и науката за  утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания , национални състезания  по професии  през учебната 2015/2016 година и във връзка със заповед № РД 28-32/12.10.2015 г. на началника на РИО, София-град ще се проведе IX Национална олимпиада по гражданско образование.
До участие в нея  се допускат всички ученици, които са подготвили проект, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас. 
І. Олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 04.03.2016 г.
 • Областен – до  14.03.2016 г.
 • Национален – на 07.05.- 08.05. 2016 г. в гр. Велико Търново

ІІ. Условия за участие:
До участие се допускат всички ученици, които са подготвили проект, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас, като на заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група към която принадлежи авторът/авторите. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване, приложена към регламента, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 точки  от максималния брой 100 точки. Поставеният  в запечатан плик проект заедно с попълнената анкетна карта /Приложение № 1/  се изпращат на областната комисия.
 2. В срок до 01.03. 2016  г.  училищната комисия изготвя:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.
 Проектът, двата вида протоколии попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават  на  д-р Мая Митренцева, ст. експерт  по обществени науки и гражданско образование  на  07. 03. 2016 год.  от 9.00 до 17.30 ч. в кабинет 411. на РИО, София- град.
Регламентът с приложенията  е  публикуван на сайта на МОН: http://www.minedu.government.bg – Олимпиади и състезания
Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД

29.12.2015 г.


Изх.№.9137-844/28.12.2015г.                                                                                                                                                                                                                                                    

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1418/02.10.2015г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади, национални състезания  през учебната 2015-2016г. и във връзка със заповед № РД 28-32/12.10.2015г. на началника на РИО – София – град, Ви уведомявам следното:

Общинският кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 10.01.2016г. от 09.00 часа в І АЕГ. Времето за работа на учениците е 4 часа. Олимпиадата се провежда в четири групи: V-VІІ, VІІІ-ІХ, Х-ХІ и ХІІ клас. Заявките за участие да се изпратят до 07.01.2016г. на всеки от следните електронни адреси: aeg1@abv.bg   и valiaarabadjieva@abv.bg

Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на олимпиадата и имената на определените, със заповед на директора на училището, квестори / на всеки от 1 до 8 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 10.01.2016г. в І АЕГ и да заемат местата си от 8.30 до 8.45 ч.

За областния кръг се класират учениците, получили поне 75% от максималния брой точки.

В срок до 20.01.2016г.  училищната комисия изготвя:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати ;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати. 

На 22
.01.2016г. от10.00 до 14.00 часа в РИО - София-град, стая № 409 на ст. експерта  по математика се предават:

- протокол на явилите се ученици и техните резултати;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици.

Регламентът за провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика за учебната 2015/2016 е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.governmeht.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

За допълнителна информация – тел.: 935 – 60 – 93 – ст. експерт по математика  Валентина Арабаджиева.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата. 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ-ГРАД


19.12.2015 г.

Ключ на верните отговори - общински кръг на олимпиада по география и икономика-19.12.2015 г.

Указание за проверка


17.12.2015 г.


Изх.№9137-839/ 16.12.2015г.      
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че на 9 и 10 януари 2016 г. в София ще се проведе конкурс «СофтУниада» по състезателно програмиране и разработка на софтуерни проекти за ученици, организиран от частния образователен център Софтуерен университет.

Регистрация за участие на Вашите ученици може да направите до 20 декември 2015 г. на адрес: http://softuniada.softuni.bg.

Допълнителна информация за тази инициатива може да получите на адрес:  info@softuni.bg и на тел. 0899 55 55 92.  

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ - ГРАД


17.12.2015 г.


Изх.№.9137-838/ 16.12.2015 г.        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че Институтът по математика и информатика при БАН, Съюзът на математиците в България и VIVACOM организират провеждането на третото издание на популярното онлайн състезание VIVA математика с компютър. Състезанието е предназначено за ученици от III до XII клас, разделени на 10 групи.. Провежда се по Интернет, като всеки участник сам избира мястото и начина за влизане в мрежата. Състезанието включва 10 задачи за съответния клас, като състезателите ще имат на разположение 60 минути за достъп до Работен лист. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги и др.)   

Състезанието ще се проведе онлайн на 19 -ти декември 2015 г на два етапа:

Първи етап: от 10:00 до 12:00 часа ще бъдат активни работните листове за  учениците от VIII до XII клас (включително). Състезателите от тези класове могат да започнат работа най- късно до до11:00 часа . След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.

Втори етап: от 12:00 до 14:00 часа ще бъдат активни работните листове за  учениците от III до VII клас(включително).. Състезателите от тези класове могат да започнат работа най- късно до 13:00 часа .След този час няма да се допускат нови участници, а започналите ще могат да довършат работата си в рамките на регламентираните 60 минути.

Класирането и отговорите ще бъдат публикувани във VIVA Cognita.

Подробна информация за състезанието, както и правилата за участие, можете да намерите на адрес: http://vivacognita.org/_/viva-math.  

За контакт с организираторите: E-mail:office@ vivacognita.org и на тел.02/9793813.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ - ГРАД


16.12.2015 г.

Изх. № 9137-837/15.12. 2015 г.  
                                       
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. на министъра  на образованието и науката за  утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания , национални състезания  по професии  през учебната 2015/2016 година и във връзка със заповед № РД 28-32/12.10.2015 г. на началника на РИО, София-град, Ви уведомявам:

І.  Олимпиадата по  ФИЛОСОФИЯ  ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) до  03.02.2016 г.
 • Областен на 12.02.2016 г./ петък/. Начало 14.00 часа/мястото ще бъде уточнено с последващо писмо/.
 • Национален – 26.03. - 27.03.  2016 г. - гр. Перник

ІІ. Условия за участие:
Олимпиадата по философия се провежда за учениците от ІХ до ХІІ клас. На общинския (училищен) кръг:

 • Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия.В посочения срок  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители пише кратка рецензия и броя на точките по действащите критерии. В края се изписва общата рецензия, окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
 •  Критериите по които се оценяват писмените работи са:
 • умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.
 • оригиналност – до 30 т.
 • убедителност – до 30 т.
 •  В срок до 03.02. 2016 г./ сряда/  училищната комисия изготвя:
  - протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
  - протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.

Двата вида протоколи заедно с писмените работи на учениците се предават  на  д-р Мая Митренцева, ст. експерт  по обществени науки и гражданско образование   на 04. 02. 2016 год. /четвъртък/ от 9.00 до 17.30 ч. в стая № 411.
Моля списъкът с класираните ученици да бъде изпратен и на е-мейл: rio_mmitrenceva@abv.bg

 • Регламентът за провеждане на олимпиадата по философия за учебната 2015/2016 г. е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.government.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.
                Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ - ГРАД


15.12.2015 г.

Изх. № 9137-833/ 14.12.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент на Трети литературен конкурс за ученици, обявен от еврейско-българския център „Алеф“.  
Моля да популяризирате инициативата сред учениците и учителите от Вашето училище.

Приложение: Съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ - ГРАД


15.12.2015 г.

Изх. № 9137-836/15.12.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2015/2016 г. и във връзка със заповед № РД 28-32/12.10.2015 г. на началника на РИО - София-град, Ви уведомявам следното:
І.  Олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе в три кръга:
1. Общински (училищен) - на 16.01.2016 г. Начало 9,00 часа.
2. Областенна 20.02.2016 г. Начало 14,00 часа.
3. Националенна 15 - 17.04.2016 г., РИО - Бургас.
ІІ. Участие:
Общинският и областният кръг на олимпиада по история и цивилизация се провежда с  учениците от V до ХІІ клас.
В националния кръг участват само ученици от VІІ и ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия и определят квесторите.
1. Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка, в съответствие с регламента на олимпиадата.
2. ВАЖНО!!! Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО - София-град в 9.00 ч. на 16.01.2016 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 8.30 ч. на 16.01.2016 г.
3. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета.
4.  Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РИО на 18.01.2016 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
5. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка задача от изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.
6. За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко от 75 точки.
7. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя:
-  протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  и техните резултати по класове.
8. ВАЖНО!!! На 27 и 28.01.2016 г. от 08.30 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в РИО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава:
- писмените работи на класираните за областния кръг ученици;
- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, училището, класа, учебното съдържание, върху което са се явили (за учениците от ІХ до ХІІ клас) и броя точки. Протоколът да е заверен с подпис и печат от директора на училището.
Таблицата с класираните ученици във формат Word се изпраща в срок до 26.01.2016 г. задължително и на имейл: rio_agrigorova@abv.bg.
- протокол на всички явили се ученици и техните резултати по класове – представя се само на хартиен носител.

Регламентът за провеждане на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2015/2016 г. e публикуван на сайта на МОН - mon.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.
Моля да обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира творческите изяви и личностни способности на учениците и количествените измерения на провеждания училищен кръг не са показателни. Това предполага участието на учениците да бъде на доброволен принцип и не следва да бъде обвързано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ - ГРАД


15.12.2015 г.

Изх. № 9137-835/ 15.12.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 15-18/ 09.12.2015  г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на І-то издание на Национален ученически литературен конкурс „Рицарска постъпка“, организиран от Ордена на Тамплиерите на Йерусалим Велик Приорат – България.
Идеята на конкурса е да провокира ученици от ІХ до ХІІ клас /включително/ да научат повече за рицарството като философия, постижения на културата и на духа, както и да достигнат до нови знания за историята на Европа и Близкия Изток, свързана с епохата на рицарите и техните славни и изпълнени с чест и достойнство времена, нрави и подвизи.
Участието в конкурса на ученици става чрез попълване на Формуляр за участие / по образец/.
Конкурсните работи изпращайте на адрес: ritsarska.postapka@gmail.com най-късно до 24.00 часа на 15.03.2016 г.
Приложено Ви изпращам:

 1. Регламент на конкурса;
 2. Формуляр за участие;
 3. Декларация на родител /попълва се, ако участникът е непълнолетен/;
 4. Декларация на участник

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО –
СОФИЯ - ГРАД


14.12.2015 г.


Критерии и решения на общинския кръг на олимпиадата по математика


12.12.2015 г.


Общинския кръг на олимпиадата по математика 


03.12.2015 г.


Изх. № 9137-813/ 03.12.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам регламент на ученически литературен конкурс по цитати от произведения на Стефан Цанев, организиран от методическото обединение на учителите по български език и литература в АГ „Гео Милев“, гр. Русе.

Моля за съдействието Ви информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


БОЯНКА КЪНЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10 – 1981/ 27.11.2015 г.
на Министъра на образованието и науката/


03.12.2015 г.


Изх. 9137 – 812/ 03.12.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ  НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/02.10.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/2016 г., регламентът на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и заповед № РД 28-32/12.10.2015 год.  на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:
1.Олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе в три кръга:

 • Общински – на 23 януари 2016 г. (събота) от 14:00 часа.
 • Областен – на 13 февруари 2016 г. от  14.00 часа в 22 СОУ „Г. Стойков Раковски“
 • Национален – на  19 и 20 март 2016 г. в гр. Ямбол от 8:00 часа

2. В олимпиадата по ХООС могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в следните четири възрастови групи:
І група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас.
ІІ група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІ клас.
ІІІ група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас.
ІV група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.
3. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.
4. Темите за всички групи се определят върху учебното съдържание по човекът и природата и по химия и опазване на околната среда от задължителна подготовка (първо равнище). Максималният брой точки за всяка тема е 100.
5. Темите за общинския кръг на олимпиадата по ХООС ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg на 23.01.2016 г. в 13.30 ч.
6. Достъпът до темите ще стане с парола за отваряне. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 23.01.2016 г.
7. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН за работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
8. Времетраенето на общинския кръг на олимпиадата е 4 астрономически часа за всяка възрастова група.
9. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта по природни науки www.prirodninauki.bg след 19.00 часа.
10. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.
11. До участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 75 точки.
12. На 28.01.2016 г. от 8.00 ч. до 17.30 ч. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по химия да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по химия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


БОЯНКА КЪНЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10 – 1981/ 27.11.2015 г.
на Министъра на образованието и науката/


02.12.2015 г.

Изх. № 9137-806/ 02.12.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент на Национален конкурс за есе на тема „Строителите на съвременна България в XХI век“, организиран от гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“, гр. Перник във връзка с 25-годишния юбилей на училището.
Моля за съдействието Ви информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците от Вашето училище.               

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


02.12.2015 г.

Изх. № 9137-807/ 02.12.2015 г.
                                                                                                          
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2015/2016 година и заповед № РД 28-32/12.10.2015 г. на началника на РИО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2015/2016 г., Ви уведомявам, че:
Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.12.2015 г. от 9.00  часа. Темите със задачи за всеки клас ще бъдат качени на сайта на РИО – София – град в 9.00 часа на 12.12.2015г. Достъпът до писмените материали ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните елекронни пощи на училищата до 8.30 часа на 12.12.2015г. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета. Критериите за разпределение на точките, за всяка от задачите за всеки клас, ще бъдат качени на сайта на РИО на 14.12.2015 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
Напомням Ви, че в изпълнение на т. 3 от Приложение №1 къмзаповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства. Организацията и провеждането на общинския кръг на олимпиадата по математика се осъществява от директорите на училищата. В гл.II, р.1 /Общински кръг/ т.1,3., т.1,4., т.1,7. са описани дейностите на директора и определените училищни комисии, за организиране и провеждане на олимпиадата.
В срок до 22.12.2015г.  училищната комисия изготвя:
-протокол на явилите се ученици и техните резултати;
-протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.  

На 22.12.2015г. от10.00ч до 12.00 ч или от 14.00 ч до 16.00 ч председателите на училищните комисии предават в РИО - София-град, стая № 409 на ст. експертите  по математика:  
-протокол на явилите се ученици и техните резултати;
-протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;
-писмените работи на класираните за областния кръг ученици.
В същия срок, електронен протокол  на класираните за областен кръг се  попълва на https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRkdDdVaTBKanJTaHIzRlplQldIRXc6MQ

За допълнителна информация – тел.: 935 60 93 – ст. експерт по математика  Валентина Арабаджиева и 935 60 94 – ст. експерт по математика Боянка Кънева.
Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата.                 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


02.12.2015 г.

Изх. № 9137-805 / 01.12.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на   Р. България през учебната 2015/2016 година и във връзка със заповед № РД 28-32/12.10.2015 г. на началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:  

І. Олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе в три кръга:
1. Общински
на 19.12.2015 г. Начало 09:00 часа. Времетраене – 2 астрономически часа.
2. Областенна 05.02.2016 г.
3. Национален22.04.-24.04.2016 г., гр. Варна.
II. Условия за участие:
Общинският и областният кръг на олимпиада по география и икономика се провежда с  учениците от V до ХІІ клас, а националния кръг – с учениците от VІІ до ХІІ клас.
ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата назначават със заповед училищна комисия и определят квесторите за всяка изпитна зала.
1. Изпитните варианти за учениците от V до ХІІ клас се разработват на базата на учебното съдържание от задължителна подготовка  в съответствие с регламента на олимпиадата. Форматът на общинския кръг включва по 30 задачи за всяка състезателна група. Тестовите задачи са със затворен и отворен отговор и практическа задача. Максималният брой точки за всяка състезателна група е 100.
2. ВАЖНО!!! Изпитните материали за общинския кръг ще бъдат качени на сайта на РИО –  София-град в 09:00 часа на 19.12.2015 г. Достъпът до писмените материали за общинския кръг ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 08:30 часа на 19.12.2015 г.
За допълнителна информация: Румяна Вангелова –  ст. експерт по ОНГО, тел.: 935-60-92.
3. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на Народната просвета.
4. Критериите за проверка и оценка на писмените работи ще бъдат качени на сайта на РИО на 21.12.2015 г. и ще се отварят със същата парола за достъп.
5. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка задача от изпитния материал. В края на материала се изписват окончателният брой точки, имената и подписите на проверителите и средният аритметичен брой точки, които получава ученикът.
6. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя на хартиен носител:
- протокол за явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
- протокол за класираните за областния кръг ученици  по състезателни групи.
7. За участие в Областния кръг се допускат ученици според регламента на олимпиадата.
8. На 07 и 08 януари 2015 г. от 09:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа в РИО – София-град, стая № 408, на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГО се предават:  
- протокол на явилите се ученици и техните резултати по състезателни групи;
- протокол на класираните за областния кръг ученици по отделни състезателни групи;
- оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици.
Материалите се предават от председателя на комисията за проверка и оценка при наличие на класирани за областен кръг ученици.
Протоколите се заверяват с подпис и печат от директора на училището и се представят на хартиен носител в РИО – София-град с придружително писмо.
До 07 януари 2015 г. се попълва електронен протокол с класираните за втори кръг ученици по състезателни групи на следните линкове:
за 1 състезателна група (5. клас):
https://docs.google.com/forms/d/1oj7cDROvITf4pmyR5qwQetFS4k2Fmj6lXyfHQat6xho/viewform?usp=send_form

за 2 състезателна група (6. клас):
https://docs.google.com/forms/d/1q6zhL1ZITEg3Yf42YPKa9WqpGHIIbqm6lTBV4WfHC-8/viewform?usp=send_form

за 3 състезателна група (7. клас):  
https://docs.google.com/forms/d/1odIiyS1cvTct2ahZCLfjZP4finTvGMezxyt31BDl4cI/viewform?usp=send_form

за 4 състезателна група (8. клас):
https://docs.google.com/forms/d/1hUrwcohfwXG5EjuWq0EgxqKCICbc7PFlMK8ZEw5KLqA/viewform?usp=send_form

за 5 състезателна група (9. клас):
https://docs.google.com/forms/d/1lcKmgHAVlVGgaaRaidWM5fNrUck07i5jJ43xQSto-Eo/viewform?usp=send_form

за 6 състезателна група (10. клас):
https://docs.google.com/forms/d/1Fyl1jO5w66iDUHnlwBKBMfJMt8n1rPnHRCpRUq2xT0M/viewform?usp=send_form

Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!
Приложение:
1. Образец на протокол за явилите се на I кръг по състезателни групи.
2. Образец на протокол за допуснатите за участие във II кръг по състезателни групи.
3. Регламент.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.11.2015 г.

Т Е М А за общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2015 – 2016 учебна година Възрастова група V-VІ клас
Т Е М А за общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2015 – 2016 учебна година Възрастова група VII-VIIІ клас
Т Е М А за общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2015 – 2016 учебна година Възрастова група IX-X клас
Т Е М А за общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2015 – 2016 учебна година Възрастова група XI-XII клас


26.11.2015 г.

Изх. 9137 – 793/ 26.11.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/02.09.2015 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016 год., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД 28-32/12.10.2015 год.  на Началника на РИО – София-град Ви, уведомявам следното:
І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 16 януари 2016 год. Начало 14:00 часа.
 • Областен – на 14 февруари 2016 год. Начало 14:00 часа.
 • Национален – на 05 и 06 април 2016 год. в гр. Ловеч

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват ученици от VІІ до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи, според изучаваното учебно съдържание.
Първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ кл.
Втора група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІІкл.
Трета група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХкл.
Четвърта група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас.
При явяване на ученици в по-висока възрастова група е необходимо подаване на декларация, подписана от родител/настойник с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до експерта по природни науки и екология в РИО до пет работни дни преди провеждане на общинския кръг). Участието в по-висока възрастова група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове. Не се разрешава промяна на възрастовата група при участието на ученик в различните кръгове на олимпиадата през учебната година.
ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.
ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
1. Темата за всяка възрастова група е различна. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.
2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по физика ще бъдат публикувани на сайта на РИО, София-град и на сайта по Природни науки www.prirodninauki.bg на  16.01.2015 год. в 13.30 часа.
3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 16.01.2016 г.
4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.
5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта по Природни науки www.prirodninauki.bg след 19.00 ч.
6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.
7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.
8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки.
На 26.01.2016 год. от 8:00 часа до 17.00 часа в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

V. Областен кръг
Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи: за учениците от първата и втората възрастови групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи 2 задачи от задължителната и 1 задача от профилираната подготовка. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.
Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.
Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.                             
Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, назначена със заповед на началника на РИО – София-град.                                              
VІ. Национален кръг
Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в него се определят след окончателна проверка на писмените работи от областния кръг, която се извършва от националната комисия. Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас от 50 до 60 ученици.
Темите за Националният кръг включват: VІІ и VІІІ клас – 3 задачи от ЗП; ІХ клас – 1 задача от ЗП и 2 задачи от ПП; Х-ХІІ клас – 1 задача от ЗП и 3 задачи от ПП.
Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за VІІ, VІІІ и ІХ клас е 4 астрономически часа, а за Х-ХІІ клас – 5 астрономически часа.
Учениците от възрастова група Х – ХІІ клас, класирани на първите 20 места, участват във втори етап. Във втория етап учениците решават 3 теоретични задачи в продължение на 2 астрономически часа / по програма на МОФ/ и една експериментална задача в продължение на 3 астрономически часа.
Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяваневането на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.
По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.
Задачите по физика за различните възрастови група за всеки кръг се съставят по учебните програми. Тези учебни програми могат да бъдат намерени  на сайта по природни науки www.prirodninauki.bg в категорията олимпиада по физика.
           
За допълнителна информация: 935 60 75 и 0888395198 старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.11.2015 г.

Изх. № 9137 – 792/ 26.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИКА, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/02.10.2014. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016 год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 28-32/ 12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам следното:
І. Олимпиадата по астрономия ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 15 януари 2016 год. включително;
 • Областен 26 февруари 2016 год. Начало 14 часа в 10 СОУ „Теодор Траянов“
 • Национален – на 07 и 08 май 2016 год. в гр. Кюстендил

ІІ. В олимпиадата по астрономия могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разпределени в четири възрастови групи:  V – VІ клас, VІІ – VІІІ клас, ІХ – Х клас,  ІХ – ХІІ клас. Всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки, т.е.:
Възрастова група V – VІ клас, включва ученици:

 • V клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за V клас
 • VІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІ клас

Възрастова група VІІ – VІІІ клас, включва ученици:

 • VІІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас
 • VІІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в VІІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки

Възрастова група ІХ – Х, включва ученици:

 • ІХ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ІХ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за VІІІ или ІХ клас по природните науки/
 • Х клас, които в настоящата учебна година се обучават в Х клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или Х клас по природни науки

Възрастова група ХІ – ХІІ клас, включва ученици:

 • ХІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за Х или ХІ клас по природните науки/
 • ХІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или ХІІ клас по природните науки/

Ученик, който отговаря на критериите за участие във възрастова група ІХ-Х клас, при
желание и преценка на възможностите си има право да се яви на олимпиадата като участник във възрастова група ХІ-ХІІ клас. Това се осъществява само след подаване на декларация, подписана от родител с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до експерта по природни науки и екология в РИО пет работни дни преди публикуване на темите за общинския кръг. Участието в по-висока възрастова група ХІ-ХІІ клас започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове.
ІІІ. Общински кръг.
1. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище, в което има желаещи ученици.
2. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.
3. Общинският кръг е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат право да използват различни източници на информация: интернет, библиотеки и др. в периода до 15 януари 2016 г. включително.
4. Темата на всяка възрастова група е различна и включва задачи, които са съставени, по учебна програма изготвена от национална комисия.

 •  За учениците от V до VІІІ клас на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по „Човекът и природата”, „География и икономика” и „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение;
 •  За учениците от ІХ до ХІІ клас на основата на учебното съдържание от задължителната и профилираната подготовка по „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

5. Задачите за олимпиадата по астрономия ще бъдат публикувани на сайта на МОН, сайта на РИО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg
6. Директорът на училището назначава със заповед училищна комисия за организиране, провеждане, проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата.
Задължения на училищната комисия:

 • информира учениците за предстоящата олимпиада
 • размножава темите за общинския кръг и ги предоставя на всички желаещи ученици в срок от два дни
 • приема писмените работи от учениците най-късно до 15.01.2016 год.
 • проверява писмените работи на учениците. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Проверители могат да бъдат учители по физика и астрономия, учители, които преподават предмета човекът и природата (за възрастова група V-VІ) и учители и специалисти от НАОП и НАО.
 • изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.

8. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани на 17.01.2016 год., на сайта на РИО - София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg, като достъпът до тях ще става с парола. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата на 17.01.2016 г.
9. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 1/2 от максималния брой точки.
На 26.01.2016 год. в РИО, гр. София в стая № 416 на експерта по природни науки и екология Петя Иванова  се предават:
1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.
2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.


! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     
1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по астрономия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител;
2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по астрономия да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: ivanova_petja@abv.bg.

ІV. Областен кръг.
1. Областният кръг се организира и провежда от РИО – София-град. Времетраенето на е 4 астрономически часа.
2. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. За учениците от V-VI клас областният кръг е последен.
3. Началникът на РИО назначава със заповед областна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия. Председател на комисията е експертът по природни науки от РИО, а членове: директорът на училището-домакин и квестори. Квесторите не могат да бъдат учители по предмети  от КОО „ПНЕ” и КОО „ОНГО”.
 4. Темите и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия и ще бъдат изпратени на електронния адрес на експерта по природни науки на 26.02.2016 год. в 13.30 часа.
5. Учебното съдържание, върху което се определят задачите, е от задължителната и от профилираната подготовка, както и от извънкласните и извънучилищните форми на обучение.
6. Председателят на Областната комисия предава писмените работи на експерта по физика и астрономия в МОН.
7. Проверката на писмените работи от областния кръг се осъществява от областна комисия за V-VІ клас и  Национална комисия за останалите възрастови групи / VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас/.
8. Националната комисия класира учениците за участие в националния кръг и в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на Националния кръг представя в МОН окончателен протокол с имената на класираните за националния кръг ученици и техните резултати.
9. За участие в Националния кръг се допускат до 100 ученици от цялата страна.
V. Национален кръг
1. Националният кръг се провежда в рамките на 2 последователни дни. Първият етап се състои от теоретически задачи, а вторият – от практически и/ или наблюдателни задачи.
2. Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по астрономия е:
• теоретически етап – 4 астрономически часа;
• практически етап – до 2 астрономически часа;
3. Задачите и критериите за оценяване се разработват от Национална комисия.
4. Писмените работи на учениците са анонимни. Оценяването им се извършва от Националната комисия.
Една от основните цели на олимпиадата е насърчаване извънкласните и извънучилищни форми на обучение, както и самостоятелната подготовка на учениците. Подготовката на олимпиадата по астрономия изисква усвояване на знания, които излизат извън учебната програма по предметите човек и природата, география и икономика  и физика и астрономия, изучавани в училище.
В тази връзка моля ползвайте учебните програми, публикувани в сайта по „Природни науки“,категория „Олимпиада по астрономия“, по които се съставят задачите от различните кръгове на олимпиадата по астрономия. За най-успешно представяне в олимпиадата, включително и на Международната олимпиада, е изготвена програма максимум.
Информация за олимпиадата по астрономия можете да получите и от сайта на олимпиадата: http//astro-olymp.org/bgprograma.htmal

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.11.2015 г.

Изх. № 9137-782/ 24.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам регламент на Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“, включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2015/ 2016 г.
Моля да информирате учениците от Вашето училище.

Приложение: съгласно текста.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/
съгласно заповед № РД 10-1918/ 11.11.2015 г. на министъра на образованието и науката/


24.11.2015 г.

Изх. № 9137-781/24.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 1103-38/ 19.11.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Народно читалище „Вещина-2005“, 35.СОУ „Добри Войников“ и район „Лозенец“, в периода 24.11-27.12.2015 г. в Актовата зала на 35.СОУ „Добри Войников“ ще организират Образователни ателиета по следните теми:

 • „Европейско гражданство и активно участие на младежи в демократичния живот, чрез дигитални аудиовизуални форми и комуникация“;
 • „Креативни индустрии срещу безработица и бедност“;
 • „Маргинализация и включване на млади мигранти, хора в неравностойно положение и /където е уместно/, ромски младежи в културния афиш на общността“;
 • „Глобални предизвикателства на околната среда и климатични промени и ролята на киното като катализатор на процесите по осмислянето на екологичните процеси“.

Инициативата е насочена към ученици от гимназиален етап, като ателиетата ще бъдат провеждани на английски език.
За допълнителна информация: тел.: 0885 816 888; 0887 882 672 – г-жа Лилия Кучева.
Приложение: Програма на образователните ателиета.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/
съгласно заповед № РД 10-1918/ 11.11.2015 г. на министъра на образованието и науката/


24.11.2015 г.

Изх. № 9137-780/ 24.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 1001-21/19.11.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Художествена галерия „Димитър Добрович“ – град Сливен, отправя покана за участие на всички деца в единадесетото издание на Национален конкурс за Коледна картичка под наслов „Весела Коледа за всички“.
Участниците в конкурса ще бъдат селектирани в шест възрастови групи:

 • деца до 7-годишна възраст;
 • ученици от І - ІІ клас;
 • ученици от ІІІ - ІV клас;
 • ученици от V-VІ клас;
 • ученици от VІІ-VІІІ клас;
 • ученици от ІХ- ХІІ клас.

За всяка възрастова група са предвидени награди и грамоти за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то място и поощрителни награди.
До участие в конкурса ще бъдат допуснати всички желаещи, които предоставят или изпратят творбите си най-късно до 16.12.2015 г., на адрес:
Град Сливен – 8800, зала „Сирак Скитник“, бул. „Цар Симеон“ № 2; или град Сливен – 8800, зала „Добрович“, бул „Цар Освободител“ : 13
За допълнителна информация: тел.: 044/622 083; 0892 218 198.
Задължително условие за участие в конкурса е четливото изписване /на отделен лист, приложен вътре в картичката/ на трите имена, възраст, училище, град, държава и телефон за връзка. Допуска се изписването и на допълнителна информация.
Няма ограничения за използване на техника при изработването на картичката и на броя на изработените картички.
Списъкът на наградените ще бъде публикуван на 18.12.2015 г., в сайта на Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, с адрес: www.art-gallery.sliven.net, а церемонията по награждаването с официалните творби ще се състои в град Сливен, зала „Сирак Скитник“, бул. „Цар Симеон“ № 2, етаж 1, на 21.12.2015 г. от 11.00 часа. 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
/съгласно заповед № РД 10-1918/ 11.11.2015 г. на министъра на образованието и науката/


17.11.2015 г.

Изх. № 9137-763./16.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА               

На вниманието на учителите по география                                                                                   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № РД 12-361/09.11.2015 г., получено от Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование /ЦКОКУО/, регистрирано с вх. № 0721-9/10.11.2015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 5 и 6 декември 2015 г. /събота и неделя/ в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, ул. „Бигла“, № 52 ще се проведе обучителен семинар с 35 учители по география и икономика на тема: „Изработване и експертна оценка на тестови задачи за Национално външно оценяване“.

Мероприятието не е обвързано с такса участие. На участниците в семинара ще бъде  издаден Сертификат.

За допълнителна информация може да се обръщате към Марияна Султанова – главен експерт по география и икономика в отдел „Качество на училищното образование“ в ЦКОКУО – тел.: 970 56 60, e-mail: m.sultanova@mon.bg.

Моля своевременно да информирате учителите от повереното Ви училище за обучителния семинар, както и да осигурите тяхното присъствие.

Учителите, които ще се включат в обучителния семинар е необходимо да се регистрират на следния линк

https://docs.google.com/forms/d/1MPh0oIs0HNI0_FWwWK1K3YbdUorsF9WUXMc6G0qh-dg/viewform?usp=send_form

Приложение: Програма.           

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


17.11.2015 г.


Изх. № 9137-759/ 16.11.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр Стара Загора обявява Национален конкурс за есе, посветен на 150 години от рождението на писателя Ромен Ролан и 50-годишния юбилей на гимназията.

Моля да популяризирате инициативата сред учениците и учителите от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


17.11.2015 г.


Изх. № 9137-760/ 16.11.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращаме покана и статут на Национален конкурс за православна поезия и проза „Рождество на Спасителя“ – 2015.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН.

Моля да популяризирате инициативата сред учениците и учителите от Вашето училище.

Приложение: Съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.11.2015 г.

Изх. № 913-757/16.11.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам протокол на Националната комисия за класираните ученици за участие в националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2015/2016 година.
Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


16.11.2015 г.


Изх. № 9137-754/13.11.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Столична община, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“, и със съдействието на РИО, София-град организира за ученици от І до ХІІ клас ХІV турнир по плуване за Купата на кмета на София - 2014 на 8, 9 и 10 декември 2015 г. в плувен басейн „Мадара“.

Състезанието по плуване ще се проведе по следния график:
8.XII.2015 г. (вторник) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за V-VІІ клас (момичета и момчета);
9. XII.2015 г. (сряда) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас (девойки и юноши);
10. XII.2015 г. (четвъртък) от 14.30 ч. до 17.30 ч. за І-ІІ и ІІІ-ІV клас (момичета и момчета).

Заявки за участие се приемат до 11.00 часа на 4.XII.2015 г. (петък) в Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на тел/факс: 02/980 24 78; 02/981 03 43; 02/981 06 47;
0888 322 644 – ст. експерт Валентина Ликова

Техническата конференция ще се проведе на 04.12.2015 г. (петък) от 12.30 часа до 14.00 часа в Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, ул. „Оборище“ № 44, етаж 1.

Моля да информирате началните учители и учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.11.2015 г.


Изх. № 9137-749/ 12.11.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо от Български национален младежки фолклорен съюз с вх. № 1107-2/ 10.11.2015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че на 25, 26 и 27.03.2016 г., в град Калофер ще се проведе ХVІ-ти Национален  музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“.

Конкурсът се провежда с подкрепата на Кметство Калофер, под патронажа на кмета на град Калофер – г-н Румен Стоянов и е насочен към талантливи деца в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство, за запазване и обогатяване на българската национална култура.

За повече информация и контакти: 0896 96 78 74; e-mail: nikolay.gurbanov@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Регламент на конкурса.
 2. Форма на заявка за участие.
 3. Регламент на видео-конкурса „Децата и фолклора“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.11.2015 г.


Изх. № 9137-746/ 11.11.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с  обявените от община Чирпан, къща-музей „Пейо К. Яворов“ и Фондация „Яворов“ конкурси: Национален младежки литературен конкурс И ти си в мене – ти, родино моя“, 2016 и Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2016.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.11.2015 г.


Изх. № 9137-744/ 10.11.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - гр. Свищов отправя покана за участие в Национален конкурс за ученическо есе на следните теми: „10 причини да продължа образованието си в България“ и „10 причини да продължа образованието си в чужбина“.

Условията на конкурса и регистрационният формуляр могат да бъдат намерени на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов www.uni-svishtov.bg в секция „Актуално - Новини“ http://www.uni-svishtov.bg/?page=news).
Моля за съдействието информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.11.2015 г.


Изх. № 9137-738/10.11.2015 г.
                                                                                    

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА               

на вниманието на учителите по

история и цивилизация                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

Уведомявам Ви, че в Националния военноисторически музей се откри изложбата „Знамената на победата“, която е посветена на 130-ата годишнина от най-кратката и победна война в новата българска история - Сръбско-българската. В нея са представени 25 формени и доброволчески знамена - символ на общите усилия на армия и народ в защита на каузата на Съединението.
Осемнадесет от знамената са показани пред публика за първи път. Сред изложените светини е знамето на великотърновската чета „Раковски и Левски“, наброяваща 400 доброволци, повечето от които участници в националноосвободителното движение, а войвода на четата е съратникът на Георги Раковски и Васил Левски - Христо Иванов Големия. В онези героични дни на саможертва ще ни пренесе и знамето на Шуменската доброволческа дружина, която дава най-много жертви по време на военните действия.
За подвига в името на обединението на България ни припомнят и знамената-участници в решителното Сливнишко сражение, сред които тези на Трънска народна опълченска № 1 чета, на разградското доброволческо дружество „Сливница“, на 5-и пехотен дунавски полк, на 22-ра разградска пеша дружина, на 1-а пехотна провадийска чета, както и щандартът на 3-ти конен полк.
Мощното доброволческо движение е представено и със знамето на ломското доброволческо дружество „Сливница“, част от Летящия отряд, който показва изключителна издръжливост, като само за ден изминава 35 км, както и със знамето на доброволците на Айтоския партизански отряд, което както много от представените знамена участва в Балканските войни, Първата световна война и Втората световна война.
Изложбата може да бъде видяна от 5 до 15 ноември 2015 г.
Моля да информирате учителите и учениците за изложбата и окажете съдействие на желаещите да я посетят.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.11.2015 г.


Изх. № 9137-739/10.11.2015 г.        
     
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че официално стартира Деветият национален исторически конкурс за ученици на възраст от 14 до 19 години на тема: „Границите в историята – истории без граници”, организиран от фондация „Ценности” под патронажа на министъра на образованието и науката.  Конкурсът се провежда със съдействието на Държавна агенция „Архиви“, ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски“, Национален исторически музей и Сдружение на преподавателите по история в България.
Моля да информирате учителите по история и цивилизация и учениците, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема. Крайният срок за изпращане на разработките е 1 март 2016 година на адрес: София 1000, п.к. 1302.     
Допълнителна информация може да получите на тел. 02 988 12 04, e-mail: values_nik@abv.bg или на www.values.bg/histori/.

Приложение: Информация за конкурса

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


10.11.2015 г.


Изх. № 9137-736/09.11.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В изпълнение на Заповед № РД09-1418/02.10.2015 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2015/2016 година и Заповед №РД28-32/12.10.2015г. на Началника на РИО, София-град, на 28 и 29 ноември в гр. Шумен ще се проведе Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”. Националната комисия за организиране и провеждане на турнира е определила квотите за участници по области. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.
За определяне на състезателите от София-град ще се проведе подборен кръг на 15.11.2015 г. от 16:00 часа. Желаещите да участват в квалификацията трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес bit.do/kvaliv.
Място на провеждане:  НПМГ (ул. „Бигла” 52), Детска академия „Телерик” (бул. „Ал. Малинов” 31), СМГ (ул. „Искър” 61). При изчерпване на работните места в някое от посочените учебни заведения, участниците ще бъдат пренасочвани. Окончателното разпределение за мястото на явяване може да не отговаря на предпочитанието на участника. На 15.ноември  непременно проверете къде сте разпределени да се явите.
Пожелаваме успех на всички участници!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.11.2015 г.


Изх. № 9137-718/03.11.2015г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН №9105-342/29.10.2015г., вх.№ 0200-1307/30.10.2015г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България и Институтът по математика и информатика на БАН организират провеждането на Международно състезание по информатика и компютърна грамотност за ученици от VI до IX клас „Бобър“. Състезанието ще се проведе на 08.11.2015г.
Учениците се състезават в две възрастови групи: VI-VII клас и VIII-IX клас в рамките на 30 мин. Състезанието се провежда онлайн и изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика.

Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/. За допълнителна информация учителите могат да се свържат с гл. ас. Емил Келеведжиев, ИМИ на БАН на тел. 0887445037 или на електронен адрес: keleved@grnail.corn.

Моля да информирате учителите по информатика и информационни технологии в повереното Ви училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРЕМЕНА ОГНЯНОВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
СОФИЯ – ГРАД /съгласно заповед
№ РД 10-1888/28.10.2015 г. на
министъра на образованието и науката/


02.11.2015 г.


Изх. № 9137-716/ 30.10.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо по електронната поща в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Националният литературен музей обявява конкурс за фотография, посветен на 1 ноември – Денят на народните будители.

Краен срок за получаване на писмата – 10.11.2015 г.

Допълнителна информация можете да получите на nimfond@abv.bg

Приложено Ви изпращам условията за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


02.11.2015 г.


Изх. № 9137-717/30.10.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо по електронната поща в РИО – София-град, Ви уведомявам, че Националният Доверителен Екофонд /НДЕФ/ обяви извънредно издание на конкурса „Мими Праматарова“ в два раздела – за проектно предложение и за видео по темата за климатичните промени.

Конкурсите са насочени към ученици и студенти от българските гимназии и висши учебни заведения и са в рамката на проект за повишаване на публичната информираност по темата за климата, финансиран от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Република Германия.

Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на официалния сайт на проекта: http: //myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/ и на сайта на НДЕФ: http://ecofund-bg.org/годишни-награди/

За контакт: 02/ 973 36 37; 02/ 973 38 18; www.ecofund-bg.org                                                    

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


27.10.2015 г.


Изх.№ 9137- 697/26.10.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в рамките на проекта „Време е да учим в Русия“, Националният изследователски университет „Висша школа по икономика“ в гр. Москва организира за втори път в България Младежка международна олимпиада“ от 26 октомври до 01 ноември. Същата се провежда  по следните направления: филология, културология, ориенталистика, философия, история, право, политология, медийни комуникации, журналистика, реклама и връзки с обществеността, психология, дизайн, прилона математика, международни отношения. В нея могат да участват ученици от 9 до 12 клас от средните училища (гимназии, колежи, лицеи) и младежи до 30 годишна възраст със средно образование.

За участие се прави регистрация на място в деня на провеждането или онлайн на страницата на олимпиадата: http://olymp.hse.ru/inter/

По-подробна информация можете да получите на сайта на Представителството на Россотрудничество в Република България: http://rkic-bg.com

Лица за контакт: Калина Диханова , тел. +359 2 946 1906; Константин Пеев, тел: +359 2 943 3523 

Моля да уведомите заинтересованите лица!

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.10.2015 г.

Изх. 9137 – 686/ 20.10.2015 г.       
                                               
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-1418/ 02.10.2015 г. на министъра на образованието и науката, определяща графика и изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година, в периода от 13 до 15 ноември 2015 г. град Велико Търново ще бъде домакин на Есенното  Национално състезание по физика. Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново, Община Велико Търново и СОУ „Емилиян Станев“, град Велико Търново.
Според регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по физика през учебната 2015/2016 година (публикуван на сайта на МОН, раздел „Олимпиади и състезания“), в него могат да участват ученици, които през настоящата учебна година се обучават  в VII - XII клас, разпределени в шест възрастови (състезателни) групи. Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия на състезаващите се ученици и експерти от РИО. Необходимо е директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях ученици след приключване на състезателната част.
Регистрацията на участниците ще се извършва от 16:00 часа до 17:30 часа на 13.11 2015 г. в залата на община Велико Търново, площад „Майка България“ 2. Официалното откриване ще се състои на 13 ноември 2015 г. от 17:30 часа в залата на община Велико Търново.
Заявките за участие по образец /общи за региона и обобщени и съгласувани от експерта по природни науки и екология/ се приемат до 23 октомври 2015 година на два електронни адреса: b_dolchinkova@riovt.org и nsf_vtarnovo@abv.bg . Те трябва да са:

 • в несканиран вид, във формат Excel;
 • да са попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файла - заявка да е наименуван: nsf_rio_YYYY.xls  (YYYY  е името на населеното място) Напр. nsf_rio_varna.xls.

Командировъчните средства за учениците и ръководителите са за сметка на училищата (общините, РИО, спонсори и др.).
І. Основните акценти във връзка с логистиката са:
1. Настаняване на участниците /учениците и техните ръководители/:

 • резервация в хотелите трябва да се направи от самите участници в срок до 22.10.2015 г.
 • При настаняването в хотелите, ръководителите трябва да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН, данни по лична карта (за ученици над 14 години).
 • В заявката да се отбележи в кой хотел е направена резервация и кога се очаква да пристигнат участниците.

2. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела необходимите данни за това.
3. На 14 ноември 2015 г. (събота) има предвидено запознаване с културно и историческото наследство на град В. Търново. Участието се заявява при попълване на заявката.
ІІ. Основните акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието са:

 • Състезанието ще се проведе в СОУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново, ул. „Мария Габровска“ № 1
 • В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване размера на шрифта на буквите в условията на задачите).
 • Учениците трябва да носят документ за самоличност.
 • Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията в съответните хотели, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема. Списъкът да бъде заверен с подпис на директора и печат на училището.

Допълнителна информация по организацията на състезанието можете да получите от г-жа Бонка Долчинкова – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Велико Търново на телефони: 062 61 63 27; 0878 69 23 04;
Във връзка с гореизложеното моля, в срок до 23.11.2015 год., да изпратите заявка по образец до експерта по природни науки и екология в РИО – София-град на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg
Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД


КРИСТИНА ГАБРОВСКА
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД

ЗАПОВЕД № РД 10-1851/ 13.10.2015 г.


07.10.2015 г.


Изх.№ 9137-657/07.10.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
          
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, организира 19-я традиционен поход „По пътя на Бедреддин”.
Походът е съпроводен с организиране и провеждане на национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка. Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.12.2015 г. на адрес: София 1303, ул.”Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org. Тел. за контакти – 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

Приложение: Статут на национален ученически конкурс „По пътя на Бедреддин“

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.10.2015 г.


Изх. 9137-638/ 01.10.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09 – 1360/28.09.2015 г. на Министъра на образованието и науката, определяща състава на Националната комисия, домакин на състезанието и дейностите за организиране и провеждане на състезанието Ви информирам за следното:

XIV
Национално състезание по природни науки и екология ще се проведе от 16.10.2015 г. до 18.10.2015 г. в град Варна.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, град Варна.
Според регламента за организиране и провеждане в състезанието право на участие имат ученици, които през съответната учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V–VІІІ клас) или в гимназиалния етап на средната степен на образование (ІХ–ХІІ клас).

Всеки регион
(област) е желателно да участва с три проекта (общо за двете възрастови групи). Проектите се подбират от експертите в РИО по ред и критерии, определени от тях. Всеки проект, независимо от броя на авторите му, на националното състезание се представя от не повече от 2 ученици и 1 ръководител. Размерът на постера не трябва да бъде по-голям от 70/100 см. Не се допуска повече от един постер на проект. Участниците няма да могат да ползват ел. захранване на преносима техника.

Настаняването
на участниците ще се извършва от 12.00 часа до 17.30 часа на 16 октомври 2015 г. в посочения в заявката хотел. Организаторите очакват всички участници и техните ръководители да пристигнат и се настанят в хотела най-късно до 17:30 часа на 16.10.2015 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

Официалното откриване
на Националното състезание по природни науки и екология ще се състои на 16 октомври 2015 г. от 18.00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.
Командировъчните средства за учениците и ръководителите са за сметка на училищата, общините, РИО, спонсори или от самите участници.

За допълнителна информация по всички въпроси свързани с организацията на състезанието се обръщайте към Красимира Белецова – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Варна на телефони: 052 687 474; 0884 404 377.

Регистрацията и настаняването ще се извършва по предварително подадена и обобщена заявка от експерта по природни науки и екология в РИО в срок до 12.10.2015 год..

За целта е необходимо да разпространите информацията за предстоящото състезание и да изпратите в РИО, предложение за участие до 09.10.2015 год. на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg

Приложения:

 1. Формуляр „Данни за проектите“
 2. Формуляр на „Заявка за нощувка“
 3. Програма на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1806/ 29.09.2015 г.  
на министъра на образованието и науката/


02.10.2015 г.


Изх. № 9137-641 / 01.10.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за предстоящото издание на Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee“, организирано от Фондация „Корпус за образование и развитие - КОРПлюС“ в партньорство с фондация „Америка за България“ и подкрепено от Министерство на образованието и науката и от Посолството на САЩ в Република България.

Приложение:

 1. Информация за организирането и провеждането на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1806/ 29.09.2015 г.  
на министъра на образованието и науката/


02.10.2015 г.


Изх. № 9137-640 / 01.10.2015  г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за Шестото състезание по творческо писане на английски език, организирано от Фондация „Корпус за образование и развитие - КОРПлюС“ и подкрепено от Министерство на образованието и науката, Посолството на САЩ в Република България и Американски Университет в България.

Приложение:

 1. Информация за организирането и провеждането на състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1806/ 29.09.2015 г.  
на министъра на образованието и науката/


02.10.2015 г.


Изх.№ 9137-644/ 01.102015 г..  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Педагогическа асоциация Образование без граници”, с вх. №1104-1/01.10.2015 г. постъпило в РИО София-град Ви уведомявам, че съвместно с Научно-образователен център Inovation”-Казахстан през учебната 2015/2016 година планират стартирането на третото издание на турнира за ученици от 1. до 12. клас Математика без граници”.  

Дебют в турнира
ще направят ученици от Белгия, Венесуела, Камбоджа, Канада, Полша, Словакия, Сингапур и Южна Африка, с което броят на страните участнички ще достигне числото 41. 

Материалите за участие в турнира са поместени на електронната страница www.mathematicalmail.com.

Създадени са нови адреси за комуникация:
mwb_bg@abv.bg и mwb_bg@ mathematicalmail.com

Моля за Вашето съдействие за информиране на учителите от Вашето училище за предстоящия турнир и календара му, за което предварително благодария.

Приложено
Ви изпращам необходимата информация: календар и програма на турнира, поздравителни адреси от г-жа Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО и проф.Тодор Танев-министър на образованието и науката.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1806/ 29.09.2015 г.  
на министъра на образованието и науката/


25.09.2015 г.


Изх. №  9137-624/25.09. 2015 г.                                        

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ,
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-298/23.09. 2015 г., с вх. № 0200-1130/ 24.09.2015 г. в РИО - София-град, приложено Ви изпращам обява за конкурс за ученици  от 9 до 12 клас за есе на тема „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи“.  

Конкурсът се организира по повод честване на Световния ден на философията на 19.11. 2015 г.

Срокът за изпращане на текста по мейл до комисията в СУ „Св. Кл. Охридски“ е 1 ноември 2015 г.

Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.09.2015 г.


Изх. № 9137 – 619 / 24.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информацията, че на 10 октомври 2015 година в град  София ще се проведе регионално състезание на столичните училища за участие в програмата „Евроскола“ на Европейския парламент. Състезанието се организира от информационното бюро на Европейския парламент в България. Крайният срок за регистрация е 12.00 часа на 1 октомври 2015 година на адрес epsofia@europarl.europa.eu.

Подробности можете да намерите на: http://www.europarl.bg.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.09.2015 г.


Изх. № 9137-618/23.09.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-270/01.09.2015 г. и с вх. № 0200-1025/04.09.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на V-то издание на Международен конкурс за детска рисунка „Дружат децата на планетата“, който ще се проведе в град Минск, Република Беларус в периода декември 2015 – февруари 2016 г.

Конкурсът се организира от Министерство на образованието на Република Беларус, Национален център за артистична креативност на деца и младежи в партньорство със Съюза на артистите на Беларус и Беларуската държавна академия за изкуства.

Децата на възраст от 4 до 16 години могат да вземат участие в конкурса. Крайният срок за изпращане на творбите на посочения в регламента на конкурса адрес е 30.12.2015 г.
Професионално жури ще селектира творбите и ще ги класира от първо до трето място в четири възрастови групи. Имената на победителите ще бъдат публикувани на електронната страница на конкурса през март 2016 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.09.2015 г.

Изх. № 9137-615/ 23.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание писмо на МОН с изх. № 9105-275/ 08.09.2015 г. и с вх. № в РИО – София-град Ви уведомяваме, че Национален граждански форум „Българка“, гр. София, организира конкурс в три раздела: литературна творба за ученици от І до VІІ клас в жанровете стихотворение и есе; литературна творба за ученици от VІІІ до ХІІ клас в жанровете стихотворение и есе; рисунка за ученици от І до ХІІ клас.
Темите са инспирирани от творчеството на Иван Вазов по повод честването на 165 години от рождението му.
Пълната информация за конкурса можете да откриете на сайта www.bulgarka.org.

Моля да уведомите учениците от Вашето училище

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.09.2015 г.


Изх. № 9137 – 614/ 23.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 31.10. – 01.11.2015 год. Софийският клон на Съюза на физиците в България съвместно с Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица организират трета олимпиада по експериментална физика в СОУ «Гоце Делчев», Куманово, Република Македония. Регистрацията за олимпиадата се извършва само по електронен път.
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Приложение: програма и регламент на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД03.09.2015 г.


Изх. № 9137-608/18.09.2015г.


ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в РИО – София-град с вх.№ 0462-24/18.09.2015г., Ви информирам, че до 25 септември 2015 г. можете да се регистрирате за ментор или участник в националното състезание QUERYADA на адрес: http://www.queryada.com/register . Събитието ще предостави възможност на ученици и студенти от цялата страна да демонстрират своите знания и умения в областта на извличането на данни.  Инициатор, организатор и домакин на състезанието е Варненският свободен университет “Черноризец Храбър”. За всички участници са предвидени сертификати, а победителите ще бъдат наградени и регистрирани в национална ранг листа.

Сред целите на организаторите са:

 • Подобряване на уменията на състезателите по SQL;
 • Мотивиране на работата с нерелационни бази данни и семантични данни;
 • Свързване на работещите в практиката с учащите по най-бърз и начин.

Съгласно регламента, националното състезание QUERYADA ще протече в три кръга:

 • В първи кръг участниците решават 25 задачи, за 45 минути.
 • Във втори кръг участниците се състезават отборно по трима.
 • В трети кръг участниците ще пишат заявки с използване на Google BigQuery, Hadoop и SPARQL.

Допълнителна информация можете да намерите в прикачения файл и на сайта на състезанието http://www.queryada.com .

Моля да информирате учителите по информатика и информационни технологии и учениците в гимназиален етап на обучение от повереното Ви училище.

Приложение: Информация за състезанието.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


03.09.2015 г.


Изх.№ 9137-566/02.09.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предстои провеждането на V-то издание на Международния конкурс за детска рисунса под надслов „Дружат децата на планетата“ в гр. Минск, Република Беларус, в периода от месец декември 2015 г. до месец февруари 2016 г.

Подробна информация относно условията на конкурса, както и формуляра за участие е в приложението на писмото.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед № РД 10-1715/01.09.2015 г.
на министъра на образованието и науката)


17.07.2015 г.


Изх.№ 9137-513/15.07.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Унгарският културен институт с подкрепата на министерстовото на образованието и науката организира конкурс за превод на стихотворение на Ласло Наги, послучай 90-годишнината от рождението на големия унгарски поет.

В тази връзка моля да съдействате за популяризирането на условията на конкурса.

Приложения: Условия на конкурса; Текста на стихотворението „Моето сърце“; Подстрочник

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.06.2015 г.


Изх.№  9137-493/30.06.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Уведомявам Ви, че във връзка с Националните чествания на 138-та годишнина от Шипченските боеве, които ще преминат под патронажа на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, и по инициатива на областния управител на Габрово г-н Николай Сираков, Областна администрация - Габрово обявява състезание по Скоростно изкачване на стълбите към Националния храм-паметник „Шипка“.

Състезанието ще се проведе на 22 август 2015 г. от 10:30 часа. Право на участие имат ученици от възрастова група 5-12 клас.

При изявено желание за включване на ученици от Вашето училище, моля да подадете заявка за участие чрез приложената таблица, която следва да бъде попълнена и изпратена в срок до 15.07.2015 г. в Регионален инспекторат по образование - Габрово     на електронен адрес: rio_gabrovo@yahoo.com; tanyagoranova@abv.bg

Приложение:
1. Регламент на състезанието
2. Таблица за записване за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД04.06.2015 г.


ПРОТОКОЛ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ НА НЕМСКИ ЕЗИК - СТАРА ЗАГОРА 2015 ГОД.


31.05.2015 г.


Изх. № 9137-429/29.05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ И СОУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед № РД 09 – 1505/ 30.09. 2014 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014/ 2015 год. на 13.06.2015 г. и 14.06.2015 г. в град Стара Загора ще се проведе Националното състезание за основни компетентности на немски език и природни науки.
Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора и ГПЧЕ „Ромен Ролан”, град Стара Загора.
Право на участие имат учениците, които през настоящата учебна година се обучават в ІХ или Х клас на профилираните гимназии и профилираните паралелки в СОУ с интензивно изучаване на чужд език и изучават на немски език поне един от учебните предмети /биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия/.
Според регламента на състезанието област София-град участва с 3 отбора, всеки с по трима състезатели:

 • 1 отбор „Биология на немски език”;
 • 1 отбор „Химия на немски език”;
 • 1 отбор „Физика на немски език”.

Всеки отбор се придружава от един ръководител.
Всеки отбор да носи със себе си лаптоп с възможност за свързване с безжичен интернет. Отборите по физика и астрономия на немски език да носят още моливи и гума, а всички останали отбори – обикновени калкулатори /без допълнителни функции/.
Настаняването и регистрацията на участниците ще се извърши на 12.06.2015 год. от 14:00 до 17:30 часа в хотел „Верея” – гр. Стара Загора, според направените заявки.
Цените са както следва:

 • нощувка + закуска в стая с две легла – 30 лв.;
 • нощувка в стая с две легла, без закуска – 25 лв.;
 • нощувка в самостоятелна стая – 50 лв.;
 • нощувка + закуска в самостоятелна стая – 55 лв.

Официалното откриване на състезанието ще се проведе на 12.06.2015 год. от 18.00, а техническата конференция от 18:30 часа. Подробна програма на състезанието ще получите допълнително.
Командировъчните средства са за сметка на заявителите – училища, общини, спонсори и др.
Подборът на учениците и формирането на отборите, които ще имат право да участват в състезанието ще се осъществи от експертите по природни науки и екология и от експертите по чуждоезиково обучение в РИО – София-град. За целта е необходимо:

 • Да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище за предстоящото състезание и неговият регламент.
 • Да изпратите в РИО, предложения за участие, които да съдържат трите имена, класа и кратка биографична справка за интересите и предходните изяви на учениците по немски език и един от предметите /биология, физика или химия/ до 02.06.2015 год. на електронен адрес  ivanova_petja@abv.bg. Предложенията да бъдат съпроводени с попълнена заявка по образец. Моля в заявката да бъде включено й предложение за учител, който да придружава учениците.
 • Предложените ученици трябва през настоящата учебна година да се обучават в ІХ или Х клас на профилираните гимназии и профилираните паралелки в СОУ с интензивно изучаване на немски език и да изучават на немски език поне един от учебните предмети – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия
 • В предложенията на директорите да бъдат включени ученици и ръководители, на които училището може да осигури командировъчни средства.

Допуснатите до участие в състезанието ученици ще бъдат обявени на сайта на РИО.
Приложение:

За допълнителна информация – старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова – тел. 936 60 75; 0888395198;.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.05.2015 г.


Изх.№ 9137-412/21.05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за предстоящата XIV Международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), която ще се състои на 6 и 7 юни 2015 г. в гр. София.
Участието в конференцията е форма за повишаване на квалификацията и всички участници ще получат сертификати.
Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на БАПА: http://www.beta-iatelf.org/annual-conference/conference-call/

            Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.05.2015 г.


Изх. № 9137-409/21.05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Сдружение „Младите в действие“, съвместно с Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“  на Столична община, организират волейболен празник „ПАРК ВОЛЕЙ“ за деца между 10 – 12 години и родители на 06.06.2015 г. (събота) от 9.00 ч. в Южния парк (голяма поляна със сцената, вход откъм бул. „Гоце Делчев“). Oфициалното откриване на волейболния празник ще се състои от 10.00 часа.
Заявки за участие се приемат до 02.06.2015 г. на тел./факс: 02/980 24 78, тел: 02/981 06 47; 02/981 03 43.
Техническата конференция ще се проведе на 02.06.2014 г. (вторник) от 12.30 ч. в сградата на ул. „Оборище“ № 44, ет. I, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“.
Телефони за контакти:  02/980 24 78; 0884 981 322 644, e-mail: valia_likova@abv.bg - Валентина Ликова - Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“.
За всички участници в празника са осигурени много изненади.
Спортното събитие се осъществява в подкрепа на инициативата на София за Европейска столица на спорта през 2018 година.

Приложение: Регламент на волейболния празник „ПАРК ВОЛЕЙ“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


21.05.2015 г.


Изх. № 9137-408/20.05.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ 
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

Уведомявам Ви, че съгласно Протокол за резултата и класирането на учениците на националния кръг на XI Национална олимпиада по география и икономика, 02-03.2015 г., гр. Враца, на заключителния етап на олимпиадата са класирани следните ученици от гр. София:

 • Състезателна група VII клас – Матей Костадинов Петков от 107. ОУ „Хан Крум“, VII клас (2 място);
 • Състезателна група VIII- X клас – Димитър Павлов Янакиев от 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, IX клас (3 място);
 • Състезателна група XI- XII клас – Борис Росенов Кирилов от НГДЕК „Константин Кирил Философ“, X клас (4 място); Борислав Ивайлов Дочев от НПМГ Акад. Л. Чакалов“, XII клас (6 място).
Приложение: Протокол с резултати и класиране на учениците на националния кръг на ХI Национална олимпиада по география и икономика, 02-03.05.2015 г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.05.2015 г.


Изх. № 9137-397/15.05.2015 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Френският институт в България съвместно с Агенция Campus France Париж  организира Салон „Образование и Кариера“, който ще се проведе на 22 и 23 май 2015 година в Гранд хотел София. Тази проява ще даде възможност на всички заинтересовани за директен контакт с представители на френски висши учебни заведения и на франкофонските програми в България.
График на салона:
22 май от 10:00 до 18:00
23 май от10:00до17:00
Вход свободен.
За повече информация:
www.salonetudesetcarrieres.bg

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


18.05.2015 г.


Изх. № 9137-398/15.05.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В изпълнение на Заповед №  РД09-1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и във връзка с писмо на РИО гр. Ямбол с вх.№0528-5/14.05.2015г. в РИО, София-град, Ви уведомявам, че от 12 до 14 юни в гр. Ямбол ще се проведе Национален пролетен турнир по информатика. Съорганизатори са Регионален инспекторат по образованието – гр.Ямбол , Община Ямбол и МГ „Атанас Радев“ – гр. Ямбол. В него могат да вземат участие всички ученици от 4 – 12 клас. Повече информация за организацията може да намерите на адрес http://www.math.bas.bg/infos/index.html .
Заявките, за желаещите да се включат, да бъдат изпратени от техните ръководители до 26.05.2015г. на адрес: rio_v.ianeva@abv.bg. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието за сметка на изпращащата страна.

Приложения:
Заявка

Моля да предоставите информацията на учителите по информатика и информационни технологии и учениците от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.05.2015 г.


Изх. № 9137-383/12.05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 25-9/ 30.04.2015 г., в РИО – София-град, Ви уведомявам, че по повод 70-годишнината на ЮНЕСКО, Дипломатическият институт към МВнР, със съдействието на Националната комисия за ЮНЕСКО-България, МОН и МОСВ, обявява  Национален младежки конкурс на тема:
„Културното и природното наследство на България –
да помислим за нашето утре“.
Целта на конкурса е да привлече вниманието на младежката аудитория към културното и природното наследство и проблемите, свързани с опазването му, както и да допринесе за осъзнаване на междукултурните връзки и на значението на културните и природните забележителности за цялото устойчиво развитие на регионите.
Участие в конкурса могат да вземат ученици над 15-годишна възраст.
Условия на конкурса: изработване на плакат, картичка, клип или мултимедийна презентация за един от българските обекти в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО /9 обекта/, който да го представя и рекламира с цел неговото опазване и ефективно използване в културния и социално-икономическия живот на съответния регион.
Краен срок за изпращане: 30 юни 2015 г. на e-mail: bdi@mfa.bg
Повече информация, както и формуляр за участие можете да намерите на www.bdi.mfa.government.bg; тел: 02/ 807 64 40; 870 10 51.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Статут на Национален младежки конкурс.
Формуляр за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.05.2015 г.


Изх. № 9137-380/ 11.05.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо в РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация за организирания от Фондация „АЗГАРД“ – град Силистра
Шести международен конкурс за детска рисунка „Слънчевите руни в българските носии и тъкани“ – Силистра 2015.

Целта на конкурса е младите хора да откриват красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми и орнаменти, втъкани в народната носия от родното място; да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане на българската национална носия и тъкани като възглавници, ковьори, колани и други; да придобият знания и умения  за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор и съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения.

Краен срок за получаване на творбите: 20.06.2015 г. на e-mail: slancheviruni@gmail.com

За връзка: slancheviruni@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Регламент за участие в конкурса.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.05.2015 г.


Изх.№ 9137-378/11.05.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 16.05.2015 г. (събота), от 11.00 часа,  Нов български университет, департамент „Англицистика“ организира литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език. Най-добре представилите се ученици и училища ще получат парични и материални награди. Всички добре представили се ученици ще получат дипломи, които имат тежестта на приемен изпит по английски език за бакалавърските програми на НБУ „Англицистика“ и „Приложни чужди езици (за администрация и управление)“.

За повече информация: e-mail: lit_konkurs@nbu.bg, mstambolieva@nbu.bg , тел. 0895799932

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


12.05.2015 г.


Изх. № 9137-379/ 11.05.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам регламент на Национален ученически конкурс на тема „Вазовата България“.

Моля за съдействието Ви информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


11.05.2015 г.


СПИСЪК
на творбите, класирани на І етап от ХІV национален конкурс „Бог е любов” 2014/ 2015 учебна година11.05.2015 г.

Изх. № 9137- 376/08.05.2015 г.    

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Столична община със съдействието на Българския олимпийски комитет организира на 24 май 2015 г. от 9.30 ч. до 17.00 ч. в Борисовата градина спортен празник „Спортувай в твоя град“.

Празникът включва седем вида спорт – лека атлетика, колоездене, стрийтбол, БМХ, ролери, скейтборд, и катерене на стена за ученици, професионалисти, любители и жители на столицата.

Подсигурени са много награди за всички. Ще бъдат проведени демонстрации от професионални инструктури и ще обучават желаещите.

Пресконференцията ще се проведе на 12 май 2015 г. от 12.00    . в Информационния център на бул. ‚Михай Еминеску“ №5.

Заявки за участие се приемат до 18.05.2015 г. (понеделник):

Баскетбол-лице за контакт – Теодора Филева, тел: 0884322642,  e-mail: tfileva@sofia.bg

Колоездене-лице за контакт-Павел Иванов, тел: 0884322645, e-mail: pivanov@sofia.bg

Лека атлетика-лице за контакт-Пелагия Чернева, тел: 0887928552, e-mail: pcherneva@sofia.bg

BMХ, ролери, скейборд- лице за контакт – Теодора Филева, тел: 0884322642, e-mail: tfileva@sofia.bg

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Приложение:
Регламент за провеждане на спортния празник „Спортувай в твоя град“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


08.05.2015 г.


Изх. № 9137 – 373/08.05.2015 год.                                                                                                                                                                         

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В
ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено изпращаме Ви обява за провеждането на Националнния конкурс за наградите на учителите по химия, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий”.

Приложение:
съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


08.05.2015 г.


Изх. № 9137-372/07.05.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0200-512/ 07.05.2015 г. в РИО – София-град, Ви уведомявам, че в периода 12 - 14 юни 2015 г. в град Созопол и от 19 - 21 юни 2014 г. в град Ахелой ще се проведе
Девети Международен конкурс за изкуства „Радост на брега“,
организиран от Областна администрация – Бургас,  община Созопол, Сдружение „Радост на брега“, община Поморие, Кметство Ахелой.

Целта на конкурса е изява на талантите в областта на музикалното, танцово, изобразително, сценично и литературно изкуство.
Право за участие имат всички изпълнители – инструменталисти и певци, танцьори, артисти, поети и художници от страната и чужбина.
Участниците се разделят на 5 възрастови групи:

 • до 7-годишна възраст;
 • от 8 до 11-годишна възраст;
 • от 12 до 14-годишна възраст;
 • от 15 до 18-годишна възраст;
 • от 18-годишна възраст.

Ежегодно участват колективи и състави от всички краища на България, както и чужди изпълнители от Русия, Турция, Украйна, Полша, Словакия и др.
Компетентно жури в областта на изкуствата оценява участниците в конкурса.

Заявките за участие по образец ще се приемат до 30.05.2015 г. на e-mail: radost_bgs@abv.bg; radostnabrega_bgs@abv.bg.

 Приложение:
Статут на Девети Международен конкурс за изкуства „Радост на брега“ – 2015 г.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


05.05.2015 г.


Изх. № 9137-367/05.05.2015 г.

                                                                                                       
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕУЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 0200-481/28.04.2015 г., в РИО – София-град, приложено Ви изпращам информация за провеждането на конкурс за детска рисунка, организиран от Фондация „Детето и фолклора“, град София.

Конкурсът за илюстрация на тема „Мъдростта на народа ни – празници и обичаи“ през настоящата година акцентира върху илюстрации на любими празници и обичаи от българския календар. След провеждане на конкурса с най-добрите рисунки ще се открие изложба на 1 юни 2015 г. в музея „Земята и хората“ като част от рисунките стават илюстрации към седмото от поредицата многоезични издания „Българската народна мъдрост по света“.
Конкурсът е ориентиран към деца от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи.

Краен срок за получаване на творбите е 15.05.2015 г.

Телефони за контакт: 02/ 852 69 43 или 0899 178 664 – Лилия Стратева, председател на фондация „Детето и фолклора“; e-mail: lstrateva@gmail.com

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


04.05.2015 г.


Изх. № 9137-355/29.04.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

По традиция през месец май 2015 г в София ще се проведе XXII- рия конкурс за средношколци „Минко Балкански“ по физика и по математика.
Участниците могат да премерят сили в две независими състезания по физика и по математика. Задачите, зададени на френски и на английски език, покриват учебния материал от IX до XII клас. Решенията задължително се описват на френски или на английски език /може да се използва речник/. Няма такса за правоучастие. Регистрацията на участниците се извършва непосредствено преди състезанията.

Състезанията ще се проведат в ректората на Софийски университет / бул. „Цар Освободител“ 15 в 292 аудитория /вход откъм вътрешния двор/,
както следва:

 • състезанието по математика ще се проведе на 09.05.2015 г. /събота/ от 11.00 часа;
 • състезанието по физика ще се проведе на 10.05.2015 г. /неделя/ от 11.00 часа;

 Състезанията са с продължителност 4 часа.

Актуална информация може да получите на официалния сайт на фондация   „Миню Балкански“: www.balkanski-foundation.org.

Теми, давани на конкурсните предходни години ще намерите в рубриката „ Висш Институт за Науки- Национален конкурс“.

Допълнителна информация може да получите от доц. Ангел Ангелов на тел. 0886 73 82 62.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


30.04.2015 г.


Изх. № 9137-360/30.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Фондация „Устойчиво развитие за България“ е инициатор на Международен ученически конкурс  „Заедно в ХХI век“ за стихове, есета, реферати, медийни презентации, песни и рисунки, който е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и се провежда под патронажа на Посолството на Руската Федерация. Поради предстоящите почивни дни организаторите удължават срока за получаване на творбите до 7 май 2015 година.

Приложение: Подробна информация за конкурса.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД30.04.2015 г.


Изх. № 9137-36/30.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Асоциация за приятелство „България – Куба“ е инициатор на Национален ученически конкурс  „Куба – далечна и близка“ за стихове, есета, реферати, медийни презентации и рисунки, който е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и се провежда под патронажа на Посолството на Република Куба. Поради предстоящите почивни дни организаторите удължават срока за получаване на творбите до 7 май 2015 година.

Приложение: Подробна информация за конкурса.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


29.04.2015 г.


Изх.№ 9137-358/29.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РИО – София-град с вх.№ 0200-480/27.04.2015 г. е постъпило писмо от Министерство на образованието и науката с което информира, че предстои провеждане на конкурс за детска рисунка на тема: „Технологиите, които ме свързват със света“, за  ученици на възраст от 7 до 13 години, организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Приложено Ви изпращам за сведение информация за условията за участие в конкурса.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.04.2015 г.


Изх. № 9137-348/24.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА              
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че по инициатива на Фондация „Устойчиво развитие за България“ и през настоящата учебна година се провежда Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“ за стихотворения, есета, реферати, медийни презентации, песни и рисунки. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и се провежда под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България.

Напомням Ви, че крайният срок за изпращане на творбите е 30.04.2015 г. на посочения в приложения регламент адрес.

Моля да съдействате на учителите и учениците за  участието им в конкурса.

Приложение: регламент за участие в конкурса

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.04.2015 г.


Изх. № 9137-345 / 24.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Френският институт, съвместно с ИК „Колибри“ и Cle International отправят покана към учителите по френски език за квалификационен семинар на тема „Utiliser les nouvelles technologies dans l'enseignement du francais – Internet, TBI, CLE USB, UPad“. („Използване на новите технологии при обучението по френски език“)
Семинарът ще се проведе на 27.04.2015 година в зала „Конкорд“ на Френския институт, пл. „Славейков“ №3 от 11.30 часа (за преподаващите втора смяна) и от 15.00 часа (за преподаващите първа смяна).
Лектор – госпожа Аник Атере.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.04.2015 г.


Изх.№ 9137-331/21.04.2015 г.

                                                                                               
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам информация за Първия международен детски фестивал на изкуствата на английски език и детското творчество „Светът в детските длани – Балчик 2015“, който ще се проведе от 4.07 до 10.07.2015 г. в гр.Балчик, област Добрич.

За допълнителна информация – http://www.festivalbalchik.com

Моля да уведомите заинтересованите учители и ученици и съдействате при желание за участие.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.04.2015 г.


Изх. № 9137-336/22.04.2015 г.
                                                                                                       
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 1321-36/ 15.04.2015 г., в РИО – София-град, предоставям на Вашето внимание информация за организирания от Prisun Bulgaria конкурс на тема „Усмивката в детството“.

В конкурса могат да вземат участие деца между 7 и 14 години включително с рисунки с размер А4 с използвани материали моливи, пастели, акварели или темперни бои.
Идеята на организаторите е най-добрите рисунки да украсят новите сокове на Prisun Bulgaria, като отличените малки художници ще получат почетен плакет и комплект художествени материали.

Приложено Ви изпращам:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.04.2015 г.


Изх. № 9137-334/ 22.04.2015 г.
                                                                                                       
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. № 16-13 / 20.04.2015 г., в РИО – София-град, предоставям на Вашето внимание информация за организираните от Арт Център „Кърнолски“  за настоящата 2015 г. международни фестивали – Ние 21-ви век“, /22-29.08.2015 г./ в курортен комплекс „Слънчев бряг“ и „Орфей в Италия“, който ще се проведе в периода 08-14.09.2015 г. в Лидо ди Йезоло.

Участниците във фестивалите се конкурират в различни категории: вокал – солисти и вокални групи-фолклор, поп и класическо пеене, танцови групи – съвременен танц, мажоретни състави, духови оркестри, инструментал, хорове.

За повече информация: 02/ 951 61 31; 0888/ 323 727; karnolski@abv.bgwww.karnolsky.eu

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.04.2015 г.


Изх. № 9137-335/22.04.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Във връзка с писмо с вх. № 0200-386/ 03.04.2015 г., постъпило в РИО – София-град, ви уведомявам, че по време на честването на 70-годишнината на ЮНЕСКО генералния директор г-жа Ирина Бокова и посланник на добра воля обяви 30 април за Международен ден на джаза.

Моля, да уведомите всички ученици от IX клас в поверените Ви учебни заведения и да ги поканите да вземат участие в следните категории:

 • „Джаз междучасие“ – 30 април 2015 г.
 • „Постери на български джаз изпълнители“ – изложба за делото на първите джазмени в България“.
 • „Караоке на ученици по джаз пеене“ – 30 април 2015 г.
 • „Ден на джаза“ в отворени врати на музикалния салон в училище – 30 април 2015 г.

Допълнителна информация, свързана с Международния ден на джаза,  може да се намери на страницата на ЮНЕСКО, посветена на темата:

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-jazz-day-2014/

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


22.04.2015 г.


Изх. 9137 – 330/ 21.04.2015 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ПЪРВИЯТ КОНКУРС за ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ ПО БИОЛОГИЯ „БИОЛОГИЯТА ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА“ на тема „Дишането –основен жизнен процес на биологичните системи” Ви информирам:
Желателно е подаването на заявките за участие да се извърши до 22.04.2015 г. на електронeнадрес: biomodei@abv.bg

На 2
3 и 24 април 2015 г. от 9:00 до 17:30 часа ще се извършва приемане на готовите материали за участие в конкурса – в сградата на119 СОУ „Михаил Арнаудов“, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11.

На 25 април 2015 г. от _9:00 до 14:00 часа -
 провеждане на конкурса, който включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Участниците с  модели, моля да се явяват в сградата на 119 СОУ от 8:30 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

Моля, запознайте учителите по биология и здравно образование с настоящото писмо.

Приложение: заявка за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


20.04.2015 г.

Изх. № 9137-319 / 17.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че „Интеграл Образователни програми“ организира конкурс „Спечели езикова ваканция в Америка“.
Подробна информация можете да получите на www.integral.bg

Приложение:

 1. Писмо до директорите на училищата в град София от „Интеграл Образователни програми“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


17.04.2015 г.

Протоколи с резултатите от Областен  етап на VIII Национална олимпиада по гражданско образование - София, 2015 г.

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


17.04.2015 г.


Изх. № 9137-317/ 16.04.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


В памет на бележития български писател Цончо Родев община Провадия и Народно читалище „Ал. Константинов 1884“ гр. Провадия обявяват нова сесия на Националния конкурс „Цончо Родев“ за исторически разказ на тема „Изпитание“ Провадия 2015. Право на участие имат ученици от цялата страна от VІІ до ХІІ клас.

Моля за съдействието Ви информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от Вашето училище.

Приложение: Регламент

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД


16.04.2015 г.


Изх. 9137 – 313/ 15.04.2015 год. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 25. 04. 2015 г. (събота) в сградата на Факултета по химия и фармация към СУ „Климент Охридски”, ул. „Джеймс Баучер” 1, ще се проведе градскотото състезание „Талантлив химик“ за ученици от VII клас. Учениците трябва да заемат местата си в определените зали от 8.30 до 8.45 часа. Състезанието започва в 9.00 часа и продължава 3  астрономически часа. Темата включва тест  и две логически задачи. Оценки от състезанието по-висока от Много добър 5,00 (включително) се признава като балообразуваща оценка при кандидатстване в НПМГ.
Заявки за участие в състезанието „Талантлив химик“ за VII клас  се приемат до 23.04. 2015 г. (включително) на следния адрес:
НПМГ“Акад. Л. Чакалов“  e-mail: http://npmg.org/

Разпределението по зали ще бъде обявено на 24. 04. 2015 г. на сайта на НПМГ.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД


15.04.2015 г.

Изх. 9137 – 302/ 14.04.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г., на министъра на образованието и науката, определяща графика и дейностите по организирането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 г. от 01.05.2015 г. до 03.05.2015 г. в гр. Добрич ще се проведе XVIII-та Национална олимпиада по астрономия.
Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Добрич и СОУ „Петко Славейков” – гр. Добрич, със съдействието на Община град Добрич и СОУ „Климент Охридски“, гр. Добрич.
Олимпиадата ще се проведе в два последователни дни:

 • На 02.05.2015г. от 8:00 часа в СОУ „Петко Р. Славейков”- гр. Добрич, ще се проведе теоретическият кръг с продължителност 4 астрономически часа
 • На 03.05.2015г. от 8:00 часа в СОУ „Петко Р. Славейков”- гр. Добрич, ще се проведе практическият кръг с продължителност 3 астрономически часа.

Основни акценти в организирането и провеждането на националния кръг на олимпиадата:
Официалното откриване на олимпиадата ще се състои от 18:00 часа на 01.05.2015 год. в Органова зала на община град Добрич.
Регистрацията на участниците ще се извърши във фоаето на хотел „България“ на 01.05.2015 год. от 12.30 часа до 18:00 часа. При регистрацията, ръководителите на групи трябва да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, ЕГН, постоянен адрес /за учениците над 16 год. и данни от лична карта/.
Ръководителите на групи правят самостоятелно резервации за нощувки в хотелите на посочените телефони в приложената информация. Заплащането на нощувките ще се извършва при настаняването в хотела. За издаването на фактури е необходимо да се представят точни данни на рецепцията на хотела.
Командировъчните средства за учениците и ръководителите на отбори са за сметка на училищата, общините, РИО, спонсори.
Допускането на участниците в олимпиадата до състезателните зали ще се извършва само срещу документ за самоличност или ученическа карта. Участниците задължително трябва да носят чертожни инструменти.
Заявките за участие в олимпиадата по образец се подават до 20.04.2015г. на e-mail: petrova_rio_dobrich@abv.bg от експерта по природни науки и екология
В тази връзка моля за Вашето съдействие в срок до 14 часа на 19 април 2015 г. да бъде изпратена в РИО – София-град заявка за участие в събитието. /Заявката да бъде изпратена на e-mal: ivanova_petja@abv.bgна старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова/.
Приложено Ви изпращаме:

За допълнителна информация:
тел. 0893385221 – Диана Петрова – старши експерт ПНЕ в РИО- Добрич

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД


15.04.2015 г.

Изх. № 9137 – 303/ 14.04.2105 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Софийският клон на Съюза на физиците в България организира «Ден на фотона» - олимпиада по експериментална физика, която ще се проведе в Софийски университет «Свети Климент Охридски» на 25.04.2015 год. в аудитория А 315 /аудитория «Елисавета Карамихайлова» 5, на Физическия факултет. На олимпиадата ще бъде дадена експериментална задача за изследване на светлинни явлания.
По инициатива на ЮНЕСКО и на Организацията на обединените нации тази проява е част от Националната програма за честването на Международната година на светлината и светлинните технологии през 2015 год.
За повече информация може да посетите сайта на СК на СБФ:http://bgphysics.eu.
Моля да информирате учителите по физика и астрономия и да съдействате за тяхното участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД


15.04.2015 г.

Изх. 9137 – 304/ 14.04.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомяваме Ви, че на 27.03.2015 год. стартира набирането на проекти по програма на мобилния оператор Мобилтел – „Мтел еко грант – природа с бъдеще“, която се реализира със съдействието на Министерството на образованието и науката. Основнни цели на програмата са:

 1. Повишаване на участието на деца и младежи в дейности за опазването на биоразнообразието, включително и застрашени видове.
 2. Насърчаване на практики за възпитание и опазване на околната среда на деца и младежи в детски градини и училища чрез извънучилищни дейности.

Конкурсът е отворен и за идеи, които насърчават взаимодействието между професионалните противозащитници и училища, детски градини и читалища.
Задължителна целева група са децата и младежите до 19 години. За финансиране на програмата „Природа с бъдеще“  могат да кандидатстват еко-клубове и неформални ученически обединения чрез образователни институции, организации, регистрирани с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в общаствена полза, читалища, училищни настоятелства. Критериите за оценка на кандидатстващите проекти са качество и бюджет на проекта, резултати и ефект и капацитет на организацията.
Оценяването на проектите ще бъде извършено в три етапа:

 1. Разглеждане на кандидатстващите проекти от програмния екип на фондация „Помощ на благотворителността в България“ /ФПББ/, която подпомага Мтел за осъществяването на грантовата програма. ФПББ ще провери спазването на основните изисквания. Желаещите да кандидатстват по тази програма могат да намерят необходимите документи за попълване на интернет адрес:http://bcaf.bg/bg/aktualno/766-startira-sedmoto-izdanie-na-mtel-grant-2015.html и да ги изпратят на e-mail: konkurs@bcaf.org, като крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 20.04.2015 год.
 2. Проектите преминали към втория етап, ще бъдат подробно оценени и класирани според колективно достигнати препоръки за решения.
 3. В рамките на третия етап Комисия за разпределяне на средствата с участието на представители на неправителствени организации, медии и общественици ще вземе окончателно решение.

Всички желаещи да участват в конкурса могат да получат повече информация за грантовата програма „Мтел еко грант – природа с бъдеще“ на интернет адрес: http://bcaf.bg/

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД


15.04.2015 г.

Изх.№ 9137-305/14.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РИО – София-град е получено писмо с вх. № 19-69/09.04.2015 г. от Агенция „Реал –Спорт“,  с което информира за организиране на Национален конкурс за детска рисунка  „Моето ДЗИ“ - 2015 на тема: „Моят път до училище“  - част от кампанията „Безопасността на пътя с ДЗИ“ .
В конкурса могат да вземат участие ученици на възраст от  6 до 14 години. Десетте най-високо оценени деца ще  получат стативи, пособия за рисуване и грамота, а училищата в които учат – 1 брой мултимедия, плакет и календари за учебната 2015/2016 година.

Приложено Ви изпращам за сведение:

 1. Регламент за провеждане на конкурса.
 2. Заявка за участие.
 3. Информационна карта.
 4. Декларация за съгласие на родител/настойник.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД


14.04.2015 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

02.02.2015 година

Благодаря на всички участници в общинския и областния кръг на олимпиадата по география и икономика за показаните резултати, както и на техните учители и родители за вложения труд и отговорно отношение!
Р. Вангелова – ст. експерт в РИО– София-град


08.04.2015 г.

Изх. № 9137 – 292/ 8.04.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за международен конкурс, посветен на Световния ден за мир и развитие, 10 ноември, и на Световния ден на далекосъобщенията и информацията, 17 май.
Темата на конкурса е „Технология за мир: голямото предизвикателство“.
Конкурсът се организира от испанската неправителствена организация  „Мир и сътрудничество“ и е отворен за индивидуално или за колективно участие както на деца и младежи от 6 до 21 години, така и на преподаватели. Проектите следва да бъдат представени на един от шестте официални езици на ООН и да бъдат изпратени преди 5 юли 2015 година. Ще бъдат присъдени шест дипломи и седем първи места. Официалната церемония по връчването на наградите ще се състои на 7 февруари 2016 година в Мадрид.
Адресът, на който трябва да бъдат изпратени проектите, както и подробна информация можете да намерите на: www.peaceandcooperation.org

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.04.2015 г.


Протокол за р
езултатите от областния кръг на XXVII  национална олимпиада по  философия– София, 2015 г.


06.04.2015 г.


Изх. 9137-288/ 03.04.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В периода 11-12 април 2015 год. ще се проведе най-голямото в света състезание  за разработване на иновативни технологични решения с отворен код за подобряване живота на планетата Земя и Космоса – NASA international Space Apps Challenge.
Space Apps Challenge дава възможност на талантливи, иновативни мислещи и амбициозни хора от всички възрасти – ученици, студенти, програмисти, дизайнери, инженери, представители на научните среди, предприемачи и др., които имат интерес да вземат участие в състезанието.
Състезанието ще се проведе в рамките на 48 часа в повече от 100 града от всички континенти по света. Одобрените за тази цел места в България са в София – betahause (http//www. Betahause.bg) и в Бургас – Бургаски свободен университет. В състезанието ще може да се участва и виртуално от всяка една точка в България.
Повече информация за условията за участие може да бъде намерена на следната интернет страница: http://spaceappschallengebulgaria/eu/bg.
За кореспонденция: nasaspaccappshallenge.bg@gmail.com         
Моля да информирате учителите и учениците и да окажете при необходимост съдействие.          

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


06.04.2015 г.


Изх. 9137-287/ 03.04.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предстои провеждането на организирания от МОН национален конкурс „Млади таланти“ 2015. Седемнадесетото издание на конкурса ще се проведе в периода от 28.04.2015 г. до 30.04.2015 г. Информацията за конкурса, регламентът и формулярите за участие са качени на електронната страница на МОН в рубрики „Новини“ и „Наука – конкурси и резултати“.
Крайният срок за подаване на проектните предложения в областта на природните науки, социалните науки и информационните и комуникационни технологии е 18.04.2015 год.
Класираните на първите четири места участници получават правото да участват в Европейското състезание за млади учени 2015 год., което ще се проведе в периода 17.09.2015 г. до 22.09.2015 год. в гр. Милано, Италия.
Три проекта получават право да участват в Световното младежко научно изложение ENPO Sciense Europe 2015 год., което ще се проведе в периода от 19.07.2015 год. до 25.07.2015 год.
Моля да информирате учителите и учениците от повереното ви училище.           

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД03.04.2015 г.


Протокол с резултати от областен кръг на олимпиадата по испански език


27.03.2015 г.


Изх. 9137-271/27.03.2015г.                                                  

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България с вх. №1102-5/ 24.03.2015 г. в РИО, София-град Ви уведомявам, че на 18.04.2015г. ще се проведе Великденското математическо състезание за ученици от І-ви до XII-ти клас.

Време за работа
90 минути за І-ви и II-ри клас, а за всички останали класове - 120 минути.
Състезанието за  І-ви и II-ри клас е от 8:30 до 10:00 часа, а за  всички останали класове е от 10:30 до 12:30 часа.

Задачите за седми клас са във формат за изпита след VII клас /стандарт на МОН/, а за XII клас във формат матура /стандарт на МОН/.  

Съгласно писмото на СМБ вноската за правоучастие е 8 лв. и се внася при записване в съответното училище или по банкова сметка, посочена в писмото.   

Крайният срок за записване е 13:00 часа на 15 април /сряда/ 2015 г.

Приемането на заявки за участие в състезанието се извършва в канцелариите на 119 СОУ, 2 СОУ,  стая 402 на 125 СОУ и в стая 9 на 20 ОУ. 
    

За допълнителна информация може да се обръщате към организаторите – тел. 0988 903 025.

Приложение: писмо на СМБ.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10 -1161/24.03.2015 г. на министъра
на образованието и науката)


27.03.2015 г.


Изх. № 9137 – 270 / 27.03.2015 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, приложено Ви предоставям протокол с резултатите на участниците в областния кръг на олимпиадата по италиански език, проведен на 27.02.2015 г. в град София, които не са предложени от областната комисия за допускане до национален кръг.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Протокол с резултатите. 

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10 -1161/24.03.2015 г. на министъра
на образованието и науката)


27.03.2015 г.


Изх. №
9137 – 269 / 27.03.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, приложено Ви предоставям протокол с резултатите на участниците в областния кръг на олимпиадата по немски език, проведен на 21.02.2015 г. в град София, които не са предложени от областната комисия за допускане до национален кръг.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол с резултатите.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
(Съгласно заповед РД 10 -1161/24.03.2015 г. на министъра
на образованието и науката)


26.03.2015 г.


Изх.№  9137-268/26.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие“ обявява Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки, посветен на юбилейния 30-и поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Конкурсът и походът са с национален статут и са залегнали в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН.
Срокът за изпращане на конкурсните работи е 21.05.2015 г. на адрес: София 1303, ул.”Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org. Тел. за контакти – 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящата проява и да окажете необходимото съдействие.

Приложение:
1. статут на конкурса
2. покана и график за провеждане на похода

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


26.03.2015 г.


Изх. 9137 – 266/ 25.03.2015 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

Фондация „ЕВРИКА” обявява ХVII национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов и е включен в Националния Календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката и през настоящата учебна година.

Повече информация и за други дейности и проекти на Фондация „Еврика” може да научите на интернет страницата на фондацията: www.evrika.org .

Приложение:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


26.03.2015 г.


Изх. 9137 – 258/ 24.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 28.03.2015 год. от 9:00 часа за втора поредна година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, ул. „Бигла“ 52 ще се проведе състезанието „Талантлив физик“ предназначено за ученици от VII клас.

Всички, които желаят да участват в състезанието предварително трябва да се регистрират в електронна форма, публикувана на интернет-страница на състезанието:
http://npmg.org/2015/03/17/tf-2/.

Моля да уведомите учителите по физика и учениците от VII клас, като съдействате за тяхното участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.03.2015 г.


Изх.
9137 – 255 / 24.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание следната информация:

В изпълнение на Национален календар за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката за учебната 2014/2015 година Първа езикова гимназия в град Варна, съвместно с Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община – Варна и Фондация „Българска памет“, провежда ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език.

Тема на конкурса за 2015 година: „Остров“.

Право на участие имат учениците от гимназиален етап.

Конкурсните материали трябва да бъдат изпратени до 04.05.2015 г. (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:
Първа езикова гимназия – за КОНКУРС 2015
9010 гр. Варна
Ул. Подвис“ №29.

Приложения:

 1. Статут на национален литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език.
 2. Условия за участие.
 3. Формуляр за участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


25.03.2015 г.


Протокол за
резултатите от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация на учениците от VII и XII клас – София, 2015 г.


24.03.2015 г.

Изх. 9137 – 258/ 24.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 28.03.2015 год. от 9:00 часа за втора поредна година в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, ул. „Бигла“ 52 ще се проведе състезанието „Талантлив физик“ предназначено за ученици от VII клас.
Всички, които желаят да участват в състезанието предварително трябва да се регистрират в електронна форма, публикувана на интернет-страница на състезанието:
http://npmg.org/2015/03/17/tf-2/
Моля да уведомите учителите по физика и учениците от VII клас, като съдействате за тяхното участие.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


24.03.2015 г.


Изх. № 9137-257/24.03.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА   
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомявам Ви, че  предстои провеждането на пилотното издание на конкурс за детска рисунка, организирано от „Образователен център Британика ООД", град София. Партньори в инициативата са „Световен фонд за дива природа" WWF“), „Imagination S.А.", медийни партньори „СББ МЕДИА" АД - издател на списание „NATIONAL GEOGGRAFIC KIDS БЪЛГАРИЯ".
Темата на конкурса е „Гората и нейните обитатели". Ориентиран е към деца на възраст от 5 до 8 години. Целта на конкурса е запознаване и приобщаване на децата към идеята за опазване богатствата на природата - флора и фауна.

Провеждането на конкурса е в три етапа. Първият етап включва изпращане на рисунките до организатора в периода от 16 март до 29 май 2015 година на адрес:
Конкурс за детска рисунка„Гората и нейните обитатели"

ВRITANIСА
-Ул. „6-и септември" № 7
Гр. София- 1000

Вторият етап е журиране на рисунките в периода от 8 до 17 юни 2015 г. и обявяване на победителите от 18 до 23 юни 2015 г. В третия етап ще се организира изложба с отличените творби от двете възрастови групи на общ брой 40. На откриването на изложбата (27 юни 2015 г.) ще се наградят победителите - индивидуални награди за децата и колективни за най-активно участващите в конкурса детска градина и училище. Наградният фонд се осигурява от организатора и неговите партньори.

Подробна информация относно условията за участие в конкурса може да бъде намерена на сайта  на организатора ВRITANICA  www.britanica-edu.org/news, а при необходимост и на тел: 02/4666 667, 0896 685 143, лице за контакт - Зорница Диева,
z.dineva@britanica-edu.org

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


24.03.2015 г.


Изх. 9137 – 256/ 24.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно Заповед РД 09- 1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката за олимпиадите и състезанията през учебната 2014/2015 година, гр. Русе е определен за домакин на ХVII  Национално състезание по химия и опазване на околната среда, което ще се проведе от 18 до 19 април 2015 година.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Русе, Английска гимназия „Гео Милев” – гр. Русе.
В състезанието участват ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиален етап на средната степен на образование.
От всяка област се допускат за участие до 14 ученици. От тях се формира предварително един отбор, включващ 6 ученици, а останалите /до 8 ученици/ участват само в индивидуално класиране. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов” се дава възможност да участва със самостоятелно излъчен отбор от 6 ученици и до 8 ученици за индивидуално участие.
Ученици от области с непълни отбори участват само в индивидуално класиране. Съставът на отбора се формира от експерта по природни науки и екология в РИО по ред и критерии, определени от него. Желателно е един от ръководителите да бъде експертът по природни науки и екология от РИО.
Основни акценти във връзка с организацията на състезанието:
1. За участниците, ученици и ръководители, са осигурени нощувки в Гранд хотел „Рига”. Не трябва да се прави резервация в хотела от самите участници.
2. Пакетна цена на човек, която включва една нощувка, закуска, обяд и вечеря – 48,00 лева.
4. За участие на ръководителите в официалната вечеря е необходимо доплащане от 12,00 лева.
5. Заплащането се извършва на регистратурата на хотела при настаняването на участниците на 17 април 2015 г., след 14.00 часа.
Ръководителите на отборите да представят списък с трите имена на учениците, ЕГН и постоянен адрес, заверен с подпис и печат. Учениците да носят документ за самоличност.
За издаването на фактури е необходимо да се представят точните данни на рецепцията на хотела.
Командировъчните средства са за сметка на участниците, училища, РИО, общини, спонсори и др.
6. Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 17 април 2015 г. след 14.00 часа във фоайето на Гранд хотел „ Рига”.
7. Откриването на състезанието ще се проведе от 18:00 ч. в Пленарна зала в сградата на община Русе /до централния градски площад, на 400 метра от хотела – придвижване пеша/.
8. Състезателната част ще се проведе на 18 април в Английска гимназия „Гео Милев“ от 8:00 ч. /намира се на 15 минути от хотела при придвижване пеша/.

 Заявките за участие Zaiavka_NSH_XXX (ХХХ е името на населеното място) се изпращат в РИО - Русе в електронен вид в срок до 06.04.2015г. на е-mаil: m.baneva@rio-ruse.org.  Заявката следва да бъде обобщена и заверена от експерта по природни науки и екология от Вашия регион.

За допълнителна информация – Милена Банева, старши експерт по природни науки и екология в РИО – Русе, тел. 0882 450 572.
Във връзка с гореизложеното моля в срок до 05.04.2015 год. да изпратите заявка по образец на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg на експерта по природни науки и екология.    

Приложение:
1. Програма на Националното състезание по химия и опазване на околната среда.
2. Заявка за участие в състезанието и настаняване в Гранд хотел „Рига“.
3. Карта на град Русе.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


23.03.2015 г.


Изх. 9137 – 251/ 23.03.2015 год.
                                                                                                         
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
           
Със заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката, определяща графика и дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 г., гр. Враца е определен за домакин на Националния кръг на олимпиадата по физика за ученици от VII до XII клас. Олимпиадата ще се проведе на 6 и 7 април 2015 г. от 8.00 часа в ПМГ ,,Акад. Иван Ценов”-гр.Враца, бул. "Демокрация" № 18.
Организатори на Националната олимпиада по физика са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Враца и ПМГ ,,Акад.Иван Ценов”-гр.Враца, със съдействието на община Враца и областна администрация Враца.
Официалното откриване на олимпиадата ще се състои от 18.00 часа на 05.04.2015 г. в Градска концертна зала на община Враца.
Техническата конференция ще се проведе от 19.00 часа на 05.04.2015 г. в Градска концертна зала на община „Враца“.
Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на посочените телефони в хотела, който са избрали от приложения списък (Приложение № 1). Местата в хотелите са ограничени и резервациите се изпълняват от управителите на хотелите по реда на постъпването им (при резервиране на места за нощувки могат да се направят допълнително и заявки за обяд или вечеря). При необходимост могат да се направят резервации и в други хотели: хотелите „Чайка” и „Хъшове”, които са извън града и хотел „Раде”.
За участие в Националната олимпиада по физика е необходимо в срок до 27.03.2015 г. да се изпрати от ръководителите на учениците заявка за участие в олимпиадата и информация за извършена резервация на хотел по приложения образец на електронните адреси rio_rn@abv.bg и pmg_vr@abv.bg.
Регистрацията на участниците ще се извърши на 05.04.2015 г. от 12.00 часа до 18.00 часа в ПМГ ,,Акад.Иван Ценов”-гр.Враца.
При регистрацията и настаняването ръководителите на групи да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, ЕГН и постоянен адрес (за учениците над 16 години и данни от ЛК).
За издаването на фактури е необходимо да се представят точните данни на рецепцията на хотела.
Командировъчните средства за учениците и ръководителите на отборите са за сметка на училищата, общините, РИО, спонсори или самофинансиране.
Допускането на участниците в олимпиадата до състезателните зали ще се осъществява само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси:
Румяна Несторова– ст.експерт по математика и информатика-РИО–Враца(GSM 0894385012);
Лилия Маркова-ПДУД- ПМГ ,,Акад. Иван Ценов”-гр.Враца (GSM 0879837763);
Наталия Василева-ПДУД- ПМГ ,,Акад. Иван Ценов”-гр.Враца (GSM 0879003104).
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Информация относно условията за настаняване в трите хотела в гр. Враца, резервирани от РИО-Враца на преференциални цени и в хотел „Чайка” /извън града/;
2. Заявка за участие и информация за направена резервация за нощувки;
3. Програма на олимпиадата по физика;
4. Карта на град Враца;
5. Оферти на хотелите за вечеря.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


20.03.2015 г.


Изх.№ 9137-245/20.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в периода от 28.05.2015 г. до 30.05.2015 г. в град Видин ще се проведе ПЪРВИ СРЕДНОШКОЛСКИ ФЕСТИВАЛ „ДЪГА НАД ДУНАВ“, организиран от Община Видин, Областен информационен център, Регионален инспекторат по образованието - Видин и Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Видин. Целта на изявата е популяризиране на културно-историческото наследство на европейските народи чрез реални и виртуални туристически пътувания.

Моля да информирате учителите и учениците от Вашето училище за изявата.

Приложение:  
1. Информация за фестивала и регламент на състезанието.
2. Заявка за участие – категория „Сценично изкуство“.
3. Заявка за участие – категория „Дигитално изкуство“.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


19.03.2015 г.


Изх. 9137 – 241/ 18.03.2015 год.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ


Със Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени графикът и изискванията за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2014/2015 година, град Монтана е определен за домакин на Националния кръг на 40. олимпиада по биология и здравно образование. Олимпиадата ще се проведе на 1 април от 09.00 часа и на 2 април 2015 г. от 08.00 часа в СОУ “Иван Вазов” (ул."Цар Иван Асен ІІ" № 19).
Организатори на 40. Национална олимпиада по биология и здравно образование са Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието -  Монтана и СОУ “Иван Вазов” – Вършец.

Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 31. март 2015 година от 18,00 часа в актовата зала на СОУ “Иван Вазов”.

За участниците в състезанието са осигурени места в  хотели в град Вършец, описани в приложението. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на посочените телефони в хотела, който са избрали. Местата в хотелите са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. Всички посочени в приложението цени са с включено ДДС и закуска.

Предвиден е организиран транспорт за участниците от автогара Враца на 31.03.2015 г. в 16.00 часа.

Регистрацията на участниците и настаняването ще се извършва от 13,00 часа на 31.03. 2015 г. в Градска художествена галерия (бул. Република 73).

Командировъчните средства за участниците и ръководителите на отборите са за сметка на училищата, РИО, настоятелства, общини, спонсори и др.

Допускането на учениците до участие в олимпиадата ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация и въпроси: 0894472614, Иван Димитров, ст. експерт по ПНЕ в РИО-Монтана и Петър Пенчев 0878104503 – СОУ „Иван Вазов”.

Моля, в срок до 17,00 часа на 24.03.2015 г., да изпратите заявка за участие по приложения образец с информация за извършена резервация на хотел, на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg, на старши експерта по природни науки и екология Петя Иванова.

Приложения:

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


18.03.2015 г.


РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ ПРОВЕДЕН НА 21.03.2015 ГОД.
ДОПУСНАТИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ


18.03.2015 г.


Изх.№ 9137-239/18.03.2015 г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


На основание заповед № РД 09-1505/ 30.09.2014 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година, Ви уведомявам, че ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ на Националното състезаниеФолклорна плетеница“, в който могат да вземат участие учениците, изучаващи хореография в IV, VII, XI-XII класове в Профил „Изкуства – Хореография“, ще се проведе на 27.03.2015 г. /петък/ в 144. СОУ „Народни будители“, град София, район „Младост“ - 3, ул. "Бъднина" /до детски комплекс "Патиланци"/.

  „Фолклорна плетеница“ е ученическо състезание, което дава възможност на участниците да демонстрират знания и умения, придобити в края на всеки етап на основната и средна образователна степен.

Съгласно регламента, участниците в ОБЛАСТНИЯ КРЪГ представят
3 /три/ фолклорни хора:
 • хоро, характерно за етнографската област, която представят;
• хоро на песен;
• хоро, популярно за цяла България.


Времетраене до 4 минути
.

Хората са по избор и преценка на учителя хореограф.

Съпроводът може да е на жива музика или на CD.


Този етап се провежда в учебната зала по хореография. Участниците са облечени с
игрално облекло. Преди всяко изпълнение хорото се представя от ученик наименование на хорото, етнографска област, тактов размер, участници в хорото, хват и форма. За всяко хоро изборът на съпровод е съобразен с характерната за него мелодия или песен.
Представянето на IV клас е с хора на тактови размери: 2/4, 5/8, 7/8а, 9/8а.
Представянето на VII клас е с хора на тактови размери: 7/8а, 7/8б, 8/8, 11/8, 13/8.
Представянето на ХI- ХII клас е с хора на тактови размери: 7/8а,б, 8/8, 9/8а,б, 11/8, 12/8.
15/8 или друг смесен тактов размер.
Изборът на хоро и тактов размер е по преценка на учителя хореограф.

РЕГИСТРАЦИЯ

Моля в срок до 26.03.2015 г. на e-mail: 144sou@dir.bg да ИЗПРАТИТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ, в която да опишете:

 • Учебното заведение, район;
 • Клас /с приложен списък на учениците, включващ трите имена/;
 • Учител по хореография и корепетитор;
 • Наименование на хорото, характерно за етнографската област;
 • Наименование на хорото на песен;
 • Наименование на хорото, популярно за цяла България;
 • Съпровод  /жива музика или CD/;
 • Брой необходими микрофони;
 • Предпочитано време за участие – по избор във време /до обяд или следобяд/, свободно от учебни занятия на учениците на 27.03.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Фолклорна  плетеница“.

За контакти:  02/ 935 60 85; 0895 70 74 51 – Антоанета Асенова – старши експерт за КПК в РИО – София-град; e-mail: rio_toniassenova@abv.bg

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


18.03.2015 г.


РЕЗУЛТАТИ
от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 22.02.2015 год.


18.03.2015 г.


Изх. 9137 – 237/ 17.03.2015 год.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
УЧИЛИЩАТА
В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 25.04.2015 год. в сградата на 119 СОУ ще се проведе ПЪРВИЯТ /обявен месец ноември 2014 год. /КОНКУРС  за ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ ПО БИОЛОГИЯ „БИОЛОГИЯТА ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА“

Цел на конкурса:
Творческа изява и личностно развитие на ученици с интереси в областта на биологията. Провокиране и насочване на ученици към практико-приложната страна на науката.
Разширяване използването на моделирането като метод в процеса на обучение по биология.

Конкурсът е предназначен за ученици от V до ХІІ клас, разпределени в две възрастови групи:

 • първа възрастова група V – VІІІ клас
 • втора възрастова група ІХ – ХІІ клас

Тема за моделиране: „Дишането –основен жизнен процес на биологичните системи”
ВАЖНИ СРОКОВЕ
До 22.04.2015 г. Подаване на заявка по образец за участие в конкурса на следния електронeнадрес: biomodei@abv.bg
На 23 и 24 април 2015 г. Приемане на готовите материали за участие в конкурса
119 СОУ „Михаил Арнаудов“, кв. „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11.
На 25 април 2015 г. Провеждане на конкурса, който включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите.
Приложения:
1.Регламент на конкурса и методически насоки за процеса моделиране
2. Заявка за участие
Моля, запознайте учителите по биология и здравно образование с настоящото писмо.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


17.03.2015 г.


Изх. №  9137-238/17.03. 2015 г.                                        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо  на МОН с изх. № 9105-91/ 13.03. 2015 г., постъпило в РИО, София - град с вх. № 0200 - 294/13.03.2015 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждането на конкурс за ученическо есе на тема: „ Познатата и непозната съдебна власт“.  

Конкурсът е предназначен за ученици от 10 до 12 клас. Съгласно

приложения по-долу регламент, в срок до 31.03.2015 г.  ученическите есета трябва да бъдат изпратени на адрес: konkurs.sofia@vss.justice.bg

Пожелавам творчески успехи на участниците в конкурса!

Приложение: Регламент на  провеждане на конкурса

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


17.03.2015 г.

ПОДБОРЕН КРЪГ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ -2015 г. София град


17.03.2015 г.

Изх. № 9137 – 233 / 17.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09 – 1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година и заповед № РД 01-156/03.10.2014 г. на началника на РИО – София-град, приложено Ви предоставям протоколите с резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски език, проведен на 03.02.2015 г. в град София.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протоколи с резултатите от областния кръг на олимпиадата по английски език.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


17.03.2015 г.


 Изх.№ 9137-232/17.03.2015 г. 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено предоставям на Вашето внимание материали за предстоящата 46-та Международна среща на децата на Европа в гр. Белград, Република Сърбия,  под надслов „Радостта на Европа“. Същата е организирана от Детски културен център – гр. Белград и ще се проведе от 2 до 5 октомври 2015 г.

Приложения:

 1. Покана за участие в 46-та международна среща на децата на Европа;
 2. Информация за събитието;
 3. Формуляр за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД


17.03.2015 г.


 Изх. № 9137-226/16.03.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Единадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 18 април 2015 г. от 15:00 до 19:00 в град София, в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на бул. „Джеймс Баучър”№5.

В периода 09 март - 17 април 2015 г. можете да се регистрирате за участие на следния адрес http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/.

Състезателите следва да се явят на 18 април между 13.00 и 14.30 часа за регистрация на място във ФМИ. От 15:00 ч. до 19:00 ч. ще се проведат теоретичният тест и практическата задача, като победителите ще бъдат излъчени и наградени на 19 април.

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от Вашето училище.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


16.03.2015 г.


 1. Протокол от заседание на националната комисия за провеждане на олимпиадата по руски език
 2. Протокол на националната комисия за провеждане на олимпиадата по руски за определяне на победителите във всяка от четирите групи (4, 5, 6, 7, и 8)
 3. Протокол от заседание на националната комисия за провеждане на олимпиадата по руски език за определяне на лауреати

16.03.2015 г.


Изх. 9137-216/13.03.2015г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА 
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година, съгласно Заповед № РД 09-1505/30.09.2014г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД 09-225/25.02.2015г., с която са определени изискванията по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2014/2015 година Ви уведомяваме, че от 27 до 29 март 2015 г.  ще се проведат XXXIV Пролетни математически състезания за ученици от IV до VIII клас в ПМГ “Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас.

Съгласно писмо № РД – 20-661/11.03.2015г. на началника на РИО – гр. Бургас, с вх. № 0502-6/11.03.2015г. в РИО – София – град, организацията на домакините е следната:

Участие в състезанието се заявява в срок до 20.03.2015г., като:
- Всяко училище, както и индивидуалните участници, да изпратят заявка за участие в електронен вид в Пролетните математически състезания, Бургас – 2015г. съгласно приложения образец (Приложение 1) на електронните адреси: mathschool_bs@abv.bg и pmsbs2015@abv.bg;
-  Ръководителите на отборите сами резервират места на посочения телефон в хотела, който са избрали по приложения списък (Приложение 2).

Офертите за настаняване, предварителната програма, образеца на заявката и още актуална информация ще намерите в сайта на РИО – Бургас: http://www.rioburgas.org/, сайта на ПМГ„Акад. Никола Обрешков“ - Бургас: http://pmgbs.com/ и СМБ – Бургас http://smbburgas.com/.

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците и ръководителите в състезанието, са за сметка на организацията - заявител.

За справки и допълнителна информация относно организацията на състезанието:
Венета Манева, ст. експерт по ПНЕ в РИО – Бургас – тел.: 056 87 49 84, 0879006104, e-mail: veni.maneva@gmail.com;
Динко Раднев, председател на СМБ – Бургас –  тел.: 0887 61 30 69, 0878 17 99 49, e-mail: mathschool_bs@abv.bg, smb.burgas@gmail.com;
Красимир Стоянов, директор на ПМГ“Акад. Никола Обрешков“ гр. Бургас –  тел.: 056/81 00 82, 056/81 00 96, e-mail: pmgbs@abv.bg

Моля да уведомите учениците и учителите и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

Приложения:
1. Заявка за участие в ПМС - 2015г (Приложение 1)
2. Списък на хотели  за настаняване на участници в Пролетни математически състезания – Бургас, 27-29 март 2015 г. (Приложение 2)
3. Програма за състезанието (Приложение 3)
4. Регламент за организиране и провеждане на националните състезания по математика през учебната 2014/2015 година (възрастова група IV – VIII клас)

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО СОФИЯ-ГРАД


16.03.2015 г.


ПРОТОКОЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ – ХІІ КЛАС – СОФИЯ, ГРАД

ПРОТОКОЛ  VІІ  КЛАС
ПРОТОКОЛ VІІІ КЛАС
ПРОТОКОЛ   ІХ КЛАС
ПРОТОКОЛ    Х КЛАС
ПРОТОКОЛ   ХІ КЛАС
ПРОТОКОЛ  ХІІ КЛАС

Благодарим на всички ученици, учители и директори на училища, които взеха участие в организирането и провеждането на областните кръгове на олимпиадите по математика и математическа лингвистика’2015 година!

Съгласно регламента на олимпиадите по математика и математическа лингвистика, учениците, явили се на областните кръгове на съответната олимпиада, чийто имена не са в протоколите на РИО, София-град, са предложени за участие в национален кръг. Техните резултати са обявени на страницата на МОН, на адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=169