начало ...> свободни работни места ...  

Свободни работни места на територията на РУО - София-градДата на публикуване

Месторабота

Длъжност


За контакт

Срок за подаване на документи

17.10.2017г.

ДГ №121

 1. Логопед
 2. Педагог в детска ясла – 0,5 щат
 3. Музикален ръководител – 0,5 щат

0884801731

До 31.10.2017г.

17.10.2017г

ДГ №178

 1. Помощник възпитател – 3 места

8746110

До 27.10.2017г.

17.10.2017г

81 СУ

 1. Учител начален етап в ЦДО
 2. Деловодител

9755495
9745494

До 24.10.2017г.
Събеседване на 25.10.2017г.

17.10.2017г

134 СУ

 1. Счетоводител

9310686

До 27.10.2017г.
Събеседване на 31.10.2017г.

17.10.2017г

ДГ №37

 1. Технически сътрудник

8554119

До 22.10.2017г.

17.10.2017г

4 ОУ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8899726

До 20.10.2017г.
Събеседване на 23.10.2017г. от 11:00ч.

17.10.2017г

38 ОУ

 1. Учител по ФЕ – 272 ч.

 

8465358
9942080

До 23.10.2017г.
Събеседване на 24.10.2017г. от 14:00ч.

17.10.2017г

63 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9382926
9382862

До 25.10.2017г.
Събеседване на 26.10.2017г. от 11:00ч.

16.10.2017г.

141 ОУ

 1. Портиер
 2. Работник-поддръжка – 0,25 щат

8960100

До 19.10.2017г.
Събеседване на 20.10.2017г. от 14:00ч.

16.10.2017г.

64 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 4 клас

9613436

До 20.10.2017г.

16.10.2017г.

35 СУ

 1. Учител по немски език

8661060
9633731

До 19.10.2017г.

16.10.2017г.

96 СУ

 1. Начален учител

8268342
8268339

До 24.10.2017г.
Събеседване на 25.10.2017г. от 11:00ч.

16.10.2017г.

ДГ №112

 1. ЗАС

9592933

До 27.10.2017г.

16.10.2017г.

38 ОУ

 1. Учител по НЕ – 5-7 клас – 272 ч.

8465358
9442080

До 20.10.2017г.
Събеседване на 23.10.2017г. от 14:00ч.

16.10.2017г.

23 СУ

 1. Учител по ФЕ

9443588

До 24.10.2017г.
Събеседване на 25.10.2017г. от 11:00ч.

16.10.2017г.

ПГ по Телекомуникациии

 1. Ръководител направление Информационни и комуникационни технологии

8611172

До 24.10.2017г.

16.10.2017г.

СГСАГ

 1. Учител по икономика

8661271

До 23.10.2017г.

16.10.2017г.

93 СУ

 1. Учител по изобразително изкуство – лекторски часове

8722120

До 19.10.2017г.
Събеседване на 20.10.2017г. от 10:00ч.

13.10.2017г.

ДГ №37

 1. Общ работник
 2. Градинар – 0,5 щат

8554119

До 31.10.2017г.

13.10.2017г.

ЦСОП р-н Илинден

 1. Завеждащ АТС – 0,5 щат
 2. Психолог – 0,5 щат

0876596406

До 20.10.2017г.

13.10.2017г.

58 ОУ

 1. Логопед

9366755

До 18.10.2017г.
Събеседване на 19.10.2017г. от 10:00ч.

13.10.2017г.

105 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Начален учител 1-4 клас ЦДО

8620573
8620473

До 05.11.2017г.
Събеседване на 06.11.2017г. от 10:00ч.

13.10.2017г.

101 СУ

 1. Учител по АЕ

9382824

До 23.10.2017г.
Събеседване на 24.10.2017г. от 14:00ч.

13.10.2017г.

134 СУ

 1. Заместник-директор АСД

9310686

До 23.10.2017г.
Събеседване на 25.10.2017г.

13.10.2017г.

СПГТ

 1. Хигиенист

9835130
9833692

До 18.10.2017г.

13.10.2017г.

78 СУ

 1. Учител по руски език
 2. Учител по математика и информатика
 3. Учител по ФВСс плуване
 4. Сасител

9977072

До 20.10.2017г.

12.10.2017г.

37 СУ

 1. Лекторски часове по музика
 2. Лекторски часове по физика и астрономия

8265462

До 19.10.2017г.
Събеседване на 20.10.2017г.

12.10.2017г

ДГ №36

 1. Детски учител

9790932

До 27.10.2017г.

12.10.2017г

150 ОУ

 1. Учител  ЦДОначален етап
 2. Учител по география и икономика – 0,5 щат
 3. Учител ЦДО – прогимназиален етап
 4. Начален учител с АЕ
 5. Начален учител

8796663

До 17.10.2017г.

12.10.2017г

109 ОУ

 1. Начален учител ЦДО /ПИГ/ 1-4 клас – 2 места

8731458

До 25.10.2017г.
Събеседване на 26.10.2017г. от 11:00ч.

12.10.2017г

84 ОУ

 1. Старши учител по история и цивилизация и география и икономика – 0,5 щат

9928044
0884801764

До 02.11.2017г.
Събеседване на 03.11.2017г. от 10:30ч.

11.10.2017г.

8 СУ

 1. Учител по музика в прогимназиален етап /по заместване/ - 0,5 щат

8719035

Sou8@abv.bg

11.10.2017г.

49 ОУ

 1. Учител в ЦОУД в начален етап

8472330

До 14.10.2017г.

11.10.2017г.

128 СУ

 1. Хигиенист

8840381

До 20.10.2017г.

11.10.2017г.

СМГ

 1. Заместник-директор по УД /по заместване/

 

 1. Технически изпълнител

9831219

До 16.10.2017г.
Събеседване на 17.10.2017г. от 13:00ч.
Събеседване на 17.10.2017г. от 15:00ч.

11.10.2017г.

104 ОУ

 1. Библиотекар

8585192
8585124

До 23.10.2017г.
Събеседване на 24.10.2017г. от 11:00ч.

11.10.2017г.

20 ИОУ

 1. Библиотекар
 2. Учител по информатика

9521304

До 16.10.2017г.

11.10.2017г.

ДГ №63

 1. Детски учител
 2. Помощник-възпитател
 3. Педагог ясла
 4. Медицинска сестра

0886648784

До 25.10.2017г.
Събеседване на 26.10.2017г. от 10:00ч.

11.10.2017г.

19 СУ

 1. Учител по АЕ в начален етап
 2. Учител по АЕ

9520825
9522484

До 20.10.2017г.
Събеседване на 20.10.2017г. от 9:30ч.

10.10.2017г.

ПГЕА

1.   Учител, специалност Икономическа информатика - 2 места 2.   Учител по БЕЛ 3.   Учител-инженер, специалност електроника и компютърна техника и технологии

8956910 8956919 8956922

До 20.10.2017г.

10.10.2017г.

30 СУ

1.   Хигиенист

8221785

До 20.10.2017г.

10.10.2017г.

92 ОУ

1.   Хигиенист

8284726 8284733

До 13.10.2017г.

10.10.2017г.

НУТИ

1.   Учител по АЕ

8929180

 

10.10.2017г.

ДГ№193

1.   Детски учител 2.   Помощник възпитател

8623049 4274045

До08.11.2017г. До 29.10.2017г.

10.10.2017г.

70 ОУ

1.   ЗАС

8277492

До 31.10.2017г.

10.10.2017г.

145 ОУ

1.   Хигиенист/по заместване/

8774482

До 16.10.2017г.

10.10.2017г.

31 СУЧЕМ

1.   Учител по биология и здравно образование

8721156

До 18.10.2017г. Събеседване на 20.10.2017г. от 9:30ч.

10.10.2017г.

76 ОУ

1.   Хигиенист

9319388

До 13.10.2017г.

09.10.2017г.

133 СУ

 1. Педагогически съветник

9878570

До 11.10.2017г.

09.10.2017г

ЧПСУ „Свети Наум“

 1. Учител начален етап
 2. Учител предучилищна педагогика – 0,5 щат
 3. Учител по БЕЛ – лекторски часове 340
 4. Учител по изобразително изкуство – лекторски 340
 5. Учител технологии и предприемачество /ДБТ,ДТИ/ - лекторски часове 340

0888515095

До 12.10.2017г.

09.10.2017г

ДГ №121

 1. Логопед

0884801731

До 13.10.2017г.
Събеседване на 16.10.2017г.

09.10.2017г

ПГМЕ

 1. Учител по тиория и практика - електроинженер

9831434

До 23.10.2017г.
Събеседване на 25.10.2017г. от 10:30ч.

09.10.2017г

126 ОУ

 1. Учител ЦДО

8585045
8593161

До 13.10.2017г.
Събеседване на 13.10.2017г. от 11:00ч.

09.10.2017г

88 СУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап

9560749

До 16.10.2017г.
Събеседване на 17.10.2017г. от 10:00ч.

09.10.2017г

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по италиански език
 2. Помощник възпитател
 3. Шофьор
 4. Работник кухня

0896769230

До 20.10.2017г.
Събеседване на 25.10.2017г. от 16:00ч.

06.10.2017г.

ДГ №144

 1. Помощник възпитател

9791765

До 17.10.2017г.
Събеседване на 18.10.2017г. от 13:00ч.

06.10.2017г

ЦСОП р-н Илинден

 1. Старши учител

9208198
9200780

До 09.10.2017г.

06.10.2017г

100 ОУ

 1. Лекторски часове по ФВС - 486

9316053

До 13.10.2017г.
Събеседване на 16.10.2017г. от 10:00ч.

06.10.2017г

141 ОУ

 1. Портиер
 2. Работник поддръжка – 0,25 щат

8960100

До 12.10.2017г.
Събеседване на 13.10.2017г. от 13:30ч.

05.10.2017г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по география и икономика – 200ч.
 2. Учител по музика – 36ч. – 2 срок

8563458

До 12.10.2017г.
Събеседване на 13.10.2017г. от 14:30ч.

 

05.10.2017г.

РЦПППО

 1. Ресурсен учител

8780234

 

05.10.2017г.

61 ОУ

 1. ЗАС

9345489

До 20.10.2017г.
Събеседване на 23.10.2017г. от 10:00ч.

05.10.2017г.

116 ОУ

 1. Лектор по география и икономика

9942301

До 12.10.2017г.

05.10.2017г.

51 СУ

 1. Начален учител ЦДО

9521149
9520545

До 13.10.2017г.
Събеседване на 16.10.2017г. от 10:00ч.

05.10.2017г.

81 СУ

 1. Учител в начален етап ЦДО

9755495
9745494

До 13.10.2017г.
Събеседване на 16.10.2017г.

05.10.2017г.

ДГ №165

 1. Помощник възпитател

8720102

До 31.10.2017г.
.

05.10.2017г.

133 СУ

 1. Начален учител в ПИГ

9878570

До 10.10.2017г.

05.10.2017г.

39 СУ

 1. Учител по БЕЛ

 

 1. Учител в начален етап

8859019

До 24.10.2017г.
Събеседване на 25.10.2017г. от 14:00ч.
До 10.10.2017г.
Събеседване на 11.10.2017г. от 14:00ч.

03.10.2017г.

20 ОУ

 1. Начален учител по немски и френски език

9521304

До 13.10.2017г.

 

03.10.2017г.

33 ОУ

 1. Учител ЦДО – 1-4 клас

8242377

До 13.10.2017г.

03.10.2017г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Счетоводител

8056949

До 06.10.2017г.
Събеседване на 10.10.2017г.

03.10.2017г.

26 СУ

 1. Хигиенист

8573023
8570129

До 16.10.2017г.

03.10.2017г.

37 СУ

 1. Лекторски часове по музика
 2. Лекторски часове по физика и астрономия
 3. Портиер

8265462

До 05.10.2017г.
Събеседване на 06.10.2017г.

03.10.2017г.

ЦСОП р-н Витоша

 1. Учител, специален педагог
 2. Учител ЦДО

8570159

До 11.10.2017г.
Събеседване на 13.10.2017г. от 13:00ч.

03.10.2017г.

ДГ №81

 1. Детски учител

8221882
8220818

До 06.10.2017г.
Събеседване на 11.10.2017г.

02.10.2017г.

138 СУ

 1. Домакин

8720537

До 09.10.2017г.
Събеседване на 10.10.2017г.

02.10.2017г.

ДГ №81

 1. Помощник възпитател
 2. Медицинска сестра

8821882
8291299

До 10.10.2017г.

02.10.2017г.

47 СУ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/

9522228

До 06.10.2017г.
Събеседване на 09.10.2017г.

02.10.2017г.

93 СУ

 1. Учител в ЦДО 5 клас

8722120

До 06.10.2017г.
Събеседване на 09.10.2017г. от 10:00ч.

02.10.2017г.

156 ОУ

 1. Логопед

9947035

До 30.10.2017г.

02.10.2017г.

67 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация – 357 ч.

8223621

До 09.10.2017г.
Събеседване на 10.10.2017г. от 12:30ч.

02.10.2017г.

6 ОУ

 1. Библиотекар

9881713

До 09.10.2017г.

02.10.2017г.

84 ОУ

 1. Начален учител - ЦДО

9928044
0884801764

До 10.10.2017г.
Събеседване на 11.10.2017г. от 10:30ч.

02.10.2017г.

38 ОУ

 1. Учител по НЕ – 272ч.
 2. Хигиенист

8465358
9442080

До 05.10.2017г.
Събеседване на 06.10.2017г. от 14:00ч.

02.10.2017г.

54 СУ

 1. Охранител – 2 места

 

До 31.10.2017г.

02.10.2017г.

101 СУ

Учител по АЕ

9382818
9382824

До 09.10.2017г.
Събеседване на 10.10.2017г. от 14:30ч.

02.10.2017г.

29 СУ

 1. Учител по руски език /по заместване/
 2. Ресурсен учител – 0,5 щат

8319119
8310170

До 05.10.2017г.
Събеседване на 06.10.2017г. от 14:00ч.

02.10.2017г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Учител по БЕЛ

8611172

До 10.10.2017г.

02.10.2017г.

50 ОУ

 1. Учител ЦДО

9671181

До 06.10.2017г.
Събеседване на 09.10.2017г.

02.10.2017г.

68 СУ

 1. Учител в начален етап в ЦДО /по заместване

9785059
9785029

До 06.10.2017г.
Събеседване на 09.10.2017г. от 9:30ч.

29.09.2017г.

27 СУ

 1. РУИК или нформатик

8244815

До 10.10.2017г.

29.09.2017г

124 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Огняр – 0,5 щат

8450108
9450130

 

29.09.2017г.


ОБЯВА

Регионално управление на образованието – София-град 
 
обявява 
свободно работно място за временно изпълняващ длъжността
„директор“ на 52. основно училище „Цанко Церковски“
гр. София

28.09.2017г.

ДГ №200

 1. Детски учител

 

До 02.10.2017г.
Събеседване на 03.10.2017г. от 14:00ч.

28.09.2017г.

НПМГ

 1. Учител по АЕ /по заместване/

8628363
8622966

До 06.10.2017г.
Събеседване на 06.10.2017г. от 11:00ч.

 

28.09.2017г.

ПГТ гр. Банкя

 1. Учител по БЕЛ
 2. Лекторски часове по музика – 72 ч.
 3. Огняр

9977223
9972490

До 06.10.2017г.
Събеседване на 09.10.2017г. от 11:00ч.

28.09.2017г.

НПГПТО „М.В. Ломоносов“

 1. Учител по математика /по заместване/

8056949

До 06.10.2017г.
Събеседване 10.10.2017г.

28.09.2017г.

149 СУ

 1. Учител по биология и ЗО

9561549

До 03.10.2017г.
Събеседване на 04.10.2017г. от 10:00ч.

28.09.2017г.

СУ „Ген.Владимир Стойчев“

 1. Учител по АЕ

 

До 04.10.2017г.
Събеседване на 05.10.2017г. от

28.09.2017г.

ЦСОП р-н Илинден

 1. Учител специален педагог
 2. Учител ЦДО

9208198
9200780

До 15.10.2017г.

28.09.2017г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по практика по трактори и селскоктопански машини

8563458

До 05.10.2017г.
Събеседване на 06.10.2017г. от 14:30ч.

27.09.2017г.

ДГ №126

 1. Учител

8223456

До 19.10.2017г.

27.09.2017г.

ДГ №56

 1. Учител – 0,5 щат

0884801635

До 29.09.2017г.

 

27.09.2017г.

ПГПСТТ

 1. Учител по теория

9874108

До 06.10.2017г.

27.09.2017г.

ПТФК

 1. Организатор стопанска дейност, ремонт и поддръжка

8739500

До 29.09.2017г.
Събеседване на 02.10.2017г. от 15:00ч.

26.09.2017г.


ОБЯВА

Регионално управление на образованието – София-град
обявява 
свободно работно място за временно изпълняващ длъжността
„директор“ на 107. основно училище „Хан Крум“
гр. София


26.09.2017г.

ЧПСУ „Свети Наум“

 1. Учител в предучилищна или начална училищна педагогика – 0,5 щат

0888515095

 

26.09.2017г.

97 СУ

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат

8242303

До 06.10.2017г.

 

26.09.2017г.

ПГФК

 1. Хигиенист
 2. Пазач невъоръжена охрана

8739500

До 28.09.2017г.
До 29.09.2017г.

26.09.2017г.

32 СУИЧЕ

 1. Учител по ФВС

9874358

До 06.10.2017г.

26.09.2017г.

СГХСТ

 1. Хигиенист – 0,5 щат

8221096
9290583

До 29.09.2017г.

26.09.2017г.

2 СУ

 1. Учител по история и цивилизация

9556252

До 09.10.2017г.

26.09.2017г.

90 СУ

 1. Учител по испански език – 10 часа седмично

8250854

До 30.09.2017г.

26.09.2017г.

58 ОУ

 1. Хигиенист

9366755

До 28.09.2017г.
Събеседване на 29.09.2017г. жт 10:00ч.

26.09.2017г.

51 СУ

 1. Хигиенист

9521149
9520545

До 03.10.2017г.
Събеседване на 04.10.2017г. от 10:00ч.

26.09.2017г.

НУИИ

 1. Учител по графика

9876388
9874926

До 06.10.2017г.

25.09.2017г.

ДГ №124

 1. Логопед – 4 часа

9522028

До 06.10.09.2017г.
Събеседване на 11.10.2017г.

25.09.2017г.

76 ОУ

 1. Учител по ФВС – 0,5 щат /по заместване/
 2. хигиенист

9874344
9319388

До 27.09.2017г.
До 06.10.2017г.

25.09.2017г.

16 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9387015

До 28.09.2017г.
Събеседване на 29.09.2017г.

25.09.2017г.

107 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по информационни технологии

8663168
8662029

До 11.10.2017г.
Събеседване на 16.10.2017г.

25.09.2017г.

НПГПТО „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по теория и практика компютърна технология
 2. Хигиенист /по заместване/

8056949

До 06.10.2017г
Събеседване на 10.10.2017г.
До 05.10.2017г.
Събеседване на 06.10.2017г.

25.09.2017г.

64 ОУ

 1. Учител по биология и химия

9613436

До 05.10.2017г.

25.09.2017г.

162 ОУ

 1. Учител ЦДО в начален етап

9943325

До 29.09.2017г.
Събеседване на 29.09.2017г. от 10:00ч.

21.09.2017г.

ДГ №175

 1. Помощник възпитатели
 2. Медицинска сестра яслена група
 3. Медицинска сестра – кабинетна
 4. Детегледачка в яслена група

0884801589

До 02.10.09.2017г.

21.09.2017г.

141 ОУ

 1. Учител в ПГ – 0,5 щат
 2. Учител по изобразително изкуство и технологии – лекторски часове

8960100

До 28.09.2017г.
Събеседване на 29.09.2017г. от 13:30ч.

21.09.2017г.

81 СУ

 1. Библиотекар
 2. Учител в начален етап ЦДО

9755495
9745494

До 20210.2017г.
Събеседване на 03.10.2017г.

21.09.2017г.

5 ОУ

 1. Учител ПИГ

8561065
8565065

До 04.10.2017г.
Събеседване на 05.10.2017г. от 10:00ч.

20.09.2017г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по теоретична подготовка /електроника и автоматика/ /по заместване/
 3. Ръководител на направление

8720047

До 25.09.2017г.

20.09.2017г.

105 СУ

 1. Учител по АЕ в гимназиален етап

8620573
8620473

До 29.09.2017г.
Събеседване на 02.10.2017г. от 10:00ч.

20.09.2017г.

ПГЕБ

 1. Учител по АЕ

8575027

До 29.09.2017г.
Събеседване на 02.10.2017г. от 11:00ч.

20.09.2017г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Училищен психолог

9710056

До 28.09.2017г.
Събеседване на 29.09.2017г.

20.09.2017г.

106 ОУ

  Учител ЦДО - 5 клас

02/ 945 2879

До 21.09.2017 г.

19.09.2017г.

Национален дворец на децата

 1. Учител по музика, корепетитор-пианист – 0,5 щат

9202317

До 25.09.2017г.

19.09.2017г.

175 ОУ

 1. Учител в начален етап ЦОУ
 2. Външен лектор по музика – 187ч.

9982084

До 02.10.2017г.
Събеседване на 03.10.2017г. от 10:30ч.

19.09.2017г.

101 СУ

 1. Учител по ФВС /по заместване/

9382818
9382824

До 26.09.2017г.
Събеседване на 27.09.2017г. от 14:00ч.

19.09.2017г.

144 СУ

 1. Портиер

8770173
8774052
8774457

До 10.10.2017г.
Събеседване на 11.10.2017г. от 10:00ч.

19.09.2017г.

СГСАГ

 1. Учител по български език и литература

8661271
9633483

До 26.09.2017г.- до 15:00ч.

19.09.2017г.

149 СУ

 1. Учител по биология и ЗО
 2. Работник-поддръжка

9561549

До 21.09.2017г.
Събеседване на 25.09.2017г.

19.09.2017г.

62 ОУ

 1. Учител по ФВС –302ч.
 2. Учител по география и икономика – 102ч.

0884801720

До 27.09.2017г.
Събеседване на 28.09.2017г. от 15:00ч.

19.09.2017г.

27 СУ

 1. Изобразително изкуство – 240ч.
 2. Музика – 240ч.
 3. Технологии – 130ч.
 4. Ресурсен учител

 

До 23.09.2017г.

19.09.2017г.

ДГ № 127

 1. Детски учител

9589291

До 27.09.2017г - от 9:00ч.до 15:00ч.

19.09.2017г.

38 ОУ

 1. Общ работник - 0,5 щат

8465358
9442080

До 28.09.2017г.
Събеседване на 29.09.2017г. от 11:00ч.

18.09.2017г.

ПГТ

 1. Учител по история и цивилизация /по заместване/

9732864
9732657

До 25.09.2017г.

18.09.2017г.

145 ОУ

 1. Учител по биология

8774482

До 21.09.2017г.

18.09.2017г.

ЦСОП р-н Илинден

 1. ЗАС – 0,5 щат

0876596406

До 25.09.2017

18.09.2017г.

11 ОУ

 1. Учител ЦОУД

0887098966

До 21.09.2017г.
Събеседване на 25.09.2017г. от 10:00ч.

18.09.2017г.

132 СУ

 1. Учител по АЕ

8562843
8552164

До 26.09.2017г.
Събеседване на 27.09.2017г. от 14:30ч.

18.09.2017г.

88 СУ

 1. Секретар

9560749

До 26.09.2017г.
Събеседване на 27.09.2017г. от 10:00ч.

18.09.2017г.

162 ОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап
 2. Учител ЦДО в начален етап

9943325

До 21.09.2017г.
Събеседване на 21.09.2017г. от 10:00ч.

18.09.2017г.

153 СУ

 1. Учител  по АЕ – 421 ч.

9383143
8372190

До 27.09.2017г.
Събеседване на 28.09.2017г. от 10:00ч.

18.09.2017г.

102 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Корепетитор – 0,5 щат

9382654

До 21.09.2017г.

18.09.2017г.

55 СУ

 1. Учител в ЦДО – 3 места

 

До 21.09.2017г.

18.09.2017г.

92 ОУ

 1. Психолог – 0,5 щат

8284726
8284733

До 25.09.2017г.
Събеседване на 26.09.2017г.

18.09.2017г.

156 ОУ

 1. Общ работник – 0,5 щат
 2. Хигиенист

9947035

До 25.09.2017г.
До 10.10.2017г.

18.09.2017г.

10 СУ

Учител в начален етап

8747178

До 21.09.2017г.
Събеседване на 25.09.2017г. от 14:00ч.

15.09.2017г.

ДГ №28

 1. Детски учител

8749054

До 25.09.2017г.
Събеседване  на 26.09.2017г.
От 13:30ч.

15.09.2017г.

9 ФЕГ

 1. Учител по немски език

9878772
9876402

До 13.10.2017г.
Събеседване на 16.10.2017г. от 10:30ч.

15.09.2017г.

20 ОУ

 1. Начален учител
 2. Хигиенист

9521304

До 30.09.2017
Събеседване на 29.09.2017г. от 10:00ч.

14.09.2017г.

81 СУ

 1. Заместник директор по АСД

 

 1. Учител по история и цивилизация – 0,5 щат

9745494
9755495

До 21.09.2017г.
Събеседване  на 25.09.2017г.
До 19.09.2017г.
Събеседване на 20.09.2017г.

14.09.2017г.

ДГ №81

 1. Помощник възпитател
 2. Общ работник

8291299
8221882

До 26.09.2017г.

14.09.2017г.

ДГ №167

 1. Учител или старши учител

9521610

До 27.09.2017
Събеседване на 29.09.2017г. от 10:00ч.

14.09.2017г.

145 ОУ

 1. Педагогически съветник

8774482

До 19.09.2017

14.09.2017г.

11 ОУ

 1. Учител в ПГ

0887098966

До 21.09.2017г.
Събеседване на 25.09.2017г. от 10:00ч.ч.

14.09.2017г.

16 ОУ

 1. Учител в ПИГ – 2 места
 2. Учител по АЕ

9387015

До 19.09.2017г.
Събеседване на 20.09.2017г.

14.09.2017г.

141 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учител в ПГ – 0,5 щат

8960100

До 19.09.2017г.
Събеседване на 20.09.2017г. от 13:30ч.

14.09.2017г.

ПГТ

 1. Учител по физика и астрономия
 2. Лекторски по изобразително изкуство – 72 ч.

9977223
9972490

До 21.09.2017г.
Събеседване на 25.09.2017г. от 11:00ч.

14.09.2017г.

191 ОУ

 1. Учител по АЕ

0884801766

До 20.09.2017г.

14.09.2017г.

10 СУ

 1. Хигиенист

8747178
9743234

До 21.09.2017г.
Събеседване на 25.09.2017г. от 14:00ч.

13.09.2017г.

ДГ №161

 1. Детски учител

9557322
0884801675

До 20.09.2017г.

13.09.2017г.

130 СУ

 1. Учител по руски език – 0,5 щат

8470495
0879533327

До 18.09.2017г.
Интервю на 18.09.2017г.от 14:00ч.

13.09.2017г.

37 СУ

 1. Лекторски часове по:

-музика
-физика и астрономия
2. Портиер

8265462

До 18.09.2017
Събеседване на 19.09.2017г.

13.09.2017г.

ПГМ

 1. Учител-електроинжинер, по теоретично и практическо обучение

9831434

До 20.09.2017
Събеседване на 20.09.2017г. от 11:00ч.

13.09.2017г.

29 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

8313020
8319119

До 20.09.2017г.
Събеседване на 21.09.2017г. от 14:30ч.

13.09.2017г.

145 ОУ

 1. Начален учител 1-4 клас

8774482

До 14.09.2017г.

13.09.2017г.

ПГТКИ

 1. Учител в професионална подготовка текстилно производство и лекторски часове по изобразително изкуство – 244 ч.

8298177
0877301492

До 14.09.2017г.

13.09.2017г.

133 СУ

 1. Педагогически съветник

9878570

До 14.09.2017г.

13.09.2017г.

18 СУ

 1. Начален учител ПИГ

9880301
9878045

До 26.09.2017г.

13.09.2017г.

ДГ №121

 1. Детски учител /по заместване/
 2. Ресурсен учител
 3. Логопед
 4. Педагог детска ясла – 0,5 щат
 5. Музикален ръководител – 0,5 щат

0884801731

До 21.09.2017г.

13.09.2017г.

16 ОУ

 1. Учител по музика

9387015

До 18.09.2017г.
Събеседване на 18.09.2017г.

13.09.2017г.

78 СУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по АЕ

9977072

До 20.09.2017г.

13.09.2017г.

ДГ №18

 1. Детски учител

9437641
9437954

До 21.09.2017г.

12.09.2017г.

ДГ № 64

 1. Детски учител
 2. Медицинска сестра за Детска ясла

 

8242315

До 19.09.2017г.

12.09.2017г.

104 ОУ

 1.Външен лектор по АЕ в 1 клас-начален етап – 256 ч.

8585192
8585124

До 15.09.2017г.
Интервю на 18.09.2017г.от 10:00ч.

12.09.2017г.

62 ОУ

 1. Учител по Физическо възпитание и спорт – 302ч.

0884801720

До 13.09.2017
Събеседване на 14.09.2017г. от 10:00ч.

12.09.2017г.

145 ОУ

 1. Учител по биология

8774482

До.14.09.2017

12.09.2017г.

70 ОУ

 1. История и цивилизация и география и икономика- 0,5 щат

8277492

 

12.09.2017г.

Дг 90

 1. Общ работник кухня – 0,5 щат
 2. Помощник-възпитател
 3. Психолог
 4. Музикален учител-0,5 щат

9360464
9380456

До 19.09.2017г.
Интервю на 20.09.2017г.от 10:00ч.

12.09.2017г.

ДГ №185

 1. Учител

 

9791138

 

12.09.2017г.

Дг 97

 1. Учител
 2. Логопед – 0,5 щат
 3. Психолог – 0,5 щат

9926304
9926354

 

11.09.2017г.

27 СУ

 1. Учител по АЕ, прогимназиален етап
 2. Ресурсен учител
 3. Възпитател
 4. Лекторски часове по музика – 130ч.
 5. Начален учител ПГ

8258801

 

11.09.2017г.

133 СУ

 1. Начален учител – 2 места

9878570

До 13.09.2017г.

11.09.2017г.

149 СУ

 1. Учител по биология и ЗО
 2. Учител по АЕ
 3. Хигиенист

9561549

До 13.09.2017г.
Разглеждане на 14.09.2017г.

 

11.09.2017г.

ПГТКИ

 1. Учител по изобразително изкуство – техническо чертане

8298188
0877301492

До 13.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г.
От 10:00ч.

11.09.2017г.

162 ОУ

 1. Изобразително изкуство – 493 ч.

9943325

До 13.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г. от 9:00ч.

11.09.2017г.

117 СУ

 1. Учител в ПИГ

9942111
0884701219

До 15.09.2017г.

 

11.09.2017г.

ДГ №144

 1. Учител
 2. Педагог
 3. Психолог

9791765

До 19.09.2017г.
Събеседване на 20.09.2017г. от 13:00ч.

11.09.2017г.

ПГФК

 1. Пазач невъоражена охрана

8739500

До  13.09.2017г. от 10:00ч.

11.09.2017г.

44 СУ

 1. Библиотекар

9450711
9452906

До 15.09.2017г.

11.09.2017г.

Национален дворец на децата

 1. Учител театрално изкуство – 0,5 щат

9202317

До  25.09.2017г.

11.09.2017г.

ПГО

 1. Логопед – 0,5 щат

8628884
8622385

До 14.09.2017г.
Събеседване на 18.09.2017г. от 10:00ч.

11.09.2017г.

59 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

9366716
9366703

До 18.09.2017г.
Събеседване на 19.09.2017г. от 11:00ч.

08.09.2017г.

ДГ №88

 1. Учител

9788232
0884801616

До 22.09.2017г.
Събеседване на 25.09.2017г.

08.09.2017г.

15 СУ

 1. Технически секретар
 2. Педагогически съветник – 0,5 щат

9381304
9382880

До 11.09.2017г.

08.09.2017г.

65 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 136 ч.

9676936

До 14.09.2017г.
Разглеждане на 18.09.2017г. от 13:00ч.

 

08.09.2017г.

107 ОУ

 1. Учител по информационни технологии /по заместване/

8663168
8662029

До 15.09.2017г.
Събеседване на 17.09.2017г.
От 10:30ч.

08.09.2017г.

18 СУ

 1. Ресурсен учител

9880301
9878045

До 14.09.2017г.

08.09.2017г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

9366755

До 13.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г. от 14:00ч.

 

08.09.2017г.

116 ОУ

 1. Лектор по история и цивилизация, география и икономика и технологии
 2. Лектор по биология и ЗО и химия и ОСО и изобразително изкуство

9942301

До 12.09.2017г.

08.09.2017г.

67 ОУ

 1. Учител по история – 357ч.
 2. Учител в ПГ – 6 годишни

8223621

 

Събеседване на 13.09.2017г. от 10:00ч.

08.09.2017г.

ДГ №191

 1. Детски учител

9446481

До 13.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г. от 14:00ч.

08.09.2017г.

93 СУ

 1. Лекторски часове по изобразително изкуство – 208 ч.

8722120

Събеседване на 13.09.2017г. от 10:00ч.

08.09.2017г.

ЧСУ „П.Р.Славейков“

 1. Учител по география и икономика в прогимназиален етап /непъленщат/

0894480707
9571744

До 13.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г.

08.09.2017г.

ДГ №61

 1. Помощник възпитател

8709377

До 26.09.2017г.

08.09.2017г.

171 ОУ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9917554

 

08.09.2017г.

НСУ „София“

 1. Учител по математика

9559892

 До 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г. от 13:00ч.

08.09.2017г.

2 СУ

 1. Учител по математика

9556252

До 12.09.2017г.

08.09.2017г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Възпитател към общежитие
 2. Учител по информатика и информационни технологии /по заместване/

8284530
8221065

До 15.09.2017г.
Събеседване на 18.09.2017г. от 10:00ч.

08.09.2017г.

131 СУ

 1. Учител по музика – лекторски часове

8777144
8747109

До 14.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г.
10:00ч.

08.09.2017г.

62 ОУ

 1. Учител ЧП – 170 ч.
 2. Учител по георафия – 102 ч.

0884801720

До 11.09.2017г.
Събеседване на 12.09.2017г. от 10:00ч.

07.09.2017г.

102 ОУ

 1. Лектор по руски език – 153 ч.
 2. Логопед
 3. Учител в прогимназиален етап ЦДО

9382654

До 11.09.2017г.

07.09.2017г.

24 СУ

 1. Лектор по философия – 206 ч.
 2. Лектор по музика – 241 ч.
 3. Лектор по изобразително изкуство – 241 ч.

9457396
9457395

До 11.09.2017г.

07.09.2017г.

ДГ №176

Детски учител

9982372

До 15.09.2017г.
Разглеждане на 18.09.2017г. от

 

07.09.2017г.

41 ОУ

 1. Учител по музика лектор – 5-7 клас – 320 ч.
 2. Хигиенист

9878847
9890127

До 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г.
От 10:30ч.

07.09.2017г.

88 СУ

 1. Секретар

9560749

До 11.09.2017г.
Събеседване на 12.09.2017г. от 14:00ч.

07.09.2017г.

ЦСОП „Проф.Димитър Кацаров“

 1. Учител, специален педагог
 2. Арттерапевт
 3. Учител ЦДО – 2 места

8570159

До 13.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г. от 13:00ч.

 

07.09.2017г.

29 СУ

 1. Учител в група ЦОД – 5-6 клас
 2. Учител в група ЦОД – начален етап
 3. Ресурсен учител – 0,5 щат

8319119
8310170

До 11.09.2017г.
Събеседване на 12.09.2017г. от 14:00ч.

07.09.2017г.

130 СУ

 1. Начален учител в ПИГ

8470495
0879533327

От 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г. от 14:00ч.

07.09.2017г.

ДГ №175

 1. Помощник възпитател
 2. Медицинска сестра – яслена група
 3. Медицинска сестра - кабинетна
 4. Помощник възпитател – обслужващ персонал
 5. Детегледачка в яслена група

0884801589

До 15.09.2017г.

07.09.2017г.

Национален дворец на децата

 1. Учител танцово изкуство

9202317

До 25.09.2017г.

07.09.2017г.

94 СУ

 1. АЕ – 124 ч.
 2. Ресурсен учител – 0,5 щат

Учител  ДВГ

9454663

До 14.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г. от 17:00ч.

07.09.2017г.

191 ОУ

 1. Учител по математика

 

 1. Технически секретар

0884801766

До 08.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 13:30ч.
До 13.09.2017г.

07.09.2017г.

СГХСТ

 1. Учител по АЕ

8221096
929

До  12.09.2017г. от 10:00ч.

07.09.2017г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Учител по биология гимназиален етап

8720108
9710175

 Събеседване на 13.09.2017г. от 8:30ч.

07.09.2017г.

133 СУ

 1. Учител философски цикъл – 0,5 щат

9878570

До 12.09.2017г.

07.09.2017г.

54 СУ

 1. Начален учител
 2. Учител ПИГ

 

До 12.09.2017г.

07.09.2017г.

ДГ №36

 1. Учител
 2. Детегледач в яслена група
 3. Работни кухня

9790932

До 13.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г.
13:00ч.
11:00ч.
12:00ч.

05.09.2017г.

НПМГ

 1. Учител по информатика и ИТ

8628363
8622966

До 11.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 15:30ч.

05.09.2017г.

8 СУ

 1. Учител по БЕЛ в гимназиален етап /по заместване
 2. Педагогически съветник - психолог

8719035

До 15.09.2017г.

05.09.2017г.

64 ОУ

 1. Учител по АЕ – 484 ч. – 0,5 щат
 2. Учител по биология и химия, ЧП – 374 ч. – 0,5 щат

9613436

До 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г. от 9:00ч.

 

05.09.2017г.

108 СУ

 1. Учител ПИГ
 2. Ръководител на направление ИКТ
 3. Учител по АУ
 4. Учител по ФВС
 5. Библиотекар

8892527

До 11.09.2017г.
Събеседване на 12.09.2017г.
От 10:00ч.

 

 

05.09.2017г.

95 СУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по икономика

9450365

До 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г.

05.09.2017г.

134 СУ

 1. Учител в подготвителен клас

9310686

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 16:00ч.

 

05.09.2017г.

4 СВГ

 1. Учител по математика /непълен щат/

9833797
0886358505

До 11.09.2017г.

05.09.2017г.

146 ОУ

 1. Учител по биология и химия 5-7 клас – 0,5 щат

9989040
0884801722

От 13.09.2017г.

05.09.2017г.

200 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 2 места
 2. Учител по история и география – 374 ч.
 3. Заместник директор с математика – 0,5 щат

9926224

До 07.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

05.09.2017г.

141 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учител в ПГ – 0,5 щат

8960100

До 11.09.2017г.
Събеседване на 12.09.2017г. от 14:00ч.

05.09.2017г.

ПГИИ

 1. Философски цикъл – 252 ч.
 2. Биология и ЗО – 216 ч.
 3. Химия и ОСО – 180 ч.
 4. Музика – 36 ч.

9367440
0884801478

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от

05.09.2017г.

ПГХВТ

 1. Информатика – 396 ч.
 2. Музика – 36ч.
 3. Изобразително изкуство – 36ч.
 4. Руски език – 216ч.
 5. ФВС – 144ч.
 6. Математика – 63 ч.
 7. Философски цикъл – 414 ч.

8221374

До 08.09.2017г.

05.09.2017г.

67 ОУ

 1. Учител в ПГ – 6 годишни

8223621

Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

05.09.2017г.

104 ОУ

 1. Учител целодневна организация – 1-4 клас

8585192
8585124

До 11.09.2017г.
Събеседване на 12.09.2017г. от 10:00ч.

05.09.2017г.

34 ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Хигиенист – 2 места

8594131

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 9:00ч.

05.09.2017г.

7 СУ

 1. Технически изпълнител /по заместване/

9876370

До 21.09.2017г.
Дсъбеседване на 26.09.2017г
От 11:00ч.

05.09.2017г.

23 СУ

 1. Учител по БЕЛ

9443588

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 9:00ч.

05.09.2017г.

76 ОУ

 1. Учител/старши учител ца ЦДО – начален етап – 2 места
 2. Учител по ЧП, химия и ОСО, биология и ЗО – 0,5 щат
 3. Учител по география и икономика – лектор – 153 ч.

9874344
9319388

До 11.09.2017г.

05.09.2017г.

37 СУ

 1. Портиер
 2. Лекторски часове по физика и астрономия

8265462

До 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г.

05.09.2017г.

ДГ №59

 1. Детски учител /по заместване/
 2. Помощник готвач

8759029
0879945542

До 15.09.2017г.
Събеседване на 19.09.2017г.

04.09.2017г.

56 СУ

 1. Хигиенист

8261177
8261387

Събеседване на 08.09.2017г.

04.09.2017г.

ДГ №104

 1. Детски учител

9833275
9833784

От 08- 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г. от 13:00ч.

04.09.2017г.

ДГ №28

 1. Детски учител

8749054
8740296

До 11.09.2017г.
Събеседване на 12.09.2017г. от 13:30ч.

 

04.09.2017г.

145 ОУ

 1. Учител по география и икономика
 2. Учител по биология и ЗО
 3. Учител по изобразително изкуство
 4. Учштил по ФВС – 2 места
 5. Учител по АЕ
 6. Учител начален етап /по заместване/
 7. Учител в грепа за ЦОУ – 5 места

8774482

До 08.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г.
От 10:00ч.

 

 

До 11.09.2017г.

04.09.2017г.

46 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Педагогически съветник – 0,5 щат
 3. Старши учител в ЦОУД в прогимназиален етап
 4. Старши учител в ЦОУД в начален етап – 0,5 щат

8310049
8319018

До 07.09.2017г.

04.09.2017г.

ЧПСУ „Свети Наум“

 1. Учител в начален етап
 2. Учител в начален етап – 0,5 щат
 3. Учител по физика и астрономия – 144 ч.
 4. Учител по испански език – 144 ч.

9590141

До 11.09.2017г.

 

04.09.2017г.

СПГЕ

 1. Учител по информатика и информационни технологии и програмиране
 2. Учител по теоретична подготовка /електроника и автомотика/ /по заместване/
 3. Ръководител направление – 288ч.

8720037
8710011

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 9:30ч.

04.09.2017г.

ДГ №90

 1. Психолог

9360464
9380456

От 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 11:00ч.

04.09.2017г.

ДГ №82

 1. Помощник готвач
 2. Детски учител

9343881

До 14.09.2017г.

04.09.2017г.

137 СУ

 1. Ресурсен учител
 2. Психолог
 3. Логопед
 4. Учители ПИГ – 3 места

8244883
8257353

 

Събеседване на 08.09.2017г. от 11:00ч.

04.09.2017г.

140 СУ

 1. Учител/Старши учител по АЕ

9343373
9346449

До 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г. от 9:30ч.

04.09.2017г.

НУТИ

 1. Учител по математика

8929180

До 13.09.2017г.

04.09.2017г.

131 СУ

 1. Учител в начален етап ДЦО и чужд език

8777144
8747109

До 14.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г. от 10:00ч.

04.09.2017г.

18 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9880301
9878045

До 13.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г. от 10:00ч.

04.09.2017г.

ПТГ гр.Банкя

 1. Учител по физика и астрономия
 2. Учител по АЕ

9977223
9972490

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 11:30ч.

04.09.2017г.

2 АЕГ

 1. Директор АСД
 2. Хигиенист

8221019
8233679

До 11.09.2017г.
Дсъбеседване на 12.09.2017г
От 9:00ч.

04.09.2017г.

113 СУ

 1. Учител по биология и ЗО

 

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 10:30ч.

04.09.2017г.

166 СУ

 1. Училищен психолог

8473860

До 14.09.2017г.
Събеседване на 15.09.2017г. от 10:30ч.

04.09.2017г.

ОБЯВА

Регионално управление на образованието – София-град
обявява 
свободно работно място за временно изпълняващ длъжността
„директор“ на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"

01.09.2017г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Учител по физика и химия
 2. Учител, теоритично обучение /наплавление „Транспорт“

8720108
9710175

Събеседване на 11.09.2017г. от 8:30ч.

01.09.2017г.

130 СУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт /по заместване/
 2. Учител в ПИГ – 5 клас

8470495
0879533327

До 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г. от 14:00ч.

01.09.2017г.

ДГ №159

 1. Детски учител

9885683
0884801400

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 13:00ч.

 

01.09.2017г.

ПГТКИ

 1. Учител –лектор по физическо възпитание и спорт – 216ч.
 2. Учител по професионална подготовка /текстилна техника

8298177
0877301492

До 05.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г.
От 10:00ч.

01.09.2017г.

ДГ №120

 1. Детски учител

8223219

До 12.09.2017г.

01.09.2017г.

ПГТ

 1. Музика – 54 ч.
 2. Изобразително изкуство – 54 ч.

9732864
9732657

До 08.09.2017г.

 

01.09.2017г.

141 ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по музика в прогимназиален етап

8960100

До 07.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

01.09.2017г.

60 ОУ

 1. Ресурсен учител

9366875

От 08.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г. от 15:00ч.

01.09.2017г.

116 ОУ

 1. Лектор по БЕЛ – 204 ч.
 2. Лектор по музика – 119 ч.
 3. Начален учител
 4. Огняр и поддръжка – 0,5 щат

9942301

До 08.09.2017г.

01.09.2017г.

29 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по руски език /по заместване/
 3. Начален учител

8313020
8319119

До 07.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 12:00ч.

01.09.2017г.

СПГТ

 1. Учител по музика – 126 ч. /1 срок/

9833692
9833958

До 07.09.2017г.

01.09.2017г.

74 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по математика
 3. Педагогически съветник /психолог/

9346616
9346619

До 07.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

01.09.2017г.

55 СУ

 1. Учител в ЦДО – 1-4 клас – 4 места

8771297

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г.

01.09.2017г.

16 ОУ

 1. Заместник директор
 2. Учител ПИГ – 2 места
 3. Учител по биология и здравно образование – 204 ч.
 4. Учител по музика /непълен норматив/
 5. Учител по АЕ /непълен норматив/

9387015

До 10.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г.

01.09.2017г.

НУТИ

 1. Учител теоретично обучение /корепетитор-акордеон/
 2. Учител теоретично обучение /корепетитор-пиано/

8929180

До 13.09.2017г.

01.09.2017г.

ПГФК

 1. Лекторски часове музика – 18 ч., изобразително изкуство – 198ч.
 2. Учител по биология и ЗО
 3. Хигиенист

8739500

До 08.09.2017г.
Дсъбеседване на 11.09.2017г
От 14:00ч. и 15:00ч.
До 05.09.2017г.

31.08.2017г.

ОБЯВА

Регионално управление на образованието – София-град
обявява 
свободно работно място за временно изпълняващ длъжността
„директор“ на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов“-София

31.08.2017г.

НПГПТО

 1. Учител по теория и практика /лазърна и оптична техника/ - /по заместване/
 2. Учител по физика и астрономия /по заместване/
 3. Специалист обучение и развитие – 0,5 щат
 4. Психолог
 5. Педагогически съветник – 0,5 щат
 6. Заместник директор учебно-производствена дейност

8056912

До  04.09.2017г.

31.08.2017г.

ПГАВТ

 1. Учител по испански език – 0,5 щат
 2. Учител по музика – лектор – 90 ч.

8221186
8285010

До 12.09.2017г.

31.08.2017г.

122 ОУ

 1. Учител по музика

8664995

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г.

 

31.08.2017г.

123 СУ

 1. Учител начален етап – 2 места
 2. Учител по испански език – 0,5 щат

9203023

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г.
От 10:00ч.

31.08.2017г.

61 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат

0884801719

До 07.09.2017г.

31.08.2017г.

200 ОУ

 1. Учител по химия – 51 ч.
 2. Учител по биология – 68ч.
 3. Учител по ЧП в 5-6 клас – 170ч.
 4. Учител по математика и физика – 544 ч.
 5. Учител по изобразително изкуство – 187 ч.
 6. Учител по технологии и предприемачество и технологии – 136 ч.

9926224

До 07.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

 

31.08.2017г.

ДГ №165

 1. Старши учител

8720102

До 07.09.2017г.

31.08.2017г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап
 2. Хигиенист

9366755

От 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 10:00ч.

31.08.2017г.

51 СУ

 1. Учител  ЦДО

9521149

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 13:00ч.

31.08.2017г.

100 ОУ

 1. Лекторски часове по физика и математика – 238 ч.

9316053

До 13.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г. от 10:00ч.

31.08.2017г.

49 ОУ

 1. Учител по математика и информационни технологии
 2. Учител по АЕ
 3.  

8472330

До 08.09.2017г.

30.08.2017г.

45 ОУ

 1. Свободни лекторски часове по биология – 340 ч.
 2. Учител по биология
 3. Учител начален етап ЦО

8221410

До  07.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г.

30.08.2017г.

ДГ №75

 1. Детски учител
 2. Медицинска сестра
 3. Работник кухня
 4. Общ работник /жена-коридорна/

8770396
8749429

До 08.09.2017г.

30.08.2017г.

133 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по математика и информатика
 3. Учител по физика и информатика

9881131
9878570

До 05.09.2017г.

 

30.08.2017г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

8721156

До 10.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г.
От 9:00ч.

30.08.2017г.

81 СУ

 1. Учител по руски език допълва с АЕ или БЕЛ

9745494
9755495

От 07.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г.

30.08.2017г.

152 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас
 2. Учител ПИГ
 3. Лекторски часове по:

-ЧП – 85ч.
-Биология и ЗО – 68ч.
-Химия и ОСО – 51 ч.
Физическо възпитание и спорт – 221 ч.

0884801670

До 05.09.2017г.

 

30.08.2017г.

ДГ №28

 1. Детски учител /по заместване

8749054

До 11.09.2017г.
Събеседване на 12.09.2017г. от 13:30ч.

30.08.2017г.

171 ОУ

 1. Учител ПГ

9917554

От 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

30.08.2017г.

ПГПСТТ

 1. Хигиенист на работни помещения

9874108

До 31.08.2017г.

30.08.2017г.

127 СУ

 1. Учител по АЕ

9879254

До 05.09.2017г.

30.08.2017г.

ЧОУ „Светлина“

 1. Учител по АЕ

0895270431

До 05.09.2017г.

30.08.2017г.

66 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

8553153

До 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г. от 9:00ч.

30.08.2017г.

15 СУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по изобразително изкуство и технологии на предприемачество и домашна икономика
 3. Философски цикъл – 36 ч.

9381304
9382880

До 05.09.2017г.

30.08.2017г.

76 ОУ

 1. Учител-лектор по ЧП – 5 и 6 клас, химия и ОСО – общо 289 ч.
 2. Лектор по музика – 187 ч.

9874344
9319388

До 31.08.2017г.

30.08.2017г.

ПГТ гр.Банкя

 1. Учител по музика – 72 ч.
 2. Учител по изобразително изкуство – 72 ч.

9977223
9972490

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 10:00ч.

30.08.2017г.

10 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител начален етап – 2 места
 3. Учител по информатика и информационни технологии – 0,5 щат

8747178
9743234

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 14:00ч.

30.08.2017г.

119 СУ

 1. Учител по физика
 2. Заместник директор по АСД

4192501
4192516

До 07.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г.

29.08.2017г.

103 ОУ

 1. Учител в ЦДО – начален етап – 2 места
 2. Учител – начален етап – 2 места
 3. Учител в подготвителна група
 4. Учител по биология – прогимназиален етап – 68 ч.
 5. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 6. Учител по музика – 0,5 щат
 7. Помощник на учителя – 0,5 щат
 8. Училищен психолог – 0,5 щат

9270608
0884801702

До  01.09.2017г.

29.08.2017г.

38 ОУ

 1. Учител в ГЦОД
 2. Учител по ФЕ – 272 ч.
 3. Учител по ФВС

8465358

До 30.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017г.

29.08.2017г.

ДГ №186

 1. Учител – 2 места

9676058

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 10:30ч.

 

29.08.2017г.

199 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Начален учител

9466956

До 04.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г.
От 10:00ч.

29.08.2017г.

ДГ №6

 1. Детски учител

9383034
9387008

От 12.09.2017г.
Събеседване на 14.09.2017г. от 13:00ч.

29.08.2017г.

23 СУ

 1. Учител в начален етап ЦДО

9443588

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 10:00ч.

29.08.2017г.

72 ОУ

 1. Учител по ФВС в начален и прогимназиален етап

9295350

До 07.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 14:00ч.

29.08.2017г.

ЦПОП

 1. Учител- теоритично обучение
 2. Учител специален педагог
 3. Арттерапевт – 2 места

8570159

От 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 13:00ч.

29.08.2017г.

51 СУ

 1. Хигиенист

9521149

До 01.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

29.08.2017г.

ДГ №198

 1. Детски учител

0876731518

До 11.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г. от 15:00ч.

29.08.2017г.

39 СУ

 1. Хигиенист

8859019

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 13:30ч.

29.08.2017г.

ПГИЧЕ

 1. История и цивилизация – 126 ч.

0884801431

До 08.09.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г.

29.08.2017г.

14 СУ

 1. Възпитател в 5-7 клас

8313732

До 07.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 12:00ч.

29.08.2017г.

132 СУ

 1. Учител в ЦДО 5-7 клас – 2 места
 2. Учител в ЦДО 1-4 клас

8562843
8552164

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г.

29.08.2017г.

112 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по руски език – лектор – 102 ч.
 3. Учител по НЕ/ допълващ с ЧО
 4. Хигиенист

9440084
8467325

До 01.09.2017г.

28.08.2017г.

88 СУ

 1.  Учител в ЦДО – начален етап
 2. Ресурсен учител

9560749

До  01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 13:00ч.

28.08.2017г.

118 СУ

 1. Ресурсен учител

740165
8750362

До 07.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

28.08.2017г.

СГСАГ

 1. Учител по АЕ

8661271

До 01.09.2017г.

 

28.08.2017г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

 1. Учител по география и история
 2. Учител по теория и практика на професията

8284530
8221065
8221066

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г.
От 10:00ч.

28.08.2017г.

61 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат

0884801719

От 07.09.2017г.

28.08.2017г.

40 СУ

 1. Учител в начален етап
 2. Педагогически съветник
 3. Учител по физическо възпитание и спорт
 4. Учител по история и цивилизация

8265908

До 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

28.08.2017г.

145 ОУ

 1. Заместник директор по УД

8774482

До 01.09.2017г.

28.08.2017г.

141 ОУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8960100

От 04.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г.

28.08.2017г.

85 СУ

 1. Учител по БЕЛ

9458164
8406330

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 10:00ч.

28.08.2017г.

ДГ №126

 1. Учител

8220578

До 11.09.2017г.

28.08.2017г.

144 СУ

 1. Учител в ЦДО – 2 места

8770173
8774052

До 31.08.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

25.08.2017г.

СУ „Ген.Вл.Стойчев“

 1. Учител по АЕ – гимназиален етап

8703481

До  29.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г.

25.08.2017г.

83 ОУ

 1. Логопед – 0,5 щат
 2. Психолог – 0,5 щат
 3. Учител по физика и астрономия /лектор/ - 51 ч.

9923060
0884801763

До 04.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

25.08.2017г.

144 СУ

 1. Учител по философски цикъл
 2. Учител по народно пеене
 3. Корепетитор – акордеон
 4. Хигиенист /по заместване
 5. Хигиенист
 6. Счетоводител

8770173
8774052

До 31.08.2017г.

Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

25.08.2017г.

ПГПСТТ

 1. Учител по руски език

9874108

До 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г.
От 11:00ч.

25.08.2017г.

51 СУ

 1. Учител по физика и астрономия

9521149

От 30.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017г. от 10:00ч.

25.08.2017г.

2 СУ

 1. Учител по физика
 2. Технически секретар

955-62-52

До 07.09.2017г.

25.08.2017г.

108 СУ

 1. Начален учител
 2. Психолог

8892527

До 30.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017г. от 10:00ч.

25.08.2017г.

ПГСС „Бузема“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по биология и ЗО – 0,5 щат
 3. Учител по география – 214ч.
 4. Ресурсен учител
 5. Учител по музика – 8 ч. в 8 клас
 6. Учител по информационни технологии – 0,5 щат /по заместване/
 7. Учител по изобразително изкуство – 18 ч. в 8 клас

8563458

От 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г.

25.08.2017г.

132 СУ

 1. Учител по АЕ

8562843
8552164

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 10:00ч.

25.08.2017г.

ПГМ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Учител по теоритическо обучение
 3. Учител по практическо обучение – лектор – 300ч.

9831434

До 30.08.2017г.
Събеседване на 11.09.2017г. от 11:00Ч.

25.08.2017г.


ОБЯВА

Регионално управление на образованието – София-град 
 
обявява 
свободно работно място за временно изпълняващ длъжността
„директор“ на 162. основно училище „Отец Паисий“
кв. Ботунец, гр. София

25.08.2017г.


ОБЯВА

Регионално управление на образованието – София-град 
 
обявява 
свободно работно място за временно изпълняващ длъжността
„директор“ на 27. средно училище „Акад. Георги Караславов“
гр. София

25.08.2017г.


ОБЯВА

Регионално управление на образованието – София-град 
 
обявява 
свободно работно място за временно изпълняващ длъжността
„директор“ на 22. средно училище „Георги С. Раковски“
гр. София

24.08.2017г.

ДГ №3

 1. Детски учител – 2 места

9995013
9995274

До  12.09.2017г.

24.08.2017г.

ЧОУ „П.Р.Славейков“

 1. Начален учител
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. Учител по испански език

0894480707
9571774

До 01.09.2017г.

24.08.2017г.

166 СУ

 1. Учител по спортно педагогическа специализация
 2. Учител по философски цикъл /по заместване/

8473860

До 29.08.2017г.

Събеседване на 30.08.2017г. от 10:30ч.

24.08.2017г.

4 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО – 2 места
 2. Учител по математика среден курс – 0,5 щат
 3. Хигиенист

9790963
8899726

До 04.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г.
От 11:00ч.

24.08.2017г.

130 СУ

 1. Учител по биология и ЗО – лектор – 334 ч.

8470495
0879533327

От 30.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017г. от 14:00ч.

24.08.2017г.

142 ОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап

8553192
9555834

До 31.08.2017г.

24.08.2017г.

ВСУ

 1. Свободни часове по информационни технологии и математика – 211 ч.

0878105337
9835069
9833134

До 31.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г. от 14:00ч.

24.08.2017г.

ДГ №96

 1. Детски учител – 2 места

9791487
0884801610

От 01.09.2017г.

24.08.2017г.

18 СУ

 1. Учител по математика /по заместване/

9880301
9878045

До 08.09.2017г.

24.08.2017г.

96 СУ

 1. Начален учител в ГЦО

8268342
8268339

До 08.09.2017г.
Събеседване на 12.09.2017г. от 11:00Ч.

24.08.2017г.

ДГ №37

 1. Учител
 2. Помощник възпитател – 0,5 щат
 3. Медицински сестри – 2 места

8554119

До 31.08.2017г.

24.08.2017г.

ДГ №127

1.Детски учител

9589291

До 07.09.2017г.

24.08.2017г.

128 СУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО

8840381

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 10:30ч.

24.08.2017г.

132 СУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

8562843
8552164

До  29.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г. от 10:00ч.

23.08.2017г.

ДГ №165

 1. Общ работник

8720102

До  15.09.2017г.

23.08.2017г.

90 СУ

 1. Учител по история и цивилизация
 2. Учител по биология и здравно образование

8250854

До 30.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017г.  от 11:00ч.

23.08.2017г.

25 ОУ

 1. Учител в ЦДО в начален етап – 2 места
 2. Специалист библиотечно-информационно обслужване

9521170
9552904

До 08.09.2017г.

Събеседване на 11.09.2017г. от 9:00ч.

23.08.2017г.

81 СУ

 1. Учител в начален етап в ЦДО

 

 1. Хигиенист

9745494
9755495

До 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г.
До 30.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017г.

23.08.2017г.

ПГЕА

 1. Заместник директор по УД – 2 места
 2. Ръководител компютърен кабинет
 3. Учител по АЕ – 2 места
 4. Учител по физическо възпитание и спорт
 5. Учители инженери – 5 места
 6. Работник поддръжка – 2 места
 7. Хигиенист – 2 места

8956910
8956919
8956922

От 08.09.2017г.

23.08.2017г.

НУИИ

 1. Учител по рисуване
 2. Ръководител компютърен кабинет
 3. Библиотекар – 0,5 щат

9876388
9874926

До 07.09.2017г.

23.08.2017г.

12 СУ

 1. Учител по биология и здравно образование

9437956
9437952

До 01.09.2017г.

23.08.2017г.

119 СУ

 1. Учител по физика – гимназиален етап

4192501
4192516

До 29.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г. от 10:00ч.

23.08.2017г.

ДГ №112

 1. Детски учител

9592933

До 05.09.2017г.

22.08.2017г.

26 СУ

 1. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат

8573023
8570129

До  01.09.2017г.

22.08.2017г.

84 ОУ

 1. Учител/старши учител в ЦДО – 5 клас

9928044
0884801764

До 31.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г.

22.08.2017г.

OДГ №73

 1. Детски учител – 4 места

0876643185

До 01.09.2017г.

Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

22.08.2017г.

4 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО – 0,5 щат
 2. Учител по математика – среден курс

8899626
8899726

До 04.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 11:00ч.

22.08.2017г.

ПГТКИ

 1. Учител по биология и здравно образование  - 0,5 щат
 2. Заместник директор УД с часове по философски цикъл

8298177
0877301492

От 25.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г. от 10:00ч.

22.08.2017г.

19 СУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по информационни технологии

9520825
9522484

До 30.08.2017г.

22.08.2017г.

131 СУ

 1. Учител по химия и физика – непълен щат

8777144
8747109

До 28.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г.от 10:30ч.

22.08.2017г.

28 СУ

 1. Учител по БЕЛ

8223183
8295172

До 01.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

22.08.2017г.

142 ОУ

 1. Учител по математика и физика или физика и математика

8553192
9555834

До 31.08.2017г.
.

22.08.2017г.

166 СУ

 1. Учител по информационни технологии

8473860

До 24.08.2017г.
Събеседване на 25.08.2017г. от 10:30ч.

22.08.2017г.

ДГ №111

 1. Детски учител

8623148

До 31.08.2017г.
Събеседване на 04-05.09.2017г. от 13:00ч.

22.08.2017г.

157 ГИЧЕ

 1. Учител по испански език
 2. Учител по информатика и информационни технологии

9710056

До 28.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г.

22.08.2017г.

145 ОУ

 1. Психолог

8774482

До 08.09.2017г.

22.08.2017г.

ПГСС

 1. Счетоводител
 2. Учител по професионална подготовка – ССМ или АТК

8563458

До 04.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 10:30ч.

22.08.2017г.

64 ОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап – 0,5 щат
 2. Учител по биология и химия, човекът и природата – 0,5 щат

9613436

До 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 9:00ч.

22.08.2017г.

101 СУ

 1. Учител в ЦДО
 2. Хигиенист – 2 места

9382818
9382824

До 30.08.2017г.
Събеседване с одобрените на 31.08.2017г. от 14:00ч.

21.08.2017г.

170 СУ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по математика
 4. Начален учител в ПИГ

8923082
8923086

Събеседване на 04.09.2017г. от 9:00ч.

21.08.2017г.

1 СУ

 1. Учител по испански език
 2. Учител по математика
 3. Учител в група ЦДО

9835363

До 30.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017г. от 14:00ч.

21.08.2017г.

127 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии

9879254

До 30.08.2017г.

21.08.2017г.

73 СУ

 1. Възпитател

8599410
8586171

До 05.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

21.08.2017г.

ДГ №164

 1. Детски учител

9578622

От 01.09.до 07.09.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

21.08.2017г.

СПГЕ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по философия /по заместване/
 3. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ – 288ч.

8720047

До 31.08.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 9:30ч.

21.08.2017г.

75 ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 0,5 щат – 5-7 клас

9200136

До 31.08.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г.от 10:00ч.

21.08.2017г.

164 ГПИЕ

 1. Учител по физика и астрономия

9461322
9461822

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г.

21.08.2017г.

175 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Външен лектор по музика – 187 ч.

9982084

До 12.09.2017г.
Събеседване на 13.09.2017г. от 10:30ч.

18.08.2017г.

58 ОУ

 1. Учител по АЕ в начален етап
 2. Хигиенист

9366755

До 30.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017г. от 1:00ч.

18.08.2017г.

140 СУ

 1. Училищен психолог

9343373
9346449

До 27.08.2017г.

18.08.2017г.

ПГФК

 1. Учител по фризьорство

 

8739500

До 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 13:00ч.

18.08.2017г.

55 СУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО 1-4 клас – 3 места
 3. Учител в ЦДО в 5 клас
 4. Учител по АЕ

8771297

До 30.08.2017г.

18.08.2017г.

ДГ №108

 1. Детски учител

0897920502

До 01.09.2017г.

18.08.2017г.

98 НУ

 1. Начален учител – 2 места

8380541
9383149

До 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

18.08.2017г.

ПГИИРЕ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9201203

До 29.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г.от 10:00ч.

17.08.2017г.

ПГТ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по физика и астрономия
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по практическо обучение „Технология на кулинарната продукция и сервиране и барманство“
 5. Хигиенист

9977223
9972490

До 31.08.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 13:00ч.

17.08.2017г.

62 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по физическо възпитание и спорт – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО

0884801720

До 24.08.2017г.
Събеседване на 25.08.2017г. от 14:00ч.

17.08.2017г.

61 ОУ

 1. Начален учител – 2 места

0884801719

До 01.09.2017г.

17.08.2017г.

3 СУ

 1. Учител по АЕ

8221661

До 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

17.08.2017г.

Софийска духовна семинария

 1. Главен счетоводител

0882279547

До 28.08.2017г.

17.08.2017г.

36 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по биология и химия
 3. Учител - ПИГ

8586148
0879609570

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 10:00ч.

17.08.2017г.

113 СУ

 1. Заместник директор по УД

8220329

До 30.08.2017г.
Събеседване 31.08.2017г.от 11:30ч.

17.08.2017г.

37 СУ

 1. Учител по математика
 2. Външен лектор по физика и астрономия
 3. Външен лектор по музика
 4. Ресурсен учител

8265462

До 31.08.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г.

17.08.2017г.

102 ОУ

 1. Учител по история и цивилизация и география и икономика

9382654

До 24.08.2017г.

16.08.2017г.

ПГФК

 1. Заместник-директор по УПД

8739500

До 21.08.2017г.
Събеседване на 22.08.2017г. от 10:00ч.

16.08.2017г.

ДГ №62

 1. Детски учител

0899482444

До 15.09.2017г.

16.08.2017г.

145 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Начален учител- 2 места
 3. Начален учител /по заместване/
 4. Учител по информационни технологии
 5. Учител по НЕ

8774482

До 31.08.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

16.08.2017г.

71 СУ

 1. Учител в подготвителна група
 2. Начален учител  в ПИГ – 4 места
 3. Учител по математика в гимназиален етап
 4. Учител по история и цивилизация
 5. Учител по АЕ – 0,5 щат в гимназиален етап
 6. Учител по БЕЛ – 0,5 щат в гимназиален етап
 7. Педагогически съветник

9995064

До 29.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г. от 10:00ч.

16.08.2017г.

32 СУИЧЕ

 1. Учител по БЕЛ

9874358

До 03.09.2017г.

16.08.2017г.

ПГИИРЕ

 1. Учител по математика и физика
 2. Философски цикъл – 180 ч.
 3. Въведение в предприемачеството – 72 ч.
 4. Лични финанси – 36 ч.

9201203

До 29.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г. от 10:00ч.

16.08.2017г.

2 СУ

 1. Психолог
 2. Педагогически съветник

9556252

До 31.08.2017г.

16.08.2017г.

ПГ по транспорт

 1. Хигиенист

9732864
9732657

До 10.09.2017г.

16.08.2017г.

СГСАГ

 1. Учител по АЕ

8661271

До 25.08.2017г.

16.08.2017г.

81 СУ

 1. Ресурсен учител

9745494
9755495

До 24.08.2017г.
Събеседване на 25.08.2017г.

15.08.2017г.

3 СУ

 1. Учител математика и информатика
 2. Учител по БЕЛ

0888175335

До 18.08.2017г.
Събеседване на 21.08.2017г. от 10:00ч.

15.08.2017г.

54 СУ

 1. Ресурсен учител – лекторски
 2. Начален учител
 3. Хигиенист

9387173

До 28.08.2017г.

15.08.2017г.

51 СУ

 1. Хигиенист

9521149

До 23.08.2017г.
Събеседване на 24.08.2017г. от 10:00ч.

15.08.2017г.

СГСАГ

 1. Учител по практика и теория – ССС
 2. Учител по музика – 126 ч.
 3. Домакин геодезически склад

8661271

До 25.08.2017г.

15.08.2017г.

ДГ №38

 1. Детски учител – 2 места

9387164

До 29.08.2017г.

15.08.2017г.

88 СУ

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Лекторски часове по НЕ

9560749

До 31.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г. от 13:30ч.

15.08.2017г.

157 ГИЧЕ

 1. Лекторски часове по изобразително  изкуство – 234 ч.

9710056

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 10:00ч.

15.08.2017г.

108 СУ

 1. Начален учител
 2. Заместник директор по УД
 3. Учител по технологии в гивназиален етап – 0,5 щат

8892527
9784888

До 21808.2017г.
Събеседване на 22.08.2017г.  от 13:00ч.

14.08.2017г.

35 СУ

 1. Учител по математика и информационни технологии

8661060
8662195

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 11:00ч.

14.08.2017г.

44 СУ

 1. Учител в начален етап ЦОУД
 2. Учител по АЕ
 3. Технически сътрудник
 4. Хигиенист

9450711
9452906

До 30.08.2017г.

14.08.2017г.

ДГ №144

 1. Учител

9791765

До 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 13:00ч.

14.08.2017г.

ДГ №25

 1. Детски учител – 2 места
 2. Психолог – 0,5 щат

9676620
0884801773

До 31.08.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 11:00ч.

14.08.2017г.

15 СУ

 1. Учител по БЕЛ /по заместване/

9381304
9382880

До 18.08.2017г.

14.08.2017г.

60 ОУ

 1. Учител в ПИГ начален етап – 2 места
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. Ресурсен учител

9366875

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 10:00ч.

14.08.2017г.

ДГ №90

 1. Детски учител

9360464
9380456

До 25.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г. от 10:00ч.

14.08.2017г.

115 ОУ

 1. Учител в ЦОУД - прогимназиален етап
 2. Свободни часове по музика – 187 ч.
 3. Изобразително изкуство – 187ч.
 4. Технологии на предприемачество – 136ч.

0884801748

До 29.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г.

14.08.2017г.

НТБГ

 1. Учител по география и икономика – 486 ч.

9520857
9157931

До 25.08.2017г.

14.08.2017г.

ДГ №36

 1. Учител
 2. Медицински специалист за яслена група

9790932

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г.

11.08.2017г.

33 ОУ

 1. Начален учител с АЕ

8242377

До 23.08.2017г.

11.08.2017г.

51 СУ

 1. Начален учител в ЦДО

9521149

 

До 18.08.2017г.
Събеседване на 21.08.2017г. от 10:00ч.ч.

11.08.2017г.

93 СУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по АЕ
 3. Учител в подготвителен клас
 4. Учител в ЦДО – 2 места

8722120

До 31.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г.

11.08.2017г.

131 СУ

 1. Учител по испански език – непълен щат
 2. Учител по химия и физика – непълен щат

8777144
8747109

До 21.08.2017г.
Събеседване на 21.08.2017г. от 10:00ч.

11.08.2017г.

134 СУ

 1. Учител по физика и астрономия . 0,5 щат
 2. Учител по АЕ

9310686

До 25.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г.

11.08.2017г.

52 ОУ

 1. Учител в ЦДО /възпитател – 2 места

8552054

До 01.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г.

11.08.2017г.

88 СУ

 1. Учител по философски цикъл – 0,5 щат

9560749

До 31.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г. от 13:00ч.

11.08.2017г.

132 СУ

 1. Учител по история
 2. Логопед – 0,5 щат

8562843
8552164

До 23.08.2017г.
Събеседване на 24.08.2017г. от 10:00ч. за история
12:30ч. за логопед

11.08.2017г.

122 ОУ

 1. Учител по БЕЛ с РЕ

8664995

До 18.08.2017г.
Събеседване на 24.08.2017г.

11.08.2017г.

133 СУ

 1. Учител по физика и информатика

9878570

До 25.08.2017г.

10.08.2017г.

ДГ №2

 1. Детски учител – 2 места

8580019
9581271
0894770421
0894770422

До 15.09.2017г.

10.08.2017г.

ПГЖТ

 1. Лекторски часове

-АЕ – 469 ч.
-РЕ – 144 ч.
-математика и физика – 407 ч.
-история и география – 346 ч.
-философски цикъл – 169 ч.
-биология и химия – 216 ч.
-информатика и информационни технологии – 144 ч.
-физическо възпитание и спорт – 407 ч.
-икономика и предприемачество – 120 ч.
2. Машинен инженер – общотехнически предмети
3. Електроинженер – осигурителни и комуникационни системи
4. Електро инженер – електрообзавеждане на жп техника – 0,5 щат

 

8328038

 

До 30.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017г. от 8:30ч.

10.08.2017г.

76 ОУ

 1. Лектор по география и икономика – 153 ч.
 2. Лектор по история и цивилизация – 187 ч.
 3. Лектор по ЧП, химия и биология – 289 ч.

9874344
9319388

До 18.08.2017г.

10.08.2017г.

СУ „Ген.Владимир Стойчев“

 1. Учител по изобразително изкуство – 390 ч.
 2. Учител по АЕ

8703481

От 21.08.2017г.
Събеседване на 22.08.2017г. от 10:00ч.

09.08.2017г.

107 ОУ

 1. Възпитател в начален курс

8663168
8662029

До 25.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г.

09.08.2017г.

ПГ по Телекомуникации

 1. Учител по информатика и информационни технологии
 2. Учител по професионална подготовка в областта на телекомуникациите
 3. Учител по професионална подготовка в областта на компютърните мрежи

8611172

До 01.09.2017г.

09.08.2017г.

ДГ №48

 1. Детски учител – 2 места

8321022
8320021

До 31.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г. от 10:00ч.

09.08.2017г.

ДГ №72

 1. Детски учител

0884801483

От 28.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г.

09.08.2017г.

108 СУ

 1. Учител в ПИГ
 2. Учител по АЕ
 3. Учител по философия – 458 ч.

8892527

До 18.08.2017г.
Събеседване на  22.08.2017г. от 13:00ч.

09.08.2017г.

136 ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 2. Учител в ПИГ – 0,5 щат

8217053
8217088

До 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

09.08.2017г.

Център за специална образователна подкрепа

 1. Психолог

0876596406

До 31.08.2017г.

09.08.2017г.

ПГО

 1. Учител по информатика и информационни технологии – 0,5 щат
 2. Учител по история и цивилизация – 0,5 щат
 3. Учител по икономика и предприемачество – 0,5 щат
 4. Учител по АЕ – 0,5 щат
 5. Лекторски часове по физика и астрономия – 330 ч.
 6. Училищен психолог

8628884
8622385

До 25.08.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

 

09.08.2017г.

78 СУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по руски език

9977072

До 25.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г. от 10:00ч.

09.08.2017г.

СМГ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Учител по музика – 0,5 щат

9831219

До 18.08.2017г.
Събеседване на 23.08.2017г. от 13:00ч. ФВС
От 14:00ч. по музика

09.08.2017г.

СГХСТ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по биология – 0,5 щат

8221096
9290583

До 28.08.2017г.

08.08.2017г.

50 ОУ

 1. Психолог – 0,5 щат
 2. Начален учител
 3. Учител в ЦДО
 4. Учител по биология, химия и ЧП
 5. Учител по математика
 6. Учител по физика – 0,5 щат

9671186
9671181

До 29.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г.

08.08.2017г.

79 СУ

 1. Учител по информационни технологии /по заместване/

0884801708

До 29.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г. от 10:00ч.

08.08.2017г.

34 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Хигиенист – 2 места

8594131

До 01.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

08.08.2017г.

156 ОУ

 1. Учител в ПИГ

9947035
0884801750

От 04.09.2017г.

08.08.2017г.

177 ОУ

 1. Учител по математика и ИТ

0878854449

До 31.08.2017г.
Събеседване на  04.09.2017г. от 10:00ч.

08.08.2017г.

ПГИЧЕ

 1. Учител по биология и здравно образование

0884801431

До 31.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г.

08.08.2017г.

56 СУ

1.Учител по АЕ
Хигиенист

8261177
8261387

До 29.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г. от 14:00ч.

08.08.2017г.

132 СУ

 1. Учител в подготвителна група

 

 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Учител по АЕ

 

8562843
8552164

До 22.08.2017г.
Събеседване на 23.08.2017г. от 11:00ч.

От 11:30ч.

От 14:00ч.

08.08.2017г.

70 ОУ

 1. Лектор по изобразително изкуство
 2. Учител по история и цивилизация и география и икономика

8277492

До 03.09.2017г.

08.08.2017г.

11 ОУ

 1. Начален учител – 3 места

8627248
0887098966

До 28.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 10:00ч.

08.08.2017г.

105 СУ

 1. Учител по изобразително изкуство

8620573
8620473

До 05.09.2017г.
Събеседване на 07.09.2017г. от 10:00ч.

08.08.2017г.

84 ОУ

 1. Учител в ЦДО/ПИГ – 2 места

9928044
0884801764

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 10:30ч.

08.08.2017г.

ЧОУ „Куест“

 1. Начален учител
 2. Учител в детска градина

0897881359

Събеседване на 16.08.2017г.

08.08.2017г.

199 ОУ

 1. Лектор по корепетиторска практика – 288 ч.
 2. Учител по музика – 0,5 щат
 3. Учител по математика и информационни технологии – 0,5 щат
 4. Начален учител – 2 места

9466956

До 31.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г. от 10:00ч.

08.08.2017г.

16 ОУ

 1. Заместник директор по УВД
 2. Учител в ПИГ – 2 места
 3. Ресурсен учител

9387015

До 21.08.2017г.
Събеседване 22-23.08.2017г.

08.08.2017г.

144 СУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по география и икономика
 3. Учител по гъдулка
 4. Учител по изобразително изкуство
 5. Психолог
 6. Счетоводител
 7. Ресурсен учител

8774052
8774457

До 21.08.2017г.
Събеседване на 24.08.2017г. от 10:00ч.

08.08.2017г.

81 СУ

 1. Библиотекар
 2. Учител по руски език и БЕЛ

9745494
9755495
8854866

До 24.08.2017г.
Събеседване на 25.08.2017г.

08.08.2017г.

НСУ „София“

 1. Учител по АЕ

9559892

До 11.08.2017г.
Събеседване на 14.08.2017г. от 11:00ч.

08.08.2017г.

72 ОУ

 1. Психолог – 0,5 щат
 2. Учител в ЦОУД в начален етап

9295350

До 04.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 14:00ч.

07.08.2017г.

ОБЯВА

Регионално управление на образованието – София-град
обявява
свободно работно място за заемане на временно изпълняващ длъжността "директор " на Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“
гр. София

07.08.2017г.

32 СУИЧЕ

 1. Учител по физическо възпитание и спорт

9874358

До 30.08.2017г.

07.08.2017г.

124 ОУ

 1. Учител по БЕЛ

8450108
9450130

До 25.08.2017г.

07.08.2017г.

166 СУ

 1. Учител по биология
 2. Учител по БЕЛ
 3. Учител по АЕ

8473860


До 23.08.2017г.
Събеседване на 25.08.2017г. от 10:30ч.

07.08.2017г.

ДГ №90

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Помощник възпитател

9360464
9380456

 

До 25.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г.

07.08.2017г.

202 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат
 2. Учител по АЕ
 3. Учител в ПИГ
 4. Психолог – 0,5 щат
 5. Начален учител

9924502
0884801768

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 10:30ч.

04. 08. 2017 г.

 

49 ОУ „Бенито Хуарес“

 1. Учител по английски език – 1 щат

847 23 30


До 21.08.2017г. в 17:00ч.

03. 08. 2017 г.

ПГТКИ

 1. Учител по английски език в гимназиален етап – пълен щат
 2. Учител по математика в гимназиален етап – пълен щат
 3. Училищен психолог с часове по философски цикъл – пълен щат
 4. Технически секретар – пълен щат
 5. Хигиенист / чистач – пълен щат

829 81 77
877 30 14 92
pgtki@abv.bg

До 25.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017г.
 от 10:00ч.

04. 08. 2017 г.

30 СУ „Братя Миладинови“

 1. 1. Учител по италиански език – 1 място

822 17 85
Sou_30@abv.bg

До 07.09.2017г.

04. 08. 2017 г.

ДГ № 120 „Детство под липите“

 1. Учител – 1 щат
 2. Помощник – възпитател – 1 място

822 32 19
Odz_120@abv.bg

До 01.09.2017г.
Събеседване за учител на 04.09.2017г. от 13:00ч.

04.08.2017г.

55 СУ „Петко Каравелов“

 1. Началени учители – 1 щат
 2. Учители в ЦДО – 1ви до 4ти клас – 3 щата
 3. Учител ЦДО – 5ти клас – 1 щатно място
 4. Учител по английски език – 1 щатно място
 5. Лектор по руски език – 1 място

977 12 97
974 55 42

До 11.08.2017г.

04.08.2017г.

5 ОУ „Иван Вазов“

 1. Учител в начален етап – 1ви до 4ти клас
 2. Учител ПИГ

 

856 10 65
vazov5@abv.bg

До 28.08.2017г до 16:00ч.
Събеседване на 29.08.2017г. от 10:00ч.

04.08.2017г.

119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“

 1.  

 

 

 

04.08.2017г.

10 СУ „Теодор Траянов“

 1. Учител в начален етап на основното образование – 1 място

874 71 78
974 32 34

До 25. 08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 10:00ч.

04.08.2017г.

33 ЕГ „Света София“

 1. Учител по английски език – 2 места по чл.68, ал.1, т.3 от КТ
 2. Учител по математика и информатика – 1 място по чл.68, ал.1, т.1 от КТ

824 11 31

От 07.08.2017г. до 11.08.2017г.  до 15:00ч.

04.08.2017г.

ЧОУ „Джани Родари“

 1. Учител по немски език в ЧОУ – 1 място
 2. Начален учител – 1 място
 3. Учител по ФВС – 1 място
 4. Помощник кухня – 1 място
 5. Помощник възпитател – 3 места
 6. Технически секретар – 1 място
 7. Заместник директор в ДГ – 1 място
 8. Шофьор – 1 място

 

896 76 92 30

До 10.08.2017г. 18:00ч.
Събеседване на 11.08.2017г. от 11:00ч.

04.08.2017г.

119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“

 1. Учител по математика – 1 щат

241 92 501
241 92 516
241 915 88

От 04.08.2017г. до 23.08.2017г.
Събеседване на 25.08.2017г.

04.08.2017г.

3 СУ „Марин Дринов“

Учител по ФВС – 1 място

888 17 53 35

До 08.08.2017г.
Събеседване на 09.08.2017г. от 10:00ч.

03. 08. 2017 г.

 

122 ОУ „Николай Лилиев“

 1. Учител по ФВС – 1 място по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

866 49 95

До 18.08.2017г.
Събеседване на 23.08.2017г.

03. 08. 2017 г.

ДГ № 117 „Надежда“

 1. Учител – 1 място

kg117@abv.bg
874 91 21
878 843 117


До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 10:30ч.

03. 08. 2017 г.

ДГ № 153 „Света Троица“

 1. Помощник възпитател – 2 места

882 23 448

Подаване на документи и събеседване:
От 22.08.2017г. до 25.08.2017г.

03. 08. 2017 г.

ДГ № 63 „Слънце“

 1. Детски учител – 2 места
 2. Помощник възпитател – 2 места

886 64 87 84

От 22.08.2017г. до 25.08.2017г. от 10:00ч. до 14:00ч.
Събеседване на 28.08.2017г. от 10:00ч. до 14:00ч.

02.08.2017г.

191 ОУ „Отец Паисий“

 1. Учител в начален етап – 1 място

884 801 766

От 03.08.2017г. до 11.08.2017г.

03.08.2017г.

76 ОУ „Уилям Сароян“

 1. Зам. Директор по учебната дейност – 1 щат

 

987 43 44
931 93 88

До 25.08.2017г.

03.08.2017г.

121 СУ „Георги Измирлиев“

 1. Счетоводител – 1 щат

869 64 28

 

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 10:00ч. 

03.08.2017г.

ДГ № 47 „Незабравка“

 1. Учител в детска група – 1 място
 2. Психолог – ½ щат
 3. Логопед – ½ щат
 4. Медицинска сестра в кабинет – 2 места

924 91 45

 Събеседване на 24.08.2017г. от 10:30ч.

02.08.2017г.

61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 1. Учител по биология и здравно образование – лектор – 136 часа
 2. Учител по технологии и предприемачество – в 5ти клас и домашна техника и икономика – 6ти клас – лектор – общо 225 часа
 3. Учител в ЦДО

884 80 17 19

 До 24.08.2017г.

03.08.2017г.

ПГТ „Макгахан“

 

 1. Зам. Директор по учебно производствена дейност – 1 щат по чл.68, ал.1, т.3 от КТ

 

До 16:30ч. на 01.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 08:30ч.  

03.08.2017г.

23 СУ „Фредерик Жолио – Кюри“

 1. Хигиенист – 1 място по чл.68 т.1

944 27 81
944 35 88

 До 14.08.2017г.
Събеседване на 16.08.2017г. от 12:00ч.

03.08.2017г.

42 ОУ „Хаджи Димитър“

 1. Учител по ФВС – 1 място по чл.67 от КТ
 2. Хореограф – 1 място по чл.67 от КТ
 3. Технически секретар – 1 място по чл.67 от КТ

840 34 58

До 18.08.2017г. до 16:00ч.
Събеседване на: 21.08.2017г.

 1. От 09:30ч.
 2. От 09:00ч.
 3. От 10:00ч.

03.08.2017г.

ДГ № 192 „Лозичка“

 1. Учител – чл. 68, т.3 от КТ за 1 година

866 13 58

 

03.08.2017г.

ДГ № 121

 1. Детски учител – 1 място
 2. Ресурсен учител – 1 място
 3. Педагог- детска ясла – 0,5 бр.

884 801 731
Или на имейл:
aitsaneva@abv.bg

 От 28.08.2017г. до 08.09.2017г. от 13:00ч. до 16:00ч.

02. 08. 2017 г.

 

ДГ № 144 „Ханс Кристиан Андерсен“

 1. Учител – 1 място
 2. Педагог – 1 място
 3. Помощник възпитател – 1 място

979 17 65

До 01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 13:00ч.

02. 08. 2017 г.

ПГХВТ „Проф. д-р. Георги Павлов“

 1. Учител по английски език – в гимназиален етап – 2 щата
 2. Учител – Инж. Техник – технолог в ХВП – 1 щат

822 13 74

От 24.07.2017г до 01.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

02. 08. 2017 г.

141 ОУ „Народни будители“

 1. Учител в ПГ – ½ щат
 2. Начален учител – 2 щата
 3. Учител в група ЦДО начален етап – ½ щат
 4. Учител в група ЦДО – прогимназиален етап – ½ щат
 5. Учител по химия и човекът и природата – лекторски часове в прогимназиален етап
 6. Учител по география – лекторски часове в прогимназиален етап

896 01 00


До 30.08.2017г. до 13:00ч.
Събеседване на 01.09.2017г.
 от 10:00ч. за начален етап
от 13:00ч. за прогимназиален етап

02. 08. 2017 г.

ЦСОП „Проф. ДПН Георги Ангушев“

 1. Завеждащ АТС

920 81 98
876 59 64 06

 

 До 30.08.2017г.

02.08.2017г.

НПГ по полиграфия и фотография

 1. Учител по немски език – 1 място
 2. Учител по английски език – непълен норматив
 3. Учител по музика - лектор

858 21 80
И на имейл:
npgpf@abv.bg

До 31.08.2017г.

02.08.2017г.

ПГЕА

 1. Учител по английски език – 2 места
 2. Учител по ФВС – 1 място
 3. Учител – инженер – 5 места
 4. Счетоводител – 1 място
 5. Работник – подръжка – 2 места
 6. Хигиенист – 2 места

 

956 910
956 919
956 922

От 02.08.2017г. до 18.08.2017г.

 

02.08.2017г.

109 ОУ „Христо Смирненски“

 1. Начален учител в ЦДО /ПИГ/ - 1ви до 4ти клас

873 14 58
И на имейл:
oy_109@abv.bg

 

До 05.09.2017г. до 17:00ч.
Събеседване на 07.09.2017г. от 10:00ч.

02.08.2017г.

21 СУ „Христо Ботев“

 1. Учител по биология и здравно образование и човекът и природата – 1 място
 2. Учител по математика – 0,5 щат
 3. Учител по информационни технологии – 0,5 щат

962 46 89

 До 04.08.2017г.

02.08.2017г.

49 ОУ
„Бенито Хуарес „

 1. Учител по математика и информационни технологии – 1 щат

 

847 23 30

До 15.08.2017г.
От 09:00ч. до 17:00ч. 

02.08.2017г.

64 ОУ „Цар Симеон Велики“

 

 1. Логопед – 1 място

961 34 36

До 21.08.2017г.
Събеседване на 25.08.2017г. от 09:00ч. 

02.08.2017г.

18 СУ „Уилям Гладстон“

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по физика и астрономия – 1 място

988 03 01
987 80 45

 До 18.08.2017г.

02.08.2017г.

ДГ № 175 „Слънчеви лъчи“

 1. Учител – 1 място
 2. Помощник възпитател – 1 място
 3. Медицинска сестра в яслена група – 1 място

884 801 589
И на имейл:
info@dg175.eu

Дo 25.08.2017г.

02.08.2017г.

30 СУ „Братя Миладинови“

 1. Учител по испански език
 2. Ресурсен учител

822 17 85
И на имейл:
Sou_30@abv.bg

До 01.09.2017г.
Събеседване след 01.09.2017г.

02.08.2017г.

ДГ № 127 „Слънце“

 1. Педагог в яслена група – 0,25 щат – 1 място

958 92 91

От 01.08.2017г. до 18.08.2017г
От 09:00ч. до 15:00ч.

02.08.2017г.

120 ОУ „Георги Сава Раковски“

 1. Учител в ЦДО – 1 място

866 25 93

От 01.08.2017г. до 15.08.2017г.
От 09:00ч. до 16:00ч.

 

02.08.2017г.

ДГ № 51 „Щурче“

 1. Старши учител

884 801 580

До 25.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г. от 09:00ч. 

02.08.2017г.

146 ОУ „Патриарх Евтимий“

 1. Учител по БЕЛ – начален етап – 1 щат
 2. Учител по биология и здравно образование – 5ти до 7ми клас - 0,5 щат
 3. Учител по химия и опазв. на ок. среда – 5ти до 7ми клас – 0,5 щат
 4. Външен лектор по физия и астрономия – 51 часа

 

998 90 40

 

02.08.2017г.

ДГ № 171 „Свобода“

 1. Детски учител – 1 щат
 2. Специален педагог- 1 щат
 3. Готвач – 1 щат

441 02 81
888 48 01 591

От 07.08.2017г. до 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 13:00ч.

02.08.2017г.

64 ОУ „Цар Симеон Велики“

 1. Начален учител – 1 място – пълен щат
 2. Начален учител за ЦДО

961 34 36

До 21.08.2017г.
Събеседване на 25.08.2017г. от 09:00ч.

02.08.2017г.

81 СУ „Виктор Юго“

 1. Ресурсен учител – 1 място
 2. Учител по английски – 1 място
 3. Учител по ФВС – 1 място

974 54 94
974 55 06
975 49 66

До 14.08.2017г.
Събеседване на 15.08.2017г

02.08.2017г.

СУ „Свети седмочисленици“

 1. Учител – лектор по технологии и предприемачество в прогимназиален етап – 323 часа
 2. Хигиенистка – 1 място по заместване
 3. Учител в ЦДО – 1 място

987 63 70

До 24.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г. от 12:30ч.

До 01.09.2017г за учител в ЦДО
Събеседване на 04.09.2017г.  от 10:00ч.

02.08.2017г.

171 ОУ „Стоил Попов“

 1. Учител в ЦДО- 1 място
 2. Учител по английски език – 1 място
 3. Ресурсен учител – 1 място
 4. Логопед – ½ щат
 5. Педагогически съветник – ¼ щат

991 75 54

До 01.09.2017г в 16:00ч.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

02.08.2017г.

СПГЕ

 1. Учител по английски език – 1 щат
 2. Учител по иформатика и ИТ – 1 щат
 3. Учител по теоритична подготовка/електроника и автоматика/ - 1 щат – по заместване
 4. Ръководител на направление: Информационни и комуникационни технологии“ – 1 щат
 5. Хигиенист – 1 щат

872 00 47

От 02.08.2017г. до 10.08.2017г. 16:00ч.
Събеседване на 14.08.2017г. от 09:30ч.

01. 08. 2017 г.

 

74 СУ „Гоце Делчев“

 1. Учител по информатика и информационни технологии – 1 място
 2. Учител по математика – 1 място
 3. Учител по биология и химия – 1 място
 4. Учител по БЕЛ – ½ щат
 5. Педагогически съветник/ психолог /  - 1 място

934 66 17
934 66 16
934 66 19
934 66 14

До 28.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017г. от 10:00ч.

01. 08. 2017 г.

ПГТ

 1.  Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по автотранспортна техника – 2 места

973 28 64
973 28 73

До 31.08.2017г.

01. 08. 2017 г.

3 ПУ „Едуард Сеген“

 1. Специален педагог – 1 място
 2. Учител по физкултура и ЛФК – 1 място
 3. Кинезитерапевт – ½ щат
 4. Арттерапевт – ½ щат

938 31 57


До 25.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г. от 10:00ч.

01. 08. 2017 г.

163 ОУ „Черноризец Храбър“

 1. Учител в ГЦОУД – в начален етап – 1 място

978 23 94
978 07 22

 

 От 01.08.2017г. до 18.08.2017г.
Събеседване на 25.08.2017г.

01.08.2017г.

39 СУ „Петър Динеков“

 1.  Учител по биология и ЗО – 1 място
 2. Учител по астрономия – 277 часа.

885 90 19

До 31.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г. от 13:00ч.

01.08.2017г.

1 СУ „Пенчо П. Славейков“

 1. Учител по информатика и ИТ – 1 място


983 53 63

До 14.08.2017г.

 

01.08.2017г.

121 СУ „Георги Измирлиев“

 1. Учител по математика и ИТ/ по заместване / - 1 щат
 2. Учител по предметен цикъл „Философия“ – 224часа.
 3. Учител по ФВС – 1 щат
 4. Учител ПИГ 5 клас – 1 щат
 5. Технически секретар – 1 щат
 6. Домакин – 0,5 щат

 

869 64 28

 

До 08.08.2017г.
Събеседване на 10.08.2017г.

01.08.2017г.

140 СУ „Иван Богоров“

 1. Учител по руски език – 288 часа
 2. Учител по Философски цикъл – 0,5 място
 3. Учител по английски език – 1 щат

934 33 73
934 64 49

От 01.08.2017г. до 23.08.2017г.
Събеседване на 24.08.2017г. от 09:30ч.

01.08.2017г.

86  ОУ „Св. Климент Охридски“

 1. Начален учител – 3 места, от които един по чл.68 ал.1 т.3
 2. Възпитатели – 2 места
 3. Учител по ЧП лекторски часове – прогимназиален етап – 170часа.
 4. Учител по биология – лекторски часове – прогимназиален етап – 51 часа
 5. Учител по химия – лекторски часове – прогимназиален етап – 51 часа
 6. Учител по география – лекторски часове – прогимназиален етап – 153 часа
 7. Учител по БЕЛ – 1 щат по чл.68 ал.1 т.3
 8. Учител по английски език – 1 щат

884 80 16 69

До 31.08.2017г.
Събеседване на 02.09.2017г. от 10:00часа.

01.08.2017г.

100 ОУ „Найден Геров“

 

 1. Учител по английски език – I до VII клас

931 60 53

До 31.08.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

01.08.2017г.

51 СУ „Елисавета Багряна“

 1. Учител в ЦДО начален етап – 2 места

952 05 45

До 09.08.2017г.
Събеседване на 10.08.2017г. от 10:00ч.

01.08.2017г.

26 СУ  „Йордан Йовков“

 1. Учител по музика – ½ щат

857 30 23
857 01 29

До 25.08.2017г.

01.08.2017г.

ПГТМД

 1. Учител по биология и здравно образование – по чл.68 а.1 т.3 от КТ – ½ щат

952 23 05
952 26 77
852 34 11

До 12ч. на 29.08.2017г.
Събеседване на 01.09.2017г. от 14:00ч.

01.08.2017г.

ДГ № 107

 1. Учител – 1 място

952 17 97

До 25.08.2017г.

01.08.2017г.

124 ОУ „Васил Левски“

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап – половин щат – 1 място
 3. Лектор по история и цивилизация – 1 място
 4. Лектор по география и икономика – 1 място

945 02 96
845 01 08
945 01 30

До 25.08.2017г.

 

01.08.2017г.

ДГ № 187 „Жар Птица“

 1. Старши учител с 10г. стаж – 1 място

821 90 47
822 93 60

От 21.08.2017г. до 25.08.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

28. 07. 2017 г.

 

54 СУ „Св. Иван Рилски“

 1. Учител по музика – 1 щат

938 10 21
 938 11 87

До 15.08.2017г. от 10:00ч. до 16:00ч.

28. 07. 2017 г.

ДГ № 86 „Асен Босев“

 1.  Детски учител – 1 място
 2. Медицински специалист – ясла – 1 място

826 11 19

От 31.07.2017г. до 24.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г. от 10:00ч.

28. 07. 2017 г.

НГПИ „Свети Лука“

 1. Учител по ФВС – 1 място

931 90 50
894 76 56 76 


До 01.09.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 11:00ч.

28. 07. 2017 г.

61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методии“

 1. Работник – подръжка на сгради – 1 място

884 80 17 19

 

 До 24.08.2017г.

28.07.2017г.

ЧОУ и ЧЦДГ „Джани РоДари“

 1. Учител по немски език в ЧОУ – 1 място
 2. Учител по БЕЛ – 1 място
 3. Учител по ФВС – 1 място
 4. Информатик – 1 място
 5. Помощник кухня – 1 място
 6. Помощник възпитател – 1 място

896 76 92 30

До 27.07.2017г.
Събеседване на 28.07.2017г.

28.07.2017г.

10 СУ „Теодор Траянов“

 1. Учител по математика – 1 място
 2. Учител по английски език – 1 място
 3. Учител по ФВС – 1 място
 4. Чистач – 2 места

 

874 71 78
974 32 34

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 10:00ч.

27. 07. 2017 г.

 

ДГ № 127 „Слънце“

 1.  Детски учител – 1 място

 958 92 91


От 27.07.2017г. до 25.08.2017г.

27. 07. 2017 г.

157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“

 1.  Учител по испански език- пълен норматив – 2 места
 2. Учител по математика- пълен норматив
 3. Учител по информатика и информационни технологии – пълен норматив – 2 места
 4. Учител по философски цикъл – пълен норматив
 5. Учител по физика и астрономия – пълен норматив
 6. Учител по химия и опазване на околната среда – пълен норматив
 7. Портиер – 2 места
 8. Хигиенист – 1 място
 9. Библиотекар – ½ щат
 10. Счетоводител – 1 място

 

971 00 56

До 11.08.2017г.
Събеседване на 16.08.2017г.

27. 07. 2017 г.

163 ОУ „Черноризец Храбър“

 1. Учител по математика – в прогимназиален етап – 1 място

978 23 94
978 15 16


От 28.07.2017г. до 18.08.2017г.
Събеседване на 25.08.2017г.

27. 07. 2017 г.

ДГ № 49 „Радост“

 1. Детски учител – 1 място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

0884 801 583

 

До 20.08.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г.

27.07.2017г.

ПГ по транспорт и енергетика „Хенри Форд“

 1. Учител по английски език – 2 места
 2. Учител по теория и практика на професията – 2 места 

828 45 30
822 10 65

До 31.08.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

27.07.2017г.

138 СУ „Проф. В. Златарски“

Учител по БЕЛ – 1 място

872 06 27

До 07.08.2017г.
Събеседване на 08.08.2017г.

27.07.2017г.

ЧПГ с чуждоезиково обучение „Меридиан 22“

 

 1. Учител по английски език

 

0878 511 608

CV и мотивационно писмо на английски език изпратете на: mer_22@abv.bg

 

27.07.2017г.

1 СУ „Пенчо П. Славейков“

 1. Учител по география и икономика – 1 място
 2. Учител по география и биология – 1 място
 3. Учител по Бел – 1 място
 4. Учител по успански език – 1 място
 5. Учител по математика – 1 място
 6. Учител в ЦДО – 1 място

983 53 63

До 14.08.2017г.

26. 07. 2017 г.

 

НТБГ

Технически секретар – 1 място по чл.68 ал.1 т.1

952 08 57
915 79 31

От 27.07.2017г. до 10.08.2017г.

26. 07. 2017 г.

2 СУ „Акад. Емилиян Станев“

Учител по математика 1 щат

955 62 52


До 20.08.2017г.

26. 07. 2017 г.

79 СУ „Индира Ганди“

 1. Учител по математика – 1 щат
 2. Психолог – 1 щат
 3. Учител по испански език – ½ щат
 4. Учител по философски цикъл – ½ щат

884 80 17 08


25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г.

 1. От 10:00ч.
 2. От 12:00ч.
 3. От 13:00ч.
 4. От 14:00ч.

26. 07. 2017 г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Учител по ФВС в гимназиален етап – 1 щат по чл.68 ал.1 т.3 от КТ
 2. Учител по биология и здравно образование в гимназиален етап 0,5 щат по чл.67 ал1. т.1 от КТ
 3. Учител по математика в гимназиален етап – 1 щат по чл. 68 ал1. Т.1 от КТ
 4. Чистач/ хигиенист – 1 щат по чл. 67 ал.1 т.1 и чл.70 от КТ

872 01 08
971 01 75

 

До 01. 09.2017г.  до 16:30ч.
Събеседване на 05.09.2017г. от 08:30ч.

25. 07. 2017 г.

8 СУ „Васил Левски“

 1. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап / по заместване/ - 1 място
 2. Учител в ЦДО – начален етап – 1 място
 3. Учител в ЦДО – прогимназиален етап – 1 място
 4. Педагогически съветник – 1 място
 5. Хигиенист – 1 място

871 91 76

До 11.08.2017г.
Събеседване на 17.08.2017г. и 18.08.2017г.

25. 07. 2017 г.

41 ОУ „Свети Патриарх Евтимии“

 1. Завеждащ административна служба и касиер – 1 място

987 88 47
989 01 27

До 31.08.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:30ч.

25. 07. 2017 г.

122 ОУ „Николай Лилиев“

Начален учител с НУП – 1 щат

866 49 95

До 31.07.2017г.
Събеседване на 02.08.2017г.

25. 07. 2017 г.

 

28 СУ „Алеко Константинов“

 1. Учител по английски 5ти до 12ти клас по чл.68 ал.1 т.3 – 1 място

822 31 83
829 51 72
829 51 66

 До 15.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г. от 10:00ч.

25. 07. 2017 г.

ДГ №129 „Приказен свят“

 1. Детски учител по чл.68 ал.1 т.3 – заместване на учител в продължителен отпуск по болест

 

858 21 83

От 01.08.2017г. до 28.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г. от 09:00ч.

25. 07. 2017 г.

ДГ №7 „Детелина“

 1. Детски учител – 1 място

858 91 08
869 45 11

01.09.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

25. 07. 2017 г.

75 ОУ „Тодор Каблешков“

 1. Учител по БЕЛ – 5ти до 7ми клас – 1 място

920 01 36

До 31.08.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г.

25. 07. 2017 г.

3 СУ „Марин Дринов“

 1. Учител по математика и информационни технологии
 2. Учител по руски език
 3. Учител по изобразително изкуство – половин щат

0888 17 53 35


11.08.2017г.
Събеседване на 14.08.2017г. от 09:30ч.

25.07.2017г.

ПГЕБ „Проф. д-р. Асен Златаров“

 1. Учител по английски език
 2. Училищен психолог

857 50 27
857 50 29

От 25.07.2017г. до 31.07.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

24. 07. 2017 г.

ДГ  № 66 „Елица“

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат
 3. Педагог – 0,25 щат

992 31 46

До 22. 08. 2017г.
Събеседване на 23. 08. 2017г.
от 13:00ч.

24. 07. 2017 г.

ДГ № 155 „Веселина“

 1. Старши учител – 1 място/
 2. Ресурсен учител – 1 място

870 05 38

От 24.07 до 22. 08. 2017 г.

24. 07. 2017 г.

52 ОУ „Цанко Церковски“

 1. Учител в ЦДО в начален етап – 2 места

855 20 54

01. 09. 2017г.

24. 07. 2017 г.

38 ОУ „Васил Априлов“

 1. Библиотекар – 1 място
 2. Учител по физическо възпитание и спорт- 1 място

846 53 58
944 20 80

До 15. 08. 2017г.
Събеседване на 16. 08. 2017г.
от 14:00ч.

24. 07. 2017 г.

ДГ № 36 „Пеперуда“

 1. Учител – 2 места
 2. Медицински специалист за яслена група – 2 места

979 09 32

 1. От 26.07.2017г. до 31.07.2017г.
  Събеседване на 03.08.2017г. от 13:00ч.
 2. От 26.07.2017г. до 04.08.2017г.
  Събеседване на 11. 08. 2017г. от 13:00ч.

24. 07. 2017 г.

ЧПСУ „Свети Наум“

 1. Начален учител – лектор

959 01 41

 

24. 07. 2017 г.

5 ОУ „Иван Вазов“

 1.  Учител – начален етап
 2. Учител по БЕЛ

0884 801 665

До 01.08.2017г. до 16:00ч.
Събеседване на 02.08.2017г. от 10:00ч.

24. 07. 2017 г.

ПГИЧ„Свети Методий“

 1. Учител по английски език – 1щат
 2. Учител по музика – 72 часа
 3. Учител по изобразително изкуство – 72 часа

0884 801 431

До 11.08.2017г.
Събеседване на 14.08.2017г.

21. 07. 2017 г.

122 ОУ
 „Николай Лилиев“

 1. Учител по география и икономика – 1брой по чл. 68 ал. 1, т. 1

866 49 95

До 31. 07. 2017 г.
Събеседване на 03. 08. 2017 г.

21. 07. 2017 г.

159 ОУ
„Васил Левски“

 1. Учител в ЦДО в начален етап – 1 щат
 2. Свободни часове по география и икономика за 5,6 и 7ми клас – 153 часа

0884 70 71 58

От 24.07 до 31.07. 2017 г.
Събеседване на 04. 08. 2017 г.

21. 07. 2017 г.

НУТИ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място по чл. 68. Ал.1 т.3 от КТ
 2. Учител теоритично обучение – модерен танц ½ свободно работно място по чл. 68, ал.1 , т.1 от КТ

892 91 82

От 01.08 до 31.08.2017 г.

21. 07. 2017 г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по английски език – 1място
 2. Учител по БЕЛ – 1 място
 3. Учител по химия и опазване на околната среда – 0,5 свободно работно място

973 28 64
973 26 57

До 31.07.2017 г.

21. 07. 2017 г.

7 СУ
 „Свети Седмочисленици“

 1. Учител по физическо възпитание и спорт в гимназиален етап на намален норматив- 504 часа

987 63 70

До 28.07. 2017г.
Събеседване до 31. 07. 2017 г. от 12:30ч.

21. 07. 2017 г.

45 ОУ
„Константин Величков“

 1. Учител по английски език в начален и прогимназиален етап по чл. 68 от КТ
 2. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап по чл. 68 от КТ
 3. Учител по биология и здравно образование – 272 часа

828 62 82

До 28.07. 2017 г.
Събеседване на 01. 08. 2017 г. от 10:00ч.

21. 07. 2017 г.

45 ОУ „К. Величков"

 1. Учител по английски език в начален и прогимназиален етап по чл. 68 от КТ
 2. Учител по БЕЛ в прогимназиален етап по чл. 68 от КТ
 3. Учител по биология и здравно образование – 272 часа

828 62 82

До 28. 07. 2017 г.
Събеседване на 01. 08. 2017 г.
от 10:00ч.

21. 07. 2017 г.

ПГАВТ „А. С. Попов“

 1. Учител по английски език – 1 щат
 2. Учител по информатика и информационни технологии – 1 щат
 3. Учител по професионална подготовка / теория и практика/ за специалностите:
  Системно програмиране – 2 щата
  Компютърни мрежи – 2 щата

822 11 86
828 50 10

От до 07.08.2017г.

21. 07. 2017 г.

ПГХВТ „Проф. д-р. Георги Павлов“

 1. Учител по английски език в гимназиален етап – 1 щат по заместване ; 1 щат сроен
 2. Учител – Инж. Техник- технолог в ХВП – 1 щат

822 13 74

От 24.07 до 01.09.2017г.
между 07:30ч. и 16:00ч.
Събеседване на 05.09.2017г.  

21. 07. 2017 г.

 

38 ОУ „Васил Априлов“

 1. Учител по руски език в прогимназиален етап – 1 място

0884 80 14 05

До 15. 08. 2017г.
Събеседване на 16.08.2017г.  от 14:00ч.

21. 07. 2017 г.

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“

 1. Учител по география на английски език – 1 място
 2. Начален учител ГЦО – 1 място
 3. Учител по биология – 1 място

872 11 56

До 25. 08. 2017г.
Събеседване на 30. 08.2017г.
от 10:00ч.

21.07.2017г.


ОБЯВА


Регионално управление на образованието – София-град
обявява
свободно работно място за заемане на временно изпълняващ длъжността "директор " на Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“
гр. София

19.07.2017г.

21.СУ

 1. Педагогически съветник – 1 място

962 46 89

До 28.07.2017 г.

19.07.2017г.

199.ОУ

 1. Лектор по хореография – 288 часа
 2. Учител по музика и корепетиторска практика

946 69 56
0889 385 553

До 28.08.2017г.
Събеседване на 01.08.2017 г. от 10.30 часа

19.07.2017г.

25.ОУ

 1. Учител в ЦДО в начален етап – 2 щата
 2. Специалист библиотечно-информационно обслужване – 1 щат
 3. Учител по ФВС – 1 щат по заместване

952 11 70
955 29 04

До 18.08.2017 г.
Събеседване на 23.08.2017 г. от 09.00 часа

19.07.2017г.

21.СУ

 1. Учител по английски език – 1 място
 2. Учител, предучилищна група – 1 място
 3. Помощник-възпитател, предучилищна група – 1 място
 4. Учител на група в целодневна организация на учебния ден, начален етап – 2 места
 5. Чистач – 1 място

962 46 89

До 28.07.2017 г. вкл.

19.07.2017г.

54.СУ

 1. Учител по БЕЛ с история/втора специалност/ - 1 щат
 2. Учител по изобразително изкуство – лекторски часове
 3. Учител по английски език /горен курс/– 1 щат
 4. Учител по английски език /начален етап/ - 1 щат
 5. Учител по информатика и ИТ – 0,5 щат

938 10 21
938 11 87

До 15.08.2017г.

19.07.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по немски език – 1място
 2. Начален учител – 1 място
 3. Учител по математика – 1 място
 4. Логопед – 1 място
 5. Хигиенист – 2 места
 6. Помощник възпитател – 2 места
 7. Работник кухня – 1 място

0896 769 230

До 27.07.2017 г.
Събеседване на 28.07.2017 г. от 11.00 часа

18.07.2017г.

122.ОУ

 1. Учител в ЦДО с НУП – 3 бр

866 49 95

До 31.07.2017 г.
Събеседване на 03.08.2017 г.

18.07.2017г.

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“

 1. Учител по математика в прогимназиален етап  - 1 щат
 2. Учител по математика в прогимназиален етап  - лектор
 3. Учител по география и икономика в прогимназиален етап – лектор
 4. Учител по информационни технологии в прогимназиален етап – лектор
 5. Учител по физика и астрономия в прогимназиален етап – лектор
 6. Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап – лектор
 7. Учител по технологии и предприемачество в прогимназиален етап - лектор

0887 409 336

До 20.08.2017г.

18.07.2017г.

18.СУ

 1. Учител по английски език – 1място
 2. Учител по математика по заместване – 1място
 3. Начален учител ПИГ по заместване – 1място

988 03 01
987 80 45

До 18.08.2017 г.
Събеседване на 22.08.2017 г. от 10.00 часа

18.07.2017г.

НГДЕК „Константин Кирил Философ“

 1. Учител по латински език – 1 щат
 2. Учител по математика, информатика и информационни технологии – 2 и 0,5 щата
 3. Учител по испански език – 0,5 щат
 4. Учител по италиански език – 0,5 щат
 5. Учител по български език – 3 и 0,5 щата

827 30 06
0879 811 457

До 15.08.2017 г. вкл.

18.07.2017г.

Втора АЕГ

 1. Учител по немски език – 0,5 бр
 2. Учител по физика и астрономия на АЕ – 1 бр
 3. Учител по испански език – 0,5 бр
 4. Учител по английски език – 1 бр
 5. Хигиенист – 1 бр

822 31 04
822 10 19

До 25.07.2017г. вкл.
Събеседване на 27.07.2017 г

17.07.2017г.

129.ОУ

 1. Учител по испански език -1 място

944 43 51
944 42 51

До 18.08.2017 г.

17.07.2017г.

46.ОУ

 1. Учител/Старши учител в начален етап – 1 щат

831 00 49
831 90 18

До 27.07.2017г.

17.07.2017г.

77.ОУ

 1. Учител по математика и физика

0885 652 206
0898713 910

До 31.07.2017 г.
Събеседване на 01.08.2017 г. от 10.00 часа

17.07.2017г.

1.СУ

 1. Учител по информатика и ИТ – 1 място
 2. Учител по английски език – 1 място
 3. Учител по история с английски език – 1 мясо
 4. Учител по ФВС – 1 място
 5. Учител по география и биология – 1 място – 550 часа
 6. Учител по музика – 1 място

983 53 63

До 21.07.2017 г.
Събеседване на 25.07.2017 г. от 14.00 часа

17.07.2017г.

ДГ №161

 1. Учител – 1 щат

0884 801 675
955 73 22

До 24.07.2017г. вкл.

17.07.2017г.

131.СУ

 1. Начален учител – 1 щат
 2. Учител по испански и руски език – 0,5 щат
 3. Учител по история и география – 1 щат
 4. Учител по химия и физика – 0,5 щат
 5. Учител по музика – лекторски часове

8777 144
8747 109

До 21.08.2017 г.
Събеседване на 21.08.2017 г. от 10.00 часа

17.07.2017г.

81.СУ

 1. Психолог, училищен – 2 места

974 55 06
975 54 95

До 07.08.2017 г.
Събеседване на 08.08.2017 г.

17.07.2017г.

32.СУ

 1. Учител по английски език – 2 места
 2. Учител по биология на английски език – 1 място

987 43 58

До 15.08.2017 г.

17.07.2017г.

96.СУ

 1. Учител по математика – 1 щат
 2. Начален учител в ГЦО – 3 щата

826 83 42
826 83 39

До 11.08.2017 г.
Събеседване на 15.08.2017 г. от 11.00 часа

17.07.2017г.

НФСГ

 1. Учител по английски език – 1 място
 2. Учител по информационни технологии – 2 места
 3. Учител по математика – 1 място

866 20 13

До 28.07.2017 г.
Събеседване на 01.08.2017 г.

17.07.2017г.

108.СУ

 1. Психолог – 1 бр

889 25 27
978 48 88

До 28.07.2017 г.
Събеседване на 04.08.2017 г. от 10.00 часа

17.07.2017г.

130.СУ

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по немски език – 1 място
 3. Учител по руски език – 1 място
 4. Учител по биология и ЗО – 334 часа
 5. Учител по история и цивилизация – 1 място
 6. Учител по философски цикъл – 260 часа
 7. Учител по хореография-български народни танци – 277 часа

847 04 95

До 31.07.2017 г.
Събеседване на 03.08.2017 г. от 14.00 часа

17.07.2017г.

ПГЕА

 1. Учител по английски език – 2места
 2. Учител по ФВС – 1 място
 3. Учител-инжинер със специалност: компютърно и софтуерно инжинерство, телекомуникации, ИТ и информатика, автоматизация, бизнес информатика, приложна информатика и информатика, електроника и др. – 5 места
 4. Работник поддръжка – 2места

895 69 22
895 69 19

До 31.07.2017 г. вкл.

14.07.2017г.

200.ОУ

 1. Учител за целодневна организация на учебния ден в начален етап – 2 щата
 2. Учител по география и икономика – 153 часа
 3. Учител по история и цивилизация – 187 часа

992 62 24

До 31.08.2017 г.
Събеседване на 04.09.2017 г. от 10.00 часа

14.07.2017г.

132.СУ

 1. Учител по информатика и ИТ – 1 място
 2. Учител по математика – 1 място

856 28 43
855 21 64

До 02.08.2017г.
Събеседване на 03.08.2017 г. от 10.00 часа

14.07.2017г.

НГПИ „Свети Лука“

 1. Учител по история и философия- 546 часа

0894 765 676
931 90 50

До 01.09.2017 г.
Събеседване на 05.09.2017 г. от 10.00 часа

14.07.2017г.

76.ОУ

 1. Лектор по човек и природа, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование – 289 часа

987 43 44
931 93 88

До 31.07.2017 г.

14.07.2017г.

ЧСУ „Кралица София Испанска“

 1. Начален учител с английски език

0885 444 756

До 11.08.2017г.
Събеседване на 16.08.2017 г.

14.07.2017г.

ДГ №84

 1. Детски учител – 2 щата

956 10 69
0879 297 789

До 27.07.2017 г.
Събеседване на 28.07.2017 г. от 10.30 часа

14.07.2017г.

23.СУ

 1. Библиотекар – 1 място

 

До 11.08.2017 г.
Събеседване на 16.08.2017 г. от 10.00 часа

14.07.2017г.

1.СУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по испански език – 1 място
 3. Учител по математика – 1 място
 4. Учител по ФВС – 1 място
 5. Учител в група за ЦДО – 3 места

983 53 63

До 21.07.2017 г.

14.07.2017г.

170.СУ

 1. Учител начален етап – 4 места
 2. Учител по английски език – 2 места
 3. Учител по математика и информатика – 1 място
 4. Учител по ФВС – 1 място

892 30 82
892 30 86

До 22.08.2017 г.

14.07.2017г.

СПГЕ „Джон Атанасов“

 1. Учител по английски език – 2 щата
 2. Учител по математика -  1щат
 3. Учител по история и цивилизация – 1 щат
 4. Учител по философия – 1 щат
 5. Учител по информатика, ИТ и програмиране – 2 щата
 6. Учител по теоретична подготовка /електроинжинер/ - 1 щат
 7. Учител по теоретична подготовка /електроника и автоматика/ - 1 щат
 8. Учител по теоретична подготовка /електроинжинер/ - 1 щат – по заместване
 9. Учител по теоретична подготовка /електроника и автоматика/ - 1 щат – по заместване
 10. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ – 1 щат
 11. Заместни директор по учебно производствена дейност – 1 щат

872 00 47

До 26.07.2017 г.
Събеседване на 28.07.2017 г. от 10.30 часа

14.07.2017г.

58.ОУ

 1. Учител по музика – 0,5 щат
 2. Учител по биология и химия/химия и физика

936 67 55

До 02.08.2017 г.
Събеседване на 03.08.2017 г. от 10.00 часа

14.07.2017г.

44.СУ

 1. Учител начален етап – ЦОУД – 1 място
 2. Учител по английски език – 1 място
 3. Учител по философски цикъл – 0,5 щат
 4. Учител по музика – 0,5 щат
 5. Логопед – 1 място

945 07 11
945 29 06

До 15.08.2017 г.

14.07.2017г.

19.СУ

 1. Учител по математика – 1 бр
 2. Учител по немски език – 1 бр

952 08 25
952 24 84

До 21.07.2017 г.

14.07.2017г.

71.СУ

 1. Учител по английски език – 0,5 щат
 2. Учител по български език – 1 щат

999 50 64

До 29.08.2017 г.
Събеседване на 30.08.2017 г. от 10.00 часа

14.07.2017г.

ЧСУ „Петко Р.Славейков“

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 2. Медицинска сестра

0894 480 707

До 21.07.2017 г.
Събеседване на 25.07.2017 г.

14.07.2017г.

ДГ № 96

 1. Помощник-възпитател – 1 място
 2. Медицинска сестра – 2 места

0884 801 610
979 14 87

До 28.08.2017 г.

14.07.2017г.

55.СУ

 1. Начален учител – 2 щата
 2. Учител ЦДО – 3 щата

877 12 97

До 21.07.2017 г.
Събеседване на 24.07.2017 г. от 10.30 часа

13.07.2017г.

125.СУ

 1. Учител по математика – 1 място

875 81 96

До 31.07.2017 г.
Събеседване на 03.08.2017 г.

13.07.2017г.

ДГ №63

 1. Детски учител – 3 места
 2. Помощник-възпитател – 2 места

0886 648 784

До 21.07.2017г.
Събеседване на 24.07.2017 г. от 10.00 часа

13.07.2017г.

4 помощно училище

 1. Учител – теоретично обучение – „Технология на продуктите за обществено хранене“ – 1 щат
 2. Учител, специален педагог – 5 щата
 3. Възпитател – 1 щат
 4. Психолог – 1 щат
 5. Арттерапевт – 2 щата
 6. Помощник възпитател – 3 щата
 7. Работник кухня – 1 щат

857 01 59

До 18.08.2017 г.
Събеседване на 22.08.2017 г. от 13.00 часа

13.07.2017г.

156.ОУ

 1. Учител в ПИГ, 1 клас

994 70 35
0884 801 750

До 11.08.2017 г.

13.07.2017г.

134.СУ

 1. Учител по английски език – 1място

931 06 86

До 25.07.2017г.
Събеседване на 27.07.2017 г.

13.07.2017г.

39.СУ

 1. Хигиенист – 2 места

885 90 19

До 31.07.2017 г.
Събеседване на 01.08.2017 г. от 10.00 часа

13.07.2017г.

133.СУ

 1. Педагогически съветник

988 11 31

До 27.07.2017 г.

12.07.2017г.

ДГ № 76

 1. Учител – 1 щат

875 51 46
0884 801 640

До 31.07.2017 г.
Събеседване на 29.08.2017 г. от 10.00 часа

12.07.2017г.

НМУ „Любомир Пипков“

 1. Учител по пиано – 1 място
 2. Учител по цигулка – 1 място
 3. Учител по виолончело – 1 място
 4. Учител по тромпет – 1 място
 5. Учител – клавирен съпровод – 1 място
 6. Учител – корепетитор – 1 място
 7. Учител – солфеж – 1 място
 8. Учител по задължително пиано – 1 място
 9. Начален учител – 1 място
 10. Учител по БЕЛ – 1 място
 11. Учител по математика – 1 място
 12. Учител по информационни технологии – 1 място
 13. Учител по английски език – 1 място
 14. Учител по химия – 1 място
 15. Учител по изобразително изкуство – 1 място
 16. Учител по ФВС – 1 място
 17. Възпитател в общежитие – 1 място

943 00 03

До 25.08.2017г.

12.07.2017г.

Софийска професионална гимназия по туризъм

 1. Учител практическо обучение „ Екскурзоводско обслужване“ – 1 място
 2. Учител по география и икономика – 0,5 щат

983 39 58
983 51 30

До 18.07.2017 г.

12.07.2017г.

149.СУ

 1. Учител по биология и ЗО – 1 място

956 15 49

До 28.07.2017 г.
Събеседване на 08.09.2017 г.

12.07.2017г.

35.СУ

 1. Учител начален етап, полуинтернатна група

866 10 60

До 21.07.2017г.

12.07.2017г.

64.ОУ

 1. Ръководител компютърен кабинет – 1 място

961 34 36

До 21.08.2017 г.
Събеседване на 25.08.2017 г. от 9.00 часа

12.07.2017г.

48.ОУ

 1. Учител по химия и опазване на околната среда и физика и астрономия в прогимназиален етап – 306 часа
 2. Учител по технологии и предприемачество и технологии – 340 часа
 3. Учител по ФВС – 0,5 щат
 4. Учител по музика – 1 щат
 5. Учител в група за ЦОУД в начален етап – 1 щат

831 30 87
831 01 20

До 18.08.2017 г.

12.07.2017г.

46.ОУ

 1. Охрана – 1 щат

831 00 49
831 90 18

До 27.07.2017 г.

12.07.2017г.

НТБГ

 1. Учител по немски език – 1 място

952 08 57
915 79 31

До 08.08.2017 г.

11.07.2017г.

ОБЯВА

Регионално управление на образованието – София-град
обявява

свободно работно място за заемане за длъжността „Шофьор“ към отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“.

11.07.2017г.

179.ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 2. Учител по английски език – 1 щат
 3. Учител по математика – 510 часа
 4. Учител по Човекът и природата – 85 часа
 5. Учител по физика и астрономия – 51 часа

0884 801 738

До 19.07.2017 г.
Събеседване на 20.07.2017 г. от 10.00 часа

11.07.2017г.

113.СУ

 1. Учител по математика и физика – 1 място
 2. Учител по биология и ЗО – 1 място

822 10 63

До 25.08.2017г.
Събеседване на 31.08.2017 г. от 10.00 часа

11.07.2017г.

5.ОУ

 1. Учител начален етап
 2. Учител по БЕЛ

0884 801 665

До 20.07.2017 г.
Събеседване на 24.07.2017 г. от 10.00 часа

11.07.2017г.

36.СУ

 1. Учител по английски език – 1 щат
 2. Учител по математика – 1 щат
 3. Учител по математика и информатика – 1 щат
 4. Учител – ПИГ – 2 щата

858 61 48
0879 609 570

До 26.07.2017 г.
Събеседване на 27.07.2017 г. от 10.00 часа

11.07.2017г.

81.СУ

 1. Учител начален етап в ЦДО – 2 места
 2. Учител по математика – 1 място
 3. Библиотекар – 1 място

974 55 06
974 54 94

До 26.07.2017г.
Събеседване на 27.07.2017 г.

11.07.2017г.

СМГ

 1. Учител по БЕЛ – 2 места
 2. Учител по информатика – 1 щат
 3. Учител по математика – 2 щата
 4. Учител по ФВС – 0,5 щат
 5. Учител по Човекът и природата – 0,5 щат
 6. Учител по история и цивилизация – 1 щат

983 12 19

До 18.08.2017 г.
Събеседване на 22-24.08.2017 г.

11.07.2017г.

ДГ №167

 1. Учител/Старши учител

952 16 10

До 31.08.2017 г.
Събеседване на 01.09.2017 г. от 10.00 часа

11.07.2017г.

СГСАГ „Христо Ботев“

 1. Учител по математика – 1 място
 2. Учител по английски език – 1 място
 3. Учител по практика (специалност строителен инженер) – 1 място
 4. Учител по специалност (специалност геодезия) – 1 място
 5. Учител по теория (специалност „ССС“) – 1 място
 6. Домакин геодезичен склад – 1място

866 12 71

До 18.07.2017 г.

11.07.2017г.

35.СУ

 1. Учител по информатика и ИТ – 1 място

866 21 95

До 21.07.2017 г.

11.07.2017г.

119.СУ

 1. Учител по биология, ЗО, човек и природа – 1 щат
 2. Учител по английски език – 1 щат
 3. Учител по БЕЛ – 1 щат
 4. Училищен психолог с часове по философски цикъл – 1 щат

419 25 01
419 25 16

До 21.07.2017 г.
Събеседване на 25-26.07.2017 г.

11.07.2017г.

108.СУ

 1. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ – 1 бр

889 25 27
978 48 88

До 28.07.2017 г.
Събеседване на 04.08.2017 г. от 10.00 часа

11.07.2017г.


ОБЯВА


Регионално управление на образованието – София-град
обявява

свободно работно място за заемане на временно изпълняващ длъжността "директор " на 38. Основно училище  „Васил Априлов“
гр. София

10.07.2017г.

54.СУ

 1. Учител по БЕЛ с история – 1 бр
 2. Учител по изобразително изкуство – лекторски часове – 1 бр
 3. Учител по английски език – 1 бр
 4. Учител по информационни технологии и информатика – 0,5 щат

938 10 69
938 11 87

До 31.08.2017г.

10.07.2017г.

НПГ „М.В.Ломоносов“

 1. Учител по теория и практика за специалност Компютърна техника и технологии – 2 бр
 2. Учител по информатика и ИТ – 2 бр
 3. Учител по английски език – 2 бр
 4. Учител по математика – 1 бр
 5. Учител по история и цивилизация – 1 бр
 6. Учител по физика и астрономия – 1 бр

805 69 49

До 14.07.2017 г.

10.07.2017г.

138.СУ

 1. Учител по математка – 1 място по заместване

872 05 37
872 39 17

До 21.07.2017 г.
Събеседване на 24.07.2017 г. от 10.00 часа

10.07.2017г.

133.СУ

 1. Лектор по география на френски език
 2. Лектор по история и цивилизация на френски език
 3. Учител по БЕЛ – 1 бр
 4. Учител по АЕ – 1 бр
 5. Начален учител с РЕ – 2 бр
 6. Учител по математика и информатика – 1 бр

988 11 31
987 85 70

До 27.07.2017г.

10.07.2017г.

76.ОУ

 1. Заместник-директор УД – 1 щат

987 43 44
931 93 88

До 31.07.2017 г.

10.07.2017г.

23.СУ

 1. Хигиенист – 1 място

944 27 81
944 35 88

До 31.07.2017 г.
Събеседване на 03.08.2017 г. от 10.00 часа

10.07.2017г.

73.СУ

 1. Учител по физика и астрономия
 2. Учител по биология и здравно образование
 3. Учител по руски език – прогимназиален етап
 4. Учител по технологии и предприемачество

 

Събеседване на 25.08.2017 г. от 9.30 часа

07.07.2017г.

108.СУ

 1. Учител ПИГ- 5 бр
 2. Библиотекар – 1 бр

889 25 27
978 48 88

До 28.07.2017 г.
Събеседване на 04.08.2017 г. от 10.00 часа

07.07.2017г.

11.ОУ

 1. Начален учител – 3 бр

0887 098 966

До 31.07.2017г.
Събеседване на 03.08.2017 г. от 10.00 часа

07.07.2017г.

ДГ №47

 1. Учител в детска група – 1 бр
 2. Помощник възпитател – 1 бр
 3. Работник в кухня – 1 бр
 4. Медицинска сестра в кабинет – 2 бр

824 92 76

Събеседване на 02.08.2017 г. от 10.30 часа

07.07.2017г.

50.ОУ

 1. Психолог – 4 часа
 2. Начален учител – 1 място
 3. Учител ЦДО – 1 място
 4. Учител по биология, химия и ЧП – 1 място
 5. Учител по математика – 1 място
 6. Учител по физика – 4 часа

967 11 86
967 11 81

До 04.08.2017 г.
Събеседване на 09.08.2017 г.

07.07.2017г.

НФСГ

 1. Учител по БЕЛ – 1 бр
 2. Учител по математика – 1 бр
 3. Учител по информатика – 3 бр
 4. Учител по английски език – 2 бр
 5. Учител по английски език – 0,5 щат
 6. Учител по френски език – 0,5 щат
 7. Учител по немски  език – 1 бр
 8. Учител по ФВС – 2 бр
 9. Учител по философски цикъл – 1 бр
 10. Учител по история и цивилизация – 1 бр
 11. Учител по физика и астрономия – 0,5 щат
 12. Учител по химия и опазване на околната среда – 0,5 щат
 13. Учител по биология и здравно образование – 0,5 щат
 14. Учител по икономически дисциплини – 2 бр
 15. Учител по счетоводство – 1 бр
 16. Учител по счетоводство – 0,5 щат
 17. Учител по география и икономика – 1 бр

866 20 13

До 12.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017 г

07.07.2017г.

30.СУ

 1. Ресурсен учител

822 17 85

До 21.07.2017 г.
Събеседване от 24.07.2017 г.

07.07.2017г.

33.ОУ

 1. Начален учител – 3 места
 2. Работник поддръжка – 1 място

824 23 77

До 14.07.2017 г.
Събеседване на 17.07.2017 г.

07.07.2017г.

2.СУ

 1. Учител по испански език – 272 часа

955 62 52

До 28.07.2017 г.

07.07.2017г.

76.ОУ

 1. Лектор по информационни технологии – 5,6,7 клас

987 43 44
931 93 88

До 14.07.2017 г.

07.07.2017г.

71.СУ

 1. Учител начален етап – ПИГ – 4 щата
 2. Учител по математика – 1 щат
 3. Учител по английски език – 0,5 щат
 4. Учител по български език – 0,5 щат

999 50 64

До 29.08.2017 г.
Събеседване на 30.08.2017 г. от 10.00 часа

07.07.2017г.

105.СУ

 1. Учител в ГЦОУД в начален етап – 3 места

862 05 73
862 04 73

До 05.09.2017 г.
Събеседване на 07.09.2017 г. от 10.00 часа

07.07.2017г.

32.СУИЧЕ

 1. Учител по биология на английски език – 1 място

987 43 58

До 12.07.2017 г.

06.07.2017г.

6.ОУ

 1. Учител по ФВС

988 17 13

Събеседване на 05.09.2017 г. от 10.00 часа

06.07.2017г.

101.СУ

 1. Учител по физика и химия – 1 бр
 2. Ресурсен учител – 1 бр
 3. Логопед – 0,5 щат

938 28 18
938 28 24

До 14.07.2017г.
Събеседване на 17.07.2017 г. от 14.00 часа

06.07.2017г.

85.СУ

 1. Учител по история и цивилизация
 2. Учител по химия и ОКС и биология и здравно образование
 3. Учител по изобразително изкуство
 4. Учител по технологии и предприемачество
 5. Учител по музика
 6. Учител в ГЦДОУД  в начален етап
 7. Учител в ГЦДОУД  в прогимназиален етап

945 81 64
840 63 30

До 28.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017 г. от 10.00 часа

06.07.2017г.

1.СУ

 1. Ресурсен учител – 1 място
 2. Общ работник с квалификация електротехника – 1 място
 3. Хигиенист – 3 места

983 53 63

До 14.07.2017 г.

06.07.2017г.

СУ „Ген.Владимир Стойчев“

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по английски език

870 34 81

До 13.07.2017г.
Събеседване на 18.07.2017 г. от 10.00 часа

05.07.2017

Център за информационно осигуряване на образованието

Главен експерт анализ на информация и администриране на БД

971-35-11

 

05.07.2017г.

51.СУ

 1. Учител по информатика и ИТ – 1 бр.

952 05 45
952 11 49

До 24.07.2017г.
Събеседване на 25.07.2017 г. от 10.00 часа

05.07.2017г.

ДГ №24

 1. Учител – 2 места

938 29 57
0884 801 594

До 21.07.2017г.
Събеседване на 25.07.2017 г. от 10.00 часа

05.07.2017г.

199.ОУ

 1. Учител по химия и физика – 0,5 щат

946 69 56
0889 385 553

До 26.07.2017г.
Събеседване на 28.07.2017 г. от 10.00 часа

05.07.2017г.

149.СУ

 1. Учител по английски език – 1 бр
 2. Учител по физика и математика – 1 бр
 3. Учител в ЦОУД за прогимназиален етап – 1 бр
 4. Учител в ЦОУД за начален етап на основно образование – 2 бр

956 15 49

До 28.07.2017 г.
Събеседване на 08.09.2017г.

05.07.2017г.

149.ОУ

 1. Учител по ФВС

956 15 49

До 21.07.2017г.
Събеседване на 07.09.2017 г.

05.07.2017г.

НПМГ

 1. Учител по информатика и ИТ – 3 места
 2. Учител по математика – 2 места
 3. Учител по история и цивилизация – 1 място
 4. Учител по химия и ООС – 1 място
 5. Учител по физика и астрономия – 1 място

862 83 63
862 29 66

До 12.07.2017г.
Събеседване на 13-14.07.2017 г. от 10.30 часа

05.07.2017г.

63.ОУ

 1. Учител в начален етап в ЦДО – 2 места
 2. Учител по английски език – 1 място

938 29 26
938 28 62

До 25.07.2017г.
Събеседване на 26.07.2017 г. от 11.00 часа

05.07.2017г.

86.ОУ

 1. Начален учител – 4 места
 2. Възпитател – 2 места
 3. Учител по ЧП лекторски часове
 4. Учител по биология, лекторски часове
 5. Учител по химия, лекторски часове

0884 801 669

До 31.08.2017г.
Събеседване на 02.09.2017 г. от 10.00 часа

05.07.2017г.

ЧОУ „Джани РоДари“

 1. Учител по немски език – 1 бр
 2. Начален учител – 1 бр
 3. Учител по математика – 1 бр
 4. Заместник директор ДГ – 1 бр
 5. Учител ЧЦДГ – 1 бр
 6. Техн.секретар – 1бр
 7. Помощник възпитател – 1 бр
 8. Работник кухня – 1 бр
 9. Хигиенист – 1 бр

0896 769 230

До 17.07.2017г.
Събеседване на 18.07.2017г. от 11:00ч.

05.07.2017г.

112.ОУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап – 1 място
 2. Учител по биология и здравно образование – 1 място
 3. Учител ЦДО – 3 места

944 00 84
846 73 25

До 27.07.2017г

04.07.2017г.

10.СУ

 1. Учител подготвителна група – 1 бр.
 2. Учител начален етап – 2 бр.
 3. Учител по математика – 1 бр.
 4. Учител по английски език – 1 бр.
 5. Учител по ФВС – 2 бр.
 6. Чистач – 2 бр.

874 71 78

До 21.07.2017г.
Събеседване на 27.07.2017 г. от 10.00 часа

04.07.2017г.

106.ОУ

 1. Счетоводител

945 28 79
847 21 81

До 29.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017 г. от 13.00 часа

04.07.2017г.

ПГ по телекомуникации

 1. Учител по БЕЛ – 2 бр.
 2. Учител по английски език – 2 бр.
 3. Учител по професионална подготовка в областта на телекомуникациите – 1 бр
 4. Учител по професионална подготовка в областта на компютърните мрежи – 1бр
 5. Учител по професионална подготовка в областта на системното програмиране – 1бр.
 6. Учител по професионална подготовка в областта на икономическата информатика – 1 бр
 7. Лектор по музика

861 11 61
861 11 72

До 12.07.2017г.
 

04.07.2017г.

ЧСУ „Кралица София Испанска“

 1. Начален учител с английски език

0885 444 756

До 10.07.2017 г.
Събеседване на 11.07.2017г.

04.07.2017г.

СУ за ученици с увреден слух „Проф.Д-р Дечо Денев“

 1. Сменно-нощен – жена
 2. Възпитател
 3. Учител по математика
 4. Учител по физика и математика
 5. Учител по философия и история
 6. Учител по кулинарство
 7. Учител по дървообработване
 8. Учител по ФВС
 9. Учител по география и икономика
 10. СРР

855 61 17

До 29.08.2017г.

04.07.2017г.

НСУ „София“

 1. Учител в подготвителна група – 2 места
 2. Учител в начален етап – 1 място

955 98 92

До 13.07.2017г.
Събеседване на 14.07.2017 г. от 11.00 часа

04.07.2017г.

ДГ №174

 1. Учител

862 10 90

До 25.07.2017г.

04.07.2017г.

ДГ №19

 1. Старши учител – 1 шат
 2.  

866 12 30

До 31.07.2017г.

04.07.2017г.

28.СУ

 1. Възпитател – 1 място
 2.  

822 31 83
829 51 72

До 15.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г. от 10:00ч.

04.07.2017г.

107.ОУ

 1. Учител по ИТ – 1място
 2. Учител по музика – 1 място
 3. Учител по физика и астрономия и Човекът и природата
 4. Педагогически съветник
 5. Учител по руски език

866 31 68
866 20 29

До 14.07.2017г

04.07.2017г.

61.ОУ

 1. Заместник –директор по УД – 1 щат
 2. Учител по математика и информатика – 1 място
 3. Учител в ЦДО начален етап – 2 места

0884 801 719

До 24.08.2017 г.

04.07.2017г.

15.СУ

 1. Учител по английски език – 1 щат

938 13 04
938 28 80

До 11.07.2017 г.

04.07.2017г.

90.СУ

 1. Психолог – 1 място
 2. Учител по испански език – 1 място

825 08 54

До 21.07.2017 г.
Събеседване на 25.07.2017 г. от 10.000 часа

04.07.2017г.

68.СУ

 1. Учител начален етап ЦДО – 2 места
 2. Учител ЦДО 5-6 клас – 1 място
 3. Учител по физика и астрономи – 354ч.
 4. Учител по химия и опазване на околната среда – 234ч.
 5. Учител по философски цикъл – 260ч.

978 50 29
978 50 59

До 24.07.2017 г.
Събеседване на 26-27.07.2017 г. от 11.00 часа

04.07.2017г.

ПГ по транспорт

 1. Учител по автотранспортна техника – 2 места
 2. Учител по философия – 1 място
 3. Учител по география и икономика – 1 място
 4. Учител по ФВС – 1 място

973 28 64
973 26 57

До 20.07.2017 г.

04.07.2017г.

ДГ №77

 1. Учител/ Старши учител – 1 място

0884 801 401

До 25.07.2017 г. вкл.

04.07.2017г.

93.СУ

 1. Учител по математика – 1 щат
 2. Учител по ИТ – 1 щат
 3. Учител по английски език – 1 щат
 4. Учител по икономически дисциплини – 1 щат
 5. Учител ЦДО – 5 клас – 1 щат
 6. Учител подготвителна група  - 1 щат
 7. Учител ЦДО – 2 щата

872 21 20

До 07.07.2017 г.
Събеседване на 10.07.2017 г. от 10.30 часа

03.07.2017г.

134.СУ

 1. Учител по математика – 1 място

931 06 86

До 05.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017 г.

03.07.2017г.

ДГ № 175

 1. Помощник възпитател – 2 места
 2. Медицинска сестра – яслена група – 1 място

0884 801 589

До 30.07.2017г.

03.07.2017г.

52.ОУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат
 2. Учител по немски език – 0,5 щат
 3. Учител по изобразително изкуство с допълване на щата с часове по химия и човекът и природата – 1 щат
 4. Начален етап – 1 щат
 5. Начален етап в ЦДО – 4 щата
 6. Учител по ФВС – 0,5 щат
 7. Учител в ЦДО 5 клас – 1 щат
 8. Специалист библиотечно-информационно обслужване – 0,5 щат

855 20 54

До 14.07.2017г.
Събеседване на 17.07.2017 г.

03.07.2017г.

199.ОУ

 1. Начален учител – 2 места
 2. Учител по математика и ИТ – 0,5 щат
 3. Педагогически съветник със специалност психология – 1 място

946 69 56

До 28.07.2017 г.
Събеседване на 01.08.2017г. от 10:00ч.

03.07.2017г.

148.ОУ

 1. Учител по математика и ИТ
 2. Училищен психолог

 

До 31.08.2017г.
Събеседване на 05.09.2017 г. от 10.00 часа

03.07.2017г.

12.СУ

 1. Учител по човек и природа и Физика и астрономия – 1 щат
 2. Учител по технологии и предприемачество – 0,5 щат

9437952

До 12.07.2017г.

03.07.2017г.

76.ОУ

 1. Учител по математика – 1 щат
 2. Хигиенист – 1 щат

987 43 44
931 93 88

До 10.07.2017г.

03.07.2017г.

60.ОУ

 1. Учител ПИГ начален етап – 2 места
 2. Учител БЕЛ – 0,5 щат
 3. Ресурсен учител – 1 място

936 68 75

До 07.07.2017г.
Събеседване на 10.07.2017г. от 10:00ч.

03.07.2017г.

9 ФЕГ

 1. Работник подръжка – 1 място
 2. Учител по математика – 1 място

987 87 72
987 64 02

До 24.07.2017г.
Събеседване на 25.07.2017г. от 09:00ч.

03.07.2017г.

6.ОУ

 1. Учител по математика, прогимназиален етап – 0,5 щат

988 17 13

Събеседване на  05.09.2017г. от 10.00 часа

03.07.2017г.

69.СУ

 1. Начален учител ЦДО – 3 места
 2. Педагогически съветник – 1 място

979 18 06
979 18 05

Събеседване на 04.08.2017г. от 10:30ч.

03.07.2017г.

43.ОУ

 1. Учител по математика – 1 брой
 2. Учител по математика и физика – 1 брой
 3. Начален учител – 3 броя
 4. Учител по ФВС – 1 брой
 5. Учител по музика – 1 брой

822 92 76

До 31.07.2017 г.

03.07.2017г.

29.СУ

 1. Учител по БЕЛ – 1 място
 2. Учител по английски език – 1 място
 3. Учител по биология и ЗО – 1 място
 4. Учител по информатика и ИТ – 1 място
 5. Учител по информатика и ИТ и физика и астрономия – 1 място

831 30 20
831 31 91

До 06.07.2017 г.
Събеседване на 07.07.2017 г.

03.07.2017г.

21.СУ

 1. Начален учител

962 46 89

До 07.07.2017 г.

03.07.2017г.

62.ОУ

 1. Учител по английски език – 1 щат
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. Учител ЦДО – 2 щата
 4. Учител в ЦДО с английски език – 1 щат

0884 801 720

До 13.07.2017 г.
Събеседване на 14.07.2017 г от 10.00 часа

03.07.2017г.

201.ОУ

 1. Учител по математика – 1 място
 2. Учител по физика и астрономия

992 64 34
992 63 14

До 25.08.2017 г.
Събеседване на 29.08.2017 г. от 09.00 часа

03.07.2017г.

192.СУ

 1. Заместник директор по учебната дейност – 0,5 щат

992 20 93

До 07.07.2017 г.
Събеседване на 10.07.2017 г. от 10.000 часа

03.07.2017г.

ПГСС „БУЗЕМА“

 1. Учител по БЕЛ – 1 щат
 2. Учител по информационни технологии – 0,5 щат
 3. Учител агроном – 1 щат
 4. Ресурсен учител – 1 шат

856 34 58

До 21.08.2017 г.
Събеседване на 23.08.2017 г. от 09.00 часа

30.06.2017г.

23.СУ

 1. Учител начален етап ЦДО – 3 места
 2. Учител по английски език – 1 място
 3. Корепетитор – 1 място

944 35 88
944 27 81

До 14.07.2017г.
Събеседване на 18-19.07.2017 г. от 10.00 часа

30.06.2017г.

1.СУ

 1. Учител по ФВС – 1 място
 2. Учител по философия – 1 място

983 53 63

До 07.07.2017г.

30.06.2017г.

ДГ №2

 1. Заместник директор

858 00 19
958 12 71

-

30.06.2017г.

9 ФЕГ

 1. Учител по математика и информатика и ИТ

987 72 16

До 08.07.2017г.
Събеседване на 10.07.2017 г. от 10.00 часа

30.06.2017г.

17.СУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител по френски език
 4. Учител в ЦДО – 2 места

821 71 88
920 30 50

До 17.07.2017г.
Събеседване на 19-20.07.2017 г.

30.06.2017г.

2.СУ

 1. Учител по ФВС – 1 място
 2. Учител по БЕЛ – 1 място

955 62 52

До 10.07.2017г.

30.06.2017г.

4.ОУ

 1. Учител по технологии – 0,5 щат
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО – 3 щата

979 09 63

До 10.07.2017г.
Събеседване на 11.07.2017г. от 11:00ч.

 

65 ОУ

 1. Начален учител

9676936

До 13.07.2017г.
Събеседване на 14.07.2017г. от 10:00ч.

29.06.2017г.

ДГ №15

 1. Учител

938 71 38

До 14.07.2017г.
Събеседване на 02.08.2017 г. от 10.00 часа

29.06.2017г.

16.ОУ

 1. Учител по история и география – 1 място
 2. Учител по математика и физика – 1 място
 3. Хореограф – 1 място

938 7015

До 31.07.2017г.
Събеседване от 01-04.08.2017 г.

29.06.2017г.

149.СУ

 1. Психолог

956 15 49

До 21.07.2017г.
Събеседване на 07.09.2017 г.

29.06.2017г.

6.ОУ

 1. Хигиенист
 2. Учител по география – 0.5 щат

988 17 13

Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

29.06.2017г.

35.СУ

 1. Зам.директор по АСД – 1 място
 2. Учител по БЕЛ – 1 място

866 10 60

До 13.07.2017г.

29.06.2017г.

41.ОУ

 1. Учител по предприемачество и технологии – 0,5 щат
 2. Начален учител с английски език – 1 щат
 3. Учител по ФВС – 1 щат
 4. Специалист по библиотечно и информационно обслужване – 1 щат

987 88 47
989 01 27

До 20.07.2017г.
Събеседване на 02-03.08.2017 г. от 10.00 часа

29.06.2017г.

83.ОУ

 1. Учител начален етап – 1 място
 2. Учител в ГЦДОУД – начален етап – 2 места

992 30 60
0884 801 763

До 18.08.2017г.
Събеседване на 21.08.2017г. от 10:00ч.

29.06.2017г.

11.ОУ

 1. Начален учител – 3 места

0887 098 966

До 07.07.2017г.
Събеседване на 10.07.2017г. от 10:00ч.

29.06.2017г.

191.ОУ

 1. Учител по музика
 2. Учител по история и цивилизация
 3. Учител по химия

0884 801 766

До 10.07.2017г.

29.06.2017г.

107.ОУ

 1. Учител по информационни технологии – 1 място
 2. Учител по музика – 1 място
 3. Учител по Човекът и природат/физика и астрономия
 4. Педагогически съветник – 1 място
 5. Учител по руски език

866 31 68
866 20 29

До 14.07.2017г.

29.06.2017г.

94.СУ

 1. Педагогически съветник – 1 щат

 

945 46 63

До 25.08.2017г.
Събеседване на 05.09.2017г. от 10:00ч.

28.06.2017г.

94.СУ

 1. Зам.директор по УД – 1 щат
 2. Учител подготвителен клас – 2 щата
 3. Учител начален етап – 4 щата
 4. Учител по БЕЛ – 1 щат
 5. Учител по РЕ – 1 щат
 6. Учител по история и цивилизация – 1 щат
 7. Учител ФВС – 1 щат

945 46 63

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017 г. от 10.00 часа

28.06.2017г.

2.СУ

 1. Учител по математика – 1 място

955 62 52

До 04.07.2017г.

28.06.2017г.

66.СУ

 1. Учител по Информатика и Информационни технологии
 2. Учител по Химия с втора специалност Физика

855 31 53

До 28.08.2017г.
Събеседване на 30.08.2017 г. от 11.00 часа

28.06.2017г.

84. ОУ

 1. Учител ЦДО – 2 места

992 80 44
0884 801 764

До 21.07.2017г.
Събеседване на 25.07.2017г. от 10:30ч.

28.06.2017г.

Първо помощно училище

 1. Учител по озеленяване и цветарство – 2 щатни места
 2. Логопед – 1 щат
 3. Психолог – 1 щат
 4. Рехабилитатор – 1 щат
 5. Шофьор на училищен автобус – 1 щат

920 81 98
920 07 80

До 30.08.2017г.

28.06.2017г.

125.СУ

 1. Учител по английски език – 1 място

875 81 96

До 11.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017 г.

28.06.2017г.

171.ОУ

 1. Учител начален етап ЦДО – 1 място
 2. Учител по английски език – 1 място
 3. Хигиенистка – 1 място

991 75 54

До 31.07.2017г.
Събеседване на 01.08.2017г. от 10:00ч.

28.06.2017г.

ДГ №164

 1. Учител – 2 места
 2. Психолог – 0,5 щат
 3. Логопед – 0,5 щат

957 86 26

До 05.07.2017г.
Събеседване на 06.07.2017г.

28.06.2017г.

55. СУ

 1. Учител по математика – 1 място
 2. Учител по история и цивилизация – 1 място
 3. Учител по музика – 1 място
 4. Начален учител - 2 места
 5. Учител в ЦДО – 5 места

877 12 97

До 07.07.2017г.

28.06.2017г.

58.ОУ

 1. Учител по физика и химия/химия и биология

9366755

До 06.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017 г. От 10.00 часа

28.06.2017г.

49.ОУ

 1. Учител в ЦОУД в начален етап – 10 места
 2. Начален учител с английски език и информационни технологии – 3 места
 3. Учител по география и икономика – 1 място
 4. Учител по изобразително изкуство – 1 място
 5. Учител по математика – 1 място
 6. Учител по английски език – 1 място
 7. Хигиенистка – 2 места

847 23 30

До 21.07.2017г.

27.06.2017г.

ДГ №35

 1. Учител – 4 места

0888 180 388

До 18.07.2017г.
Събеседване на 20.07.2017 г. от 10.30 часа

27.06.2017г.

ЧНУ „Прогресивно образование‘

 1. Начален учител – 4 места
 2. Учител по география – 1 място
 3. Учител по музика – лекторски часове
 4. Учител стажант по ФВС – 1 място

0882 944 489

До 20.07.2017г.

27.06.2017г.

7 СУ

 1. Учител по английски език – 5 места
 2. Учител по френски език – 1 място
 3. Учител на ЦДО в начален етап – 1 място

02/987 6370

До 06.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017 г. от 12.30 часа

27.06.2017г.

ДГ № 75

 1. Детски учител

02/877 03 96
02/ 874 94 29

До 31.07.2017г.

27.06.2017г.

12 СУ

 1. Учител по английски език – 1 място
 2. Учител по френски език – 1 място
 3. Учител по БЕЛ – 1 място
 4. Учител в начален етап – ЦДО – 1 място

9437952

До 07.07.2017г.

27.06.2017г.

160 ОУ

 1. Учител по химия – 51 часа
 2. Учител по физика – 51 часа
 3. Учител по история – 187 часа
 4. Учител по география – 153 часа

0877719425

До 26.07.2017г.
Събеседване на 27.07.2017 г. От 10.00 часа

27.06.2017г.

25 ОУ

 1. Учител в начален етап – 2 места
 2. Учител в ЦДО в начален етап – 3 места
 3. Учител в начален етап с английски език- 1 място
 4. Специалист библиотечно-информационно обслужване – 1 място

952 11 70
955 29 04

До 14.07.2017г.
Събеседване на 18.07.2017г. от 10:00ч.

27.06.2017г.

127 СУ

 1. Учител по физика и химия
 2. Учител по информатика и информационни технологии

987 92 54

До 15.07.2017г.

27.06.2017г.

33 ЕГ

 1. Учител по английски език- 1 място
 2. Учител по биология и здравно образование  и химия – 1 място
 3. Учител по история и цивилизация – 1 място
 4. Учител по математика и информатика – 1 място

824 11 31

До 12.07.2017г.

27.06.2017г.

37 СУ

 1. Ресурсен учител – 1 щат
 2. Учител икономически дисциплини – ½ щат
 3. Учител философски цикъл – лекторски часове

 

До 12.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017 г. От 10.00 часа

26.06.2017г.

ОБЯВА
Регионално управление на образованието – София-град
обявява
свободно работно място за заемане на длъжността временно изпълняващ директор на 121. Средно училище „Георги Измирлиев“

26.06.2017г.

1 СУ

 1. Учител по музика
 2. Учител по математика
 3. Учител в начален етап
 4. Учител в начален етап ЦДО

9835363

До 07.07.2017г.

26.06.2017г.

134 СУ

 1. Учител в начален етап ЦДО – 2 места
 2. Учител по АЕ в гимназиален етап – 2 места
 3. Учител по биология на АЕ
 4. Учител по музика
 5. Учител по изобразително изкуство
 6. Хигиенист
 7. Учител по информатика и информационни технологии
 8. Педагогически съветник

9310686

До 05.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017г. от

26.06.2017г.

150 ОУ

 1. Начален учител
 2. Учител в ПИГ – 5 места
 3. Хигиенист

8796663

До 01.09.2017г.

26.06.2017г.

75 ОУ

 1. Учител в позготвителна група – 2 места
 2. Начален учител – 2 места
 3. Учител по математика

9200136

До 31.08.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.

26.06.2017г.

56 СУ

 1. Учител по ИТ – 2 места

8261177
8261387

До 29.09.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 10:00ч.

26.06.2017г.

164 ГПИЕ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител по физика и астрономия с испански език

9461322
9461822

До 20.07.2017г.

26.06.2017г.

138 СУ

 1. Учител по АЕ – 2 места
 2. Учител по АЕ в начален етап
 3. Учител по ФВС
 4. Ресурсен учител
 5. Заместник директор по УД с АЕ
 6. Учител в начален етап ЦО – 2 места
 7. Учител по китайски език – 0,5 щат
 8. Учител по биология /по заместване/

8723917

До 11.07.2017г.
Събеседване на 12.07.2017г. от 10:00ч.

26.06.2017г.

109 ОУ

 1. Начален учител – 4 места

8732687
8731458

До 06.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017г. от 10:00ч.

26.06.2017г.

40 СУ

 1. Учител в ЦДО начален етап – 4 места
 2. УчителУчител начален етап

8265908

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 10:00ч.

26.06.2017г.

54 СУ

 1. Ресурсен учител – лектор

9381187

До 17.07.2017г.

26.06.2017г.

ДГ №80

 1. Помощник възпитател – 2 места

8595017

До 12.07.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 16:00ч.

26.06.2017г.

ДГ №165

 1. Общ работник

8720102

До 20.07.2017г.

23.06.2017г.

59 ОУ

 1. Учител в подготвителен клас
 2. Учител начален етап ЦДО – 2 места
 3. Учител по физика и астрономия лекторски часове – 105 ч.
 4. Учител по философия лектор – 36 ч.

9366716
9366703

До 31.08.2017г.
Събеседване на 04.09.2017г. от 10:00ч.
От 14:00ч.
От 14:00ч.

23.06.2017г.

105 СУ

 1. Ресурсен учител – 0,5 щат
 2. Логопед – 0,5 щат

8620573
8620473

До 03.07.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 10:00ч.

23.06.2017г.

НТБГ

 1. Лектор по музика – 180 ч.
 2. Лектор по изобразително изкуство – 180 ч.

9520857
9157931

До 10.07.2017г.

23.06.2017г.

202 ОУ

 1. Учител по изобразително изкуство – 0,5 щат
 2. Учител по АЕ
 3. Учител в ПИГ
 4. Психолог – 0,5 щат
 5. Начален учител

9924502
0884801768

До 21.08.2017г.
Събеседване на 22.08.2017г. от 10:30ч.

23.06.2017г.

ДГ №37

 1. Учител – 3 места
 2. Помощник възпитател – 0,5 щат
 3. Медицински сестри – 2 места

8554119

До 14.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017г. от 8:30ч.

23.06.2017г.

ДГ №99

 1. Ресурсен учител

8590112

До 20.07.2017г.

23.06.2017г.

4 ОУ

 1. Учител по ФВС /мъж/
 2. Учител по математика – 0,5 щат

8899626
8899726

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 11:00ч.

23.06.2017г.

143 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител в ЦДО начален етап
 3. Хигиенист

8465264

До 07.07.2017г.

23.06.2017г.

26 СУ

 1. Учител в ЦОУ в начален етап – 4 места
 2. Учител по матеманика
 3. Учител по информационни технологии

8573023
8570129

До 14.07.2017г.

23.06.2017г.

54 СУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител ПИГ – 4 места
 3. Библиотекар

9381021
9281188

До 17.07.2017г.

23.06.2017г.

101 СУ

 1. Заместник директор с НЕ
 2. Учител по химия
 3. Хигиенист – 2 места

9382818
9382824

До 29.06.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 16:00ч.

23.06.2017г.

58 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по хореография – 0,5 щат

9366755

До 06.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017г. от 10:00ч.

23.06.2017г.

ДГ №193

 1. Учител
 2. Помощник възпитател

8623049
4274045

До 28.07.2017г.

22.06.2017г.

62 ОУ

 1. Учител по АЕ
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. Учител в ЦДО – 2 места
 4. Учител в ЦДО с АЕ – 2 места

0884801720

До 10.07.2017
Събеседване на 11.07.2017г. от 10:00ч.

 

22.06.2017г.

78 СУ

 1. Логопед
 2. Ресурсен учител – 2 места
 3. Учител начален етап – 2 места
 4. Учител по БЕЛ
 5. Учител по ИТ+математика
 6. Учител по биология и здравно образование+химия
 7. Учител по изобразително изкуство
 8. Учител по ФВС

9977072

До 12.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017г. от 10:00ч.

22.06.2017г.

129 ОУ

 1. Учител в ПИГ – 2 места

9444251
9444115

До 21.07.2017г.
Събеседване на 01.07.2017г.

22.06.2017г.

201 ОУ

 1. Начален учител в ПИГ – 2 места
 2. Учител по изобразително изкуство/Технологии и предприемачество – 0,5 щат

9926434
9926314

До 20.07.2017г.
Събеседване на 21.07.2017г. от 9:00ч.

22.06.2017г.

ПГТ „Макгахан“

 1. Заместник директор по УД
 2. Учител философски цикъл
 3. Учител по биология и здравно образование – 0,5 щат
 4. Учител по теоритично обучение /общотехническа подготовка/
 5. Учител по теоритично обучение /транспорт/
 6. Учител по практическо обучение /транспорт/
 7. Хигиенист

8720108
9710175

До 12.07.2017г.
Събеседване на 13.07.2017г. от 8:30ч.

22.06.2017г.

ЧОУ „Куест“

 1. Начален учител
 2. Учител по история – 5 и 6 клас
 3. Учител по география – 5 и 6 клас
 4. Учител по БЕЛ – 5 и 6 клас
 5. Специален педагог

0897881359

Събеседване на 6 и 7 .07.2017г.

22.06.2017г.

ДГ №99

 1. Логопед
 2. Детски учител

8590112
0884801151

До 14.07.2017г.
Събеседване на 18.07.2017г. от 10:00ч.

22.06.2017г.

76 ОУ

 1. Учител – лектор по изобразително изкуство
 2. Хигиенист

9874344
9319388

До 28.06.2017г.

22.06.2017г.

20 ОУ

 1. Заместник-директор по УД
 2. Логопед – 0,5 щат
 3. Учител пи информатека/информационни технологии – 0,5 щат

9521304

До 25.08.2017г.
Събеседване на 29.08.2017г. от 9:30ч.

22.06.2017г.

101 СУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по физика
 3. Учител икономически дисциплини
 4. Ръководител компютърен кабинет

9382818
9382824

До 29.06.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 14:30ч.

22.06.2017г.

ДГ №67

 1. Детски учител

8563057

До 14.07.2017г.

22.06.2017г.

ДГ №145

 1. Детски учител

8220663

До 20.07.2017г.

21.06.2017г.

16 ОУ

 1. Учител по труд и техника – непълен щат
 2. Учител по ФВС
 3. Ресурсен учител

9387015

От 01.07 до 31.07.2017г.
Събеседване на 01.08-04.08.2017г.

 

21.06.2017г.

31 СУЧЕМ

 1. Учител по НЕ

8721156

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 10:00ч.

21.06.2017г.

35 СУ

 1. Учител по НЕ в начален и прогимназиален етап
 2. Лекторски часове по информационни технологии – 282 ч.

8661060

До 04.07.2017г.
Събеседване на 01.07.2017г.

21.06.2017г.

128 СУ

 1. Учител в начален етап – ЦДО
 2. Учител по география и икономика
 3. Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество
 4. Учител по АЕ

8840381

До 17.07.2017г.
Събеседване на 18.07.2017г. от 10:30ч.

21.06.2017г.

ЧСУ „П.Р.Славейков“

 1. Начален учител

0894480707

До 07.07.2017г.
Събеседване на 14.07.2017г.

21.06.2017г.

120 ОУ

 1. Учител в ЦДО – 2 места

8662593

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017г. от 10:00ч.

20.06.2017г.

19 СУ

 1. Учител по математика – 2 места
 2. Учител по АЕ за начален етап – 2 места
 3. Учител по НЕ за начален етап – 2 места
 4. Начален учител – 3 места
 5. Деловодител
 6. Специалист „Обучение и развитие“
 7. Учител по икономика
 8. Психолог
 9. Заместник директор по УД – начален етап

9520825
9522484

До 28.06.2017г.

 

20.06.2017г.

61 ОУ

 1. Заместник-директор УД /с математика и информатика/

9345489

До 05.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017г. от 9:30ч.

20.06.2017г.

84 ОУ

 1. Учител по АЕ – 0,5 щат

9928044
0884801764

До 30.06.2017г.
Събеседване на 01.07.2017г.

20.06.2017г.

142 ОУ

 1. Начален учител
 2. Възпитател – 5 места
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по ФВС

8553192
9555834

До 10.07.2017г.

20.06.2017г.

НТБГ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по математика
 3. Учител по НЕ
 4. Учител по АЕ
 5. Учител по философски цикъл
 6. Учител по икономическа информатика, електронна търговия

9520857
9157931

До 10.07.2017г.

20.06.2017г.

ДГ №13

 1. Учител, старши учител

9791485

До 30.06.2017г.

20.06.2017г.

102 ОУ

 1. Учител в ПИГ 5-6 клас
 2. Учител в ПИГ начален етап /по заместване/
 3. Учител по география и икономика

9382654

До 21.07.2017г.

 

20.06.2017г.

28 СУ

 1. Учител по АЕ

8223183
8295172
8295166

До 15.08.2017г.
Събеседване на 28.08.2017г. от 10:00ч.

20.06.2017г.

18 СУ

 1. Учител по биология
 2. Учител по АЕ – 2 места
 3. Учител по философски дисциплине – 2 места
 4. Учител по математика – 2 места - по заместване

9880301
9878045

До 06.07.2017г.
Събеседване на 07.07.2017г. от 10:00ч.

20.06.2017г.

56 ОУ

 1. Учител по математика
 2. Учител по ИТ
 3. Учител по ИТ с математика
 4. Учител по ФВС

8261177
8261387

До 23.06.2017г.
Събеседване на 26.06.2017г. от 10:00ч.

20.06.2017г.

21 СУ

 1. Учител по физика – 0,5 щат

9624689

 

19.06.2017г.

42 ОУ

 1. Учител по математика и физика и информационни технологии
 2. Учител начален етап – 3 места
 3. Учител начален етап в ЦДО – 3 места
 4. Работник поддръжка

8403458

До 30.06.2017г.

 

19.06.2017г.

139 ОУ

 1. Учител в ПИГ
 2. Начален учител с АЕ

8667741
8667641

До 31.08.2017г.
Събеседване на 08.09.2017г. от 10:00ч.

19.06.2017г.

192 СУ

 1. Учител математика
 2. Учител по АЕ
 3. Учител в начален етап
 4. Учител в начален етап в ЦДО

9922093

До 29.06.2017г.
Събеседване на 30.06.2017г. от 9:00

19.06.2017г.

39 СУ

 1. Начален учител /по заместване/
 2. Начален учител в ЦДО – 5 места
 3. Учител по математика
 4. Ресурсен учител

8859019

До 27.06.2017г.
Събеседване на 28.06.2017г. от 13:30ч.

19.06.2017г.

ДГ №90

 1. ЗАС
 2. Домакин
 3. Учител по музика – 0,5 щат
 4. Детски учител

9360464
9380456

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г.  от 10:00ч.

19.06.2017г.

34 ОУ

 1. Начален учител в ЦДО
 2. Учител по математика
 3. Хигиенист – 2 места

8594131

До 26.06.2017г.
Събеседване на 28.06.2017г. от 10:00ч.

19.06.2017г.

21 СУ

 1. Учител в предучилищна група
 2. Учител в ЦОУ – 2 места
 3. Учител по БЕЛ
 4. Учител по физика
 5. Учител по ФВС

9624689

До 07.07.2017г.

 

19.06.2017г.

53 ОУ

 1. Учител по математика в прогимназиален етап

9576989

До 24.07.2017г.
Събеседване на 25.07.2017г. от 10:30ч.

19.06.2017г.

141 ОУ

 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител в ЦДО – 0,5 щат – прогимназиален етап
 3. Учител по химия и ЧП – лекторски часове
 4. Учител по география – лекторски часове
 5. Учител по изобразително изкуство, домашна техника и икономика и технологии – лекторски часове
 6. Учител по музика – лекторски часове

8960100

До 28.07.2017г.
Събеседване на 31.07.2017г.

19.06.2017г.

125 СУ

 1. Учител по технологии и преприемачество

8758196

До 30.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г.

19.06.2017г.

ДГ №85

 1. Учител по музика – 0,5 щат

0884801414

До 20.07.2017г.

16.06.2017г.

31 СУИЧЕ

 1. Учител по химия
 2. Учител по история
 3. Учител по АЕ
 4. Учител по философия
 5. Учител по ИТ и информатика
 6. Начален учител ГЦО
 7. Учител по БЕЛ
 8. Учител по математика

8721156

До 30.06.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г. от 10:00ч.

 

Събеседване на 03.07.2017г. от 10:00ч.

16.06.2017г.

23 СУ

 1. Учител начален етап ЦДО – 3 места
 2. Учител по ФВС

 

 1. Учител по физика и астрономия
 1. Библиотекар

 

 1. Корепетитор

9443588

До 26.06.2017г.
Събеседване на 27.07.2017г. от 10:00ч.
Събеседване на 28.06.2017г. от 10:00ч.
До 30.06.2017г.
Събеседване на 03.07.2017г. от 10:00ч.

16.06.2017г.

63 ОУ

 1. Учител в начален етап ЦДО – 4 места
 2. Учител по АЕ

9382926
9382862

До 28.06.2017г.
Събеседване на 29.06.2017Г. ОТ 12:30Ч.

16.06.2017г.

ПГЕА

 1. Касиер

8956922
8956919
8956910

До 23.06.2017г.

16.06.2017г.

81 СУ

 1. Учител начален етап в ЦДО – 3 места

9755495
8854966

До 03.07.2017г.
Събеседване на 04.07.2017г.

16.06.2017г.

76 ОУ

 1. Заместник директор по УД /с биология и химия/
 2. Учител по БЕЛ
 3. Начален учител – 2 места
 4. Учител по ФВС – 0,5 щат

9874344
9319388

До28.06.2017г.

16.06.2017г.

ДГ №51

 1. Старши учител

8221137

До 14.07.2017г.
Събеседване на 18.07.2017г. от 9:00ч.

15.06.2017г.

2 АЕГ

 1. Учител по НЕ
 2. Учител по физика и астрономия
 3. Учител по математика
 4. Учител по философия – 2 места
 5. Учител по АЕ
 6. Хигиенист

8283679

До 06.07.2017г.
Събеседване на 11.07.2017г. от 9:00ч.

15.06.2017г.

ВСУ „Пеньо Пенев“

 1. Учител по философски цикъл – 0,5 щат

0884847019
0884801549

До 15.08.2017г.
Събеседване на 20.08.2017г. от 10:00ч.

15.06.2017г.

ДГ №2

 1. Детски учител – 2 места

8580019
9581271
0894770421

 

15.06.2017г.

2 СУ

 1. Хигиенист
 2. Работник поддръжка

9556252

До 26.06.2017г.

15.06.2017г.

11 ОУ

 1. Учител по ФВС
 2. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 3. Учител по музика – 0,5 щат
 4. Учител по физика и математика – 0,5 щат

0887098966

До 23.06.2017г.

15.06.2017г.

5 ОУ

 1. Учител в начален етап
 2. Учител по БЕЛ

0884801665

До 07.07.2017г.
Събеседване на 10.07.2017г. от 10:00ч.

15.06.2017г.

ДГ №138

 1. ЗАС
 2. Детски учител
 3. Учител по музика – 0,5 щат
 4. Счетоводител – 0,5 щат
 5. Общ работник
 6. Огняр – 0,5 щат

8341057
0884801716

До 01.09.2017г.


КЪМ АРХИВ -->>