начало ...> Профил на купувача  

28.09.2017 г.


Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява  
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9068175 Линк към информация за преписката в АОП
Дата на създаване:  11.09.2017 / 18:45  
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9068365 Линк към информация за преписката в АОП
(Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти)
  Краен срок за подаване на документи:  28.09.2017 г. 17:00 ч.
Обява за обществена поръчка 9.10.2017/14:10
До заинтересованите лица 28.09.2017/15:40
"Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град" 15.09.2017 / 18:40
Документация и образци 15.09.2017 / 18:40
Списък на училищата 11.09.2017 / 18:40
Обява за обществена поръчка 15.09.2017 / 18:40
До заинтересованите лица 14.09.2017

18.08.2017 г.


Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Линк към информация за преписката в АОП
Дата на създаване:  18.08.2017 / 07:30 Краен срок за подаване на документи:  28.08.2017 г. 17:00 ч.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9067421  
"Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град" 18.08.2017 / 07:50
Документация и образци 18.08.2017 / 07:50
Списък на училищата 18.08.2017 / 07:50
Обява за обществена поръчка 18.08.2017 / 07:50
Протокол от заседание на комисията 07.09.2017 г.

23.06.2016 г.


Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява Линк към информация за преписката в АОП
Дата на създаване:  23.06.2016 16:59:42 Краен срок за подаване на документи:  01.07.2016 г. 17:00 ч.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9042889  
До заинтересованите лица 01.07.2016 г.
"Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град" 23.06.2016 16:59:42
Документация и образци 23.06.2016 16:59:42
Списък на училищата 23.06.2016 16:59:42
Обява за обществена поръчка 23.06.2016 16:59:42
Протокол от заседание на комисията 07.07.2016 г.

 


11.04.2016 г.


Изх. № 9137-324/08.04.2016г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РИО – София-град съвместно със Съюза на работодателските в системата на народната просвета в България организира работна среща-семинар за директори на училища и детски градини за обсъждане на проектите за държавните образователни стандарти. Работната среща предстои да се проведе в периода 25-27 април 2016 г.

В тази връзка оферти за избор на изпълнител за организиране на мероприятието се подават в запечатан плик, в срок до 12.04.2016 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство. Цената следва да включва: транспорт, нощувки, храна,  наем на 1 конферентна зала и 3 работни зали, кафе-паузи и материали за обучението. Приблизителният брой на участниците е около 250 човека.       

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


23.03.2016 г.


Изх. № 9137-256/23.03.2016г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
РИО – София-град  организира обучителен семинар за директори, помощник-директори по административно-стопанската дейност и главни счетоводители на столични училища на тема“ Прояви на финансовата дисциплина в училище – новият Закона за обществени поръчки“, който ще се проведе в периода 18-20 април 2016 г. Оферти се подават в запечатан плик, в срок до 25.03.2016 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

Цената следва да включва: лектори, сертификати, нощувки, храна, транспорт, наем зали, кафе-паузи и материали за обучението. Приблизителният брой на участниците е 250 човека.              

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

17.06.2015 г.


Вид на процедурата: Публична покана по глава 8А от ЗОП Линк към информация за преписката в АОП
Дата на създаване:  17.06.2015 3:15:42 PM Краен срок за подаване на документи:  30.06.2015 г. 17:00 ч.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 9042889  
"Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град" 17.06.2015 г. 3:15:42 PM
Документация 17.06.2015 г. 3:15:42 PM
Образци 17.06.2015 г. 3:15:42 PM
Списък на училищата 17.06.2015 г. 3:15:42 PM
До заинтересованите лица 30.06.2015 г. 10:35:42 PM
Протокол от заседание на комисията 06.07.2015 г. 09:05:06 AM
Договор 06.07.2015 г. 10:55:02 AM
Допълнително споразумение към договор от 10.07.2015 г. 28.07.2015 г. 14:14:03 AM
Информация за плащания по договор за обществена поръчка  

 


20.01.2015 г. 16:39:59


Вид на процедурата:Публична покана

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9038191

Срок за подаване на документи:
до 02.02.2015 г. , 17:00 ч.

Протокол от заседание на комисията: 06.02.2015 г., 16:55 ч.

До заинтересованите лица

Разяснения от 30 януари 2015 г.


Документация, образци на документи, проект на договор

Списък на училища

Договор 1 : 09.03.2015 г.12:00 ч. Приложение 1, Приложение 2

Договор 2: 09.03.2015 г.12:00 ч. Приложение 1, Приложение 2

Информация за плащания по договор за обществена поръчка16.06.2014 г.


Вид на процедурата: Публична покана

Име на поръчката: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите на училищата, провеждащи НВО и ДЗИ на територията на област София-град“
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9030601
Срок за подаване на документи:
до 25.06.2014 г. , 17:00 ч.

Разяснения 17 юни 2014 г.

Документация

Образци

Договор

Списък на училища


11.06.2014 г.


Вид на процедурата: Публична покана - Прекратена процедура

Име на поръчката: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите на училищата, провеждащи НВО и ДЗИ на територията на София-град“
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9030368
Срок за подаване на документи:
до 20.06.2014 г. , 17:00 ч.

Уведомително писмо - 16.06.2014 г.

Документация


Образци

Договор

Списък на училища


03.06.2014 г.


Вид на процедурата: Публична покана

Име на поръчката: „Провеждане на чуждоезиково обучение – английски език и сертификация за администрацията в РИО – София-град по проект „Повишаване на компетентността и оперативната съвместимост на администрацията в РИО– София-град“, оперативна програма „Административен капацитет“
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9030033
Срок за подаване на документи:
до 12.06.2014 г. , 17:00 ч.

Разяснения 09 юни 2014 г.

Разяснения 04 юни 2014 г.


Документация

Образци

Информация за плащания по договор за обществена поръчка


09.04.2013 г.


Предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за обезпечаване на нуждите на РИО – София-град и за изпълнението на проект  „Да направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05--0001.
Срок за подаване на документи - до 18.04.2013 г., 16:30 часа.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - doc формат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лица за контакти - Кремена Огнянова - тел: 935 60 62, Антоанета Константинова - тел. 935 60 8828.11.2012г.


Предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за обезпечаване на нуждите на РИО – София-град и за изпълнението на проект  „Да направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05--0001.
Срок за подаване на документи - до 07.12.2012 г., 16:30 часа.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - doc формат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР

Лице за контакти - Кремена Огнянова, тел: 935 60 62